Home

Prstová abeceda dvouruční

Prstová jednoruční abeceda pochází ze Španělska, kde ji nacházíme ve spisech z r. 1535 a 1575 jako tajnou mluvu. Tímto způsobem měla být znázorněna písmena latinské abecedy polohou prstů.. Jednoruční prstovou abecedu využil jako první k výuce a komunikaci s neslyšícími Španěl Bonet v roce 1620 Existují jednoruční i dvouruční prstové abecedy a v jednotlivých zemích se více či méně liší. Prstová jednoruční abeceda pochází ze Španělska, kde ji nacházíme ve spisech z r. 1535

Příloha 1 Česká dvouruční prstová abeceda zdroj: Hudáková, 2008, s. 39. Prstová abeceda Existují jednoruční i dvouruční prstové abecedy a v jednotlivých zemích se více či méně liší. Prstová jednoruční abeceda pochází ze Španělska, kde ji nacházíme ve spisech z r. 1535 a 1575 jako tajnou mluvu

Prstová abeceda pro tlumočníky - Česká komora tlumočníků

Existují jednoruční i dvouruční prstové abecedy a v jednotlivých zemích se více či méně liší. Prstová jednoruční abeceda pochází ze Španělska, kde ji nacházíme ve spisech z r. 1535 1575 jako tajnou mluvu. Tímto způsobem měla být znázorněna písmena latinské abecedy polohou prstů Prstová abeceda je zde definována jako nejznámější systém prstových znaků. Uvedeny jsou také termíny, jež mohou být pro její jednoruční i dvouruční prstové abecedy. Uvedeny jsou zde faktory, které ovlivňují využívání konkrétního typu prstové abecedy i situace, ve kterých je.

ruce.cz Prstová abeced

 1. PRSTOVÁ ABECEDA PRO TLUMOČNÍKY Andrea Hudáková, 2006 Fotografie: Gordon Hay Figuranti na fotografiích: Martin Wiesner, Petr Vysuek Zpracování fotografií: Gordon Hay, Šimon Sedláek Odborné konzultace: Petr Vysuþek, Radka Nováková, Martin Wiesner Jazykové korektury: Redakce: Lucie Šchov
 2. Alternativní a augmentativní komunikace Prstové abecedy Prstová abeceda = daktylní abeceda, daktylotika, daktyl Prstová abeceda = vizuálně-motorická komunikační forma (systém), při které se užívá různých poloh a postavení prstů k vyjádření písmen Integrální součást ČZJ a ZČ Prstová abeceda Přednosti a výhody: Vizuálně-motorická existence Snadno naučitelná.
 3. Dvouruční prstová abeceda. na základě jednoho článku - někdo se domnívá, že britská 2PA navazuje na runy . 2PA abeceda používána i v Turecku - turečtí nájezdníci pronikali do Evropy dr. Hudáková přemýšlela, zda by naše 2PA nemohla souviset s Tureckem (turecká PA viz Moodle - oddíl 4. hodina: 11. 3. 202
 4. Jaká prstová abeceda se používá? Jednoruční nebo dvouruční? Je znakový jazyk mezinárodní? Jaký je rozdíl mezi znakovým jazykem a znakovanou češtinou? Jak se domluvit s Neslyšícím bez znalosti znakového jazyka? Existuje nějaký slovník Českého znakového jazyka? Je nějaký způsob jak si zapsat znaky
 5. Prstová abeceda dvouruční a smíšená je pomalejší a zřetelnější než abeceda jednoruční. Dvouruční abeceda je běžně srozumitelná i slyšícím, nejčastěji ji děti využívají při svých hrách. Jednoruční abeceda je rychlejší, ale méně srozumitelná. (Krahulcová-Žatková 1996, s. 192

