Home

Žádost o bezdlužnost FÚ online

Elektronická podání odeslaná na příslušný FÚ/ÚzP musí být ve zveřejněném formátu a struktuře XML souboru. Důležité odkazy: informace o aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob - OSVČ a zaměstnavatelů. Služba umožňuje podání žádosti o potvrzení stavu splatných nedoplatků na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tzv. žádost o bezdlužnost Formulář slouží jako žádost na finanční úřad o potvrzení pro cizineckou policii, potvrzení bezdlužnosti nebo jako potvrzení o stavu osobního daňového účtu Stáhněte si formulář Žádost o vystavení potvrzení (bezdlužnost) na finanční úřad. Můžete jej pohodlně vyplnit na počítači, uložit v PDF, elektronicky podat nebo vytisknout. Žádost o vystavení potvrzení (bezdlužnost) na finanční úřad - formulá Tuto bezdlužnost Finanční úřad vystavuje na základě podané žádosti, která je zpoplatněna 100 Kč. Toto potvrzení má platnost podle financující banky většinou do 30 dnů. Pokud řešíte hypotéku, a máte příjem z podnikání jako OSVČ, tak po vás bude s velkou pravděpodobností banka chtít potvrzení, že nedlužíte peníze

Daňové tiskopisy Daně elektronicky Finanční správ

Potvrzení o bezdlužnosti právnických osob. Služba umožňuje podání žádosti o potvrzení stavu splatných nedoplatků na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tzv. žádost o bezdlužnost FÚ i Celní úřad. Na Fin. úřadě musíte zaplatit předem Kč 100,-- správní poplatek, žádost napíšete volnou formou a dopište tam, jak si přejete potvrzení bezdlužnosti poslat (dat.schránkou, poštou, vyzvednutí osobně) a musíte přiložit potvrzení o zaplacení správního poplatku All groups and messages. Doklad o bezdlužnosti. Náležitostí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání a za účelem investování a žádostí o prodloužení doby jejich platnosti je doklad o bezdlužnosti cizince nebo/a doklad o bezdlužnosti obchodní korporace, jejímž členem cizinec je. Dle § 178e zák. č. 326/1999 Sb.

Adresa: Vrchlického 47. 379 01 TŘEBOŇ. Elektronická podatelna: https://www.mojedane.cz. ID datové schránky: exsn5sp. Telefon: 384 752 111. Email: podatelna2214@fs.mfcr.cz. Tato e-mailová adresa není určena pro podání kontrolních hlášení a podání podle zákona č. 164/2013 Sb. Úřední deska Z potvrzení o stavu osobního daňového účtu musí být patrný původní den splatnosti, popřípadě náhradní den splatnosti, jednotlivých daní. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Žádost je oprávněna podat každá fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti můžete rovněž poslat poštou, e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz nebo prostřednictvím datové schránky; v takovém případě by mělo být potvrzení vydánobezodkladně. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení (název firmy), adresu bydliště (sídlo firmy), číslo pojištěnce, tj. většinou rodné číslo (u firmy IČ), dále pro jaký účel a k jakému datu má být potvrzení o bezdlužnosti vydáno - např. pro. Formuláře pro žádost o zprostředkování zaměstnání, žádost o podporu v nezaměstnanosti, žádost o zařazení do evidence zájemců. Formuláře služeb zaměstnanosti pro zaměstnavatele Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, žádosti o příspěvek aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikace, pracovní. Informace k Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Ustanovení § 38da odst. 4 zákona o daních z příjmu vymezuje okruh plátců daně, kteří jsou povinni podání učinit elektronicky

Pak je vaší volbou informační aplikace Moje VZP. A to nejenom pro vás. Z jednoho účtu můžete kontrolovat informace celé své rodiny. Jste zaměstnavatel, lékař, účetní nebo OSVČ? VZP Point je pracovní aplikací pro businessové záležitosti, jako je například podání přehledu OSVČ, faktur, nebo přehledů zaměstnavatele Formulář je dostupný online (odrážka Obecné písemnosti a poté kliknout dole na Záhlaví). Pro potvrzení stačí vybrat místně příslušný finanční úřa typ daně označit jako Bez určení daně a pomocí našeptávače vybrat možnost Žádost o potvrzení bezdlužnosti, pak ještě doplnit informace o poplatníkovi Žádost o bezdlužnost fú vzor - Najde se zde. A ještě víc pro vás E411 Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí E601 Žádost o poskytnutí informací týkajících se výše příjmu obdrženého v jiném členském státě, než je kompetentní členský stá Žádám o bezdlužnost. Přejděte na online vyplnění formulářů bezdlužnosti: Žádost o bezdlužnost osoby; Žádost o bezdlužnost organizac Potvrzení o přiznání - zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění Potvrzení o.

Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob - OSVČ a

 1. zpráva Nová zpráva Seznam zpráv Re: Bezdlužnost na Fú >>Dobrý den, >>poslala jsem žádostna fú, bude potom přílohou žádosti o bezdlužnost. Nebo nalepit kolkovou známku přímo na žádost
 2. utí příslušenství daně. 1.000,- (není předmětem poplatku, pokud požadovaná úleva nečiní alespoň Kč 3.000,-) návrh na delegování.
 3. VoZP - Vojenská Zdravotní Pojišťovna ČR 20

Žádost o bezdlužnost finanční úřad vzor Formulář je dostupný online (odrážka Obecné písemnosti a poté kliknout dole na Záhlaví). Pro potvrzení stačí vybrat místně příslušný finanční úřad , typ daně označit jako Bez určení daně a pomocí našeptávače vybrat možnost Žádost o potvrzení bezdlužnosti. Potvrzení o bezdlužnosti je písemný informační protokol prokazující Vaši platební bezúhonnost. Pomocí výpisu zjistíte, zda-li je evidován Váš dluh vůči věřitelům, kteří prostřednictvím Centrálního registru dlužníků zveřejňují své pohledávky Potvrzení o neexistenci vymahatelného nedoplatku (o bezdlužnosti) nebo. Pokud se jedná o změnu trvalého bydliště nebo místa podnikání, prosíme vyplňte zároveň online formulář Žádost o aktualizaci údajů a přiložte . Zákon o zaměstnanosti nyní stanoví, aby tzv Žádám o vydání potvrzení o tom, že nemám vůči VZP ČR nedoplatek na pojistném a penále na veřejném zdravotním pojištění. Toto potvrzení požaduji vydat ke dni _____ za účelem: jednání s Úřadem práce . účasti ve veřejné soutěži jednání s bankou ohledně poskytnutí úvěr žádost o bezdlužnost na FÚ | Tato doména je na prodej! Hledat zde Hledat v internetu. Mzdové účetnictv.

Žádost o střídavou výchovu o dítě k soudu - vzor zdarma Předběžné opatření o výživné pro nerozvedenou matku nezletilého dítěte - vzor ke stažení online zdarma Návrh na vydání předběžného opatření, rozhodnutí - výživné, alimenty - vzor ke stažení online zdarm Žádost o důchod z České republiky - pro žadatele s bydlištěm v nesmluvní cizině Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění Žádost o převádění výplaty dávky na účet u banky - Česká republika Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - majitel účtu Žádost o zařízení výplaty. Žádost; Půjčka výhodně do 5000 Kč. půjčka na dluh fú finanční úřad pro podnikatele. Chci si půjčit. Naposledy požádal o půjčku: František, Praha Pro získání online půjčky nemusíte předkládat potvrzení o zaměstnání. Výhodou online půjčky je, že ji mohou získat i studenti, důchodci nebo maminky na.

Žádost je možné podat také v listinné podobě zásilkou adresovanou příslušnému celnímu úřadu nebo osobně v podatelně na vybraných územních pracovištích celních úřadů - seznam celních úřadů. Správní poplatek: žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč Žádost o zrušení registrace Druhým formulářem, kterým vás v dnešním článku provedeme, bude dokument, na jehož základě podáváte žádost o zrušení registrace u finančního úřadu (tiskopis Žádost o zrušení registrace). K čemu konkrétně lze tento formulář tedy použít Informace o podání učiněné datovou zprávou s ověřenou identitou podatele pomocí ISDS S nabytím účinnosti zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, kterým byl mimo jiné novelizován zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení (název firmy), adresu bydliště (sídlo firmy), číslo pojištěnce, tj. většinou rodné číslo (u firmy IČ), dále pro jaký účel a k jakému datu má být potvrzení o bezdlužnosti vydáno - např. pro účast ve veřejné soutěži, pro Úřad práce, pro banku z důvodu poskytnutí. Portál MOJE daně. Online finanční úřad, s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klademe na bezpečné moderní přihlášení a uživatelsky přívětivé prostředí, ve kterém uvidíte například přehled aktuálních plateb i jejich historii. Daňová přiznání podávaná elektronicky se automaticky částečně předvyplní

