Home

Fabriciova mapa

ČÚZK: Geoportá

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569 Mapa Moravy a přilehlého pohraničí z roku 1569. Autor Paulus Fabricius. Je orientována k severu. Zobrazuje 532 sídel, vodstvo, porosty, reliéf, hranice. Názvosloví je německé, popisy české, latinské a německé. Mapu zdobí znaky dotčených zemí. Mapa je velmi jednoduchá ale názorná Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625: Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627: Mapa Čech v podobě růže z roku 1668: Vogtova mapa Čech z roku 1712: Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742: Mapa Čech z roku 1744 podle Mullera: Majerova mapa českých zemí z roku 1747-174 Fabriciova mapa Moravy - vydání z roku 1575 Pavel Fabricius. Autorem mapy je Pavel Fabricius, který se narodil v Lubáni v Horní Lužici roku 1519. Ve svém životě se realizoval ve více funkcích, mimo jiné působil v úřadu dvorského falckrabího, zastával místo osobního lékaře císaře Maxmiliána II a také v letech 1553.

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569. Podle vysvětlivek na této mapě jsou Napajedla vyznačena jako malé město s tvrzí, na stejné úrovni jako Hradiště nebo Uherský Brod. Nejbližší velké město s opevněním je pouze Kroměříž. Malenovice, Zlín, Hulín a Holešov jsou - zřejmě omylem - označeny pouze jako vesnice O starých mapách českých zemí : Fabriciova a Komenského mapa Moravy: Název česky: O starých mapách českých zemí : Fabriciova a Komenského mapa Moravy: Název anglicky: About old maps of the Czech lands : Fabricius's and Comenius's map of Moravia: Autoři: CHRÁST, Josef (203 Česká republika, garant, domácí). Vydání: Vyd. 1. Fabriciova mapa byla velmi populární, proto vzniklo několik jejích kopií, z nichž nejznámější jsou kopie Orteliova v Theatrum Orbis Terrarum z roku 1573 a kopie Fabriciovy mapy z roku 1575. Další známou kopii vydal Fabricius sám roku 1575 Fabriciova Mapa Moravy z roku 1569 License: Mapová sbírka PřF UK v Praze Size: 415.3 KB License Agreement: Kartografická a vědecká díla smějí být použita pouze pro studijní účely, je zakázáno používat je ke komerčním účelům v jakékoli hmotné či nehmotné formě nebo je aplikovat či modifikovat

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, - stmapy

• Jako podklad použita Fabriciova mapa Moravy, přestože v té době byla již známa obsahově daleko přesnější a podrobnější mapa Komenského. • Raritou je tím, že uvádí vícejazyčné názvy některých měst (německy, česky, latinsky, bulharsky a moravsky). • Mapa obsahuje polohopis, vodstvo, popis a výškopis Současná data - základní datová sada - obce - stav; Současná data - základní datová sada - stát- stav; Současná data - základní datová sada - změn Müllerova mapa Čech, přehledný list z roku 1720: Obchodní kód : 632787: Výdejní jednotka: Čechy: Cena za jednotku: Ceník produktů a služeb ZÚ: Výdejní formáty: TISK: Souřadnicové systémy: Popis produktu: Přehledný list k Müllerově mapě Čech z roku 1720. Autor Johann Christoph Müller. Je orientována k severu

Staré mapy «Vlast

KUCHAŘ, Karel. Fabriciova mapa Moravy z roku 1569. Praha: Geografický ústav Karlovy university, 1931, 16 s Fabriciova mapa je vytištěna na šesti mědirytinách a její celkový formát je 946 x 846 mm, jméno rytce není známo. Měřítko je přibližně 1 : 288 000. Rámec Fabriciovy mapy je rozdělen po 5´ ve směru poledníků i rovnoběžek Vznik: 1620. Předlohou této mapě byla Fabriciova mapa Moravy, ač jako autor je na ní uveden Petr Kaerius. Výzdoba: V levém horním rohu mapy je umístěna veduta Brna, v pravém dolním rohu veduta Znojma.Kolem roku 1630 byly původní titul mapy, levý horní roh a pravý dolní roh mapy odstraněny a nahrazeny novými. Mapa nese název.

