Home

Přemysl Otakar II a Kunhuta

Druhá žena Přemysla Otakara II

Druhá žena Přemysla Otakara II. - Kunhuta Uherská. Jiří Glet 18.11.2016 Druhá žena Přemysla Otakara II. - Kunhuta Uherská 2016-12-01T12:33:02+00:00 Osobnosti 1 Comment. Český král Přemysl Otakar II. se s uherskou princeznou Kunhutou oženil 25. srpna roku 1261 Přemysl Otakar II. byl tehdy na vrcholu moci, ale to vše bylo časově omezeno - následovala politická bitva s novým římským králem, Rudolfem Habsburským, ztráta rakouských zemí a v roce 1278 pro Přemysla osudná bitva na Moravském poli Hra z období po smrti Přemysla Otakara II., historicky situovaná na Hradec nad Opavicí, líčí milostnou epizodu Záviše z Falkenštejna a vdovy po Přemyslu Otakarovi II., Kunhuty. Roku 1278 v bitvě na Moravském poli padl Přemysl Otakar II. Rudolf Habsburský svěřil Čechy Otovi Braniborskému

Karel Javůrek: Přemysl Otakar II. a Kunhuta (Loučení Přemysla Otakara II. s Prahou) | foto: Národní galerie v Praze, Public domain, Wikimedia Commons, Karel Javůrek S Přemyslem zažila období, o kterém píše Petr Hořejš: Český stát se rozepjal od Krkonoš takřka k Jadranu Život Původ. Přemysl Otakar II. se narodil jako druhorozený syn českého krále Václava I. a jeho manželky Kunhuty Štaufské zřejmě roku 1233, přesné datum však není známo. V monografii Přemyslovci.Budování českého státu autoři uvedli, že se Přemysl narodil 1. srpna 1233. Václav Novotný se domníval, že Přemyslovo narození spadá buď do konce roku 1232, či do. Do roku 1235 porodila Kunhuta ještě další dvě děti, přičemž jedno z nich se stalo posléze i jedním z nejvýraznějších přemyslovských panovníků. Ano, myslíme tím Přemysla Otakara II., později nazývaného také král železný a zlatý. Přemysl Otakar II. Na svět přišel v roce 1233 Rozvod a krásná Kunhuta. V roce 1253 zemřel Václav I. a jeho syn Přemysl Otakar II. se stal českým králem, korunovat se ale zatím nedal. Zkomplikovalo by to jeho plány na rozvod. Vzápětí ho začaly zaměstnávat důležitější věci. Uvolnilo se totiž místo na říšském trůně Hra z období po smrti Přemysla Otakara II., historicky situovaná na Hradec nad Moravicí, líčí milostnou epizodu Záviše z Falkenštejna a vdovy po Přemyslu Otakarovi II., Kunhuty. Roku 1278 v bitvě na Moravském poli padl Přemysl Otakar II. Rudolf Habsburský svěřil Čechy Otovi Braniborskému

Kunhuta Haličská nebo také Mačevská či Černigovská, nesprávně někdy nazývaná Uherská, je poměrně rozporuplnou, a přitom výraznou postavou českých dějin, které však dosud až na výjimky nebyla věnována dostatečná pozornost. Přemysl Otakar II. Záviš z Falkenštejna. Kalendář šermířských akcí Na Brodci. Přemysl Otakar II. 1)Kdo byla manželka Přemysla Otakara II.? a)Kunhuta Uherská b)Konstancie Uherská c)Anna Svídnická d)Eliška Pomořanská e)Markéta Babenberská. 2)Kdo byl synem Přemysla Otakara II.? a)Fridrich I. Barbarossa b)Václav I. c)Václav II. d)Václav III Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) - monarchiste.cz. Za návrat krále velmi pěkné - Historický román zachycuje nejvýznamnější události z českých dějin druhé poloviny třináctého století. Osvětluje vzestup a vrchol přemyslovské moc

