Home

Nerosty a horniny prezentace 5 třída

Neživá příroda, horniny a nerosty :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1

VYUŽITÍ NEROSTŮ A HORNIN Tereza Skálová Využití hornin a nerostů ANOTACE Prezentace slouží k získání znalostí o rozdělení a využití hornin a nerostů . Při prezentaci je použita sbírka hornin a nerostů. Materiál slouží i k domácímu studiu žáků (www.dumy.cz-modul TŘÍDA) DATUM AUTOR Tereza Skálová JAZYK Čeština. ČÍSLO MATERIÁLU: VY_52_INOVACE_PŘ.10.3.Horniny a nerosty ANOTACE: materiál slouží k osvojení učiva METODIKA: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli Duben 2012 Metodické pokyny jsou uvedeny na stránce, nebo se žáci řídí přímo pokyny učitele, který odpovídá také za průběh vyučovací hodiny 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition) Odkazy - různé Prezentace o vod Horniny a nerosty - výklad látky, následná práce s textem (+ video) Rozdělení hornin podle vzniku - vyber správné odpovědi . Zpět. Kontakt

MINERÁLY (NEROSTY) PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_263 SLOŽENÍ HORNINY (ŽULA) živec křemen biotit. DRUH MATERIÁLU: výuková prezentace CÍL: prezentace je určená jako textová podpora při výkladu fyzikálních vlastností mi-. Horniny se těží v lomech nebo dolech. VŠECHNY HORNINY JSOU TVOŘENY Z RŮZNÝCH NEROSTŮ. NEROSTY. vyskytují se: - jako součást hornin. - samostatně. Ložiska nerostných surovin - velké množství nerostů. Nerostné suroviny jsou: - kovové (zlato, stříbro) - nekovové (diamant, křemen: čirý=křišťál, hnědý=ametyst.

Název DUM: Horniny a nerosty 4. ro čník Metodický list - anotace: Žáci se seznamují s neživou p řírodou kolem nás, poznávají nejznámější nerosty a horniny, získávají poznatky a uv ědomují si nebezpe čí vyplývající z p řírodních jev ů- zem ětřesení, sope čná činnost Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c

HORNINY A NEROSTY :: Béčko-T

  1. Rozmanitost přírody - horniny a nerosty 14.02.2012 18:32. Přehled hornin a nerost.
  2. Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: V testu žáci rozlišují stavební kámen, energetické suroviny, rudy a drahé kovy, doplňují názvy nerostů a hornin podle popisu, prokazují znalosti z využití hornin a nerost
  3. Součástí neživé přírody jsou i horniny a nerosty. Tvoří takzvanou zemskou kůru. Horniny vznikají vyvřením nebo usazením. Nerosty tvoří horniny nebo se vyskytují v přírodě i samostatně. Povinností člověka je jejich zásoby chránit, nejsou nevyčerpatelné
  4. HORNINY A NEROSTY. POZNÁVAČKA . Nauč se poznávat některé nerosty a horniny, nejprve si obrázky prohlédni, na konci prezentace tě z nich vyzkouším! Hodně štěstí 5. DIAMANT. 6. PÍSKOVEC. 7. ČESKÝ GRANÁT. 8. ŽULA. 9. HNĚDÉ UHL
  5. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici
  6. Základní Škola Pardubice - Studánka Pod Zahradami 317 530 03 Pardubice. tel.: 466 651 602-3 e-mail: skola zs-studanka cz web: www.zs-studanka.c
  7. Arial Calibri Times New Roman Motiv sady Office 54.1 Horniny a nerosty 54.2 Co už víš? 54.3 Jaké si řekneme nové termíny? Co je hornina, co je nerost? 54.4 Co si řekneme nového? 54.5 Procvičení a příklady 54.6 Pro šikovné 54.7 CLIL 54.8 Test znalostí Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoin

VY inovace V/2 sada0

VY_32_INOVACE_12_2 Přírodověda 1

Test 4 - opak. neživá příroda, horniny a nerosty. Opak. test na neživou přírodu, koloběh vody, horniny a nerosty. Stupeň: Základní 1. stupe. Horniny vzniklé přeměnou původních hornin •5. Přírodní uhlovodík, ze kterého se vyrábí paliva pro motory •6. Přeměněná hornina, která vzniká za vysokého tlaku Prezentace - Horniny 9. třída. Powerpoint 2007. Prezentácia neživá príroda. Usazené horniny. Hlbinné vyvreté Horniny. NEŽIVÁ PŘÍRODA Horniny a nerosty. Cíl: Seznámit se s charakteristikou minerálů a hornin, způsobem a vzniku, chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Naučit se poznávat vybrané zástupce minerálů a hornina a seznámit se s jejich významem a případným použitím. Seznámit se s vnějšími a vnitřními geologickými ději. Časová náročnost: 5 vyučovací hodiny 4. fluorid (hřebík, nůž) 9. korund. 5. apatit (hřebík, nůž) 10. diamant. velmi tvrdé nerosty se používají k vrtání, řezání, broušení skla. velmi měkké nerosty na psaní, mazadla, mastek - krejčovská křída. štěpnost. rozpadají se podle rovných ploch (nerosty štěpné), např. slída (na lupínky) lom Horniny a nerosty Výklad trochu jinak Rozdělení hornin podle vzniku Voda Voda prezentace Koloběh vody - video Kamarádka voda - cesta vody ke kohoutku - video Vzduch Vzduch prezentace Týdenní plány 4. třída 4. třída bude chodit do školy v 7.35, aby se děti nepotkávaly

Rozmanitost přírody - horniny a nerosty :: Vítejte ve

Prezentace seznamující se základním rozdělením hornin podle jejich vzniku. Autor: Mgr Jarmila Hájková (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: poznat podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slov HORNINY A NEROSTY. POZNÁVAČKA . Nauč se poznávat některé nerosty a horniny, nejprve si obrázky prohlédni, na konci prezentace tě z nich vyzkouším 3) PŘEMĚNĚNÉ HORNINY - vznikaly tlakem horních vrstev na rozžhavené horniny ve velkých hloubkách zemské kůry (tak docházelo k přeměně hornin) - například přeměna vápence v mramor mramor NEROSTY - vyskytují se jako součást hornin, ale i samostatně - nejrozšířenější je u nás křemen křemen: ENERGETICKÉ ZDROJ •Pro 5. třídu ZŠ •Prezentace k výkladu pro interaktivní tabuli •Pomůcky: učebnice přírodovědy pro 5. ročník pracovní sešit, vycházka do přírody, ukázka horniny žuly, nerostů křemene, živce, slídy •Cíl: žáci se aktivně zapojí do výklad NEROSTY A HORNINY. Dovedeš poznat, k čemu se nerosty a horniny využívají? Dej k sobě správné dvojice. Potom stiskni KONTROLA. KONTROLA . tuha. žula. magne-tovec. síra. zrnitá hornina, použití: stave-bní kámen. černý nerost, používá se na výplň do tužek

DUMY.CZ Materiál Test - horniny a nerost

DUMY.CZ Materiál Horniny a nerosty - pracovní lis

Třída 5. D. 26. ZŠ Plzeň Horniny a nerosty - prezentace. ČJ. PS str.57/24. str.58/29-----4.4. Čj. Procvičovali jsme časování sloves v přítomném čase. PS str.53/12. učebnice str.68/2. M. Psali jsme pětiminutovku (písemné násobení dvojciferným činitelem, písemné dělení se zbytkem). Play this game to review Biology. Mezi kovové nerosty patří..... Preview this quiz on Quizizz. Quiz. Horniny a nerosty 5. ročník. DRAFT. 1st - 5th grade . Played 0 times. 0% average accuracy. Biology. 5 hours ago by. lapav3_22507. 0. Save. Share. Edit. Edit. Horniny a nerosty 5. ročník DRAFT. 5 hours ago by. lapav3_22507. 1st - 5th grade. 4. třída 5. třída - Centra hodnotící list - Centra smyslů - hodnotící list - Prezentace horniny a nerosty - Centrum sluchu - sluch a sluchově postižení lidé - Tažní ptáci - metodika - Prezentace Nový rok - PL - rozmnožování, pohl. orgány muže a žen Téma: Usazené horniny -úlomkovité. Druh výukového materiálu: prezentace. Použití ICT: interaktivní tabule, prezentace v .ppt, interaktivita. Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad na příkladech vysvětluje vznik usazených hornin a jejich význam. Použité zdroje

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

Louka - rostliny a živočichové: souboru: otevřít [ppt; 3.9MB] : autor: Mgr. Hana Hrdinová (09.02.2016 22:16:00) popis: Prezentace slouží k procvičení. 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Vítejte v modulu Příroda Chcete se na něco zeptat nebo komunikovat přímo s učitelem ? To vše v krátké prezentaci. Chcete vědět co jsou to horniny, jak vypadají a na co se používají. Podívejte se na tento dokumen, kde se.

Horniny a nerosty - vznik - estranky

Zápisy pro 3., 4., a 5., ročník z prvouky, vlastivědy a. Učebnici a pracovnímu sešitu Přírodověda 5 - Člověk a jeho svět byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT. Učebnici a pracovní sešit pro 5. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upravenému RVP ZV platnému od 1. 9. 2013 Horniny a nerosty Výklad trochu jinak Rozdělení hornin podle vzniku Voda Voda prezentace Koloběh vody - video Kamarádka voda - cesta vody ke kohoutku - video Vzduch Vzduch prezentace ————— Týdenní plány 4. třída Ž I V Á P Ř Í R O D A : Živočichové: SAVCI - co bychom měli vědět o savcích, stavba těla savců, poznávání savců podle srsti: PTÁCI - co bychom měli vědět o ptácích, stavba těla ptáků, poznávání ptáků podle hlasu: RYBY - co bychom měli vědět o rybách, stavba těla ryb, poznávání nejznámějších sladkovodních i mořských ry

Třída 5.C - Přírodověda pro 5.ročník . 5. Ročník. 1. Země ve vesmíru - úvod.doc (82944) 2. HVĚZDY A SOUHVĚZDÍ.docx (39143) 3. STAVBA ZEMĚ, STŘÍDÁNÍ DNE A NOCI.docx (15652) 4. NEROSTY A HORNINY - ÚVOD.docx (15111) 5. RUDY, DRAHÉ KOVY, DRAHOKAMY.docx (68485) ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA.docx (14971) Úvodní stránka; Zápisy ke. Horniny a nerosty - Digitální učební materiály RVP. Horniny a nerosty základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období Statistik. pat do vyv. hornin hlubinnch. Horniny a nerosty - pracovní list 3 - 5 Úložiště digitálních učebních materiálů

Třída 5.B. Testování žáků - dotazník. Poslouží vám jako pomoc pro výrobu prezentace :-). Text k poslechu cvičení 2: I like all colours, but my favourite is red. horniny a nerosty :-) Přirodověda 20. 11. 20. 11. PŘÍRODOVĚDA . NEROSTY A HORNINY - video 9. ročník Angličtina - doplňkové aktivity pro všechny žáky: Milí žáci, vážení rodiče, prosíme, plňte úkoly podle instrukcí vašich paních učitelek. Zde jsou materiály navíc, pro zábavu, určené všem zájemcům. :-) Budou průběžně rozšiřovány Horniny a nerosty. Poznávačka rostlin. Zápisky: nerosty=minerály: mohou se vyskytovat samostatně nebo jsou součástí hornin. sůl kamenná (těží se v solných dolech nebo se získává odpařováním mořské vody), křemen, slída, živec . drahé kameny - jsou součástí klenotů: zlato, stříbro, diaman HORNINY USAZENÉ: a dá se poznat podle a dá se poznat podle a dá se poznat podle zsmssuh prezentace full2. By: karel538769. 3310 Kr C3 A1sn A1 prezentace s hudbou barvy Usazené horniny tvoří vrstvy, více vrstev nad sebou vytváří souvrství. Tloušťka vrstvy se nazývá mocnost. Nejstarší horniny jsou dole