<- Palackého mapa Čech Fabriciova mapa Moravy Kaeriova mapa Moravy -> : © Filip Antoš, 200 Mapa: Název: Fabriciova mapa Moravy: Originální název: Moraviae, quae olim Marcomannorum sedes, corographia, a D. Paulo Fabritio medico et mathematico descripta; et generosis Moraviae baronibus quibusdam correcta. Měřítko: ca 1:455 000: Rok vydání: 1573-1579: Místo vydání: Amsterdam (Nizozemsko) Autoři: Pavel Fabricius, Abraham.

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569: Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627: Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742 Nejvýznamnější mapa Moravy pochází od J. A. Komenského (v měřítku 1:520000), první známé vydání je z roku 1627. Mapa navazovala na mapu Fabriciovu a zachovala také jeho značkový klíč Kopie archivních map Vedle aktuálních mapových děl, která představují největší objem nabídky, poskytuje Zeměměřický úřad v tištěné podobě i kopie archivních map. Poslední aktualizace: 28.01.202 Fabriciova mapa Moravy z roku 1569 (FMM A) - Moravská galerie v Brn (Sign. C 1446) Komenského mapa Moravy z roku 1627 (KMM A1.1) - Muzeum Komenského v P Yerov (Sign. StM 7) ARCDATA Praha, s.r.o. (2003): Arc R 500 - Digitální geografická databáze 1: 500 000 [CD-ROM]. Verze 2.0

Fabriciova mapa - Wikiwan

Fabriciova mapa Moravy se dostala do širšího povědomí veřejnosti zejména díky odvozeným vydáním v atlasech předních holandských nakladatelů. Přibližně od poloviny 19. století bylo známo zmenšené vydání z roku 1575 12). Moravský historik Jan Petr Cerroni (1753-1826) připomín Fabriciova mapa (známa pod latinským názvem Moravia marchionatus, nebo pod německým názvem Das Marggrafftumb Mähren) je první mapou Moravy, jejíž vznik je datován do roku 1569. Obsah. 1 Pavel Fabricius; 2 Vznik mapy; 3 Obsah mapy; 4 Odvozené mapy; 5 Reference; Pavel Fabriciu Fabriciova mapa Moravy. Císařský matematik a dvorský falckrabě Pavel Fabricius (ca 1528, Lubáň, Horní Lužice - 1589, Vídeň), profesor medicíny vídeňské univerzity, astronom, botanik a básník zřejmě na objednávku moravských stavů pořídil první mapu Moravy s dvojjazyčným názvem Marchionatvs Moraviæ / Das Marggrafftumb Mähren Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625 Matematik, astronom, botanik a osobní lékař rakouského císaře Maxmiliána II. Pavel Fabricius (1519-1589) se zajímal také o kartografii. Roku 1569 vydal první mapu Moravy (protože, jak řekl, se o to dosud nikd

Nejstarší mapy :: Napajedl

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání roku 1625: Komenského mapa Moravy podle rytiny zroku 1627: Mapa Moravy Cóvense a Mortier Fabriciova mapa Moravy. Z nejstarších známých map současných českých historických zemí vznikla tato jako poslední. Tvůrcem byl osobní lékař císaře Maxmiliána II. Paulus Fabricius (1519 - 1589), Lužičan z Lubáně (Lubań) žijící ve Vídni. Mapa vznikla v době tureckého nebezpečí About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. FABRICIOVA MAPA MORAVY n 1569, i část Dolních Rakous až po Dunaj n Pavel Fabricius - vídeňská lékař, matematik a kartograf n zkomolené názvy měst n 1:288 888, má orientační síť n na 6 měděných deskách - v ČR dochován jediný neúplný výtisk n v Orteliově atlasu n. Od nejstarších map po polovinu 18. století Fabriciova mapa Moravy z roku 1569 Komenského mapa Moravy z r. 1627 Wischerova mapa Moravy (1692) Müllerova mapa Moravy (1716) Vojenské mapování a stabilní katastr 1. vojenské mapování (1764-1768) 2. vojenské mapování mapy stabilního katastr

