Home

Havran literární forma

Edgar Allan Poe - Havran (7) Čtenářský deník Český

Havran a jiné básně - rozbor díla Rozbor-dila

Báseň je součástí sbírky Havran a jiné básně z roku 1845. Stala se patrně jeho nejslavnější a nejpřekládanější básní a rázem zařadila Poea mezi přední představitele romantické básnické linie 7. Havran představuje jedno z nejvýznamnějších děl romantismu, zároveň se jedná o jednu z nejkratších básní všech. Havran byl do češtiny přeložen mnohokrát, poprvé Vratislavem Šemberou roku 1869, následoval na dlouhou dobu nejúspěšnější překlad Jaroslava Vrchlického z roku 1881 a napodruhé 1890 i v parodii. Další klasické překlady poskytli Augustin Eugen Mužík roku 1885 a Karel Dostál-Lutinov roku 1918

Havran muže utěšuje, že mu Bůh pomůže zapomenout na Lenoru. Muž se ptá, zda najde útěchu ve smrti a jestli někdy Lenoru obejme. Rád by, aby havran odletěl a už ho dál neděsil. Havran však stále sedí. Muž shledává, že jeho duše se už nevzchopí. • literární forma druh: básnická skladba lyricko-epick Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Havran (rozbor) (Edgar Allan Poe) - Poeova poezie se vyznačuje především smyslem pro melodičnost a zvýrazněním zvukové stránky verše. Své básně psal racionální metodou, kterou se snažil dosáhnout maximálního..

Havran (Dílo (Ich-forma, chronologická, Poezie lyricko-epická, 18 slok,: Havran (Dílo (Ich-forma, chronologická, Poezie lyricko-epická, 18 slok, 108 veršů, refrén- Nikdy víc, Romantické prvky), Děj (Jedné zimní noci vzpomíná hlavní hrdina - básník na svou mrtvou milenku Lenoru, snaží se soustředit na čtení a v knize najít útěchu před chmurnými myšlenkami. , O. LITERÁRNÍ FORMY, DRUHY A ŽÁNRY LITERÁRNÍ FORMY poezie Díla psaná ve verších. Poezie se vyznačuje zejména přítomností rytmu - pravidelného opakování určitých zvukových prvků v básni. Někdy se jí říká řeč vázaná - to znamená vázaná právě rytmickými pravidly o opakování jistých prvků Edgar Allan Poe: Havran čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další Edgar Allen Poe - Havran 1) Děj:Muž vhorečce klímá ve svém pokoji a vzpomíná na dívku Lenoru. Lenora byla jeho milenkou, která zemřela. Náhle se ozve zaťukání, lekne se. Domnívá se, že je to nějaký pozdní host, otevře dveře, ale za nimi nikdo nestojí

Havran Literární druh Lyrika, epika Literární žánr (ich-forma) Promluvové formy, vyprávěcí postupy Havran ale zase odpovídá Už víckrát ne.. Autor podlehne zoufalství a beznadějí. epifora, symbol (havran představuje stále bolestnou vzpomínku na Lenoru a vnitřní trápení autora) knižní výraz Havran Literární druh Lyricko-Epický Literární žánr Balada Literárně a společensko-historický kontext USA 19. Století KOMPOZIČNÍ PLÁN Lineární členění 18 slok Kompoziční postupy a . principy. Ich-forma Postava, časoprostor Vypravěč. Havran, jeho nejznámější a nejvýznamnější dílo, je toho jasným důkazem. Prvky z detektivek a hororů se zde objevují v těsném sousedství motivů poetických: lásky a smrti. Pokojem zní krákavé Nevermore, Zdroj: sxc.hu. Přestože si volil témata, která se ho osobně dotýkala, a která vzbuzují silné emoce, byl Poe. Havran řekl: Nikdy více.. A ten havran černošedý stále sedí, stále sedí, Ve svých drápech stále svírá Palladiny bílé líce; Jeho pohled nitro plení, je to démon, propad' snění, Jeho stíny v divném chvění plovou, na zem padajíce; A má duše z těchto stínů, jež se chvějí, padajíce, Nevystoupí - nikdy více Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

