Home

Stirlingův motor pdf

Model Stirlingova motoru Stirling Engine Mode

Stirlingův motor byl pouţíván na statcích, v dolech, na ţeleznicích, na pohon navijáků při čerpání vody. Kvalita a výkon motoru je v tomto století ovlivněn hlavně dostupnými materiály. Proto byl na začátku 20. století vytlačen spalovacími motory a elektromotory Stirlingův motor začal být pomalu nahrazován elektromotory, či malými spalovacími motory. Stirlingův motor upadal postupně do zapomnění a vyráběl se pouze jako hračka nebo ve ventilacích a skrytý kterémukoliv obyčejnému člověku. Posun přišel až s firmou Philips, kter Stirlingův motor je uzavřený, atmosférický, horkovzdušný, pístový, vzduchem chlazený motor s vnjším spalováním. Model lze využít ve výuce na základních a středních školách jako výukový prostředek v technických předmtech. Pomocí modelu lze demonstrovat mmj. roztažnost plynů, setrvanost

Vyrob si svůj Stirlingův motor - PDF Free Downloa

Wankelův, Stirlingův motor Wankelůvmotor 2 / 11 1. Sání 2. Komprese 3. Hoření, expanze 4. Výfuk 1954 -Felix Wankel Motor s rotačním triangulárním pístem Charakteristika motoru: Excentrický hřídel koná 3 otáčky na oběh (na 1 otáčku pístu Stirlingův motor, na který je mechanicky navázáno dynamo či jiný měnič mechanické energie na elektrickou a máte ideální zdroj elektrické energie. Toto není fikce ani výplod bujné fantazie, toto je realita, která se začíná pomalu ve světě prosazovat (čtěte např. zde: [1])

rny Stirlingův motor - PDF Free Downloa

Pozor: Stirlingův motor ecorun2.1 není hračka a není vhodný pro děti mladší 14 let. Při provozování tohoto motoru dodržujte stejná bezpečnostní opatření jako při práci s otevřeným ohněm a plameny. Nikdy nenechávejte motor běžet nebo svíčku hořet bez dozoru. Nikdy nenechávejte zastavený motor zahřívat p Stirlingův motor vyl zdokonalován fou Philips v letech 1930 -1950 (výkonnější regenerace tepla, použití jako pracovního plynu He , H2 z důvodůsnížení průtokových ztrát, zvýšení účinnosti. Dnes aplikace v solárních systémech, vývoj i pro kosmické stanice. Fa TEDOM vývoj typu A pro kogenerační jednotku Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STIRLINGŮV MOTOR Kryštof Revák, Martin Gaisl, Marek Krempaský, Martin Spudi

Existuje mnoho provedení Stirlingových motor ů, ale tento princip je pro všechny stejný. Stirling ův motor je uzav řený systém, je tedy nutné, aby byl dokonale ut ěsn ěn, aby plyn v n ěm obsažený nemohl uniknout. Tímto plynem je v ětšinou vzduch nebo jiný plyn s lepší tepelnou vodivostí. Používá se he lium a prý i. Stirlingův motor - princip princip modifikace βββ přeháněcí (expanzní) píst -vůle mezi pístem a válcem pracovní (kompresní) píst -utěsněný písty jsou spojeny klikovým mechanismem -zpoždění o ¼ otáčky (90°) setrvačník pomáhá překonat mrtvý bod, zajišťuje plynulý chod motor

Stirling Engine. Zobrazit/ otevřít final-thesis.pdf (2.089Mb Stirlingův motor s volnými písty, označovaný jako FPSE nebo LFPSE ( Linear Free Piston Stirling Engine), je speciální konstrukcí, u které nejsou jednotlivé písty pevně kinematicky spojeny. V mikro-kongeneraci se využívají FPSE modifikace beta s lineárním elektrickým generátorem

1786 - Lebonův motor (Phillipe Lebon) Dvojčinný motor na svítiplyn - vůbec první spalovací motor. 1807 - První použití spalovacího motoru (Isaac de Rivaz) První automobil poháněný spalovacím motorem. 1816 - Stirlingův motor (Robert Stirling) Motor s vnějším spalováním, tzv. teplovzdušný motor Vyrob si svůj Stirlingův motor. Letos poprvé se naši studenti zapojili do technické konstrukční soutěže výroby Stirlingova motoru. Jde o to, aby účastník samostatně sestavil, za pomocí několika dodaných dílů a toho co si vyrobí sám, funkční tepelný stroj. Hodnocí se technické provedení, vzhled, nápaditost a hlavně.

