Home

Říje klisny

Jak podpořit říji klisny Hello Sand

Říje klisny. Přidejte téma Přidejte téma Otočit řazení příspěvků Neregistrovaný uživatel. 26.4.2009 18:19. XXX.XXX.181.122. Dobrý den. Chci se zeptat, jak často a jak dlouho má klisna říji. Je mi jasné, že je to rozdílné u každé kobylky, ale nějaké údaje každý určitě má.děkuji za odpovědi. Detekce říje. Zevní příznaky říje a říjové chování klisny - otevření děložního krčku (blýskání) a výtok hlenu z pochvy (nitkování), zdvíhání ocasu nahoru a do strany, časté močení a změna chování klisny (odmítání poslušnosti, pokles ochoty k práci, nervozita).. Přítomnost hřebce provokuje, resp. zesiluje zevní projevy říje a říjové chování klisny polyestrické - říje je několikrát do roka (většinou v 21 denních cyklech) patří sem kráva, klisna, oslice, prasnice, ovce a koza. Důležité je si však připomenout, že u klisny, ovce a kozy existuje vazba cyklu na roční období, kdy na jaře a na podzim jsou projevy říje nejvýraznější Březost klisny. Březost klisny trvá průměrně 333 dní (tedy 11 měsíců). Včasné diagnostikování březosti je důležité, a to pro správný vývoj hříběte i zdraví klisny. Zdali bylo připouštění úspěšné, můžeme zjistit podle různých příznaků. Klina se většinou stává klidnější, pomalejší a více žere

Příznaky říje klisny. Říje se někdy také nazývá blýskání. A to proto, že rytmicky otevírá a zavírá vulvu, přičemž probleskává sliznice. Klisna také častěji močí, typické je zdvihání ocasu. V tomto období se může trochu změnit chování klisny, bývá hůře ovladatelná Dále je výhodou pro klisny s tichou říjí nebo klisny, které k sobě, kvůli vysokému stupni agresivity během říje, nepřipustí hřebce. Možnost efektivnějšího využití starších cenných hřebců

Reprodukční cyklus klisny trvá 21 dní. V rámci něj rozlišujeme 2 období: estrus (řiji) a diestrus (období mezi dvěma říjemi). Říje (estrus) trvá zpravidla 3 - 10 dní. K ovulaci dochází ke konci říje. To je tedy nejvhodnější čas k připuštění klisny o intenzivní reprodukční využití vynikajících klisen => narození více hříbat od jedné klisny na 1 rok (u každé říje je možné využít dozrávající vajíčko) o reprodukční využití klisen působících ve sportu => možnost získání embryí ze sportujících klisen během celé sportovní sezony Klisny se poprvé připouštějí (umělou inseminací nebo přirozeně)nejčastěji ve 3 nebo 4 letech. Říje probíhá přibližně každý měsíc, trvá asi 7 dní, v zimě nemusí být vůbec, na jaře je nejsilnější

Podezřelé jsou také obecně starší klisny a klisny s nepříznivě utvářenou vulvou (obr. 2). Dále jsou podezřelé klisny s nepravidelným pohlavním cyklem. Z tohoto důvodu je dobré, abyste si vedli pravidelné záznamy o říji klisny (každý den říje si zapsat, včetně všech příznaků a intenzity) Klisny rutině vyšetřujeme cca 16dní po připuštění- březost nebo nástup další říje. V článku popisuju s čím se setkávám jako chovatel, většina klisen k nám opravdu jezdí v říji bez vyšetření sonem, nevidím to jako problém, pokud nejde o rizikové klisny Při zjištění říje byly vyšetřovány po 24 hodinách. Při ustávání příznaků říjné dělohy (tzv. loukoťové struktury) byly klisny vyšetřovány v intervalu 4 až 6 hodin. Při změně kulovité struktury folikulu na protáhlý tvar byly klisny vyšetřovány v intervalu do 2 hodin Klisny většinou dospívají ve věku 15 až 24 měsíců, ale i později. Je možné je použít k chovu ve dvou letech, ale lepší je to ve třech letech. ŘÍJE. Od jara do podzimu přichází klisny do říje (oestrus nebo staročesky hřenivost) a to pravidelně (po nějaké době) 18 až 21 dnů

Říje. Již od časného jara do podzimu přicházejí klisny do říje v pravidelných intervalech 18-21 dnů. Každá říje trvá 5-7 dní a během této doby je klisna ochotna přijmout hřebce. Mezi projevy říje patří neklidné až dráždivé chování klisen, časté močení v malých dávkách při kterém se objevuje hlen, klisny. Příznaky říje (chování atd.) mohou být více či méně výrazné nebo pozorovatelné, ale reálný obraz o stavu reprodukčního cyklu může dát pouze vyšetření klisny veterinárním lékařem. Na základě tohoto vyšetření lze stanovit další postup

Goodshapes Barock Pintos

Pohlavní cyklus klisen - Agropress

Je nutné respektovat fyziologii pohlavního cyklu klisny, tedy jednak fakt, že klisna je sezonně polyestrická, což znamená, že říje probíhají od jara do podzimu a v zimě přechází většina klisen do zimního anestru (pozn. u klisen ustájených v teplé stáji, kde se uměle přisvěcuje a světelná fáze dne se pohybuje kolem. Připouštění klisny - délka říje. Martina Paráčková. 03.06.2009. 62.44.18.25. Dobrý den, mám na Vás hned dva dotazy. Za prvé, chci nechat připouštět 13letou prvničku. Od ledna sleduji cykly říjí. Říje měla pravidelné, vždy trvající asi 4 až 5 dní. Vet nám udělal sono (vše má v pořádku), nechala jsem udělat. K ceně připočtěte inseminační poplatek a min. tak 4 návštěvy veta (na první se odhadne kdy bude asi říje, a pak se hlídá velikost folikulu - kdy vet se rozhodne pro nejvhodnější čas inseminace) Je dobré si vést deník o termínech říje a její délky(a síly) - líp se pak odhaduje termín Klisny neumísťujeme do nového stáda, aby nedošlo k pokopání a následnému potratu. Ten však může také nastat např. při kolice nebo po pádu na překážku apod. Pokud klisna potratí musí ji zvěrolékař prohlédnout rodidla a je-li vše v pořádku, znovu ji můžeme připustit 7 - 11 den (stejně jako po porodu)

Me and horse - Péče o koně - Říje a připouštění klisn

Pohlavní orgány klisny jsou dva vaječníky s vejcovody , děloha a pochva, která vyúsťuje v otvoru pod ocasem. Trnto otvor se nazývá vulva. Vulvu trvoří dva stydké pysky. ŘÍJE: O klisně, která je ochotna se pářit s hřebcem, říkáme, že je v říji. Období říje trvá přibližně tři až devět dní Klisny. U plemenného materiálu některých plemen (anglický plnokrevník) není inseminace vůbec povolena. Vyvolání říje se děje individuálně dle zdravotního stavu klisny. Na zabránění potratu se u klisen s rizikovou březostí může podávat progesteron do krmení (dávkuje chovatel) Má smysl připouštět klisny starší 20-let, které dosud neměly hříbě či je doba od posledního ohřebení delší 4 let? Jaké jsou možnosti hormonální stimulace říje? Co dělat, když se u klisny objeví vaginální výtok? Jaké jsou nejčastější příčiny výtoku? Co znamená EHV? Co znamená EVA Transcript Synchronizace říje u klisen Synchronizace říje u klisen Barbora Horáková AMPS, 1. ročník Embryotransfer • • • • Ve stadiu výzkumu a vývoje technologií Poměrně nestabilně úspěšná, finančně náročná V praktickém chovu se již využívá Klisna dárce je během říje oplodněna a raný zárodek (blastocyta) je 190 - 200 hod od oplodnění vyjmut z.

3. Připouštěcí sezona - u klisny probíhá plnohodnotný cyklus s říjí zakončený ovulací, dlouhý přibližně 21 dní. Délka říje je u každé klisny jiná zpravidla ale 5-7 dní. 4. Podzimní přechodné období - je období kdy aktivita vaječníků ustává a následuje zimní anestrus Takové klisny cyklují pravidelně během celého roku. Délka říje u klisny je velmi variabilní, Samotná říje trvá 3-10 dní a končí ovulací. Mezi charakteristické zevní příznaky říje u klisen patří neklid, výrazné močení. Klisny se snaží vyhledávat hřebce nebo se alespoň tlačí na jiné koně Říjový cyklus klisny (v sezóně) Jaké jsou příznaky říje u klisny. Jak se určí vhodná doba k inseminaci klisny. Metody diagnostiky gravidity u klisny. Jaké hodnoty má mít inseminační dávka pro klisnu. Které metody inseminace jsou použitelné u klisny. Jaké jsou hodnoty ejakulátu hřebc Říje klisny Aby mohla být klisna připuštěna, musí mít říji. Zdravá klisna říjí pravidelně ve třítýdenních intervalech. Mimo říji nelze klisnu připustit. Způsoby plemenitby Přirozená plemenitba Původní způsob plemenitby koní je přirozená plemenitba. Hřebec je připouštěn na klisnu a to z ruky nebo volně ve. •Říje u klisny trvá 5 -7 dnů •Ovulace zpravidla ke konci říje, též ve druhé polovině říje (24 -28 hod před koncem říje) •V době říje se krček otevře na 2 -4 prsty •Nezbytná kontrola folikulu na vaječníku Inseminujeme: - před ovulací - následně po 36 -48 hodinách do konce říje

ROZMNOŽOVÁNÍ. ŘÍJE: O klisně, která je chotna se spářit s hřebcem, říkáme že je v říji. Říje trvá 3-9 dní. Pak už další 3-4 týdny klisna hřebce odmítá a odhání až do další říje. Během říje klisna často blýská, tj., že vulva se střídavě otvírá a zavírá a přitom z ní vytéká malé množství hlenovité tekutiny Zvláště po tom, jak špatně vše vypadalo po zimě, kdy klisny kvůli chladnému počasí neměly říje a začínali jsme připouštět později, než jsme původně mysleli. Čtveřice krabčických plemeníků celkem letos připustila 49 klisen, téměř na chlup stejně jako v loňském roce, ale méně, než v sezónách předchozích

Jak podpořit říji klisny - Koně a vše o nich :

  1. Klisny jsou anestrické, ovariální aktivita je malá, děloha a krček ochablé, hustota endometriálních žlázek je zřetelně menší. Ø naslepo aplikace PGF2 α jednorázová, nebo opakovaná. Říje je tímto způsobem možné dosáhnout aplikací 250 μg cloprostenolu
  2. klisny fyziologický x patologický vaginální sliznice bledá, vulva malá děloha hůře hmatná, relaxovaná, USG - homogenně echogenní endometrium ovária malá (švestka), max velikost folikulů do 1,5cm bez příznaků říje a svolnosti k pářen
  3. - reprodukční orgány hřebce a klisny - pohlavní cyklus klisny - příznaky říje - metody zjišťování říje - pohlavní choroby koní, prevence pohlavních chorob 10. Plemenitba koní. - dospělosti koní - metody a způsoby plemenitby koní - metody zjišťování březosti - průběh březosti, - porod klisny, ošetření klisny po.
  4. Zevní projevy říje a říjové chování klisny jsou silně individuálním jevem, a proto detekce říje podle těchto projevů předpokládá dobrou znalost individuality jednotlivých klisen. Přítomnost hřebce příznaky říje klisny zesiluje, čehož se využívá k tzv. zkoušení klisen a detekci říje
  5. Tato říje je následovaná kratším meziříjovým obdobím. Po něm nastupuje normální plnohodnotná říje. Hladinu progesteronu lze testovat kdykoliv v období následujících 40 dní po říji. Opožděná puberta u fen. Podezření na opožděnou pubertu existuje u fen, které nevykazují žádné vnější projevy říje do 2. roku.

Říje klisny a její detekce. 13. Metody inseminace klisen. 14. Bezpečnost práce při inseminaci klisen. 15. Organizace inseminace klisen. 16. Právní předpisy ČR vztahující se k dané specializaci. B. Praktická část. 1. Praxe v laboratoři. 2. Praxe ve stáji Inseminace klisny. anamnéza příznaků říje. fixace klisny. příprava inseminační dávky a inseminační soupravy. zavedení sondy a inseminace. ošetření klisny po provedené inseminaci. vedení záznamů a dokladů o provedené inseminaci klisny. prvotní doklady. ústřední evidence Na druhou stranu již připouštíme cizí klisny a vidíme věci i z druhé strany. V první sezoně klisna špatně naložitelná, nevyšetřitelná bez přispání, odjela po měsíci u nás domů. Poté byla sonograficky u majitele zjištěna, že nezabřezla a vyvolala se jí říje