Archiv 5.třída (2019-20) Přeji všem dětem krásné a pohodové prožití zasloužených letních prázdnin . a rodičům klidné dny bez distanční a on-line výuky, za což všem mnohokráte děkuji. Váš třídní učitel Vlasta. 5. CD Our town učebnice a ps kapitola Our town str 56 - 57, PS 46-47 společně při online hodině Člověk a Vesmír učebnice, prezentace online zapsáno v učebně př Evropa státy - střední a západní Evropa prezentace on line společně online dle dohody zapsáno v učebně vl 5.D M. Červinkov 5. třída 2020/2021 5. třída 2019/2020 MATERIÁLY K VÝUCE 5. TŘÍDA Pracovní listy k procvičování - k opakování učiva je možné shlédnout prezentaci zde - probírali jsme nové učivo o neživé přírodě - Horniny a nerosty Nerosty jsou tvořeny z několika hornin. ANO NE 1. Spoj čarou uvedené charakteristiky k jednotlivým typům nerostů: krystalové tvary viditelné pouhým okem amorfní nerosty netvoří žádné krystaly krystalované nerosty krystaly nelze pouhým okem bezpečně určit krystalické nerosty 2 Referáty - Přírodověda 5. ročník. Referáty - Přírodověda 5. ročník. Každý žák si vylosuje příslušné číslo, případně se domluví s vyučujícím jinak. Níže naleznete výpis témat pro snadnější orientaci. Termín bude stanoven vyučujícím - záleží na termínu probírané látky - bude nahlášeno dopředu

www.brumlik.estranky.cz - Vlastivěda - 5.roční

Učební plán: Přírodověda 4. třída 10. 5. - 14. 5. 2021 1) Na online hodině budeme pracovat s pracovním listem Jaro v přírodě. 2) V učebnici si přečtěte kapitolu Neživá příroda - horniny a nerosty na str. 76 - 79. Do sešitu si pod nadpis zapište Usazené horniny. prezentace vytvořená v MS PowerPoint. 5.Priroda_Slovenska - Základná škola v Kriváni. hlubinný vulkanismus. Prezentace - Horniny 9. třída HORNINY A NEROSTY učebnice str.15 Tvoří pevninu naší planety, ale i dna moří a oceánů Na vysočinách vystupují nad okolní povrch a tvoří tak hory nebo celá pohoří

Součástí prezentace jsou otázky určené k zopakování daného tématu. Očekávaný výstup: rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Organogenní usazené horniny.ppt SOBOTKA, Tomáš. Organogenní usazené horniny. Metodický portál. Co patří do skalky 13.5. 1.světová válka uč.str.23 + zápis do sešitu, nechte si před tímto zápisem půl stránky volné, zápis ze str.20-21 vypracujeme ve škole příští týde

Jaké jsou na Marsu podmínky pro přežití? O tom všem se žáci dozví při komentované projekci na našem interaktivním glóbu. Program je veden formou prezentace a aktivit, které v žácích podnítí větší zájem o probírané téma. Doporučeno pro 5. - 9. třída ZŠ (volí se při komunikaci s recepcí, či v poznámce při. LITOSFÉRA Vyvřelé horniny hlubinné vyvřeliny tuhnou v hloubce, takže nerosty jsou dobře vykrystalované př. žula výlevné vyvřeliny tuhnou na povrchu Země, takže nerosty nejsou dobře vykrystalované př. čedič LITOSFÉRA Přeměněné horniny vznikají přeměnou (metamorfózou) jiných hornin za vyšších teplot a tlak. TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN VYUČOVANÝ PŘEDMĚT - Já a svět TŘÍDA -5 . ROČNÍK ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 VYUČUJÍCÍ - Mgr. Anna Reiningerová Téma (konkretizované učivo) Cíl vyučovací hodiny (konkretizovaný výstup) Zařazená průřezová témata Zaměření na rozvíjení klíčových kompetencí Metody, formy práce, pomůcky. Program je veden formou prezentace a aktivit, které v žácích podnítí větší zájem o probírané téma. Osvojí si tak poznatky o struktuře atmosféry, meteorologii, koloběhu vody či šířkových vegetačních pásech. Doporučeno pro 5. - 9. třída ZŠ (volí se při komunikaci s recepcí, či v poznámce při rezervaci