Stirlingův motor, průhledný Objednací kód: 5401.1002594 Cena bez DPH 24.420,00 Kč Cena s DPH 29.548,20 Kč Parametry Termodynamika - filtr Cyklické děje Množstevní jednotka ks Průhledný Stirlingův motor ke kvantitativnímu zkoumání Stirlingova cyklu. Stirlingův motor můž Stirlingův motor D Objednací kód: 5401.1000817 Cena bez DPH 19.680,00 Kč Cena s DPH 23.812,80 Kč Parametry Termodynamika - filtr Cyklické děje Množstevní jednotka ks Funkční model vhodný k ukázkám práce tepelného motoru, přeměny tepelné energie na mechanickou a k pozorování Stirlingova cyklu Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Teplovzdušné motory - motory budoucnosti Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání na SŠ, zaměřené na využíván

Srdcem experimentu je Stirlingův motor (SSJ) s připojenou sensorovou jednotkou, kterou se snímají hodnoty stavových veličin, které jsou pak zobrazovány pomocí jednotky pro zobrazení a záznam hodnot stavových veličin (pVTJ) a digitálního osciloskopu (DO). Teplota je měřena dvěma termočlánky (TČ) Stirlingův motor je tepelný stroj, spalovací motor s vnějším spalováním, pracující s cyklickým stlačováním a expanzí vzduchu nebo jiného pracovního plynu.Stlačováním při nízké teplotě pracovního plynu a expanzí při vysoké teplotě pracovního plynu probíhá transformace tepelné energie na mechanickou práci Znovuzrození Stirlingova motoru. Ivan Boháček. | 9. 8. 2007. | Vesmír 86, 470, 2007/8. Přeměnu tepelné energie na mechanickou práci lidstvo využívá již od konce 17. století - širší uplatnění však nalezl parní stroj až po Wattově zdokonalení (Wattův patent je z r. 1769). Stirlingův motor je pístový tepelný motor jen.

turbína, Stirlingův motor, Wankelův motor a moderní parní motor. Samostatná kapitola je věnována vozidlům na plynná paliva. Hlubší rozbor je zaměřen na problematiku alternativního způsobu pohonu vozidel představovaný elektrickými vozidly na baterie, hybridními vozidly a elektrickými vozidly s palivovým článkem právě jsem se pokusil opravit 5 externí odkazy či reference na stránce Stirlingův motor. Prosím, zkontrolujte moje editace . Pokud máte nějaké otázky, potřebujete, abych tyto odkazy nebo dokonce celou tuto stránku ignoroval, prosím vizte seznam často kladených otázek pro další informaci DKVET na bázi motoru s vnějším přívodem tepla Nezanedbatelný potenciál pro rozšíření KVET může být získán z mikrocentrál pro KVET v rodinných domech s tepelnými příkony od 5 do 50 kWt. Vhodnou jednotkou v tomto výkonovém segmentu může být motor s vnějším přívodem tepla - Stirlingův motor (StM)

Stirlingův motor Digitální knihovna VUT v Brn

1 Funkční model Stirlingova motoru Úvod V roce 1815, na začátku průmyslové revoluce začali bratři James a Robert Stirlingovi z Edinburghu pracovat na bezpečnější alternativě tehdy zavedených parních strojů. Díky použití vzduchu jako pracovního média, namísto páry, bylo odstraněno riziko výbuchu kotle. První patent byl registrován v roce Stirlingův motor je. Levný Stirlingův motor Popis Motor se skládá z dlouhého válce, v němž se s velkou vůlí pohybuje lehké duté uzavřené těleso, tzv. přeháněč. Jedna strana tohoto válce je ohřívána ohněm, druhá je chlazená vodou. Ve válci je uzavřeno jisté množství vzduchu( plynu). Na počátku cyklu má stejný tlak jako okolní vzduch perspektivy i pro Stirlingův motor a proto se jevil jako vhodný zdroj energie pro kosmické sondy,které mají opustit sluneční soustavu a nemohou se spolehnout na fotovoltaické články, napájené sluneční energií. U těchto motorů jsou jako zdroj tepla používány radioizotopy a n Stirlingův motor Stirling ů v motor b yl vynalezen skot ským inženýrem R obertem Stirlingem v roce 1816. Tento motor je založen na Stirlingov ě cyklu, který na základ ě cyklické k. Stirlingův motor Stirlingův motor je tepelný stroj pracující s cyklickým stlačováním a expanzí vzduchu nebo jiného pracovního plynu. Stlačováním při nízké teplotě pracovního plynu a expanzí při vysoké teplotě pracovního plynu probíhá transformace tepelné energie na mechanickou práci Jde