Fabriciova mapa mapa Moravy z roku 1569 rozměry: 946 x 846 mm měřítko: 1:288 000!!! (vojenská potřeba - tlak Turk ů, Osmanská říše, Morava je blízko hlavního m ěsta monarchie - Vidn ě ) autor: Pavel Fabricius- matematik, osobní léka ř císaře Rudolfa II zobrazuje Moravu a část Dolního Rakousk 6) K osobě autora SEMOTANOVÁ, Eva: Atlas zemí Koruny české. Praha 2002, s. 172. K mapě KUCHAŘ, K.: Fabriciova mapa Moravy (1569). In: Mapy (jako pozn. 5), s. 31. Popis dle reprodukce mapy tamtéž list. č. 7. 7) K mapě a osobě autora DRÁPELA, Milan, Václav: Druhá původní mapa Moravy (1624) a její deriváty Fabriciova mapa Moravy. Nejstarší mapu Moravy pořídil zřejmě na objednávku moravských stavů osobní lékař Rudolfa II. Pavel Fabricius. Mapa měla být využitelná i pro vojenské účely, protože Moravu a Dolní Rakousko ohrožovaly turecké armády. Dokladem toho je modlitba za uchránění země od nájezdů, která je k mapě. Mapa obsahuje 347 místních názvů pro Moravu a 134 pro přilehlou část Rakouska. Fabriciova mapa z roku 1569 má latinský a německý titul Marchinatus Moraviae a Das Marggrafftumb Mähren, pod prostým názvem je věnování, které je určeno zástupcům všech stavů moravského markrabství

Odkaz: Fabriciova mapa Moravy z roku 1575. Müllerova mapa Moravy. Měřítko: cca 1:180000. Rok vzniku: 1716. Odkaz: Müllerovo mapování - Morava, mapový list č.15. Mapa kostelů - Podivín a okolí. The thesis deals with the projection of the town of Krom ěříž on maps with topographical and cadastral contents. The work dedicates placing on the oldest maps of Moravia and on the more recent and contemporary topographical and cadastral maps concerning both the national map work and the commercial maps from variou Fabriciova mapa Moravy byla otištěna také v Orteliově atlasu. Tomu mapu poskytl v roce 1570 vídeňský dvorní lékař Jan Crato z Crafftheimu. Fabricius svou mapu věnoval moravským stavům. V současnosti existuje sedm výtisků této mapy. Jeden z nich je součástí Mollovy sbírky, která je uložena v Moravské zemské knihovně v. Mapa vyšla pouze v jediném vydání, protože v době jejího vzniku již bylo zahájeno první systematické mapování Čech, Moravy a Slezska (tzv. Müllerovo mapování - viz kapitola 3).3. Nejstarší samostatné mapy Moravy a) Fabriciova mapa Moravy Nejstarší samostatnou mapou Moravy je mapa, kterou vyhotovil Pavel Fabricius v roce 1569 Obrázky, zvuky či videa k tématu Staré mapy na Wikimedia Commons; Články v kategorii Staré mapy Zobrazuje se 48 stránek z celkového počtu 48 stránek v této kategorii

O starých mapách českých zemí : Fabriciova a Komenského

  1. Crigingerova mapa Čech. mnohem obsáhlejší mapa, je oválná; orientovaná na sever; vydaná roku 1568 Johannem Crigingerem; Fabriciova mapa Moravy. nejstarší mapa Moravy; vydal roku 1569 Pavel Fabricius; Komenského mapa Moravy. obsahuje veduty (pohledy na město z dálky) na Brno, Olomouc, Znojmo a Polnou; Helwigova mapa. nejstarší.
  2. O tom, jak byla Komenského mapa Moravy v té době žádaná, svědčí i fakt, že pod jeho jménem byla rozšiřována Fabriciova mapa Moravy se zastaralým obsahem mapové kresby a zkomolenými názvy. Je tedy ironií osudu, že jedna z nejméně zdařilých odvozenin map, kterou chtěl Komenský novým dílem upravit, nese jeho jméno
  3. O starých mapách českých zemí : Fabriciova a Komenského mapa Moravy To chci V dějinách kartografie českých zemí raného novověku se lze setkat s četnými případy vydávání falz soudobých map i jejich odvozenin pod autorsky nepůvodními jmény
Mapy - Geografická kavárna