5.roč. Rozmnožovací soustava.docx (13.01 kB) Zdraví PR. Týden 5.4. - 9.4 (Velikonoce) Vypište do sešitu tradice velikonoc, co se doma peče, co děvčata doma barví, vymalujte kraslici, proč se chodí na pomlázku, z čeho se pletou pomlázky atd. Stačí shrnout do 3-5 vět a namalovat a vybarvit kraslici. Děkuji PR. Týden 19.4 - 23. Prosím o prostudování učebnice: Nerosty a horniny strana 40 - 46 Prohlédněte si prezentace - NEROSTY a HORNINY a vypracujte opakování (2x 5 otázek) (příloha) Vypracované otázky prosím vyfoťte nebo naskenujte a zašlete na email brandtnerova@zstsobra.cz , do pondělí 13 Kontakty. Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace 679 34 Knínice 210 IČ: 620 730 61. E-mail: info@zskninice.cz Základní škola: +420 515 556 142 Mateřská škola: +420 515 556 144 Přístup ke školnímu e-mailu přes web • 5 testů za pololetí s hodnocením v %, převedených na známky - rozsah do 2 stran A4 • Pamětná prezentace naučené poezie (1 x za čtvrtletí) • Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku (1 kniha za měsíc), prezentace přečtených knih • Vedení pracovních sešitů, písanky, portfoli

Materiály ke stažení GEOVĚD

5. AB Y.LEYZO There is /are, Our town There is/are..Flat to let. Uč. str.55-56, PS str.45-46 během hodin,v učebně Člověk a živá příroda - podnebné pásy Prezentace v platformě google Prvvní republika 5.B H. Možná Postatná jména - kategorie během on-line hodiny, přílohy - práce v kurzu Dělení; Početní oper.; Slovní úl. Archiv 6.třída (2019-20) Moji nejmilejší žáčkové a milí rodiče! Přeji Vám prázdniny plné sluníčka, odpočinku a pohody a moc Vám za vše děkuji.. 3. třída - Chit Chat 1 4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition) Odkazy - různé Matematika Matematický trenér 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída Geometri Prvouka pro 3. třídu. zdravé pracovní a odpočinkové návyky - sezení, stání, nošení školní tašky, pohybová aktivita aj. - opakování hornin a nerostů - vypracuj plakát na formát A4 na téma HORNINY - pracuj s učebnicí na str. 48 a 49 plus se školní encyklopedií (maluj, piš, podobně jako jsme dělali plakát na téma nerosty), podrobné zadání pošlu emaile

M- procvičování desetinných čísel- přílohy v Materiály a soubory. 1.6 - 5.6. 5.6 o 5. ročník - přírodověda (Třídění organismů - rostliny) o 6. ročník - rostlinná buňka, fotosyntéza aj. o 7. ročník - botanika - základy botaniky, systematický přehled vyšších rostlin. o Mezipředmětové vztahy: pěstitelství. Prezentace. V současné době zařazujeme děti podle věku do osmi tříd dvou budov MŠ, do celkového počtu 184 dětí. Mateřskou školu navštěvují děti od 3 - 7 let, v letošním roce i děti mladší tří let. Jednotlivé třídy jsou naplňovány do maximálního počtu 28 dětí. Provoz MŠ začíná v 6,00 hod 4. třída - Distanční výuka. 13. 5. 2021 Český jazyk - úkoly v LearningApps, PS - str. 54, cv. 15, 16, 17, DÚ - str. 55, cv. 18, 19, 21 Vlastivěda - prověrka v Teamsech, PS - kontrola a doplnění úkolů - str. 10 - řešení ve skupince na WhatsApp, Přemyslovci, Svatý Václav - výpisky v Teams - v souborech, Život v Čechách před tisíci lety - učebnice str. 25 - 27 - přečís

Třída 6.A Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. Podívej se na prezentaci o rostlinách našich polí a zapiš si do sešitu, jaké plodiny pěstujeme na poli a uveď příklad. Např. Obilniny: žito, ječmen, oves. Vznikla postupným zvětráváním a následným rozpadem hornin Případně ceněno dle oficiálních online katalogů Michel 2020 či Stanley Gibbons 2019. Je-li známka krajní či rohová, pak se může u více kusů jejich poloha