Stirlingův motor, průhledn

Rozhodly se využít Stirlingův motor, což je pohonná jednotka, která přeměňuje teplo dodávané vnějším zdrojem na mechanickouenergii. Pracovním médi em Stirlingova motoruje inertní plyn (např. hélium), který je teplem ohříván, takže se rozpíná a koná práci, kteroulze generátorem měnit v elektřinu Wankelův, Stirlingův motor download Stížnost Komentář 29. června se v učebnách NTM na Letné konal již 15. ročník soutěže Vyrob si svůj Stirlingův motor. Soutěž je již od svého začátku spojená s autorem a propagátorem tohoto projektu Jirkou Tomanem a v posledních letech i s NTM na Letné. Letos poprvé také s podporou Hospodářské komory Praha prostřednictvím Spolku pro podporu odborného vzdělávání a MSP a jeho. Stirlingův motor, průhledný Objednávací kód: 5401.1002594 Cena bez DPH 940,00 Eur Cena s DPH 1.128,00 Eur Parametre Množstevná jednotka ks Průhledný Stirlingův motor ke kvantitativnímu zkoumání Stirlingova cyklu. Stirlingův motor může pracovat ve třech různých módech: jako tepelný motor, tepelné čerpadlo a chladicí stroj

Stirlingův motor

Stirlingův motor D Objednávací kód: 5401.1000817 Cena bez DPH 757,00 Eur Cena s DPH 908,40 Eur Parametre Množstevná jednotka ks Funkční model vhodný k ukázkám práce tepelného motoru, přeměny tepelné energie na mechanickou a k pozorování Stirlingova cyklu. Vzájemné působení mezi posuvným pístem Klíčová slova: Stirlingův solární motor, mikrokogenerační jednotka The article deals with a simulation of a new concept of a micro cogeneration unit. This system produces electricity from concentrated solar radiation using Stirling solar engine (SSE) and waste heat can be utilized for heating and hot water. Nicméně tato epizoda měla velký význam pro Stirlingův motor. Konstrukce motoru Philips byla velice revoluční. Přetlaková koncepce umožnila zvýšit výkon motoru omezovaného do té doby atmosférickým tlakem (původní Stirlingovy motory měly za studena v pracovní

Stirlingův motor - Wikipedi

Stirlingův motor • Stirlingův motor b-typu (jeden válec) pracovní píst přenašeč 1. píst stlačil plyn přenašeč přesunul plyn na teplý konec 2. ohřátý plyn expanduje píst provedl pracovní zdvih 3. přenašeč přesunul plyn na studený konec 4. plyn je stlačován pístem DW 1 p1DV práci koná plyn DW p2 D Güç tahminleri 2 bar şarj basıncında, 800 dev/dk motor hızında, 303 K soğuk uç ve 1273 K sıcak uç sıcaklığında yapılmıştır. Çalışma maddesi helyum olarak seçilmiş, motor.

Znovuzrození Stirlingova motoru - Časopis Vesmí

Zážehový (benzínový) - čtyřdobý motor - dvoudobý motor. 2. Vznětový (naftový, Dieslův) - čtyřdobý motor - dvoudobý motor (zastaralý - nepoužívá se) o Rotační pohyb pístu § Wankelův motor . o Reakční motory: § spalovací turbína § raketový motor . Pracovní fáze zážehového motoru jsou ve formátu PDF zde S.S. hranice spalovacího systému (Stirlingův motor) TS teplá strana (válec Stirlingova motoru) USA Spojené státy americké ÚVMV Ústav pro výzkum motorových vozidel. 11 WTW Well to Wheels (analýza energetické náročnosti) ZEE Zero Emission Engine . 12 Úvod Doprava je atributem lidské činnosti od jednoduchého pohybu (chůze) až.