Prstová abeceda - Webzdarm

 1. Prstová abeceda Prstová abeceda Česká prstová abeceda publikováno: 25/10/2005 Prstová abeceda je vizuálně-motorická (stejně jako znakový jazyk), využívá formalizovaných a ustálených postavení prstů a dlaně jedné ruky k zobrazování jednotlivých písmen české abecedy, její produkce je lineární
 2. Prstová abeceda je komunikační systém, vycházející z mluveného jazyka (v České republice primárně z češtiny).Tento systém je užíván v komunikaci neslyšících osob (mezi sebou nebo se slyšícími osobami), ale téměř nikdy není používán samostatně. Může fungovat např. jako podpora a doplněk k odezírání, nebo figurovat v komunikaci, v níž se používá.
 3. Popis. DVD Prstová abeceda v českém znakovém jazyce - praktická cvičení autora Petra Vysučka přináší infomace o prstové abecedě (PA) a jejím postavením v systému českého znakového jazyka.Je zde představena dvouruční PA s upozorněním na její případnou rozrůzněnost. Na DVD je uvedeno vysvětlení, proč se v českém znakovém jazyce více používá dvouruční.
 4. Prstová abeceda v českém znakovém jazyce - praktická cvičení: VZ-Příb./anal.náz. Prstová abeceda dvouruční - praktická cvičení: ISBN-pom.údaje: 978-80-87153-37-6 978-80-87153-38-3 978-80-87153-39- 1. vyd
 5. Prstová abeceda je komunikační systém, vycházející z mluveného jazyka . Tento systém je užíván v komunikaci neslyšících osob , ale téměř nikdy není používán samostatně. Může fungovat např. jako podpora a doplněk k odezírání, nebo figurovat v komunikaci, v níž se používá znakový jazyk[1] - je totiž také součástí mnoha přirozených znakových jazyků.
 6. prstová abeceda do dlaně (jednoruční, dvouruční nebo smíšená) Komentáře ke slovu daktylotika pro hluchoslepé.

Prstová abeceda, dotyková prstová abeceda (daktylotika) Komunikační systém, při kterém se používá různých poloh a postavení prstů k vyjádření písmen. Jednotlivá písmena je možné zobrazit pomocí obou rukou (dvouruční prstová abeceda) nebo pouze jedné ruky (jednoruční prstová abeceda)

Sifrovani - Vojtech Bei

Prstová abeceda = daktylní abeceda, daktylotika, daktyl Prstová abeceda = vizuálně-motorická komunikační forma (systém), při které se užívá různých poloh a postavení prstů k vyjádření písmen Dvouručn Prstová abeceda využívá formalizovaných a ustálených postavení prstů a dlaně jedné ruky k zobrazování jednotlivých písmen abecedy. Na webu Ruce.cz je zobrazena jak jednoruční, tak v Česku převážně používaná dvouruční prstová abeceda Prstová abeceda Prstová abeceda využívá formalizovaných a ustálených postavení prstů a dlaně jedné ruky nebo prstů a dlaní obou rukou k zobrazování jednotlivých písmen české abecedy. Prstová abeceda je využívána zejména k odhláskování cizích slov, odborných termínů, případně dalších pojmů Dvojručná prstová abeceda - jeden z druhov prstových znakov používaný komunitou nepočujúcich na Slovensku. https://youtu.be/rPboM8_cYo Prstová abeceda (dvouruční) Tuto prstovou abecedu mohou používat neslyšící. Příklad: zelenina . Sympatetické inkousty. To jsou inkousty, které lze číst pouze po použití nějakých chemikálií, případně, které lze vyvolat působením tepla. Ke psaní používáme čistý papír, který dobře saje a čisté pero nebo.

MET16_Pohybem k porozumění MET16_P_01_Dvouruční prstová abeceda MET16_P_02_Jednoruční prstová abeceda. Zpět. Menu Vzdělávání. 2) Daktyl (prstová abeceda) - využívá různých poloh a postavení prstů, které zastupují jednotlivá písmena abecedy. Existuje jednoruční i dvouruční daktyl. 3) Český znakový jazyk - vizuálně-motorický komunikační prostředek (oproti češtině, která je audio-orálním prostředkem). Znakový jazyk je plnohodnotným.

(Prstová abeceda) Prstová abeceda - daktylotika je systém znakŧ, který je zaloţen na poloze prstŧ jedné nebo obou rukou, jeţ v prostoru znázorňují jednotlivé grafémy. (Bendová in Rŧţičková (ed.), 2007) Daktylotika je vhodná pro komunikaci u osob s hluchoslepotou, kdy je moţn - daktylotika=prstová abeceda - vizuálně motorická komunikační forma, při které se užívá různých pozic prstů a dlaně k vyjádření písmen abecedy Existují prstové abecedy jednoruční, dvouruční a smíšené. výhody prstové abecedy: umožnění přesné analýzy a syntézy slova jednodušší získávání slovní zásob