1518 Klaudiánova mapa Čech; 1569 Fabriciova mapa Moravy. 1720 Müllerova mapa Čech; již cca 1714 Müllerova mapa Moravy. 1764-1768 /rektifikace 1780-1783/ I. vojenské mapování, tzv. Josefské (1:28 800) 1836-1853 II. vojenské mapování, tzv. Františkovo (1:28 800) (1817) 1824-1843 mapy Stabilního katastr (základní měřítko 1:2 880 Müllerova mapa Čech z roku 1744, základ pro pozdější první vojenské mapování Fabriciova.jpg. Fabriciova mapa Moravy - první mapa Moravy. 30.09.2008 00:46:22. zobrazit celé. Vliv restaurování na kartometrické vlastnosti starých map: Název anglicky: The effects of restoration on the cartometric properties of old maps: Autoři: CHRÁST, Josef a Zdeněk STACHOŇ. Vydání: Praha, Z dějin geodézie a kartografie 18: mapová díla, zeměměřické práce, přístroje a osobnosti, od s. 155-164, 10 s. 2017. Nakladate Fabriciova mapa Moravy (I. Durec) 8 Mercatorova mapa Moravy (I. Durec) 9 Müllerova mapa Moravy (I. Durec) 11 Kaufferova mapa zemí Koruny české (P. Kocman) 12 Raffelspergerova mapa Moravy a Slezska (I. Durec) 13 Země moravskoslezská na mapě Jana Havránka (I. Durec) 14. Fabriciova mapa Moravy Fabriciova mapa Moravy Pavel Fabricius se narodil roku 1519 v Lubáni v Horní Lužici. Jedním z důvodů vzniku mapy Moravy bylo neustále hrozící nebezpečí ze strany Turecké říše. Fabriciova mapa je vytištěna na šesti mědirytinách a její celkový formát je 946 x 846 mm, jméno rytce není známo

Mapy Moravy Moravské-Karpaty

Expozice se zabývá vývojem kartografického zobrazení Čech, Moravy a Slezska od nejstarších dob do současnosti. V reprodukcích jsou představena zásadní díla naší kartografické historie, např. prehistorická Pavlovská mapa (na mamutím klu), Klaudyánova mapa Čech (1518), Fabriciova mapa Moravy (1569) a rukopisné mapy Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625. Mapy - Polná. Fabriciova mapa Rakouska (KP 2, str. 17) Kapesní atlas Pramen (24 map), Praha; 2. vyd. 1948 Pocket Atlas (24 map), Praha-London Soubor map ze školního zeměpisného atlasu Brunclíkova-Machátova (30 map), Praha, s B. Šalamonem; dotisk 1949, 2. vyd. 1949 Nadmořská výška hladiny Čertova jezera na Šumavě (KP 2, str. 85 Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625. Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627. Müllerova mapa z roku 1716. Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742. Müllerova mapa tisk z roku1790. Mapa z roku 1810. Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. stolet

O starých mapách českých zemí : Fabriciova a Komenského mapa Moravy. studie se zabývá problematikou detekce a stanovení míry vzájemné podobnosti autorsky různých starých map. Stavba metodického aparátu spočívá v kompilaci dílčích analýz zahrnujících obsahové, názvoslovné a kartometrické rozbory s důrazem na. Fabriciova mapa Moravy , L.P. 1569, kopie z roku 1937 (6964005641) Vystavit v této kategorii Aukro Starožitnosti a Umění Antikvariát Staré mapy a veduty Mapy Čechy, Morava a Slezsko Před r. 185 Karel Škréta: mistr meče a štětce Na pranýři: Záviš z Falkenštejna Fabriciova mapa Moravy Stavovský odboj 1547 Historická detektivka: Vražda Václava III. Poklady Koruny České: Znojmo Bezděz Nejmocnější šlechtici: Rožmberkové Osobnosti vědy: Jaroslav Heyrovský Nazí obránci pravdy Kristovy Historie českého jazyka. Články o: Fabriciova mapa Moravy. Kartografie Seminář Kartografická výročí 2019. 5. 9. 2019. V brněnském Moravském zemském archivu se bude začátkem října konat seminář Kartografická výročí 2019. Letos je to již 450 let od vydání tzv. Fabriciovy.. Dle ceníku bude přičteno k ceně produktů i dobírkovné. Zeměměřický úřad, prodejna map Praha Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, tel.: 284 043 533 e-mail: prodejna.map.praha@cuzk.c