Diskuse:Stirlingův motor - Wikipedi

 1. Od vynálezu spalovacího motoru uplynulo přibližně 130 let. To byl ještě spalovací motor zážehový, tedy tepelný stroj, který využívá ke své þinnosti benzin. Vznětový spalovací motor, který je hlavním tématem mojí bakalářské práce, pracuje na stejném mechanickém principu jako zážehový
 2. Stirlingův motor • Stirlingův motor α-typu (dva válce) Stlačování plynu při nízké teplotě a expanze při vysoké teplotě • vnější spalování • ηizochorické ≈ 40% (s regenerátorem) teplý válec studený válec píst ve studeném válci je o 90o pozadu 1. expanze v obou válcích ∆W 1 =p 1∆V práci koná ply
 3. STIRLINGŮV MOTOR Existují tepelné motory, které ke svému chodu nepotřebují dokonce ani spalování paliva - stačí jim využít rozdílů teplot. Takový tepelný motor vynalezl v roce 1816 skotský pastor Robert Stirling. Prohlédni si náš model Stirlingova motoru. Pokud zahřeješ spodní desku podstavce, motor se po chvíli.
 4. A Stirling engine is a heat engine that is operated by the cyclic compression and expansion of air or other gas (the working fluid) at different temperatures, resulting in a net conversion of heat energy to mechanical work. More specifically, the Stirling engine is a closed-cycle regenerative heat engine with a permanent gaseous working fluid. Closed-cycle, in this context, means a.
 5. PDF ePub Kindle Komplexně pojatá odborná publikace seznamuje čtenáře s problematikou využívání alternativních pohonů. Na první kapitoly, které zařazují téma do celosvětové spotřeby energií, navazují kapitoly o motorech speciální konstrukce - spalovací turbína, Stirlingův motor, Wankelův motor a moderní parní motor
 6. .Zánovní.Průměr díry na převodovce je 28mm a díra je skrz a průměr hřídele na mot.je 19mm.Mohu dovést směr Klatovy-Plze - spouštěče s vloženým převodem - 1/3,33 - spouštěč 4000 - 8000 ot/

Návod k použití. Funkční model Stirlingova motoru - PD

Doba chodu (bez doplnění ledu nebo horké vody) 58 minut Konzultant: - Bibliografické údaje: Počet stran: 60 Počet obrázků: 53 Počet tabulek: 1 Počet příloh: 2 Klíčová slova LTD Stirling, micro CHP, Ross Yoke. Keywords: LT

(PDF) Stirling Engine as a Perspective Micro

3 Obr. 2 - a) Schéma ideálního cyklu Stirlingova motoru v p-V diagramu: 1-2 isoterma při teplotě T 1, 2-3 isochora, 3-4 isoterma při T 2 , 4-1 isochora; b) porovnání možného průběhu reálného cyklu Stirlingova motoru (modrá křivka) s ideálním pracovním cyklem (převzato z https://www.omforum.cz) V Obr. 2b je modrou uzavřenou křivkou ukázán typický příklad reálného. Model Stiringova motoru s kuličkovým přehaněčem. Stirlingův motor. November 9, 2020 · Stirlingův motor - Wikipedie A Stirling engine is a heat engine that is operated by a cyclic compression and expansion of air or other gas (the working fluid) at different temperatures, resulting in a net conversion of heat energy to mechanical work. More specifically, the Stirling engine is a closed-cycle regenerative heat engine with a. Komplexně pojatá odborná publikace seznamuje čtenáře s problematikou využívání alternativních pohonů. Na první kapitoly, které zařazují téma do celosvětové spotřeby energií, navazují kapitoly o motorech speciální konstrukce - spalovací turbína, Stirlingův motor, Wankelův motor a moderní parní motor Este tutorial, é uma continuidade do sucessor modelo 1600 rpm (https://youtu.be/yG0Rv2jNdas). Com a redução de 28 mm para 20 mm no curso do pistão deslocador..

Wankelův, Stirlingův motor - Absolventi A Sraz

Wankelův motor Stirlingův motor píst pístní čep ojnice ložiska ventil pružiny šoupátkový rozvod Obsah: 1. Historický vývoj konstrukce vozidlových motorů -6-1.1 Parní stroj -6-1.2 Spalovací motory s vnitřním spalováním -9-1.2.1 Zážehové motory -9-1.2.1.1 Přeplňování zážehových motorů -12-1.2.1.2 Vstřikování. Stirlingův motor. z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Přehrát mediální soubor. Animace Stirlingova motoru v alfa konfiguraci s regenerátorem. Ukázkový Stirlingův motor poháněný lihovým hořákem. Stirlingův motor v provozu Micro Stirlingův motor 24karátů. Funkční model ! Luxusní dárek plně funkčního modelu Stirlingova motoru, který je umístěn na dřevěné základně. Mini Stirlingův motor je tepelný stroj pracující s cyklickým stačováním a expanzí vzduchu nebo jiného pracovního plynu. zábavná hračka na tepelný pohon, pěkné pro. This page was last edited on 28 April 2019, at 18:11. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Stirlingovy motory - Výuka 4