Žádost o vystavení potvrzení (bezdlužnost) na finanční

U zkratek pojišťoven není jasné, o jakou se jedná Koordinace testu formulářů Odpuštění poplatku za bezdlužnost do 16.8.2021 Online portály pojišťoven Připravit variantu s poplatkem pro CS a FÚ Platba FÚ a Celní správa - Poplatek Upravy karty Celni Sprava na zaklade zpetne vazby uzivatel Potvrzení můžete získat i prostřednictvím online žádosti Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR, kde stačí vybrat: finanční úřad, pod který patříte, typ daně - bez určení, žádost o potvrzení o bezdlužnosti v našeptávači Dle zákona o DPH a nařízeny Rady (EU) jsou elektronickou službou zejména: hostování internetových stránek a dálková údržba programů a zařízení (zahrnuje i online uchovávání dat a online poskytování prostoru na disku na žádost) Naše online žádost je jednoduchá a nezávazná! Po vyplnění nezávazné žádosti vás budeme telefonicky kontaktovat na naše náklady. On-line žádost o nebankovní úvěr. Provozovatel: Zuzana Dvořáková U nás se žádné poplatky neplatí! Nezávazná online žádost o úvěr

s rozumným úrokem od komerčních bank, ale bez zbytečných formalit. Ať jdete žádat o jakýkoliv úvěr, všude po Vás chtějí bezdlužnost vůči státu. Na straně ČSSZ problém není, ta se dostala do stavu, že potvrzuje bezdlužnost online, ale u FÚ je to nadlidský výkon i v dobách, kdy není vyhlášen nouzový stav, natož. Všechny pobočky a jednatelství. Domů. O VoZP. Informace o VoZP. Informace dle zák. 106/1999 Sb. Úřední desk

nedokládáte bezdlužnost vůči FÚ a dalším úřadům; ručit lze i třetí osobou; Najdou se však i společnosti, které si účtují vysoké poplatky za odhad, vyžadují převod nemovitosti do svého vlastnictví nebo žádají poplatek předem. Ověřené společnosti najdete na internetu Platnost požadavku vypršela nebo nebylo možné prokázat jeho validitu. Pokračova Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince nebo žádost o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá vydání povolení k pobytu cizince a prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve. Před stavbou: vyjádření k existenci sítí: - eon (žádost online, 30dní, papírově) - čevak (žádost online, obratem do mailu) - cetin (žádost online, v řádu minut, do mailu) - JVS (žádost online, týden, do mailu) Podklady pro projekt: smlouva se sousedem o věcném břemenu jeho pozemku jako sjezdu geometrák - platil prodávající pozemku, dal

Žádost o vystavení potvrzení (bezdlužnost) na finanční úřad - formulá . Použijete je pak pro Finanční úřad, nadace či zdravotní pojišťovnu. Připravili jsme pro Vás několik informací o tom, proč je čestné prohlášení třeba, kdy ho můžete použít a online vzor ke stažení ve formátech .doc, .docx, .pd Program kvalifikovaný zaměstnanec krok za krokem - ZRUŠENO. Dne 20. dubna 2020 od 09:30 do 16:00 proběhne v Praze seminář na téma, jak získat kvalifikovaného zaměstnance z ciziny. 06.03.2020 / Hospodářská komora ČR (HK ČR) Datum konání. 20.04.2020 ČSÚ je ústředním orgánem státní správy ČR. Podle zákona o státní statistické službě získává a vytváří statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji ČR a tyto údaje poskytuje a zveřejňuje K porovnání půjček můžete vyzkoušet bezplatné online kalkulačky, žádost je vždy nezávazná. O půjčku pro začínající podnikatele můžete požádat online, telefonicky nebo návštěvou pobočky, kdy vám smlouvu pomůže sepsat kvalifikovaný pracovník či obchodní zástupce ©2019 Ministerstvo vnitra ČR. Všechna práva vyhrazena. Provoz datových schránek i webové prezentace zajišťuje Česká pošta, s.p