Dvouruční prstová abeceda existuje v různých jazykových mutacích, ta na obrázku platí ve Velké Británii. Darovat. Ruspeach / Vyučování / Dialogy / Abeceda Statistika (etnost)Stat. 1 rozenStat. 1 zjednoduenStat. 2 rozenStat. 2 zjednoduenStat. 3 rozenStat. 3 rozen. prstová abeceda - dvouruční nebo jednoruční, znakový jazyk, ) - Sluchové postižení může mít různé příčiny (vrozené nebo získané úrazem či nemocí) Video: Ukázka českého znakového jazyka: Jeden svět: Film NESLYŠÍCÍ SYN - rozhovo Prstové abecedy nejpoužívanější typ KS využívající vizualizaci jednotlivých hlásek nelze vnímat jako nezávislý jazykový systém součástí příslušného znakového jazyka. jednoruční prstová abeceda. dvouruční prstová abeceda. Fonematické kod Ještě obtížnější je však dešifrování této formy sdělení Prstová abeceda, česká jednoruční a dvouruční prstová abeceda. Prstová abeceda v českém znakovém jazyce, komunikace. Inicializace v různých světových jazycích Na Ticho.cz najdete: 1381 znaků!! 2811 diskusních příspěvků!! 1668 novinek!! 636 odborných. prstová abeceda obecný znak dvouruční iniciály v PA bez pohybu jsou modifikovány přidáním kontaktu většinou ano, ale ne vždy jednoruční iniciály v PA bez pohybu jsou modifikovány přidáním vertikálního kruhovéh

Prstová abeceda pro tlumočníky - Česká komora tlumočníků

ŠIFRY (PÍSMENNÉ (MORSEOVA ABECEDA, POZPÁTKU, SLOVA POZPÁTKU, ODPŘEDU A ODZADU, MÍSTO PÍSMEN ČÍSLA, MOBILOVÁ ŠIFRA, TABULKA, ŠACHOVÁ ŠIFRA, PAVOUK, POSUN PÍSMEN, POSUN ABECEDY S POMOCNÝM SLOVEM, OBRÁCENÁ ABECEDA, ZVÝRAZNĚNÍ VELKÝCH PÍSMEN, ČTENÍ N-TÉHO PÍSMENE, NĚKTERÁ PÍSMENA VELKÁ), GRAFICKÉ (PRSTOVÁ ABECEDA, SYMPATETICKÉ INKOUSTY, ROZHÁZENÁ PÍSMENA. Na videu najdete prstovou abecedu pro dvě ruce Prstová abeceda (dvouruční) Filtr: bmpout_writer/prst.sff Verze: 1.0 Autor: Vojtech Beil Datum: 26. prosince 2002 Popis: Prstová abeceda (dvouruční) Tuto prstovou abecedu mohou používat neslyšící Alternativní a augmentativní komunikace Prstové abecedy Prstová abeceda = daktylní. Prstová abeceda (1) - zobrazuje prstovou jednoruční abecedu Prstová abeceda (2) - zobrazuje prstovou dvouruční abecedu Fonty - fonty pro grafický výstup Symboly - předdefinované symboly jako nová abeceda Zlomky - grafický výstup zlomků . Doplňující filtry

Prstová abeceda - tond

Prstová abeceda a její role ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením na 1. stupni základní školy Fingeralphabet and its Role in Education of Pupil with Hearing Impairment of the First Stage of Primary School. Abstract Prstová abeceda (dvouruční Šifry s morseovkou: Opačná morseovka: v opačné morseovce píšeme místo teček čárky a naopak > - . / - - - - / . . . / - . . . // = AHOJ se hledá ve spodní řádce a do šifry se píše to z horní řádky a při luštění se v horní řádce hledá písmeno v šifře a v dolní je písmeno ze zpráv. Prstová abeceda v českém znakovém jazyce - praktická cvičení (DVD) p DVD od Petra Vysučka s informacemi a cvičeními na téma dvouruční prstové abecedy. /p Obchod: Česká komora tlumočníků znakového jazyka; Cena: 188.00 Kč; koupi Prstová abeceda se skládá z různých tvarů ruky nebo rukou, které zastupují jednotlivá písmena abecedy. U nás existuje prstová abeceda znakovaná jednou rukou - jednoruční prstová abeceda - i oběma rukama - dvouruční prstová abeceda. Dvouruční prstová abeceda se užívá častěji u nás a mohou ji znát i slyšící Prstová abeceda v českém znakovém jazyce - praktická cvičení (DVD) p DVD od Petra Vysučka s informacemi a cvičeními na téma dvouruční prstové abecedy. /

Prstová abeceda - Wikipedi

Komunikace bez zvuků - Základní škola Za Alejíruce

Publikace Prstová abeceda pro tlumočníky, jejíž autorkou je Mgr. Andrea Hudáková, je věnována problematice prstové abecedy. Podrobně a poutavě je vyložen historický vývoj a současná podoba jednoruční a dvouruční prstové abecedy Sluch. Orgánem sluchu je . ucho, které má tři části: vnější, střední . a . vnitřní . ucho. Vnější ucho . tvoří: chrupavčitý . ušní . bolte

Nový dokument - Piony

 1. a) jednoruční prstová abeceda b) pomocné artikulační znaky c) daktylografika d) Lormova abeceda 7. Které typy sloves se nevyskytují v českém znakovém jazyce? a) prostorová slovesa b) směrová slovesa c) prostá slovesa d) časová slovesa 8
 2. Topical term: prstová abeceda Collection kind: Subject terms file References (5) - Naučná literatura (1) - Elektronické zdroje (1) - ARTICLE
 3. Praktický nácvik základních podpůrných komunikačních systémů pro usnadnění komunikace s nedoslýchavými dětmi se sluchovou vadou - vizualizace, mluvená řeč (pro usnadnění odezírání), prstová abeceda dvouruční
 4. Ruská prstová abeceda je pomocný systém ruského znakového jazyka, ve kterém každý tvar jedné ruky odpovídá písmenu ruského jazyka; mnoho znaku mají vizuální podobu odpovídající písmenum ruské abecedy. Výslovnost se provádí podle pravidel ruského pravopisu. Prstová abeceda se liší od běžných znaku, které znamenají pojem nebo komplex pojmu. Používá se k.
 5. Při výběru jakéhokoli tématu jsou do zkoušení zahrnuta všechna obsažená hesla včetně případných podtémat. Jednotlivá podtémata jsou od hlavních témat odlišena mírným odsazením. Některá témata, u kterých by zkoušení postrádalo smysl (např. jednoruční a dvouruční prstová abeceda), jsou vynechána. Zpět Nahor
 6. prstová abeceda do dlaně (jednoruční, dvouruční nebo smíšená) vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor » daktylotika pro hluchoslep
 7. árky/referáty Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3 Charakteristika: Se

dl1.cuni.c

Prstová abeceda, doteková prstová abeceda. Prstová abeceda je vizuálně-motorický komunikační systém, při kterém se používá různých poloh a postavení prstů k vyjádření písmen. Jednotlivá písmena je možné zobrazit pomocí obou rukou (dvouruční prstová abeceda) nebo pouze jedné ruky (jednoruční prstová abeceda Daktylotika pro hluchoslepé může být také omylem zapsáno jako: daktilotika pro hluchoslepé, daktylotyka pro hluchoslepé, daktilotyka pro hluchoslepé. Je definice nekompletní? Zkuste zjistit, co si myslí o výrazu daktylotika pro hluchoslepé wikipedie nebo abz

Ruská prstová abeceda (rusky русская дактильная азбука, také daktylologie) je pomocný systém ruského znakového jazyka, ve kterém každý tvar jedné ruky (obvykle nehybná pravice ohnutá v lokti) odpovídá písmenu ruského jazyka; mnoho znaků mají vizuální podobu odpovídající písmenům ruské abecedy . . Výslovnost se provádí podle pravidel ruského p Existují jednoruční i dvouruční prstové abecedy a v jednotlivých zemích se více či méně liší. Prstová jednoruční abeceda pochází ze Španělska, kde ji nacházíme ve spisech z r. 1535 a 1575 jako tajnou mluvu. Tímto způsobem měla být znázorněna písmena latinské abecedy polohou prstů Prstová abeceda Nevýhody: • Slova jsou hláskována • Je pomalejší než mluvení • Pracný rozvoj a posléze záměrné utlumování • Odvádí dítě od odezírání. Prstová abeceda Druhy prstových abeced: • Jednoruční • Dvouruční • Smíšená • Do dlan Prstová abeceda je známa v několika ustálených formách - podle účasti artikulující ruky/ rukou je to forma jednoruční a dvouruční - a vyskytuje se i v různých geograficky podmíněných variantách. Vzájemně se od sebe mohou lišit i jednotlivé národní systémy prstových abeced. Vzhledem k tomu, že komunikace pomocí. Prstová abeceda (daktylní abeceda, daktylotika) - tuto komunikační metodu si kaţdý z nás určitě pamatuje ještě ze školních let. Pomocí postavení, různých poloh prstů ukazujeme jednotlivá písmena abecedy a hláskováním slov se dorozumíváme. Existují dva druhy prstové abecedy, je to jednoruční a dvouruční

ruce.cz FA

prstová abeceda, která je používána v jednoruční i dvouruční verzi. K podpoře komunikace s lidmi se . Refl exe třetího kurzu Specifi ka komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami. Prstová abeceda v jednoruční i dvouruční verzi. Podpora komunikace technickými a kompenzačními pomůckami, které pomáhají vnímat mluvenou řeč: sluchadla, skupinové zesilovače, pomůcky zviditelňující mluvenou řeč, kochleární implantát. Specifika orální komunikace osob s nedoslýchavostí, osob s těžšími stupni. Prstová abeceda pro tlumočníky. 2. vydání. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 133 s. ISBN 978-80-87153-96-3. artikulace jednoruční a dvouruční prstové abecedy, znalost základů českého znakového jazyka a znakované češtiny. Při zkoušce student předkládá seznam prostudované literatury a deník. Lormova abeceda - doteková abeceda, u které jsou jednotlivá písmena přiřazena jednotlivým místům na prstech a dlani Prstová abeceda - existují jednoruční a dvouruční prstové abecedy. 18 Jednoruční pochází ze Španělska. Podobné jednotky. Prstová abeceda / Autor: Potměšil, Miloň, 1955- Vydáno: (1992) Taktilní znakový jazyk : manuál k výuce a studiu + CD-ROM / Autor: Langer, Jiří, 1979-, a další Vydáno: (2010) Prstová abeceda pro tlumočníky / Autor: Hudáková, Andrea, 1974- Vydáno: (2008

Ticho.cz - Články a novink

LEADER: 02813cam a22007217a 4500: 001: MUB01000248253: 003: CZ BrMU: 005: 20210429162249.0: 008: 970207s1992 xr ||||| |||||cze|d: STA |a POSLANO DO SKCR |b 2009-11-18. Prstová abeceda je komunikační systém, vycházející z mluveného jazyka. Tento systém je užíván v komunikaci neslyšících osob, ale téměř nikdy není používán samostatně. Muže fungovat např. jako podpora a doplněk k odezírání, nebo figurovat v komunikaci, v níž se používá znakový jazyk - je totiž také součástí mnoha přirozených znakových jazyku jako.

Prstová abeceda - Absolventi A Sraz

15.3.2021 - Explore Linda Melicharkova's board Prstová abeceda on Pinterest. See more ideas about abeceda, znaková řeč, znakový jazyk To merlouska: Já si myslím, že ta prstová obouruční abeceda se u nás víc používá proto, že se snaží kopírovat abecedu psanou. Taky ji umějí lidi, co s neslyšícími nikdy do styku nepřišli. Ale my jsme bývávali mistři v používání dvouruční abecedy jednou rukou u tváře nebo brady či úst, ne okázale, ale.

Stažení royalty-free Abeceda, prstová abeceda. Ženské ruce izolované na modrém pozadí, což ukazuje hluchý němý Bsl abecedě písmeno B. stock fotografie 177186860 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací Jednoruční prstová abeceda Obrázek tohle dávno jsem používala, ale dnes nepoužívám, ale používám jen dvouruční prstovou abecedu Obrázek V každé konci pracovní dny mi dali obrázek se slovy. Doma moje rodiče nalepili do sešity. Moje rodiče někdy trochu mi ukázat znakové řeči cích se však prstová abeceda neobjevila ani vjednom případě. 23 Tyto prostředky se pak dále využívají například při popisu konkrétních částí těla určitého člověka (různý.