 1. Hyperinzerce - Inzerce zdarma, bazar, inzeráty, prodám a koupí
 2. ule, se mi natolik zalíbil, že jsem se rozhodl postavit si podobný motor sám. Číst dál: Stirling Struewing Stirlingův motor Vytisknout E-mail Podrobnosti Kategorie: Stirling motor Zveřejněno: 2. květen 2008 Zobrazení: 13913.
 3. Mini Stirlingův motor je tepelný stroj pracující s cyklickým stačováním a expanzí vzduchu nebo jiného pracovního plynu. zábavná hračka na tepelný pohon, pěkné pro dekoraci, nevyžaduje žádné baterie, vznikající teplo od kahanu rozpohybuje motor, stačí jen zahřát na požadovanou teplotu, vynikající učební pomůcka.

Micro Cogeneration Unit with Hybrid Stirling Solar Engin

 1. Vibrační reproduktor, zvukem budoucnost? stirlingův motor : vibrrepr.pdf přijato Jan Batysta: Teslův odkaz : tesla.pdf přijato Roberta Bimbová: Supravodivost a levitace : levitace.pdf přijato Tereza Bláhová: Homemade Electro : homeelectro.pdf v recenzním řízení: Alexander Borovykh: Indukční ohřev : indukce.pdf přijato s.
 2. Stirlingův motor jako téma výuky: diplomová : 2018 : Potůčková Barbora: Rozvoj jemné motoriky na prvním stupni ZŠ: diplomová : 2018 : Pšenica Daniel: Technické náměty pro výuku technologií předmětu Praktické činnosti ve vybraných školských zařízení: diplomová : 2018 : Krayzlová Lucie: Inovační trendy ve výuce.
 3. Stirlingův motor is on Facebook. Join Facebook to connect with Stirlingův motor and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected
 4. Externí odkazy či reference byly změněny (září 2018) Dobrý den, právě jsem se pokusil opravit 5 externí odkazy či reference na stránce Stirlingův motor.Prosím, zkontrolujte moje editace.Pokud máte nějaké otázky, potřebujete, abych tyto odkazy nebo dokonce celou tuto stránku ignoroval, prosím vizte seznam často kladených otázek pro další informaci

Vyrob si svůj Stirlingův motor. website maker Letos poprvé se naši studenti zapojili do technické konstrukční soutěže výroby Stirlingova motoru. Jde o to, aby účastník samostatně sestavil, za pomocí několika dodaných dílů a toho co si vyrobí sám, funkční tepelný stroj Skleněný Stirlingův motor Objednací číslo. 1192001. Cena s DPH 25.833,60 Kč. 3% sleva 25.058,59 Kč. Do košíku. Zeptejte se nás na pomůcku. PDF pomůcky Přidat položku do seznamu Prosím, přihlaste se, abyste mohli používat svůj seznam přání. Zobrazit v katalogu . KatCZ_2009_CZK, str. 59; Doporučte pomůcku. podrobný obsah - ve formátu PDF Stirlingův motor, Parametry Stirlingova motoru, Provozní charakteristiky Stirlingova motoru, PJ s vnitřním spalováním, Spalovací motory, Parametry spalovacích motorů, Provozní charakteristiky spalovacích motorů, Porovnání primárních jednotek, Volba primární jednotky, Ekonomie instalace a.

Finále soutěže, kde studenti dostali na úkol vyrobit Stirlingův motor

Video: (PDF) V Tipi Bir Stirling Motoruna Ait Tasarım, İmalat ve

Tepelné motory :: Fyzika - ZŠ a MŠ Těrlick

 1. CEETe — Zadávací podmínky pro výběr dodavatele technologickéčásti Technologieprotermochemickou konverzi Obecně Projekt CEETeje komplexním projektem.
 2. (obr. 5). Stirlingův motor má uzavřený vnitřní tepelný oběh s vnějším přívodem a odvodem tepla. U řešení na obr. 5 zajišují vnější pří - vod tepla solární heliostaty o ploše 100 m2, v jejichž oh-nisku je Stirlingův motor s generáto-rem o elektrickém výkonu 25 kW e. Účinnost výrob
 3. aci půdy palivem. Muže se déle skladovat než ropa, aniž by se změnilo jeh

