Home

Kongenitální hyperinzulinismus

Kongenitální hyperinzulinismus - některá úskalí

 1. Přehledový článek MUDr. M. Rosolánkové a spol. v tomto čísle (s. 516-522) přehledně referuje o řadě souvislostí vztahujících se ke kongenitálnímu hyperinzulinismu (CHI). CHI je značně heterogenní svými aspekty genotypickými, klinickým průběhem i odpovědí na léčbu
 2. Kongenitální hyperinzulinismus - některá úskalí diagnostiky a léčby. Kongenitální hyperinzulinismus - některá úskalí diagnostiky a léčby. Autoři: DOLEŽEL Zdeněk WECHSLER Dan JIMRAMOVSKÝ Tom áš.
 3. Kongenitální hyperinzulinismus - některá úskalí diagnostiky a léčby (Congenital hyperinsulinism - some problems of diagnosis and therapy). Česko-slovenská pediatrie . Praha: ČLS JEP, 2010, vol. 65, No 9, p. 523-525
 4. Kongenitální hyperinzulinismus je smrtelná forma cukrovky, malá Sophie zatím ale statečně bojuje
 5. Kongenitální hyperinzulinismus - některá úskalí diagnostiky a léčby. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2010, roč. 65, č. 9, s. 523-525. ISSN 0069-2328. Kongenitální hyperinzulinismus je v dětském věku velmi vzácný. Diagnostika je však v současné době dostupná i v České republice. Autoři uvádějí vlastní.

DOLEŽEL, Zdeněk, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Petra KONEČNÁ a Lia ELSTNEROVÁ. Kongenitální hyperinzulinismus - limitace diagnostiky a léčby. In Dědičné metabolické poruchy : Sborník abstrakt. 2011. ISBN 978-80-254-9682-4. Další formáty: BibTeX LaTeX RI Kongenitální hyperinzulinismus - některá úskalí diagnostiky a léčby Title in English Congenital hyperinsulinism - some problems of diagnosis and therap 10 reasons why you will fall in love with MU . Ask our ambassador . Researc

Má vlasy, které jí všichni závidí, jenže draze vykoupené

Kongenitální hyperinzulinismus Články Má vlasy, které jí všichni závidí, jenže draze vykoupené: Malá dívka je smrtelně nemocná, ale kvůli chorobě vypadá jako princezn Hypoglykémie se manifestují ve všech věkových kategoriích včetně období ihned po porodu, kdy se projevuje kongenitální hyperinzulinismus. Hypoglykémie podmiňuje při dlouhodobějším působení poruchu vývoje centrálního nerovového systému vedoucí k mentální retardaci, a proto časná diagnóza hypoglykémií a. Congenital hyperinsulinism: Loss of B-cell self-control Congenital hyperinsulinism is a serious blood glucose regulation defect that interferes with brain development, leading to mental retardation, neurological sequelae and secondary epilepsy and ultimately may be life-threatening

Kongenitální hyperinzulinismus - limitace diagnostiky a léčb

 1. Kongenitální hyperinzulinismus (CHI) neboli perzistující hyperinzulinemická hypoglykémie kojenců (PHHI): Příběh Zuzanky . Rodiče nalezli svoji 2 1/2měsíční dceru Zuzanku po ránu nalačno v postýlce v bezvědomí, s jemnými záškuby končetin. Zuzanka byla převezena na místní dětské oddělení, kde byla pro podezření z.
 2. Vrozený hyperinzulinismus je vzácné, ale pot enciálně fatální onemocnění, proto je potřeba jej správně diagnos- tikovat a r ychle zahájit adekvátní léčbu
 3. Adrenogenitální syndrom, nověji kongenitální adrenální hyperplazie je dědičná porucha syntézy hormonů v kůře nadlevin v důsledku chybění 1z 5 potřebných enzymů. Nejčastěji chybí 21-hydroxaláza. Patogeneze: Substrátem pro syntézu steroidních hormonů je cholesterol, který je dále přetvořen na pregnenolon a z něj dojd
 4. Kongenitalni hyperinzulinismus je v dětskem věku velmi vzacný. Diagnostika je vsak v soucasne době dostupna i v Ceske republice. Autoři uvaději vlastni zkusenosti s diagnozou a lecbou kongenitalniho hyperinzulinismu v novorozeneckem věku
 5. Kongenitální hyperinzulinismus • Nejčastější příčina perzistujících hypoglykémií u dětí • 1 /40 000 -50 000 novorozenců • (1/2 500) • 9 genů • channelopathies • Porucha funkce K ATP kanálu • ABCC8, KCNJ11 (SUR1 a KIR 6.2podj.) • metabolopathies • Enzymy vedoucí ke ↑ poměru ATP/AD
 6. Dobrý den. Můj syn má 6 měsíců, 70cm a 8,3kg. Třetí den života dostal hypoglykemický záchvat - diagnostikován kongenitální hyperinzulinismus. Nyní má léčbu hormonem Octreotidem. Glykémie se nám , ale nedaří zcela udržet na správné hladině a nejčastěji v noci má stále hypoglykémie

Úvod. Kongenitálny hyperinzulinizmus (Congenital Hyperinsulinism, CHI) známy aj pod názvom Perzistujúca hyperinzulinemická hypoglykémia novorodencov a dojčiat, je najčastejšou príčinou závažnej perzistujúcej hypoglykémie u novorodencov a malých detí [1, 2] Konkrétně se jedná o Kongenitální hyperinzulinismus, kdy je inzulínu nadbytek, a Neonatální diabetes, kdy tělo zase inzulínu produkuje málo. Jedná se o geneticky podmíněná onemocnění, takže většina mé práce byla v genetické laboratoři a na tkáňových kulturách Dětská chirurgie včetně traumatologie je samostatný specializační obor a poskytuje studentům všeobecného lékařství a stomatologie základy chirurgické propedeutiky, specifika dětské chirurgie a zvláštností dětských úrazů 1.3 Kongenitální hyperinzulinismus 7 1.4 Endokrinně podmíněné hypoglykémie 7 2 Péče o dítě s hypoglykémií 8 2.1 Prevence hypoglykémie 9 3 Kazuistika 10 3.1 Ošetřovatelské diagnózy 10 3.2 Ošetřovatelské intervence 13 Závěr 18 Bibliografické zdroje 19; Zdroje kongenitální hyperinzulinismus, dědičná metabolická porucha) . 2. V části první čl. I bodu 191 příloze č. 3 oddílu C tabulce č. 1 úhradovou skupinu č. 05.02.02.01 uvést v tomto znění: 05.02.02.01 diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve 5,22 Kč / 1 ks DIA; PRL; INT diabetes mellitus při léčb

Kongenitální svalové dystrofie - článek v časopise Postgraduální medicína. Chci studovat Bakalářské a magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Vzdělávání po celý život. Kongenitální hyperinzulinismus - některá úskalí diagnostiky a léčby (kongenitální hyperinzulinismus, dědičná metabolická porucha) u dětí do 10 let včetně 2.500 ks / 1 rok . A8. 1. V části první čl. I bod 5 uvést v tomto znění: 5. V § 11 odst. 1 písmeno j) zní: j) na vystavení dokladu o zaplacení doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravk Hyperinzulinismus a diabetes. Type 2 diabetes is a very common metabolic disease and its incidence is increasing rapidly worldwide [1]. Despite five to six decades of extensive investigation, the basic physiologic defect responsible for type 2 diabetes mellitus (T2DM) is still not known ENDOKRINOLOGIE // 4 Hyperinzulinismus v novorozeneckém věku (N. Matowicka, M. Dokoupilová, K. Tabéry)...29 // 5 Hyperglykemie u nezralých novorozenců a jak ji korigovat? (J

Kongenitální hyperinzulinismus — hyperinzulinemická hypoglykemie u détí.. Autoimunitnc podmínCné hypoglykemie . Extrapankreatické (tzv. neostrúvkové) nádory . Defekty oxidace volných mastných kyselin . Další stavy s hypoglykemií Stavy podmínëné sníženou produkcí glukózy. 117 . 118 . 119 122 122 12 Vrozený hyperinzulinismus (CHI), dříve nazývaný perzistentní hyperinzulinemická hypoglykemie kojenců (PHHI), je charakterizován neregulovanou nadměrnou sekrecí inzulinu z beta-buněk. Vrozený hyperinzulinismus je vzácná genetická porucha vykazující nadprodukci inzulínu a nízkou hladinu cukru v krvi. Prověřeno lékařem s certifikací PozadíVrozený hyperinzulinismus (CHI) je vzácné genetické onemocnění, které způsobuje přetrvávající hypoglykémii, obvykle u novorozenců. Pacienti s variantou difúzního onemocnění často vyžadují téměř úplné chirurgické odstranění slinivky břišní, což způsobuje diabetes mellitus závislý na inzulínu (IDDM)

Kongenitální hyperinzulinismus - eXtra

 1. Hyperinzulinismus nebo hyperinzulinémie je zdravotní stav, při kterém jsou hladiny inzulinu příliš vysoké. Inzulin je hormon produkovaný beta-buňkami slinivky břišní a je mimo jiné odpovědný za regulaci hladiny glukózy v krvi umožňující průchod této buňky různým tkáním. Proto je produkce tohoto hormonu přímo spojena s množstvím cukru nebo glukózy v krvi
 2. pacienta je zvažován organický hyperinzulinismus. U postprandiál‑ ních hypoglykemií musíme zhodnotit složení jídla (zejména obsah jednoduchých rychlých cukrů) a event. i příjem alkoholu. Důležitý je podrobný rozbor farmakologické anamnézy. Léky spojené s možným rozvojem hypoglykemie jsou uvedeny v tabulce 5. (4)
 3. ipuberta) organický hyperinzulinismus záněty štítné žlázy . 8. Gonadální dysgenese u dívek autoimunitně podmíněné endokrinopatie andropausa 9. Růstová.
 4. - kongenitální adrenální hyperplazie 21 -hydroxylasa, defekty steroidogeneze (3-beta HSD, 11-beta •Novorozenecký věk - hyperinzulinismus - KCNJ11, ABCC8, GCK, HNF4A, HNF1A, Beckwith- Wiedemann sy. •V pozdějším věku - nedostatek glukokortikoidů, deficit ST
 5. 1. 4. Leshův-Nyhanův syndrom (syndrom kongenitální hyperurikemie pro deficit enzymu hypoxanthin: guanin-fosforibosyltransferasy, vyskytující se výhradně u chlapců). 1. 5. Kaplanův-Klatokinův syndrom (syndromové spojení dny, sarkoidózy a psoriázy)
 6. Úvod; Aktuality. Archiv; Fakulta. O fakultě; Kolegium děkana; Akademický senát; Vědecká rada; Ústavy a kliniky; Účelová zařízení fakulty; Pracoviště.
 7. CAH kongenitální adrenální hyperplazie ADH antidiuretický hormon ABR acidobazická rovnováha ACTH adrenokortikotropní hormon glukoneogeneze, glykogenolýza, hyperinzulinismus, dítě diabetické matky, diabetes mellitus, kompenzace diabetu, makrosomie plodu, diabetická fetopatie, syndro

Adrenogenitální syndrom, kongenitální adrenální hyperplazie Drahomíra Holmannová - 22.1.2018 0 Adrenogenitální syndrom, nověji kongenitální adrenální hyperplazie je dědičná porucha syntézy hormonů v kůře nadlevin v důsledku chybění 1z 5 potřebných enzymů NOVOROZENECKÝ SCREENING KONGENITÁLNÍ ADRENÁLNÍ HYPERPLAZIE Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH; d říve nazývaná adrenogenitální syndrom - AGS), česky vrozené zbytn ění nadledvin, je autozomáln ě recesivn ě d ědi čná porucha tvorby glukortikoid ů (kortizolu) a mineralokortikoid ů (aldosteronu) v kůře nadledvin 15 Péče o novorozence s kongenitální diafragmatickou hernií Berka I., Straňák Z. 16 Omfalokéla, gastroschíza - současné výsledky Frýbová B., Kokešová A., Stýblová J., Rygl M. 18 Výživa po operacích střeva Stýblová J., Kokešová A., Rousková B. 20 Vrozené vývojové vady kůže Čapková Š. 24 Neuroendoskopie v.

Hyperglykémie matky způsobuje fetální hyperinzulinismus plodu, který je pak příčinou diabetická fetopatie s makrosomií plodu a jeho funkční nezralostí (novorozenecká hyperbilirubinémie, plicní nezralost až respiratory distress syndrom, novorozenecká hypoglykémie, iontová dysbalance) u kongenitální leptinové deficience. MC4R 18q22 •ovlivňuje centrum sytosti v hypotalamu •podílí se na odpovědi organismu na příjem vysoko-tukové stravy •bývá přítomný hyperinzulinismus většinou bez porušené gluk. tolerance •pubertální vývoj, fertilita, intelekt v normě. perzistující hyperinzulinemická hypoglykémie v dětství. Familiární, nontransient hypoglykémie s defekty negativní zpětné vazby glukózy a inzulínu regulovat uvolňování

Autozomálně dominantní syndrom zahrnující myopatii, retrakci střední části obličeje, senzorineurální ztrátu sluchu a rhizomelickou dysplázii. Autozomálně dominantní syndrom zahrnující preaxiální polydaktylii a hypertrichózu v horní části zad. Autozomálně dominantní těžká vrozená neutropenie Hyperinzulinismus (HI) je hlavní příčinou přetrvávající hypoglykémie u dětí, která, pokud není rozpoznána, může vést ke zpoždění vývoje a trvalému neurologickému poškození. Pro tyto následky je nezbytné rychlé uznání a odpovídající zacházení s HI. V posledních dvou desetiletích by Autozomálne dominantní syndrom zahrnující hluchotu a onychodystrofii. Autozomálne dominantní syndrom zahrnující myopatii, retrakci strední cásti obliceje, senzorineurální ztrátu sluchu a rhizomelickou dysplázii. Autozomálne dominantní syndrom zahrnující preaxiální polydaktylii a hypertrichózu v horní cásti zad

Hypoglykemický syndrom v klinické praxi - Zdraví

 1. Kongenitální abnormity pankreatu Vznikají nejčastěji v důsledku poruchy migrace a splynutí dorzálního a ventrálního základu pankreatu Mohou působit obstrukci duodena, zvyšují riziko pankreatitidy - Pancreas annulare - Pancreas divisum - Ektopický pankreas (v žaludku, duodenu, jejunu, . . Insulinom/hyperinzulinismus.
 2. ika Indrová, Miroslav Břešťák, Kateřina Nekovářová
 3. P15 Kongenitální alveolární proteinóza - kazuistika Říská P., Dubová M., MockováA., Matas M., Kučerová Z. Plzeň P16 Vzácná příčina těžké hyperbilirubinémie v novorozeneckém věku Tomšíková Z. České Budějovice 17:00 ZAKONČENÍ ČTVRTEČNÍHO ODBORNÉHO PROGRAMU 1
 4. Year Citation Score; 2010: Doležel Z, Wechsler D, Jimramovský T, Elstnerová L. Congenital hyperinsulinism - Some obstacles in diagnostics and therapy | Kongenitální hyperinzulinismus - Některá úskalí diagnostiky a léčby Cesko-Slovenska Pediatrie. 65: 523-525. 0.01: 2006: Casey MG, Häni JP, Gruskovnjak J, Schaeren W, Wechsler D.Characterisation of the non-starter lactic acid.
 5. 9:00 - 11:00 Kongenitální adrenální hyperplázie a další poruchy funkce nedledvin u dětí MUDr. Stanislava KOLOUŠKOVÁ, CSc.  11:00 - 12:00 Kongenitální hyperinzulinismus Doc. MUDr. Štěpánka PRŮHOVÁ, Ph.D.  12:00 - 13:00 Přestávka na oběd  13:00 - 15:00 Růst dětí a jeho poruchy Prof. MUDr. Jan LEBL, CS
 6. Kromě toho, reaktivní hyperinzulinismus, kompenzační v odezvě na abnormální odpor cílových buněk na inzulín, přispívá k nadměrné aktivaci další buňky androgensinteziruyuschih ovariální-adrenální komplexu, který dále zesiluje hydrogenaci těla dívky a ženy, od dětství

Mnoho radionuklidových metod v pediatrii má již své pevné místo v nejrůznějších diagnostických a léčebných algoritmech. V současnosti se scintigrafie u dětí využívá především v nefrologii a urologii - zahrnuje více než polovinu všech radionuklidových vyšetření -, kde přináší důležité informace o funkci ledvin a vývodných močových cest Kongenitální infekce. 123. Pro které nemocnění je typický mentální defekt OLOMOUC 1. Downův syndrome 2. mentální anorexie 3. Turnerův syndrom + hyperparatyreóza, hyperinzulinismus. Patří primární hyperparatyreóza, nádory ostrůvků pankreatu, adenomu předního laloku hypofýzy. 1

Kongenitální centrální hypoventilační syndrom (Ondinina kletba) Download PDF English info Congenital Central Hypoventilation Syndrome (Ondine's Curse) Congenital central hypoventilation syndrome (CCHS) is a rare, lifelong disorder of the breathing centre, resulting from a mutation of the PHOX2B gene. CCHS typically manifests in newborns. - kongenitální 463 - kongenitální umbilikální 464 - Littréova 521 - Maydlova (retrográdní) 521 - mezokolická (Treitzova) 523 - obturatorní 522 - omentální burzy 523 - paraezofageální 467 - skluzná 467 - umbilikální 522 - v jizvě 523 - v oblasti linea alba 522; heroin 166; herpangina 39

Vrozený hyperinzulinizmus: když B-buňka ztratí

Endogenní hypoglykémie u dětí: endokrinologický pohled

Nebo se může jednat o tranzientní poruchy: akutní psychiatrická porucha, závažné orgánové nethyroidální onemocnění, TSH suprese glukokortikoidy nebo dopaminem, tranzientní kongenitální hypothyreoidismus. Přímé následky abnormálních koncentrací. Thyroidální dysfunkce lze rozdělit na několik typů LF UK a FN v Motole, Praha Sofinka se narodila ve 39. týdnu těhotenství, p.h. 4000 g, délka 52 cm. Druhý den byly opakovaně naměřeny hypoglykémie a 11. den života byla hospitalizována na naší klinice s podezřením na kongenitální hyperinzulinismus, který byl později laboratorně potvrzen Publikace pracovníků 3. LF od roku 1993 - 2000 podle jmen vybraných autorů. Data jsou v úplnosti, tak jak byly nahlášeny do SVI 3. LF. Evidují se publikace pouze u pracovníků, kteří měli či mají pracovní úvazek u 3 Regulace exprese HSP70 genů jako potenciální marker pro monitoring myositidy / řešitel Peter Novota ; odborní spolupracovníci Ladislav Šenolt, Jiří Vencovský, Markéta Faustová (Světlá), OIga Kryštůfková, Heřman Mann, Eva Šimíčková, Martin Klein, Martina Mišunová (Remáková), Táňa Svitálková ; nositel projektu: Revmatologický ústav. — 1 svazek : ilustrace. Academia.edu is a platform for academics to share research papers

ORPHA number: Název: OMIM: MKN-10: 238446: 15q11q13 mikroduplikační syndrom (15q11q13 microduplication syndrome) Trisomie 15q11q13 (15q11q13 duplication syndrome, Dup(15)(q11q13), Trisomy 15q11q13 This scientific brief was prepared based on results of evidence synthesis and a WHO expert consultation. The WHO COVID-19 LENS (Living Evidence Synthesis) working group consolidated available evidence, based on rapid reviews of the literature and results of a living systematic review on pregnancy and COVID-19 (up to October 7, 2020), on potential mechanisms of vertical transmission of.

(PDF) Congenital hyperinsulinism: Diagnostics and managemen

 1. Adrenogenitální syndrom, kongenitální adrenální hyperplazi
 2. Břetislav Nový : Nadbytek inzulín
 3. Kongenitálny hyperinzulinizmus - najčastejšia príčina
 4. Mám ráda vůni dezinfekce