Vybrat Číslo titulu Číslo otázky Jméno a příjmení autora Název titulu Literární forma • Havran (Havran Polní) se ve angličtině nazývá Rook. • Text básně byl velmi náročný na překlad. • Havran je pták, který v básni přiletěl k lyrickému subjektu a rozmlouval s ním. Literární druh • Lyricko-epický Literární forma • Básnická skladb Literární druh - epika, Vypravěč - ich-forma, personální vyprav V roce 1836 se oženil, roku 1845 uveřejnil známou báseň Havran. Během svého života byl neustále pronásledován depresemi způsobenými drogami a jeho alkoholismem. Zemřel 7. října 1849 patrně v důsledku požití omamných látek (okolnosti jeho smrti. Když potká na královském plese pohledného a záhadného Šprýma, Proč je havran jako psací stůl? Havran | - Literární server. Protáhne ztuhlá křídla od dlouhého Proč tu nečeká a svým vznešeným letem jí protože je má dvojnásob krásné, modré jako jezern

Havran - rozbor díla k maturitě (3) Rozbor-dila

Kniha: Návrat do PatagonieAutor: Bruce Chatwin; Paul Theroux. Netradiční filozoficko-meditativní cestopisné črty o historii Patagonie, viděné z různých hledisek dvou autorů. Oba autoři, střídavě a každý za sebe, s námi rozprávějí o Patagonii, nejméně obydlené části Jižní Ameriky. Představují nám ji Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry pre 6. ročník - A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28 DÍLO: Havran. Druh: lyricko-epické dílo. Žánr: balada. Forma (dle vypravěče): Báseň je psána v ich-formě. Jazyk: Veršovaná skladba. Využívá se alegorie nebo personifikace. Časté metafory a dochází k monologům. Celkově vzato se jedná o smutnou a pochmurnou skladbu s hororovými prvky. Postavy a jejich charakteristika Rok vydání: Romantismus 1. poloviny 19. století. (vydáno 1845) Literární druh: lyricko-epická báseň Literární žánr: baladická báseň Téma: Smrt silnější než láska, hrdinův smutný úděl, zoufalství a trýzeň (vypravěč vzpomíná na svou lásku), upozornění na hrozby totalitních režim Motiv: Smrt Poeovi ženy VirginieSmutek, samota, temno, chlad, antik

Poe: Havran (1845) wiki E. A. Poe wiki Havran). 1. část Zasazení výňatku do kontextu díla. Lyrický subjekt vystraší o půlnoci šramot. Ukáže se, že původcem podivných zvuků je krkavec (v tradičních českých, ale i mnoha jiných cizojazyčných, překladech básně označovaný jako havran, zoologicky sice nesprávně, ale ve shodě s tradiční literární symbolikou české. Úryvek. Havran. Základní charakteristika: Literární druh = lyricko-epické Literární žánr = baladická báseň Literární směr = romantismus Vydán roku 1845 Ich-forma Jazyk spisovný kompozice jednotlivých příběhů je chronologická Děj se odehrává jednoho lednového večera v básníkově pokoji, čas a prostor neuvedeny. Důvodů může být hned několik: tento pták jako takový nese v tradiční literární symbolice symbol ponurosti, smrti, mysterióznosti, ale zároveň inteligence a vědění. Další možností je fonetika - havran má stejně jako raven dvě slabiky a lépe zapadá do libozvučnosti Havran 1845 (Děj (Básník vzpomíná jedné zimní noci na svou mrtvou milenku Lenoru, Útěchu hledá ve čtení knihy, Na všechny básníkovi rozmluvy o životě, milence a touhách odpovídá havran - Nikdy víc, Uslyší zaklepání - dovnitř vletí havran a hledí na sebe spolu s básníkem, Básník se snažil havrana vyhnat, Začnou spolu rozmlouvat a havran představuje jistého.

Havran (báseň) - Wikipedi

Havran - básnická skladba • literární / obecně kulturní kontext E. A. Poe je řazen k romantismu (1. pol. 19. stol.), někdy také k dekadenci a symbolismu (konec 19. stol.) romantismus: - umělecký směr, který se odráží v uměleckých odvětvích, ale také životní pocit - název odvozen od slova romá Na Firmy.cz najdete 9 firem v kategorii Literární kavárny v Havrani. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Lajka pivovar - café, Týnská literární kavárna, Salmovská literární kavárna,.