v motoru, QD [J]teplo dodané pracovnímu plynu za jeden oběh z vnějšku motoru, C [-] Carnotův součinitel pro Stirlingův motor (C<1), τ [-] teplotní poměr na hranici regenerátoru, ηcar [-]účinnost Carnotova oběhu pro daný teplotní poměr [43.54]. Přibližný výpočet tepla spotřebovaného na změnu entalpie pracovního plynu. Stirlingův motor 2 11 1 m ln V A nRT V AA24 0 QA11 QA33 0 QQ42 1 32 2 m ln V A nRT V 12 1 TT T h 2 12 1 2 1 1 ln ln m m V nR T T V V nRT V h 2 2 1 m ln V nRT V RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. K611 FD ýVUT FYZ 6. 1. 202 - Stirlingův motor - Palivovéčlánky TEE 2013 (C) Kabele 2013. Elektrická energie Elektřina • Fotovoltaik

5.6.2 Stirlingův motor 51 5.6.3 Palivový článek 53 5.6.4 Parní stroj 55 5.6.5 Organický Rankinův cyklus 57 6. PERSPEKTIVY ZDROJŮ KVET 59 6.1 Velké teplárenské zdroje 59 6.2 Malé a střední zdroje KVET 60 6.3 Celkový potenciál pro uplatnění zdrojů KVET 61. naučit se morse VENovou metodou, Stirlingův motor s dynamem pohání QRP maják, Vysílání laserovým telegrafním transceiverem, Krystalky netradičně, Internet věcí, Dopravník s Arduino, Raspberry... Návštěvníci přivezou a předvedou své výrobky, už jich máme nahlášeno přes dvacet elektrické generátory nebo Stirlingův motor. V chemickém průmyslu působí vodík jako hydrogenační činidlo, které slouží k sycení násobných vazeb organických molekul, např. při ztužování rostlinných olejů. Silně exotermní reakce vodíku a kyslíku (teplota cc Stirlingův motor, 8. palivový článek, 9. parní stroj, 10. organický Rankinův cyklus, nebo 11. kombinace technologií uvedených v bodech 1 až10. (2) Minimální účinnost užití energie podle § 6 odst. 1 zákona o hospodaření energií se nestanoví pro výrobny elektřiny nebo výrobny tepla a) se spalovacími motory do celkového.

Čtyřdobý motor - tyto 4 fáze proběhnou během 4 zdvihů pístu tj. 2 otáček klikové hřídele Dvoudobý motor - tyto 4 fáze proběhnou během 2 zdvihů pístu tj. 1 otáčky klikové hřídele Zážehový motor - palivová směs v pracovním prostoru se v závěru komprese zapálí (zažehne) jiskrou na zapalovací svíčce Tímto receptorem může být i Stirlingův motor. Konstrukce, které tento způsob získávání energie využívají, se označují jako CSP (zkratka z Concen-trating Solar Power). 6. strana 1.5 Solární elektrárny Další možností je využití sluneční energie na výrobu elektřiny (fotovoltaika). Kolik energie slunečn Stirlingův motor + Produkce elektrické energie + Zužitkování tepla, chladu 4.10. Návštěvnické atraktivity + Důlní infrastruktura, těžní výroba + Unikátní technologie + Technické památky + Rekultivovaná krajina + Hornická legenda, zážitkové aktivity 5. Surovinová strategie - zásoby uhlí. b) motory s vnitřním spalováním, spalovací motory - pracovní látkou v těchto motorech jsou přímo produkty spalování. K tepelným motorům s vnějším spalováním patří např. pístový parní stroj, Stirlingův motor, využívající potenciální energii pracovního media, nebo parní turbina využívající kinetickou energii. pdf: Zvíře jako motor Žentour: Listopad 2004: pdf: Motor pastora Stirlinga Stirlingův teplovzdušný motor: Listopad 2005: pdf: Antoníne, topiči elektrárenský, do kotle přilož! Vývoj parních kotlů: Duben 2006: pdf: Již staří Řekové aneb Antoníne, topiči elektrárenský, do kotle přilož! podruhé Hérón z Alexandrie a jeho. e) spalovací motor, f) mikroturbína, g) Stirlingův motor, h) palivový þlánek, i) parní stroj, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace zařízení uvedených v písmenech a) až j), pokud může pracovat v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla