Home

GeoGebra krychle

Síť krychle - GeoGebr

Síť krychle. Autor: Šárka Voráčová. Téma: Krychle. Narýsuj síť krychle o délce hrany 4 cm, vystřihni a krychli slep. Narýsuj co nejvíce možností sítí krychle. Co mají všechny sítě společné Objem krychle. Autor: Šárka Voráčová. Téma: Krychle, Tělesa, 3D útvary, Objem. Jednotkou objemu je malá žlutá kostička. Spočítej, z kolika kostiček postavíš modrou krychli. Černým posuvníkem zobrazuj vrstvy (podlaží) stavby. Modrým posuvníkem změníš velikost krychle

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Řez krychle 3D. Využijte k tomu nástroje úsečka, přímka, rovnoběžka, průsečík a na závěr mnohoúhelník Vytvořeno programem GeoGebra. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Jitka Rambousková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Objem krychle - GeoGebr

GeoGebra známá i neznámá (pokrocilí)ˇ MODAM 2017 Pˇríklad 2: Sít' t elesˇ Zadání: Rozbalíme sít' krychle a jiných pravidelných mnohostenu.˚ˇ Zapneme v Menu Zobrazit - Grafický náhled 3D. 1. Vytvoˇríme krychli pomocí dvou bodu. Aplety v programu GeoGebra Stereometrie - Řezy těles - Sbírka příkladů SEDMERO TRIK Části řezu v protějších stěnách krychle jsou rovnoběžné (pozor - pro jehlan to obecně neplatí!) GeoGebraTube--- ggb ---pdf. T1 a T2 - Př 1. T1 a T2 - Př 2. T1 a T2 - Př 3 krychle (obrázek 3). ISVK 2019 24 Obrázek 3 Dynamický model konstrukce sítě krychle (zdroj [11]) Výukové materiály typu kniha jsou obvykle rozsáhlejší materiály zabývající se GeoGebra a je možné simulovat některé přírodní jevy. Pochopitelně, opět se jedn Axonometrický průmět krychle ÚKOL: V axonometrii, která je zadána axonometrickým trojúhelníkem XYZ o stranách x=5, y=4 a z=5 sestrojte axonometrický průmět krychle o hraně 4. This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.co

Konstrukce krychle a jehlanu - GeoGebra - YouTub

 1. Příklad 4: Stereometrie - řez krychle
 2. Dnes vás učíme Řezy krychle.Discord: https://discord.gg/J8wycngFacebook: https://www.facebook.com/cislis.necislis
 3. Materiál pro dynamické generování výpočtů povrchu a objemu krychle a kvádru. Ovládacími prvky lze nastavit různé varianty zobrazení hodnot zadání či výsledků. Pro každé těleso je varianta tělesa v rovnoběžném promítání (S,V) a varianta se zobrazením sítě (podrobný výpočet S). Materiál je možné využít přímo v hodině např. na interaktivní tabuli.
 4. Stereometrie. Seznam úloh ze stereometrie ve formátu .ggb. Pro otevření souboru budete potřebovat software Geogebra. Vybrané příklady jsou z Matematika pro gymnázia Stereometrie - Eva Pomykalová. 11 - Komolý rotační kužel (poloměr, odchylka strany a podstavy, výška) 12 - Koule daná středem a poloměrem (kulová plocha.
 5. Možnosti využití GeoGebry při výuce matematiky. 06. 05. 2010. Cílem článku je seznámit čtenáře s bezplatným programem pro dynamickou geometrii v rovině GeoGebra. Součástí článku je seznámení s širokými možnostmi využití tohoto softwaru ve výuce a také zamyšlení nad výhodami a nevýhodami otevřených zdrojů v.
 6. MODAM 2016 GeoGebra znam´ a i nezn´ am´ a (za´ cˇate´ cnˇ ´ıci) Pˇr´ıklad 4: Stereometrie - ˇrez krychle Zadan´ı:´ Vytvoˇrte aplikaci na ˇrez krychle ve stereometrii. Postup: 1. Otevˇreme okno Grafick y n´ ahled 3D a to bud´ ' tak, ze z postranˇ ´ıho panelu vyberem
 7. dynamických appletů sestrojených v programu GeoGebra. Výsledkem práce je vložení této sady rozcviček do GeoGebra knihy s názvem Stereometrické rozcvičky. Tato kniha je vytvořena ve dvou verzích - studentská verze, ve které je uvedeno pouze zadání úloh a j
Síť krychle + postup – GeoGebra

Řez krychle 3D - GeoGebr

Materiál pro dynamické generování výpočtů povrchu a objemu krychle a kvádru. Ovládacími prvky lze nastavit různé varianty zobrazení hodnot zadání či výsledků. Pro každé těleso je varianta tělesa v rovnoběžném promítání (S,V) a varianta se zobrazením sítě (podrobný výpočet S). Materiál je možné využít přímo v hodině např. na interaktivní tabuli. Aplety v programu GeoGebra Stereometrie - Objemy a povrchy - Rozklad krychle na 3 shodné jehlany: POZOR následující aplet byl vytvořen ve verzi GeoGebra 5 beta, která zatím neumožňuje html export - nutno stáhnout ggb soubor a spustit samostatně ve 3D GeoGebře 5 beta. Rozklad krychle → ggb soubo

Krychle - povrch a objem - GeoGebra Dynamický pracovní lis

Krychle, povrch a objem, hrany, úhlopříčka, vepsaná a opsaná kulová plocha. Krychle Pravidelný šestistěn, který má všechny hrany stejně dlouhé a všechny rohy pravoúhlé. Říká se jí také hexaedr nebo jednoduše kostka. Lze ji považovat za zvláštní případ kvádru Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.. Přihlásit se.

Povrch (síť) krychle - GeoGebra Dynamický pracovní lis

 1. Řezy - Sedmero triků - GV
 2. Axonometrický průmět krychle - GeoGebra Dynamic Workshee
 3. Příklad 4: Stereometrie - řez krychle - GeoGebr
 4. Stereometrie - Řez krychle #1 - YouTub
 5. Kvádr a krychle - Digitální učební materiály RV

Streometrie applety do geogebry, PedF UK 201

Gymnázium Na Vítězné plán

 1. Šablona - krychle - GeoGebr
 2. Jak narýsovat krychli - YouTub
 3. Rozklad krychle na 3 shodné jehlany - GV
 4. Krychle, povrch a objem, hrany, úhlopříčka, vepsaná a
 5. Správa vzdělávacích zdroj

EO

Using Geogebra

 1. GeoGebra (6) Use GeoGebra to Form a 3D Vase
 2. IKAP 913 GeoGebra řezy krychlí
 3. skládání krychle
 4. GeoGebra - 10 - Hexagon
 5. Der Thaleskreis in Geogebra
Kvadratická funkce - čtení z grafu (rovnice funkce) – GeoGebra

Cube avec Geogebra

 1. Geogebra - Baumdiagramm - Mathago
 2. Introduction to GeoGebra
 3. Objem kvádru | Geometrie | Matematika | Khan Academy
 4. Stereometrie - Řez krychle #3
 5. M6-VIII-01 Krychle a kvádr - úvod
 6. Stereometrie - Řez krychle #2
 7. Rezy telies časť 4
Průnik těles – GeoGebra

Video: Rezy kocky 7

RS - Kvádr – GeoGebraVnořené trojúhelníky – GeoGebraRovinné obrazce – GeoGebra