Fabriciova Mapa Moravy z roku 1569 - Download Summar

  1. Je opatřena zeměpisnou sítí. Zachovalo se pouze 7 výtisků mapy, z toho jen jeden u nás. Autorem byl matematik a lékař Pavel Fabricius, který mapu věnoval moravským stavům. Opravená a zmenšená Fabriciova mapa byla vyryta r.1573, kdy se dostala do Orteliova Theatru . Měděné desky původní mapy byly Fabriciovi ukradeny
  2. Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625 Pramenem jsou tehdejší listiny, případně kronikářské záznamy, soupisy poddaných a podobně. Vývojem zeměpisných jmen se zabývá řada vědců, konkrétně pro Moravu jsou jejich výsledky obsaženy v knize Místní jména na Moravě a ve Slezsku (Hosák, Ladislav: Místní.
  3. Moravy z roku 1627 jak vzhledem k Základní map eské republiky v m ítku 1 : 200 000, tak vzhledem k soudobým historickým ma povým díl m (Fabriciova mapa Moravy a Müllerova mapa Moravy). Pro zji t ní p esnosti Komenského mapy Moravy byly provedeny dv transformace

Vogtova mapa Čech z roku 1712 - stmapy

  1. Zprvu byly použity relativně primitivní metody pro zpracování map, přesto vznikla díla, která zasluhují ještě dnes zaslouženou pozornost. Poprvé bylo znázorněno území Čech na Klaudyánově mapě z roku 1518, první mapou Moravy je mapa Fabriciova z roku 1569
  2. Kaeriova mapa Moravy Předlohou této mapy (vydané v roce 1620 s měřítkem 1:440 000) byla Fabriciova mapa Moravy, ale jako autor je na ní uveden Petr Kaerius. Kolem roku 1630 byly upraveny některé části této mapy, jako např.: původní titul mapy, levý horní roh a pravý dolní roh. Upravená mapa nese titul: Moravia Marchiontus
  3. Fabriciova mapa Moravy byla poprvé vydána roku 1569. Další vydání je z roku 1575. Slovutným zástupcům všech stavů markrabství Moravského, velmožům, vladařům, šlechticům, atd. mým příznivcům, pozdrav! Doktor Paulus Fabricius, císařský matematik a lékař

Fabriciova mapa z roku 1569. Autorem je Pavel Fabricius, matematik a osobní léka ř císa ře Rudolfa II. Mapa formátu 946 x 846 mm a m ěřítka 1:288 000 zobrazuje Moravu a část Dolních Rakous. Po Moravu je uvedeno 347 místních názv ů, pro Rakousy 134. Popis je n ěmecký a český, mapa j Fabriciova mapa - kopie z roku 1573 Komenského mapa - kopie z roku 1633. Created Date: 6/26/2009 8:06:11 AM. Fabriciova mapa (1569) rozměr mapy 946 x 846 mm měřítko cca 1 : 288 000 zobrazuje Moravu a část Dolních Rakous popis je německý a český reliéf vyznačen kopečkovou metodou zakresleny a popsány všechny přítoky horní Moravy Komenského mapa (1624) rozměr mapy 540 x 440 mm měřítko 1 : 470 000 mapu sestavil na základěsvých.