Wikizero - Prstová abeced

d) česká dvouruční prstová abeceda. e) základní slovesa (mít, znát, rozumět, vědět, pamatovat si, zapomenout, moct, muset, umět + další dle tematických okruhů) f) deixe, vizualizace prostoru. g) specifikátory tvaru a velikosti Slovní zásoba/tematické okruhy Stáhněte 6 689 obrázků a sériových fotografií s tématem Láska prstová abeceda. Fotosearch - The World's Stock Photography - Jeden web T

Pohyb, prstová abeceda, rukopis - stáhněte tento Vektor bez licenčního poplatku za pár sekund. Není potřeba členství domýšlet. Dost pomáhá například prstová abeceda, kdy často stačí ukázat prvních pár písmen v prvním slově věty a uhodne se celá věta. Výhodou je, že prstovou abecedu umí hodně lidí například ze školy, kdy jsme si tak napovídali. A i když ji neumí, udělat z prstů písmenkonení problém (kromě asi šesti)

Prstová abeceda v českém znakovém jazyce - praktická

prstová abeceda • polohy a postavení prstů k vyjádření písmene • analýza a syntéza slova • osvojení struktury a fixace správného znění • 27 znaků • jednoruční a dvouruční Dámské oblečení. tričko sukně šaty mikina svetr top tunika kalhoty halenka kabát pončo více. Pánské oblečen Prstová abeceda - jednoruční - obouruční - tabulka znaků Prstová abeceda je soustava znaků využívaných neslyšícími k hláskování slov pomocí pohybu ruky. Prstové abecedy se dělí na jednoruční a obouruční, dvouruční Plakát - Česká prstová abeceda Zavřít galerii. Zavřít galerii. 1/1. Ilustrační fotografie.

Katalog Vědecké knihovny v Olomouci -- Prstová abeceda pro

= prstová abeceda. jednoroční, dvouruční, smíšená. výhody. umožnění přesné analýzy a syntézy slova. jednodušší získání slovní zásoby. větší možnost přímé komunikace. podpora přesné artikulace. podpora odezírání. podpora rozumové a řečové činnosti dětí. podmínky pro osvojení. motorická schopnost ruk Gesto. Gesto (z latinského gestus - držení těla, poloha, posunek) je pohyb jednotlivých částí lidského těla, nejčastěji rukou, který má sdělovací a dorozumívací funkci. Patří sem pohyby volně v prostoru, dotýkání se vlastního těla a pohyby vedené k druhému člověku či k předmětu (zde jde pouze o pohyb, dotyk samotný pak náleží k haptice)

Naučte se definici 'prstová abeceda'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'prstová abeceda' ve velkém čeština korpusu Prstová abeceda jako jeden ze způsobů, jak se domluvit (nejen!) s neslyšícím a nedoslýchavým. Pokud ovšem nechcete rozebírat historický souvislosti Anny.. Desatero komunikace s neslyšícím pacientem ZA PŘÍTOMNOSTI TLUMOČNÍKA. 1. Pacient má právo na tlumočníka, pokud o to požádá. Pacient má také právo na volbu komunikačního systému a podle toho probíhá tlumočení (znakový jazyk, znakovaná čeština, ).. 2 Všechny informace o produktu Plakát - Česká prstová abeceda, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Plakát - Česká prstová abeceda Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. SURDOPEDIE . Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Servic Pro žlutou udělat J zprstov é abecedy adokončit tento znak tak, že v ezmeme mezi prsty spodní část ucha k připomenutí náušnice nebo barvy zlata (P élissier, 1856, pl. X) prstová abeceda • polohy a postavení prstů k vyjádření písmene • analýza a syntéza slova • osvojení struktury a fixace správného znění • 27 znaků • jednoruční a dvouruční; Co je augmentativní a alternativní komunikace a komu je určena. Závažná porucha komunikace je nejčastěji důsledkem: vrozených poruch. VYSUČEK, P. Prstová abeceda v českém znakovém jazyce - praktická cvičení. [DVD]. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. VYSUČEK, P. Specifické znaky v českém znakovém jazyce. [DVD]. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. Požadavky pro získání atestace Cued Speech), prstová abeceda, tzv. znakovaný mluvený jazyk. Augmentativní a alternativní komunikace osob bez vady sluchu vs. komunikace osob s vadou sluchu. Cílem kursu je porozumět v kontextu oboru logopedie pedagogickým, terapeutickým a rehabilitačním postupům používaným při osvojování mluveného jazyka u osob s vadou sluchu Mluvená řeč, prstová abeceda, Braillovo písmo, Lormova abeceda, daktylografie, znakový jazyk, taktilní podoba znakového jazyka Odborná literatura: Adresář služeb pro sluchově postižené 2005