TIP: Přemysl Otakar II.: Král ctižádostivý a vzpurný. Po smrti svého manžela vešla krásná Kunhuta do našich dějin zejména díky svému neřestnému svazku se Závišem z Falkenštejna, který pohoršil celou Evropu. Povšimněte si, že obě Přemyslovy ženy byly tak či onak pohoršlivé Samotná Kunhuta tím prý dosti trpěla, když viděla nepřátelství mezi dosud s spřátelenými rody. Ale mateřství pro ni bylo patrně přednější než politika. Přemysl Otakar II., ale měl dost sil a prostředků, aby Štěpána porazil v bitvě u Rabnice v květnu L.P. 1271 Přemysl II. Otakar byl pro svou moc a bohatství nazýván králem železným a zlatým. Čeští panovníci 6 v hlavní linii: podle dosud uplatňovaného stařešinského zákona Břetislava I. vládl nejstarší člen rodu. To však bylo příčinou častého střídání panovníků a proto Přemysl I. Otakar zavedl zásadu dědictv Přemysl Otakar II. 1253-1278. narozen jako druhý syn roku 1223 a pokřtěn jménem Přemysl Otakar ; jeho rodiči byli český král Václav I. a Kunhuta Štaufská ; tituly: král a kurfiřt český, markrabí moravský, vévoda rakouský, korutanský a štýrský, pán marky kraňské a vindické, pán Chebska a signor v Pordenon

PPT - Přemyslovci PowerPoint Presentation, free download

Kunhuta Uherská: Manželka krále Přemysla Otakara II

Birth 1233 Městec Králové, Death August 26, 1278 Suché Kruty (Moravské pole), Parents Václav I. Jednooký Přemyslovec + Kunhuta Štaufská, Spouse Kunhuta Uherská, Children Anežka, Václav II., Kunhuta, Spouse Markéta Babenberská, Spouse Anežka Palceřík z Kueneringu, Children Mikuláš I., Alžbět rodiče: Přemysl Otakar I. a jeho žena Konstancie manželka: Kunhuta Štaufská děti: Vladislav, Přemysl Otakar II., Beatrix (manželka Oty III. Braniborského), Anežka (manželka Jindřicha Jasného) a dcera neznámého jména, která zemřela jako velmi mladá

Záviš a Kunhuta — Česká televiz

  1. Kromě expanze na jih se Přemysl Otakar II. pokoušel rozšířit své panství i směrem severovýchodním - v letech 1254-55 (a 1267-8) se účastnil křížové výpravy do (pobaltského) Pruska, jeho snahy o nastolení přemyslovské moci v Litvě a Pobaltí, přičemž z olomouckého biskupství se mělo stát arcibiskupství spravující.
  2. II. Kunhuta Uhersk á (1261-78) Potomci Kromě expanze na jih se Přemysl Otakar II. pokoušel rozšířit své panství i směrem severovýchodním - v letech 1254-55 (a 1267-8) se účastnil křížové výpravy do (pobaltského) Pruska, jeho snahy o nastolení přemyslovské moci v Litv.
  3. Protagonisté? Vdova po Přemyslu Otakarovi II. Kunhuta a Záviš z Falkenštejna, šlechtic z rodu Vítkovců, pánů z růže. Poněkud pikantní okolností je fakt, že hrad Svojanov na pomezí Čech a Moravy založil právě Přemysl Otakar II., král železný a zlatý, kvůli ochraně nedaleké zemské stezky. Když v roce 1278.
  4. Přemysl Otakar I. (Václav I., Sv. Anežka), Konstanicie Uherská, +, +, Kunhuta Švábská, +, Kunhuta Uherská, image, První český král, kterému se podařilo.
  5. kunhuta uherská milenec přemysl otakar ii. václav ii. záviš z falkenštejna Helena Stejskalová 9.12.2015 Zradil jste českého krále, mého mrtvého manžela, a teď chcete chránit mne? prohlíží si s nedůvěrou královská vdova Kunhuta Uherská pohledného muže, který se chce roku 1280 vetřít do její přízně