Video: Fabriciova Mapa Moravy z roku 1569 - mapovasbirka

Fabriciova a Komenského mapa Moravy Chrást Josef. V dějinách kartografie českých zemíraného novověku se lze setkat s četnými případy vydávání falz soudobých map i jejich odvozenin pod autorsky nepůvodními jmény. Přebírání mapových předloh mezi různými kartografy a nakladateli bylo častým jevem Morava, Fabriciova mapa, 1569. Slezsko, Helwigova mapa, 1561. Stabilní katastr. Typy map Původní mapa má 6 velikostních kategori.

Fabriciova mapa : 1569, ca 1: 288 000, vojensk d vody, m d n desky, zna kov kl , asto ti t na. Komensk ho mapa : Mnoho tisk . Slezk 1518 Klaudiánova mapa Čech; 1569 Fabriciova mapa Moravy. 1720 Müllerova mapa Čech; již 1716 Müllerova mapa Moravy. 1764-1768 /rektifikace 1780-1783/ I. vojenské mapování, tzv. Josefské (1:28 800) 1836-1853 II. vojenské mapování, tzv. Františkovo (1:28 800) (1817) 1824-1843 mapy Stabilního katastr (základní měřítko 1:2 880 Objemnékolekce map, plánůa jinýchrytin obsahovaly atlasy Karla II. ze druhépoloviny 17. století,Friedricha Augusta Saskéhoz přelomu18. a 19. století,Abrahama Fabriciova mapa Moravy (1569) a rukopisnémapy. Expozice je zakončenaaktuálnímimapami a modely krajiny Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941.jpg. Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941. .jpg. 0. Rozlišení. 2626 × 1606. Velikost. 2 MB. Stáhnout rychle za kredit Opět Fabriciova mapa, tentokrát v barevném provedení a s téměř celou Moravou. Mapa Jana Amose Komenského, přibližně z roku 1633, kde je Břeclav jako Luntenburg. Vydaná byla až v Amsterdamu. Zobrazení Břeclavi na rakouské mapě z roku 1742. Je tu zakreslená jako Luntenberg

- Fabriciova mapa Moravy (1569) - v Orteliově atlasu - Komenského mapa . 1624- měděná desky, ale není papír; 1627 - nejstarší papír bez desky; 1664 - papír z nejstarší desky s předělanou dvojkou na šestku) - 4 veduty - Visherova mapa (1692) - 2 veduty _____ Přehledná mapa Uher (1708). Klaudyánova mapa, Helwigova mapa, Fabriciova mapa a spousta dalších. Zpracované historické letecké snímky Bílinska Interaktivní mapová aplikace zpracovaných historických leteckých snímků bílinska včetně rekostrukcí původních digitálních modelů terénu s možností porovnání s aktuálními daty Mamutí kel. Mapa města Konya. Babylonská říše. Bedolinská mapa. Babylonský plán města. Říše Římská. Starověké Řecko. Anaximandros z Milétu. Babylonská mapa s.. Mapa Mapa Mapa Autor Klaudyjánova mapa Fabriciova mapa Helwigova mapa Jan Novák. Vztahy mezi uzly. Začátek cesty (výběr uzlů) • Od aktuálního uzlu - relativní cesta - Mapa • Od kořene - absolutní cesta - /Mapa • Od libovolného prvky - např. od prvku s konkrétním ID 1569 - Fabriciova mapa Moravy odkaz 1620 - Kaeriova mapa Předlohou byla Fabriciova mapa Moravy, jako autor je uveden Petr Kaerius. odkaz 1624, 1627, 1664 - Komenského mapy 1627 - odkaz 1680 (podle rytiny z roku 1627) - odkaz Kopie Viléma Blaeua (rok nezjištěn) - odkaz 1638 - Scultetova mapa Slezska (mapa v odkazu bez záruky) odka