Před třiceti lety 18. května 1989 se sešla Česká sekce AIEP na ustavující schůzi v Klubu českých spisovatelů. Česká sekce od té doby spolu s mezinárodními partnerskými organizacemi usilovala a usiluje o to, aby detektivka na celém světě respektovala zákony boje dobra a zla a aby nebyla chápána jako podřadná literární forma Literární druh, útvar forma, žánr Martina Roubalová 868 zhlédnutí pred 2 lety Maturita z öeštiny 2020 #8 - Literární druhy, žánry a formy Edufix. cz 5,7 tis. zhlédnuti pred 1 rokem Uvodní video I Desetiminutová literatura Desetiminutová maturita 25 tis. zhlédnutí pred 3 lety Jan Amos Komenský Staleté koren Umělecké směry přelomu 19.a 20.století. Společenská situace: období označováno jako konec století- osobní revolta jedince, lidé citlivější, vnímavější, obavy z budoucnosti. Módní filozofové: Arthur Shoppenhauer - pesimistický pohled na život, d

www.storiesandbooks.estranky.cz - Čtenářský deník - Havra

  1. Varování: Následující část článku vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla.. Hlavní postavou a také vypravěčem je milovník zvířat. Jednou najde černého kocoura a protože jeho žena zvířata také miluje, nechají si ho. Černý kocour se brzy stane vypravěčovým oblíbencem
  2. LITERÁRNÍ TEORIE. Literární druh a žánr: lyricko-epická baladická skladba; Literární směr: hororová balada; Slovní zásoba: spisovné a nespisovné výrazy, použití vykřičníků; Text: personifikace, metafory, vypravěčova ich-forma; Kompozice: Povídky na sebe nenavazují.Většina povídek je vyprávěna chronologicky, někdy i retrospektivně
  3. Tisk - Havraň. okres Most. Tisk je reprodukce nebo také přenos motivu (obrazu a textu) na potiskovaný materiál za pomoci tiskové formy a tiskové barvy. V dnešní době se hlavně využívá ofsetový a digitální tisk. Přehled tiskáren a tisku v lokalitě Havraň. Tisk
  4. Literární moderna ve světové a české literatuře. a) 90.léta 19.-počátek 20.století symbolismus - inspirace E.A.Poem a jeho básní Havran. zachycení podle nejnápadnějšího znaku skutečnosti - náznaky, dvojsmysly, nic není řečeno přímo dokonalý verš, rytmus i forma X zdechlina, červy, smrt. Květy zla,.
  5. Literární druhy se nemění, měnit se mohou literární žánry. Druhové formy Lyrika - přírodní, milostná, duchovní. Epika - velká, střední a malá, - velká - román, epos, - střední - povídky, novely, - malá - příběhy, bajky. Drama - historická, absurdní. Literární žánry Epické Anekdoty - původně se.

Havran patří zcela jistě k nejslavnějším básním světové literatury. Příběh je sice poměrně krátký, ale výstižný. V době svého uvedení mohla báseň veřejnost děsit, ale dnes, kdy je mládež v podstatě odkojena horory plnými děsivých scén a krve, už tolik neoslní 20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik Kniha: Romeo a Julie Spisovatel(ka): William Shakespeare Přidal(a): baryje Rozbor díla: ROMEO A JULIE Literární druh: DRAMA Literární žánr: TRAGÉDIE (milostná) Literární forma: VE VERŠÍCH (=blankvers) Hlavní téma: Nešťastný konec dvou milenců, kteří pochází z nepřátelených rodů. Tragická láska a boj mladého člověka o určení vlastního osudu Náš web zlepšujeme pomocí cookies. Do vašeho zařízení ukládáme také cookies třetích stran. Pokud nám dáte souhlas, můžeme náš web také přizpůsobit podle Vašeho chování při jeho prohlížení a s vaším souhlasem tyto informace také předat reklamním společnostem a sociálním sítím, aby Vám zobrazily cílenou reklamu, nebo za účelem e-mailového oslovení PDF knihy ke stažení zdarma - poezie. Doktor Faust touží po naplnění života, byť je již stár. Do jeho přízně se vloudí ďábel, který mu sice pomůže ztracené mládí získat zpět, ale cena je příliš vysoká a nejedná se jen o jeho duši.

Edgar Allan Poe - Havran (rozbor) Čtenářský deník

Děkujeme za zájem o naše studijní materiály, které pomáhalo tvořit více než 5 500 studentů. Stahování je dostupné v rámci našeho VIP klubu na webu VIP.Studijni-svet.cz. Staňte se také členem Literární forma/druh Překlad 43. Puškin, Alexandr Sergejevič Evžen Oněgin Poezie Josef Hora 44. Rimbaud, Arthur Opilý koráb a jiné básně Poezie Vítězslav Nezval 45. Scott, Walter Ivanhoe Próza Jaroslav Kraus 46. Stendhal Červený a černý Próza Otakar Levý 47. Svátek, Josef Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praz Havran je jednou z najznámejších básní americkej literatúry.Medzi jej charakteristické rysy patrí zvuková bohatosť až muzikálnosť (porov. havranom neustále opakované Nevermore), jazyková štylizácia a nadprirodzená atmosféra plná symbolov.Z týchto dôvodov sa báseň považuje za jeden z najväčších prekladateľských orieškov Literární moderna ve světové literatuře. nové vynálezy, neduhy kapitalistické společnosti -> silná dělnická hnutí, velké sociální rozdíly. 2. nové umělecké směry působící proti revoluci a naturalismu -> ty jsou již vyčerpány. ošklivost, rozpak, nuda, skepse, zoufalství, smrt (není vysvobození), okamžiky na rozhraní Kaltenburg: Skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu Havran Literární biografie můžete ihned zakoupit v obchodě Alza.cz Elektro, který tento produkt prodává za skvělou cenu 260 Kč s rychlým doručením. Havran Kaltenburg: Skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu Literární biografi

Havran (Dílo (Ich-forma, chronologická, Poezie lyricko

Snový tým Marián Amsler, Marie Špálová a Marija Havran zkombinoval své výsostné dovednosti a vytvořil mrazivě živoucí obraz literární předlohy. Velký sešit - deník chlapců, dvojčat, které matka odveze do Malého města k babičce, aby byli v bezpečí před válkou. Neurčitý čas, neurčité místo, neurčitá řeč Literární druh: lyricko-epické dílo liché bez rýmu - Holoubek. VÝZNAM A AKTUÁLNOST: Havran) - přílišné lpění na mrtvém člověku, člověk bez něj nechce žít =) trest - Vrba : zoufalý čin manžela díky němuž zabil svou ženu (pokácel vrbu) Polednice x Vodník. Oficiální definice říká, že jde o druh pohybu, jehož. jak vytvořit správně rozbor knihy v pdf: jak vytvořit správně rozbor knihy - umělecký text UMĚLECKÝ TEXT. LITERÁRNÍ SMĚR. Jaké to bylo století, jak se tato doba nazývala, na co byl kladen důraz, čím byla inspirována a základní rysy Kniha džunglí alebo staršie Kniha džungle je dvojdielna kniha britského spisovateľa Rudyarda Kiplinga z roku 1894 a 1895.V origináli ide o dve samostatné knihy The Jungle Book a The Second Jungle Book; v roku 2002 vyšlo dielo aj po slovensky v podobe dvoch kníh Kniha džunglí a Druhá kniha džungl • literární forma, druh a žánr poezie, epika, satirická básnická skladba • lyrický subjekt er-forma (vševědoucí vypravěč) • postava Král Lávra - dobrý panovník, nechce, aby nikdo věděl jeho tajemství - stydí se za svoje uš Chronologický kompoziční postup. 34 strof, 4 veršová sloka Literární druh a žánr epika.

Edgar Allan Poe (1809-1849) - Američan; básník, prozaik, literární teoretik a esejista - matka Elizabeth byla herečka, zemřela dva roky po narození Edgara - otec David byl alkoholik a rodinu opustil krátce po Edgarově narození - ujali se ho manželé Allanovi, překřtili ho na Edgara Allan Edgar Allan Poe. 1809 - 1849 - narodil se v. Literární směr (30.-60. let 20. století),vychází z filosofie existencialismu Chápe člověka jako tvora nedobrovolně vrženého do lidského světa, osamoceného, odloučeného jedince,izolovaného od lidské společnosti, který si uvědomuje nevyhnutelnost smrti a dočasnost své existence Havran Kniha šepotů - Varujan Vosganian . Příběhy generace našich dědů mohou být stále poutavé a v mnohém aktuální, jak dokazuje i vyprávění rumunského Arména Varujana Vosganiana (anebo také arménského Rumuna) Kniha šepotů.Jeho líčení je vpravdě širokospektré a obsahuje nejen 20. století, i když převážná většina děje se odehrává právě v něm About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Edgar Allan Poe: Havran - Čtenářský-deník