Video: Česká královna s nemanželským dítětem

Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý (1233? - 26. srpna 1278, Suché Kruty), byl v letech 1253-1278 pátý král Čech z rodu Přemyslovců, od roku 1247 t Český král Přemysl Otakar II. se s uherskou princeznou Kunhutou oženil 25. srpna roku 1261.Tato okázalá svatba se konala v Přešpurku, dnešní Bratislavě. Přemysl se osm let vyhýbal oficiální korunovaci na českého krále, neboť by musela být korunována na českou královnu taky jeho první žena Markéta a dosáhnout potom. Přemysl Otakar 2 Přemysl Otakar II. , řečený král železný a zlatý (kolem roku 1233 - 26. srpna 1278 , Suché Kruty ), byl pátý král český z rodu Přemyslovců (korunován 1261 ), druhorozený syn krále Václava I. a Kunhuty Štaufské Matka: Kunhuta Štaufská. Otec: Václav I. (Přemysl II. Otakar je pro svou moc a bohatství přezdíván král železný a zlatý.) 1253 - 78 : Přemysl II. Otakar králem. 1254 - 55 : tažení Přemysla do Pruska. 1278 : bitva na Moravském poli, smrt Přemysla Otakara II

Přemysl Otakar II. (1233-1278) byl velmi uznávaný panovník. Jeho otcem byl Václav I. a matkou Kunhuta Štaufská. Ačkoli neměl usednout na trůn, stalo se tak po skonu jeho bratra Vladislava. A zhostil se svého úkolu velmi dobře. Vytvořil postupně z českého království velmoc Protagonisté? Vdova po Přemyslu Otakarovi II. Kunhuta a Záviš z Falkenštejna, šlechtic z rodu Vítkovců, pánů z růže. Poněkud pikantní okolností je fakt, že hrad Svojanov na pomezí Čech a Moravy založil právě Přemysl Otakar II., král železný a zlatý, kvůli ochraně nedaleké zemské stezky. Když v roce 1278. Bitva na Moravském poli patří mezi osmičková výročí. Vojáci znepřátelených stran se střetli 26. srpna 1278, tedy před 740 lety. Padl v ní i mocný český král Přemysl Otakar II., řečený železný a zlatý

Přemysl Otakar II. Kniha třetí. Kunhuta. Anežka Přemyslovna. Kdo napsal knihu Přemysl Otakar II. Kniha třetí. Kunhuta. Anežka Přemyslovna? Autorem je Sofie Podliá. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih Přemysl Otakar II ? Král silný a bojovný. Král velký a diamantový. Král železný a zlatý. Jeho matka byla ? Kunhuta Švábská. Kunhuta Haličská. Marie Bavorská. Jeho otec byl ? Václav II. Václav I. Ferdinand I. Jeho manželky byly ? Anna Svídnická a Ludvika Bavorská. neměl manželky. Markéta Babenberská a Kunhuta.

Přemysl II. Otakar slaví patnácté výročí korunovace českým králem. Jeho manželka Kunhuta mu spolu s několika předními velmoži uchystá jako překvapení okázalou oslavu na Křivoklátě, kam se sjedou nejen jeho věrní stoupenci, ale také řada zahraničních spojenců Kunhuta Švábská z Hohenštaufu *leden/březen 1202 místo † 13.9.1248 Praha: 5. český král Přemysl II. Otakar Přemyslovec *snad 1.8.1233 Městec Králové? † 26.8.1278 padl v bitvě na Moravském poli u Dürnkrut (Suché Kruty), Dolní Rakousy Přemysl II. Otakar - potomek sv. Ludmily ve 12. generac

Přemysl Otakar II. - Wikipedi

Tímto sňatkem vyřešil Přemysl Otakar II. hned dvě věci. Jednak stvrdil s Bélou IV. mír a zároveň mu manželka v průběhu let porodila celkem šest dětí. Dospělosti se ale dožily pouze tři - dcery Kunhuta Přemyslovna a Anežka Přemyslovna a také pozdější král Václav II. Ale nejen rodinou situaci musel Přemysl řešit Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý), byl pátý král český z rodu Přemyslovců (korunován 1261), druhorozený syn krále Václava I. a Kunhuty Štaufské. narozen - 1233 otec - Václav I. (1205-22.9.1253) matka - Kunhuta Štaufská (?-13. září 1248), dcera římského krále Filipa Štaufskéh Král rytíř Přemysl Otakar II. 2013, Vlastimil Vondruška Třetí část čtyřdílné románové fresky o životě posledních přemyslovských králů začíná v době, kdy král Václav I. realizuje svůj politický sen - prostřednictvím sňatku svého prvorozeného syna Vladislava ovládnout rakouské. něž později Přemysl Otakar II. navazoval. Vztah Václava I. a Přemysla Otakara II. prošel bouřlivým a nikoli nezajímavým vývojem, jemuž jsem se věnovala ve čtvrté kapitole. Popsala jsem příčiny, průběh a důsledky Přemyslovy vzpoury proti otci, sjejímiž dozvuky se Přemysl vyrovnávalještě po letech

Kunhuta Štaufská: Česká královna a nešťastnice, které na

V následujícím roce se pak Přemysl Otakar II. rozvedl s Markétou Babenberskou a v říjnu toho roku se znovu oženil v Bratislavě s Kunhutou, vnučkou uherského krále Bely IV. Do Prahy přijela Kunhuta 23. prosince a byla zde slavnostně přivítána. Na hod Boží Vánoční 1261 proběhla pak v Praze korunovace,. 25. prosince LP 1261 byl v bazilice sv. Víta na Pražském hradě korunován PŘEMYSL OTAKAR II. na českého krále. Spolu s ním byla zároveň korunována i jeho druhá manželka královna KUNHUTA HALIČSKÁ (UHERSKÁ). Korunovaci Přemysl Otakar II. dlouho oddaloval, to vzhledem k tomu, že byl ještě formálně ženatý s jeho první.

Přemysl Otakar II.: Král ctižádostivý a vzpurný 100+1 ..

Name: Přemysl Otakar II. Date and place of birth: kolem 1233 Date and place of death: 26.08.1278 na Moravském poli Governance era: 1253 - 127 Obsah filmu Záviš a Kunhuta. Hra z období po smrti Přemysla Otakara II., historicky situovaná na Hradec nad Moravicí, líčí milostnou epizodu Záviše z Falkenštejna a vdovy po Přemyslu Otakarovi II., Kunhuty. Roku 1278 v bitvě na Moravském poli padl Přemysl Otakar II. Rudolf Habsburský svěřil Čechy Otovi Braniborskému Přemysl Otakar II. byl jedním z nejvýznamnějších Přemyslovců na českém trůnu. Na vrcholu své moci vládnul sedmi zemím. Vedle kralování v domácích Čechách a na Moravě byl vévodou rakouským, štýrským a korutanským, pánem Krajiny a Vindické Marky

Přemysl Otakar II. Kniha třetí. - Kunhuta. Anežka Přemyslovna - román od Sofie Podlié Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý (1233? - 26. srpna 1278, Suché Kruty), byl v letech 1253-1278 pátý král Čech z rodu Přemyslovců, od roku 1247 také markrabě Moravy, v letech 1251-1276 vévoda Rakous, v letech 1261 -1276 vévoda Štýrska a v letech 1269 -1276 vévoda Korutan a markrabě Kraňska Přemysl Otakar II. Přemysl Otakar II. (vláda: 1235-1278) je opět synem předchozího panovníka - Václava I., se kterým nejdříve spoluvládne, i přes jejich vzájemné spory. Získá si přezdívku král železný a zlatý. V roce 1253 vymírá dynastie Babenberků z Německa Přemysl Otakar I. Přemysl Otakar I. je synem Vladislava II. Z počátku je to jen kníže, královský titul zatím nedostal. Ve Svaté říši římské válčili Štaufové a Welfové, Přemysl se postavil na stranu Štaufů, v jejichž čele stál Fridrich II., od kterého pak za podporu získává roku 1212 Zlatou bulu sicilskou Přemysl Otakar II, known as the iron and golden king, born around 1233 as the second son of King Václav I and Kunhuta Štaufská, was the fifth Czech king from the Přemyslid family (crowned in 1261) and a powerful Central European sovereign who temporarily connected Austrian lands to Bohemia after the Babenburg family died out

Kunhuta sa narodila do rodiny Anny, dcéry kráľa Bela IV. a Rastislava Michajloviča Haličského z rodu Rurikovcov, neskoršieho bána v Mačve okolo rokov 1245/1246.O Kunhutinom detstve sa mnoho nevie, vyrastala na uhorskom kráľovskom dvore v Budíne.V mladom veku, snáď niekedy okolo 15. až 20. roku života bola vydatá za českého kráľa Přemysla Otakara II Král Přemysl Otakar I. je jediný panovník Českého království, který byl třikrát potvrzen a dvakrát korunován jako český král. Přemysl Otakar I. podpořil na podzim 1204 protivníka krále (císaře) Oty IV., římského a sicilského krále (Bedřicha) Fridricha II. Štaufského (král od r.1215, císař 1220-1250) Přemyslovci, Přemysl Otakar I. (Václav I. Václav I. , Konstancie Uherská 225px-Konstancie_of_Hungary , Dědičně zajistil královský titul pro své potomky premysl-otakar-ii ), Rudolf Habsburský (Albrecht, Jitka, 693px-joseph_heintz_d._a._002 ), Sňatek s Eliškou Přemyslovno Téma/žánr: Přemysl Otakar II. - český král a markrabě moravský - asi 1233-1278 - panovníci - Česko -- dějiny -- 13. století, Počet stran: 632, Cena: 359 Kč, Rok vydání: 2013, Nakladatelství: MOB

Definitions of Přemysl Otakar II., synonyms, antonyms, derivatives of Přemysl Otakar II., analogical dictionary of Přemysl Otakar II. (Czech Přemysl Otakar II. 552 likes · 2 talking about this. Přemysl Otakar II. byl král český, markrabě moravský, vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňský a pán Chebska

PŘEMYSL OTAKAR II. (král český, železný a zlatý) Slavný vojevůdce podcenil vnitřního nepřítele a v bitvě na Moravském poli byl zabit. Podle a zákeřně. Doba: počátek 13. století Jméno: Přemysl Otakar II., král český Národnost: česká Narozen: (asi) 1233, Městec Králové, Čech Vyhledávání: Přemysl Otakar, II., Zobrazuji výsledky 1 - 20 z 50 pro vyhledávání ' Přemysl Otakar, II., ' , doba hledání: 0,04 s. Seřadit podle Relevance Podle data sestupně Podle data vzestupně Signatury Autor Název Pořadí v séri Až teprve po roce 1260, kdy Přemysl nárok na tyto země obhájil mečem v bitvě u Kressenbrunu, takže se dále nedal zpochybňovat, tak se mohl Markéty, řečeno ošklivě, zbavit. Po rozchodu s Markétou Babenberskou pojal Přemysl Otakar II. za choť Kunhutu Uherskou

Záviš a Kunhuta (1984) ČSFD

Kunhuta Uherská. V roce 1261 je pak Přemysl Otakar II. slavnostně korunován českým králem. Vláda Přemysla Otakara II. je obdobím velkolepého rozmachu přemyslovského panství - za jeho vlády jsou k českým zemím (a babenberským, tj. rakouským) připojena mnohá území: v roce 1261 získává Štýrsko, v roce 1266 připojuje. V novém boji roku 1278 byl Přemysl II. Otakar poražen a zabit v bitvě u Suchých Krut na Moravském poli. Po smrti Přemysla II. Otakara nastal v letech 1278-1283 v českém království stav faktického bezvládí, kdy syn a následník trůnu Václav II. byl teprve sedmiletý a jeho matka Kunhuta neměla patřičnou autoritu královské moci Když český král Přemysl II. Otakar ve svém známém duelu s římským králem Rudolfem Habsburským prohrál nejenom svou velkou říši (až na české země) a v bitvě na Moravském poli i svůj život (1278), Kunhuta se stala ve svých 32 letech královskou vdovou Připadám si tu jako vyhnanec. Kéž by Bůh dal a moje utrpení brzy skončilo, povzdechne si roku 1302 Kunhuta, manželka mazovského knížete Boleslava II. Bůh její prosby vyslyší. Jejich nešťastné manželství spěje k rozluce Český král Přemysl Otakar II. (kolem r. 1233-1278) propadá čím dál větší beznaději Kunhuta * kolem 1245 - + 9. 9. 1285 . Po tragické bitvě na Moravském poli (1278), kdy padl český král Přemysl Otakar II. a jeho nemanželský syn Mikuláš byl odvlečen do uherského zajetí, vítězný Rudolf Habsburský královně Kunhutě udělil Opavsko

Královna Kunhuta Haličsk

Přemysl Otakar II. - český král. Přemysl Otakar II. - král železný a zlatý - vládl 1253 - 1278. narozen - 1233 otec - Václav I. (1205-22.9.1253) matka - Kunhuta Štaufská (?-12.1240), dcera římského krále Filipa Štaufského zemřel - 26.8.1278 v bitvě na Moravském poli. sourozenc Přemysl Otakar II. Birthdate: 1233. Death: 1278 (44-45) Immediate Family: Son of Václav I. and Kunhuta Štauská. Husband of Kunhuta Uherská and Markéta Bábenberská. Father of Kunhuta; Anežka and Václav II Václav II. se stal českým králem již jako sedmiletý, poté co jeho otec Přemysl Otakar II. padl na Moravském poli. Vzhledem k jeho nezletilosti se podle Přemyslovy vůle ujal poručnictví a správy země Václavův bratranec, braniborský markrabě Ota Braniborský

Přemysl Otakar II. (1253-1278) Přemysl Otakar II. patří k našim nejvýznamnějším panovníkům. Spojenci Uhrů Kumány bývá nazýván králem železným. Obdivovali jeho těžkooděnce, díky nimž vyhrál mnohé bitvy Bély IV. Kunhuta Uherská. V roce 1261 je pak Přemysl Otakar II. slavnostně korunován českým králem. Vláda Přemysla Otakara II. je obdobím velkolepého rozmachu přemyslovského panství - za jeho vlády jsou k českým zemím (a babenberským, tj Přemysl Otakar II.. Kniha první, Anežka Palceřík. Nomeda / Hlavní autor: Podliá, Sofie, 1833-1897 Vydáno: (1892) Přemysl Otakar II.. Kniha třetí, Kunhuta. Anežka Přemyslovna / Hlavní autor: Podliá, Sofie, 1833-1897 Vydáno: (1893 Přemysl Otakar II. Přemysl Otakar II. se narodil v roce 1233 jako druhorozený syn českého krále Václava I. A tak trůn, jak už to ve středověku chodilo, náležel jeho staršímu bratrovi Vladislavovi. Na Přemysla čekala církevní kariéra. Ale osud tomu chtěl jinak Lucemburský Václav I. (1205 - 1253) český král, syn Přemysla Otakara I., manželka Kunhuta Štaufská zakladatel měst a hradů lov, jednooký vzpoura mladšího syna dvorská kultura (zábava pro panovníka a jeho dvůr), turnaje do Čech přichází gotika těžba stříbra, kolonizace (cizinci - Němci) Přemysl Otakar II

(uherský král) vítězí český král Obr. 3 Bitva u Kressenbrunnu, v níž Přemysl Otakar II. uhájil vládu nad Štýrskem (iluminace ze 14. století). Obr. 4 Socha Bély IV. (národní historický park, Maďarsko). Obr. 5 Kunhuta Uherská, Bélova vnučka, druhá žena Přemysla Otakara II. a matka následníka trůnu Václava II Ještě v 19. století nechyběla snad v žádném tehdejším čtivu Kalendář tklivá historie o tom, jak po smrti krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli zlý uchvatitel moci Ota Braniborský věznil malého následníka trůnu Václava II. a jeho matku, královnu Kunhutu, na hradě Bezděz Mikuláš Opavský) 2. žena Kunhuta Uherská (po 10 letech manželství syn Václav 1271) Přemysl Otakar II. Z Gelhausenova kodexu Čechy po Přemysla Ot. II. Období Braniborů v Čechách - 5 let = období drancování a plenění Čech, bezvládí a hladomoru Ota Braniborský = strýc a poručník nezletilého Václava (7letý); Václav. Přemysl Otakar II.(asi 1233-1278), český král od 1253, první manželka Markéta Babenberská († 1267), rozvedená 1260; druhá manželka Kunhuta Uherská († 1285) Božena († 1270) Anežka (1244-1268) manžel Jindřich Jasný († 1288), markrabí míšeňsk