Z avedení spermatu a případné kontrolní sonografické vyšetření během říje je zdarma. Připouštěcí poplatek za připuštění čerstvě odebraným spermatem na sezónu 2021 je 7000,- (je splatný předem a zahrnuje servis na min. 1-3 říje). Ustájení klisny 200,-/den. Ustájení klisny s hříbětem 250,-/den Hřebci se k nim připojují jen v době říje. Svádějí o klisny prudké souboje, při nichž se snaží soupeře zasáhnout kopyty. Neméně útočně se chovají i klisnym, které střeží své mládě. Novorozený kiang je schopen už za hodinu následovat svou matku, od které se v prvních dnech vůbec nevzdaluje.. U klisny je krček dlouhý 7,5 až 10 cm. Ostium externum děložního čípku vyčnívá asi 1-2 cm do pochvy. Sliznice je zřasena četným malými záhyby, které jsou spojené se záhyby endometria. Tonizace krčku závisí na fázi estrálního cyklus klisny. Během říje je krček měkký, uvolněný, leží na dn

Výživa březích a kojících klisen. Někteří chovatelé ještě zažívají náročné noci při hlídání klisen před porodem, jinde už ve výběhu skotačí hříbata. Naše nutriční specialistka, MVDr. Zuzana Zápalková, pro Vás připravila užitečný článek o nutričních potřebách chovných klisen Říje je cyklus, který trvá přibližně 3 - 9 dní a zpravidla první říji v roce mají klisny na jaře (bývá také nejsilnější). V době říje dozrávají Graafovy fotikuly, po jejichž prasknutí putuje vajíčko vejcovody do dělohy - tento úkaz nazýváme ovulace

Koňovití - Novinky - Chov v roce 2019: Zoo Brno | ZakBook

Plemenitba - Od říje k hřebení - Sweb

Říje je cyklus, který trvá přibližně 3 - 9 dní a zpravidla první říji v roce mají klisny na jaře (bývá také nejsilnější). V době říje dozrávají Graafovy fotikuly, po jejichž prasknutí putuje vajíčko vejcovody do dělohy - tento úkaz nazýváme ovulace. Po říji následují tři až čtyři týdny, kdy klisna. Říje nastupuje za 1-23 dní a trvá max. 14 dní, průměrně 6,4 dne. Biotechnické zkrácení říje pomocí indukované ovulace nemá jen ekonomický význam pro chovatele klisny a hřebce, ale také pro zdravotní stav klisny - při opakovaných skocích klesá množství hlenu v genitáliích a zvyšuje se riziko vzniku endometritidy

Goodshapes Fríský kůň - Friesian horseS výživovou poradkyní o březích klisnách a klisnách v

Říje klisny iFauna

Zevní projevy říje jsou: - klisna často močí - má zvlhlou, silně prokrvenou pochvu - jde neochotně vpřed - tlačí se na ostatní klisny - dává ocas na stranu - z pochvy ji vytéká bezbarvý hlen. Po ohřebení ( po porodu ) se říje u klisny dostaví v průběhu 7 - 11 dnů K ovulaci, nejzávažnějšímu jevu říje, však dochází u skotu za 6 - 14 hodin po odeznění zevních příznaků říje, klisna ovuluje 24 hodin před koncem říje, prasnice až na konci říje. Říje je u hospodářských druhů zvířat spontánní, nezávislá na pohlavním aktu, a proto je možné tato zvířata uměle inseminovat Říje klisen trvá na rozdíl od jiných kopytníků, déle a to 3-10 dní. Klisny v říji mají specifický výraz obličeje, kdy ušní boltce směřují mírně dozadu a pysky jsou uvolněny (německý výraz Rossigkeit - klisna v říji) Ten se ovšem provádí pomocí hřebce a to po jednadvaceti dnech od chvíle, kdy u připuštěné nebo inseminované klisny zmizely příznaky říje. Pokud hřebec na klisnu nereaguje, znamená to, že říje se nedostavila, což znamená, že připuštěná klisna by mohla být březí. Tato metoda ovšem nemusí být zdaleka stoprocentně. Krmivo pro chovné klisny optimalizované podle potřeb Krmení od počátku říje až po 6. měsíc březosti: Klisna by měla být krmena vysoce hodnotně, nicméně přesto umírněně, s ohledem na přiměřenou dodávku energie. 1 kg St. Hippolyt - Struktur - Energetiku