  1. Karel Havlíček Borovský (dále jen KHB) se svěřuje měsíčku a ptá se ho, jak se mu v Brixenu líbí. Ať se ho nebojí, že není zdejší. Následně mu popisuje své zatčení a cestu do vyhnanství, od příchodu policistů - v nočních hodinách, smutné loučení s rodinou, rodným městem a vlastí. Vlastně ani nevěděl, kam.
  2. VY_32_INOVACE_03_Literární forma_13 Autor: Michaela Leblochová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspvková organizace Název projektu: Zkvalitnní ICT ve slušovské škole íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.240
  3. Tento beletristicky pojatý cestopis mísí prosté vyprávění s nejrůznějšími úvahami spíše meditativního charakteru z oblasti historie, filosofie, biolo gie, antropologie či literární historie, a bude tak cenným doplňkem všem, kteří v knize hledají víc nežli pouhý příběh

Edgar Allan Poe: Havran

Po testu na COVID našel v nose grafickou kartu. Týden Novému řádu těžil Bitcoiny. Délka textu: Článek přečtete zhruba za 6 minut. S nepříjemnou bolestí hlavy se potýkal pan Štěpán B. v posledních dnech poté, co podstoupil preventivní test na koronavirus. Až rentgen v soukromé klinice přinesl vysvětlení Strom s granátovými jablky Literární pohádková hříčka o zlomocných granátových jablíčkách, lidské náchylnosti ke zlu a Bohu, který rád luští křížovky. Pro mládež a dospělé Edgar allan poe černý kocour hlavní postavy Černý kocour - Edgar Allan Poe Zapni moze . Edgar Allan Poe 28. července 2013 Jaroslav Vaňkát Hororová povídka jednoho z nejslavnějších amerických autorů Edgara Allana Poea Černý kocour vypráví o zálibě k domácímu zvířectvu postupně se měnící v čirou nenávist a také lásce k alkoholu Postavy: —-Kompozice: 34 povídek. Kniha: Havran Spisovatel(ka): Edgar Allan Poe Přidal(a): Zuzulin30 Základní údaje o knize Název: Poe aneb údolí neklidu Autor: Edgar Allan Poe Rok vydání: 1972 Další údaje - 1. vydání: 1845 České překlady: Vrchlický (1890), Nezval, Dostál- Lutinov, Žánr: balada: lyricko-epická skladba s pochmurným dějem Charakteristika sbírky jako celku, autorův záměr Údolí. Jeho nejznámější báseň Havran se rovněž zapsala do české překladatelské tradice. Přibližně za sto let (1869-1964) vzniklo v Čechách kolem dvaceti převodů této proslulé básně. První a nejznámější překlad je už z r. 1853 a pochází z pera Charlese Baudelaira. Pro Baudelaira byl Poe literární bratr

Edgar Allan Poe - Havran - rozbor děl k maturitě onlin

Edgar Allan Poe: Havran - Seminarky

Seznam maturitní četby - maturita

Havran I. Slunce svítí, rosa po trávě stéká. Dívka na louce trhá kvítí, náhle se řevu bolesti leká. Hrozivý řev mění se v krákání, všechna zvířata pryč uhání. Ona jen nehybně stojí, třese se a příšerně bojí. Avšak dobré srdce v ní vítězí. Hledá zdroj té bolesti, vidí vlky, to nic dobrého nevěstí Havran Třemi přesně odměřenými údery ostrým zobákem zaklepe na mramorový kámen. Náhrobní kámen, ještě neponičený vlivem počasí nebo času, zářící novotou, sotva políbený dlátkem písmorytce. Nakloní roztomile hlavu na stranu a poslouchá Ostatně již samotný název díla Rudý havran v sobě obsahuje odkaz jak na literární tradici (Poeův Havran), tak na mládí vábící komunismus (rudý). Vlastní text se pak vyznačuje silnou fragmentárností, postrádá děj a skládá se spíše ze zlomků úvah, zážitků apod., do nichž jsou vkládány automatické texty.