Přemysl Otakar II. (Král Železný a Zlatý) 1253-1278. Virpirka. Hraběnka z Teglinku. Vladimír. Kníže olomoucký. Václav II. 1191-1192. Jitka Svinibrodská. Hraběnka ze Svinibrod (Schweinfurt) Jitka Anna Soběslav II. 1173-1178. Vladislav. Markrabě moravský. Konrád Ota. 1188-1191. Soběslav I. 1125-1140. Adléta Litolt. Kníže. Když se Přemysl nepodřídil, vyhlásil nad ním Rudolf říšskou klatbu. Spor poprvé vyvrcholil v roce 1276, kdy se oslabený Přemysl Otakar II. poddal Rudolfovi a souhlasil s rozhodčím řízením. Výsledná smlouva znamenala ztrátu alých zemí a Chebska s výjimkou části Rakouska na levobřežní straně Dunaje Českému království panuje Přemysl Otakar II. (F. Němec), jenž připravuje politicky motivovaný sňatek s vnučkou uherského krále Kunhutou (H. Maciuchová). Na slavnosti v královském paláci se Kunhuta setká s pohledným českým šlechticem Závišem z Falkenštejna (R. Brzobohatý), kterého poznala už doma v Uhersku

PŘEMYSL OTAKAR I. (1197 -1230) •r. 1212 -Zlatá bula sicilská = dědičný královský titul VÁCLAV I. (1230 -1253) •těžba stříbra v Jihlavě •odražení útoku Mongolů PŘEMYSL OTAKAR II. (1253 -1278) •rozšíření českého státu téměř k Jaderskému moř Přemysl Otakar II. (1233-1278) Luboš Štěpán 2.A Přemysl Otakar II. Přemysl Otakar I. Konstancie Uherská Filip Švábský Irena Angelovna Václav I. Kunhuta Štaufská Vladislav II. Judita Durynská Béla III. Uherský Anežka z Antiochie Fridrich I. Barbarossa Beatrix Burgundská Izák II 2) Napište, v jakém vztahu k Václavu II. mohly být tyto osoby: (Pomůcka: matka, manželka, otec, dědeček, pradědeček, snacha, syn, dcera, zeť) a) Viola Těšínská b) Guta Habsburská c) Václav III. d) Přemysl Otakar II. e) Václav I. f) Eliška Přemyslovna g) Jan Lucemburský h) Přemysl Otakar I. i) Kunhuta Uhersk Přemysl Otakar I. Nástupce : Přemysl Otakar II. Manželka : Kunhuta Štaufská (1224-48) Potomci : Vladislav Český Přemysl Otakar II. Dynastie : Přemyslovci: Otec : Přemysl Otakar I. Matka : Konstancie Uherská: Některá data mohou pocházet z datové položky Meno: Přemysl Otakar II. Datum a miesto narodenia: kolem 1233 Datum a miesto úmrtia: 26.08.1278 na Moravském poli Obdobie vlády: 1253 - 127

Přemysl Otakar II. :: REFERÁTY A TEST

Klášter Zlatá Koruna nechal postavit Přemysl Otakar II., aby naštval Vítkovce V kraji se podle krále Přemysla Otakara II. (1233-1278) až příliš drze roztahovali Vítkovci, tehdy jeden z nejvýznamnějších šlechtických rodů Osobnosti středověku OPAKOVÁNÍ UČIVA K seznamu osobností připiš číslo obrázku, o kterém si myslíš, že danou osobnost zachycuje Přemysl Otakar II. a jeho manželka Kunhuta Uherská na vyobrazení z Jihlavského rukopisu Zbraslavské kroniky. Avers pečeti Přemysla Otakara II. ­ odporou zvolen rakous­ p kým vévodou Přemysl Otakar II. (1253-1278) Přemysl Otakar II. (* asi 1233), syn Václava I., nastoupil na trůn za příznivé mezinárodní situace. V Říši trvalo v letech 1257-1273 interregnum (bezvládí). Toho využil k posílení svého vlivu. Interregnum v Říši trvalo přibližně mezi vládami Fridricha II Balada o pádu Přemysla Otakara II. Dnes málokdo si vzpomene, na panování krále Přemyslovce, na léta plná bitev, řinčení zbraní, hořkých slz i zklamání, nu budiž tomu dnes jinak, a přenesme se do těch dob. Bylo to tak v podvečer, v den před bitvou, u okna sedí Přemysl, a dívá se na hvězdné nebe. Přemýšlí nad.