 1. Bezdlužnost vůči FÚ Bezdlužnost vůči FÚ a nebo čestné prohlášení o bezdlužnosti, vůči FÚ Sociální dávky - Starobní, před penzijní, invalidní, vdovský důchod, výsluhová renta, stabilizační příspěvek pro vojáky, příspěvek na bydlení, trvalé náhrady za ztrátu výdělku (invalidní nesmí být jediným.
 2. Mapa stránek. Online chat - sudý týden v sobotu. Exekuční a insolvenční poradna (oddlužení) Insolnsolvence - zkrácení z 5 na 3 roky - důchodce. spoludlužník, exekuce, insolvence. exekuce- důchodový věk. novela a ukončení insolvence. Je možné na mne podat exekuciexekuce. Zastavení exekuce po 10 letech
 3. Zákon o EET. Zákon o evidenci tržeb. Citace: 112/2016 Sb. Částka: 43/2016 Sb. Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související. (1) Působnost podle tohoto zákona vykonávají orgány Finanční správy České republiky
 4. Půjčka pro podnikatele zajištěná nemovitostí . U nás nemusí podnikatelé dokládat bezdlužnost vůči státu (Finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovna). Důležitá je kvalita zajištění půjčky a jakkoliv doložená bonita žadatele o úvěr - schopnost splácet.. Uvedeným doložením nemáme na mysli daňové přiznání, které je.
 5. Bezdlužnost společnosti vůči FÚ a ČSSZ (s.r.o.) a žadatel je jejím jednatelem, max. stáří 90 dnů (možné doložit až k čerpání úvěru) Kompletní výpis z BÚ za poslední 3 M, kam je směřován příjem - příjmy musí být označeny DP společnosti vč. výkaz

Pražská 161. 339 01 Klatovy. Kontakty. Mobil: 727 871 818. Pevná linka: 371 151 002. E-mail: jdn-klatovy (na)vozp (tecka)cz. Podmínky elektronické komunikace pro podatelnu a datovou schránku najdete ZDE Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti - vzor, formulář - Čestná ; Dohoda o ukončení smlouvy - Sestavte si vzor na míru Legit ; Nemoc ve zkušební době: platí částečná ochrana proti - Prace ; Výpověď ve zkušební době 2020 zdarma ke stažen . Žádost o vystavení potvrzení (bezdlužnost) na finanční úřad - formul Podnikáte a sháníte výhodnou půjčku, která Vás nezatíží velkými měsíčními splátkami? Půjčte si až 300 000,- Kč bez ručitele a bez ručení nemovitostí. Stačí pouze 2 daňová přiznání, kde u posledního stačí mít obrat 250 000,- Kč. Nad 150 000,- Kč je nutno doložit bezdlužnost vůči FÚ a OSSZ. Volejte ne..

Bezdlužnost Finanční úřad vystaví rychle i pro hypotéku

Žádat lze až o 60% tržní ceny nemovitosti. Dobu splatnosti si můžete natáhnout až na 20 let, čímž se měsíční splátka sníží na minimum. Naši klienti neplatí žádné poplatky předem! Jako jediní v celé ČR vám garantujeme u naší nebankovní půjčky roční úrok, a to už od 6,9% p.a. Zdravím, podnikám jako OSVČ a mám i firmu od 2017, která začala až tento rok vykonávat stavební práce. Obratově jsem zatím přes 600tis. Měl jsem u RB předschválenou půjčku i kontokorent, ale stala jsem věc, kterou jsem nečekal. Mám u RB vedený i osobní účet, který nepoužívám. Na účet přišla daňová exekuce, kvůli dluhu o kterém jsem nevěděl (má chyba. Žádost o platbu. Žádost o platbu musí být vygenerována a odeslána z účtu žadatele/příjemce dotace na Portálu farmáře. Spolu s povinnými přílohami nebo přílohami stanovenými MAS je nutné . 15 dnů . před termínem předložení žádosti na ŘO SZIF předat . ke kontrole na MAS Možno žádat až o 1.500.000 Kč bez kontroly bankovních registrů. Bez nutnosti ručit nemovitostí, bez nutnosti papírově dokládat příjem. Možnost osobní schůzky v místě vašeho bydliště. Vaši žádost o půjčku prověřím nezávazně, pokud to bude možné, zdarma vám zašlu nabídku řešení

Potvrzení o platbě daně za rok 2015; Potvrzení o příjmu; Nabývací titul; List vlastnictví z katastru; Výpis z katastru nemovitostí; Podepsaný rozpočet na rekonstrukci; Potvrzení o mateřské a rodičovské; Bezdlužnost z FÚ; Odhad nemovitosti; Žádost o hypotéku; Návrh kupní smlouvy; Něco bylo pro banku, něco pro Lišku Formulář je dostupný online (odrážka Obecné písemnosti a poté kliknout dole na Záhlaví). Pro potvrzení stačí vybrat místně příslušný finanční úřad, typ daně označit jako Bez určení daně a pomocí našeptávače vybrat možnost Žádost o potvrzení bezdlužnosti, pak ještě doplnit informace o poplatníkovi Interaktivní formuláře. Pro daňové poplatníky, kteří nechtějí zaslat daňové přiznání elektronicky, připravuje Finanční správa ČR interaktivní formuláře, které je možné vyplnit v počítači, vytisknout a doručit na místně příslušný finanční úřad Stáhněte si formulář Žádost o vystavení potvrzení (bezdlužnost) na finanční úřad. Můžete jej pohodlně vyplnit na počítači, uložit v PDF, elektronicky podat nebo vytisknout Po podnikatelích, kteří žádají například o úvěr, chtějí banky potvrzení bezdlužnosti od finančního úřadu. O toto potvrzení můžete zažádat online. Jana. PLATÍ pro rok 2017