Jáma a kyvadlo - EkzamenoWik

Po viacerých odpočúvacích kauzách, ktoré prehrmeli Slovenskom, najviac zarezonovala Gorila. Netreba však urážať tieto stredoafrické primáty ani literátsky zhodiť všetku vinu na Dánov, pretože niečo je zhnité priamo v nás. Nezmení to žiadna nežná či drsná revolúcia, veď keby áno, román Petra Pišťanka z roku 1991 by bol iba vulgarizmom a nie doslova. Druh literatury: Utopistický fejetonní román. Vznikl i jako varování před nastupujícím fašismem. Forma: Er forma; kniha je dělená na tři části; často forma zápisu ze setkání nebo zasedání postav, odborné texty či popisy jednotlivých dě.. e) literární druh, literární žánr a jejich vysvětlení, zařazení k literárnímu proudu a znaky tohoto proudu v díle f) forma, námět, tematika díla, prostředí, kam je děj zasazen g) kompozice díla h) výstavba děje, jeho spád, způsob vypravování děje, role vypravěče i) postavy a jejich charakteristika, vztahy mezi nim Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 9. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Literární výchova / Básnické jazykové prostředky - metafora, epiteta, jinotaj, přirovnání / Rozbor básně (V. Nezval - Na břehu Svratky

recenzie havran jako psací stů

Lekce 11 - Česká literární moderna ve světovém kontextu, gener buřičů. Literatura - Maturitní otázky Česká literární moderna ve světovém kontextu, gener buřičů Lakomec je divadelní komedie. Její hlavní postavou je boháč Harpagon, který i přes svůj obrovský majetek, a vlastně možná kvůli němu, je nepředstavitelně lakomý Forma deníku umožňovala jakési soukromé literární přežívání i spisovatelům a publicistům z profese, kteří měli být vymazáni z kultury i z dějin. Tuto smutnou tradici zahájil kdysi na počátku protektorátu Jiří Orten. V letech těsně poválečných vznikly např Nová forma 2014 19. Balzac Otec Goriot Zimová, Božena Mladá fronta 1970 20. Havran a jiné básně Nezval, Vítězslav Dokořán 2003 53. Poe, Edgar Allan Jáma a kyvadlo a jiné povídky Schwarz, Josef Odeon 1975 min. 2 literární díl V této kapitole najdete rady a tipy, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého jazyka a literatury v běžné třídě střední školy.V mnohých aspektech se výuka na SŠ shoduje s výukou ČJL na základní škole, je tedy možné využít rady a materiály do výuky českého jazyka a literatury na II. stupni ZŠ

Datum vydání: 1949 Literární druh: epika Literární forma: próza Literární žánr: antiutopický román Téma: psychologické, technologické, sociální nebezpečí totalitního státu, důležitost jazyka při utvření lidských myšlenek, upozornění na hrozby totalitních režimů Motiv: obava z techniky, sociální nezabezpečenost, rozpad městské zástavby, doublethin Portál Literární.cz nabízí inspirativní a hluboké čtení ze světa literatury. Najdete zde analýzy děl významných spisovatelů, ukázky prózy i poezie, recenze knih a sbírek, rozhovory s umělci i literární aktuality. Informujeme o knižních událostech, které jiná česká média přehlížejí. Mezi autory, kterými se zabýváme, patří laureáti Nobelovy či Pulitzerovy. Média - Havran, National Geographic, Jaro, Literární salon stránka 1 z 9 - 97 produktů . Winner; Média; DVD a videa; Knihy; Noty; Noviny a časopisy. Havran The Raven Báseň Edgara Allana Poea v překladu Petra Krula ilustrovaná Jiřím Slívou Forma Nedělám si nárok na původnost rytmu ani metra Havrana. Literární. Literární cvičení VII (autor napsal Stébla trávy a bez jeho formy verše si Ginsbergovy neumím představy - ale vy můžete aspoň připomínat? (moje obligátní otázka, na kterou vždy zapomínám odpověď - tři černí ptáci - havran, vrána, krahujec - který z nich mluví?) Úkol číslo 2 . E. A. Poe / Anděl. Materiály na našich webech zablokovány proti kopírování především proto, abychom studentům mohli v následujících řádcích ukázat, že zapojit se zasláním třeba jen jedné jediné libovolné práce zabere malou chvíli, ale později pomůže stovkám či tisícům dalších