Horses is my life - Říje a připouštěn

Délka říje-3-8 dní. Opakování říje-po 21 dnech. Váha hříběte po narození-50-60kg. Laktace klisny-4-6 měsíců. Produkce mléka-1500-3000kg mléka. Mléko klisny obsahuje-6,5% cukru, 1,5% tuku, 0,4% minerálních látek. Kumys-nápoj z mléka klisen-3,8% cukru, 2% bílkovin, 2% tuku, 2% alkohol Metody inseminace klisen, metody sledování říje u klisny, ovariální diagnostika zaměřená na sledování folikulu a ovulaci u klisny. Bezpečnost při inseminaci klisen. 7. Veterinárně-zdravotní podmínky inseminace klisen. 8. Právní úprava v plemenitbě koni s ohledem na inseminaci. 9 BŘEZOST A POROD KLISNY Zda-li bylo připuštění úspěšné a klisna nám zabřezla můžeme poznat podle některých příznaků, jako je nedostavení další říje, klisna se stává klidnější, pomalejší a lépe žere. Později se jí zvětšuje objem břicha a klisna je opatrnější (nevyhazuje, neběhá příliš zběsile apod.

Divoká Francie — Česká televize

Video: Říje, březost a porod :: Koně-201

Inseminace koní | slideum

Reprodukce koní Koně Články - ChovZvířat

Metody inseminace klisen, metody sledování říje u klisny, ovariální diagnostika zaměřená na sledování folikulu a ovulaci u klisny. Bezpečnost při inseminaci klisen. 7. Veterinárně-zdravotní podmínky inseminace klisen. 8. Právní úprava v plemenitbě koní s ohledem na inseminaci. 9 Délka říje je u klisny zhruba 21 dní a tento interval označuje doby mezi jednotlivými ovulacemi (obr. 1). Při popisu událostí spoje-ných s říjovým cyklem u klisny je dobré začí Tím, že vylepšíte výživu vaší klisny přípravkem Oestress, pomůžete jí tak přirozeně vyrovnat hladinu hormonů a umožníte jí, aby se uvolnila a mohla se pohodlně soustředit na práci. Oestress by se měl krmit během jarních a letních měsíců a dávky lze případně zvýšit v průběhu říje Estrus detektor pro krávy a klisny. Používá se ke stanovení říjového období u krav a klisen - následně k určení ideální doby připouštění. Výhodou tohoto detektoru je mimo jiné detekce asymptomatické, tiché říje. Tento přístroj je založen na principu vodivosti hlenu v době ovulace

Říje - Zootechnik

Na průběh této infekce může upozornit také výskyt prodloužené říje a nezabřezávání. U klisen může docházet k rané embryonální odúmrti plodu. U infikovaných hřebců nebyly pozorovány klinické příznaky onemocnění pohlavních orgánů. Také klisny mohou být nosiči této infekce bez klinických příznaků onemocnění Zjištění říje u klisen: vnitřní změny pohlavních orgánů doprovázejí vnější příznaky říje, jejíž délka u klisny značně kolísá a trvá zpravidla 5-8 dní. Klisna často v krátkých intervalech močí, blýská (rozevírá stydké pysky) PDF | On Jun 1, 2013, Jiří Šichtař and others published I klisny mají své dny | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Říjí nepravidelně a především nezvykle často nebo dlouho (běžný pohlavní cyklus klisny trvá průměrně 21dní a samotná říje pak 3-10 dní, o průběhu říjí je vždy dobré vést si záznamy). V minulosti klisna zabřezla, ale zárodek vstřebala nebo později potratila. Klisna má hnisavý nebo jiný nezvyklý výtok z vulvy Klisny mohou být zařazeny do řízené reprodukce (individuálně nebo skupinově) s plánovaným načasováním jejich říje tak, aby v připouštěcí sezóně byli optimálně využíváni plemenní hřebci. Prasata Prasnice a prasničky: 0,7ml (je ekvivalentem 175µg přípravku

Říje klisen Podle intenzity rozlišujeme říje: tiché, slabé, střední silné až bouřlivé. Na projev a kvalitu říje má vliv i sezóna, kvalitnější bývají v jarních a letních měsících. Říje klisny trvá 3 - 10 dní a opakuje se v průměru po 21 dnech Existují i další metody pro zjištění gravidity klisny - zejména absence říjového chování (lze vyzkoušet hřebcem za cca 21 dní od vymizení zevních příznaků říje), Cuboniho reakce na průkaz estrogenů v moči po 120.dni březosti, stanovení hladiny plasmatického progesteronu v krvi (tato metoda však není průkazem. • klisny rodí nezřídka ob rok nebo 2x/3 roky Reprodukční chování • hřebec a klisna se dobře znají, žijí spolu a komunikují v harému po celý rok • mimo říji klisna nejeví o hřebce sexuální zájem • říje klisny delší než u ostatní kopytníků (3 - 10 dní) delší namlouván