Žádost o potvrzení bezdlužnosti - vzor, tiskopis, formulář

 1. Bezdlužnost Finanční úřad vystaví rychle i pro hypotéku - stáhnout formulář. Autor Petr Pařízek. Zveřejněno dne. 28.4.2020. 11.4.2021. Pokud řešíte hypotéku, a máte příjem z podnikání jako OSVČ, tak po vás bude s velkou pravděpodobností banka chtít potvrzení, že nedlužíte peníze. Tuto bezdlužnost Finanční.
 2. ut. Formulář je nutné podepsat a odeslat (je možno i vytisknout a odeslat). Finanční úřad pro hlavní město Prahu
 3. Aktuality a upozornění. 22.1.2021 Informace k Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; 12.12.2020 Servisní práce v informačním systému FS 17. 12. 2020 od 3:00 do 12:00; 27.10.2020 Informace ke zveřejnění EPO formuláře Oznámení DAC

Jak zjistit bezdlužnost - poradíme přehledně a srozumiteln

Žádost o potvrzení bezdlužnosti - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma Žádost o potvrzení bezdlužnosti - vzor, tiskopis, formulář zdarma ke stažení Pokud soubor v PC nemůžete otevřít, zřejmě nemáte nainstalovaný AdobaAcrobatReader Vzory Potvrzení ze závislé činnosti pro rok 2021 POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodněn() POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané s Jak zjistit bezdlužnost u ČSSZ. O potvrzení o bezdlužnosti můžete u České správy sociálního zabezpečení zažádat online. Na webových stránkách ČSSZ je k dispozici formuláře Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob - OSVČ a zaměstnavatelů.. Tento formulář je určen pro fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci ČSSZ jako osoby samostatně výdělečně.

Potvrzení o bezdlužnosti vydává na základě žádosti o bezdlužnost OSSZ. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, je lhůta pro vyřízení žádosti o bezdlužnosti 30 dnů od jejího podání, nejpozději 60 dnů (§ 71 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád) V Záhlaví je kolonka Typ písemnosti, tam se vybere ŽÁDOST O POTVRZENÍ BEZDLUŽNOSTI. Osobně ho nevyužívám, posílám normální dopis na 5 řádků > PDF > datovkou. Poplatek se platí na číslo účtu 3711-xxxxxxxx/0710, kde xxxxxxxx je matrika čísla účtu vašeho finančního úřadu bezdlužnost Žádala jsem pro s.r.o. nedávno, posílala jsem všude - zdrav.poj., OSSZ, FÚ i Celní úřad. Na Fin. úřadě musíte zaplatit předem Kč 100,-- správní poplatek, žádost napíšete volnou formou a dopište tam, jak si přejet Kompetence a činnosti FÚ Finanční úřady jsou zřízeny zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 456/2011 Sb.) a jejich územní působnost je stanovena v § 8 tohoto zákona Stáhněte si zdarma formulář Žádost o vystavení potvrzení ( bezdlužnost ) na finanční úřad a program na vyplnění, tisk nebo elektronické podání. Pro potvrzení stačí vybrat místně příslušný finanční úřad , typ daně označit. Uveďte, zda požadujete za náš FÚ nebo celou ČR - ZA CELOU ČR

Přehled formulářů pro finanční správu - Daňový portá

Re: potvrzení o bezdlužnosti-čssz a fu Napsat žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti a poslat poštou nebo předat osobně na sociálce a FÚ. Sociálka je zdarma, na FÚ musíte na žádost vylepit kolek Kč 100,--. Doufám, že se částka letos nezměnila Potvrzení o bezdlužnosti vydává na základě žádosti o bezdlužnost OSSZ. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, je lhůta pro vyřízení žádosti o bezdlužnosti 30 dnů od jejího podání, nejpozději 60 dnů (§ 71 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád). Stav vyřizování své žádosti můžete po přihlášení sledovat pod.

Jak si potvrdit bezdlužnost - Podnikání-INF