1261 - Přemysl Otakar II

Historie (prosinec 1230 až 23. září 1253) Velmi záhy začal Přemysl Otakar I. pomýšlet na zajištění nároků pro svého nástupce. Nutila ho k tomu i okolnost, že v exilu žil jeho prvorozený syn Vratislav († 1225) z Přemyslova prvního manželství s Adlétou Míšeňskou, které skončilo rozlukou a) Přemysl Otakar II. b) Václav III. c) Václav II. d) Přemysl Otakar I. 8) Jak se jmenoval dokument z roku 1212, který písemně potvrzoval dědičný královský titul? a) Zlatá dula sicilská b) Zlatá bula neapolská c) Zlatá bula sicilská d) Zlatá bula pražská 9) Komu se říkalo jednooký král? a) Sv Přemysl Otakar II. po bitvě na Moravském poli Protože se pak tento mladší syn narodil v předvečer svátku svatého Václava mučedníka, dostal při svatém křtu, jehož pramenem byl znovuzrozen, vlastní jméno Václav; neboť staří Čechové měli z pocitu zbožné úcty ve zvyku, že dávali svým dětem jména svatých, o. Ottokar II (en tchèque : Přemysl Otakar II.), né vers 1230 et mort le 26 août 1278 à Dürnkrut en Autriche, est un prince des Přemyslides, fils du roi Venceslas I er de Bohême et de Cunégonde de Souabe.Nommé margrave de Moravie en 1247, il succéda à son père en tant que roi de Bohême en 1253.. Compte tenu des nombreuses acquisitions réalisées durant le Grand Interrègne, dont l.

Ohnivá jeseň - František Neužil (Přemysl Otakar II

2. Úvodní ustanovení. 2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi Portálem Hotel.cz, Zákazníkem a Ubytovacím zařízením při realizaci zprostředkování rezervace ubytování, nabízeném Ubytovacím zařízením na internetových stránkách Portálu Hotel.cz. 2.2 Téma/žánr: Přemysl Otakar II. - český král a markrabě moravský - asi 1233-1278 - Václav I. - český král, Počet stran: 632, Cena: 359 Kč, Rok vydání: 2018, Nakladatelství: MOB Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý, (1233, Městec Králové? - 26. srpna 1278, Suché Kruty) byl pátý český král, moravský markrabě, rakouský vév Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý. Malá Strana. K de znamení od znamení má svůj půvab a dýchá z něj historie obyvatel této ulice a domu, jejich radosti a starosti, které nás dodnes oslovují.. Stavby v této ulici mají historické portály a zajímavé na nich je, že mají starobylé zdobené dveře a historická domovní znamení - sošky, reliéfy a obrazy

Přemyslovy ženy: Ošklivka Markéta musela ustoupit

Vrchol přemyslovského státu 1197 - 1306 Přemysl Otakar I. Přemysl Otakar I. 1197 - nástup na trůn Pomoc císaři Fridrichu IV. → zisk Zlaté buly sicilské = obnovení královského titulu dědičně Zrušil právo seniorátu (nástupnictví nejstaršího člena vládnoucího rodu) a zavedl právo primogenitury (nástupnictví prvorozeného syna) Zavádí nové mince - brakteáty. 8. 2021: První řeholní sliby františkánů Jeremiáše a Michaela. V pražském kostele Panny Marie Sněžné složili své první sliby františkánští bratři Jeremiáš Petr Kříž a Michael Josef Řetický. Foto: Bernard O. Mléčka

PPT - Čechy za posledních Přemyslovců PowerPointPřemysl Otakar IIKunhuta Uherská: Manželka krále Přemysla Otakara IIPPT - Přemyslovští králové a jejich doba PowerPointTop téma: Chlípný Otec vlasti a spolSvatá Anežka Česká: Vdavky ji nezajímají! – EpochaplusPPT - Přemyslovci PowerPoint Presentation - ID:1881679