Historické mapy zemí Koruny české - Morav

Art Gallery Kaeriova Mapa Morav

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569. Vyobrazení Podivína na mapách Moravy od Fabricia z let 1569 - 1570. Vyobrazení Podivína na Müllerově mapě Moravy jako hradební město /1673-1721/ Detail Podivína Další vyobrazení Podivína je kresba kostela sv.Petra a Pavla v roce 171 Dobčická tvrz 1945 (Muzeum) • Mapy.c Klaudyánova mapa Čech z roku 1518: Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1655: Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 162 vojenskÁ speciÁlnÍ mapa v mĚŘÍtku 1:75 000, vydÁna roku 1945, list: cukmantl (nynÍ zlatÉ hory) na mapĚ zobrazena sÍdla a oblasti (mimo jinÝch. 2. Historie kartografie :: Zeměpis a přírodopis pro ZŠ. 2. Historie kartografie. Člověk chtěl od samého začátku určit místo, kde se například nachází kořist. Asi víte, jak si se stejným problémem poradily včely. Když chtějí v úlu oznámit, kde se nachází velké množství květů, začnou tancovat (resp. kroutit. Soubor map Slezska známý pod označením Slezský atlas (Slesische Atlas) vyšel roku 1752 a čítal 20 mapových děl. Mapy jsou velmi podrobné. Celková mapa Slezska má měřítko 1 : 870 000 a je datována rokem 1749, mapa Horního Slezska z roku 1746 je v měřítku 1 : 578 000, mapa Dolního Slezska z roku 1745 v měřítku 1 : 577 000 Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor je kartografické dílo zpracované Josefem Matouschkem. Zachycuje území od Lužických hor a západním okraji krkonoš. Základem pro vytvoření mapy byla Matouschkovi rakouské vojenské mapy zpracované v měřítku 1:25 000. Na to, že drew vrstevnic a podrobně pojmenoval vrcholy, pruseky, řek a potoků, silnice, osady, samoty, ale.

ZRUŠENO: Jan Amos Komenský: Velký Moravan ~ Kultura Hranice

Fabriciova mapa Morav

Městské muzeum Veselí nad Moravou (Masarykovo muzeum v Hodoníně) 28. 05. 2018 - 29. 07. 2018. Výstava Veselí a Veselsko na starých mapách návštěvníka provede historií mapového zobrazování města Veselí a regionu Veselska Followed by are presented our the most considerable czech map works. Considerable part is devoted to reproduction maps of larger scale, i. e. cadastral map and national maps. Last was created web portal, which be focused on historical techniques of maps. Keywords Print, letterprint, woodcut, wood engraving, copperplate, lithography

7. Fabriciova mapa Moravy - Vlastivědné muzeum v Olomouc

Molovenka kopřivová (Anthophila fabriciana) foto, obrázky, Wikipedie info, popis, referát, zajímavosti, potrava - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c Historické mapy zemí Koruny české: Fabriciova mapa Moravy. (2006). Historické mapy zemí Koruny české: Helwigova mapa Slezska. (2011). In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation,. Josef Chrást: O starých mapách českých zemí: Fabriciova a Komenského mapa Moravy Jan Toman: Pohlavní rozmnožování optikou evoluce. Vznik, vývoj a paradoxy největší evoluční záhad Dr. Vilém Stránský Družicová 14/983 161 00 Praha 6 IČO: 15098974 DIČ: CZ500319024 Call us now: (+420) 608 020 553 Email: info@artbohemia.c Media in category 16th-century maps of Moravia The following 7 files are in this category, out of 7 total. Mapa Slezska 1561.jpg. Fabriciova mapa Moravy.jpg. Mapa Moravy 1569.jpg. Atlas Ortelius KB PPN369376781-050av-050br.jpg. Orteliova kopie první mapy Moravy z roku 1573.jpg. Map of Moravia,.

HD Plot - Ivančice - map

V mladších vydáních najdeme také otisk Helwigovy mapy prostě nazvaný Silesiae typus a adaptaci Fabriciova listu Moraviae, quae olim Marcomannorum sedes, chorographia. Vdova po Orteliovi prodala tiskové formy antverému nakladateli Janu Baptistu Vrientsovi (1552-1612), který ještě v posledním roce života stihl připravit. Obecný úrad Veľký Folkmar 334 05551 Veľký Folkmar. Tel.: 053 / 479 92 85. Mobil: 0902 918 994. Email: obecvelkyfolkmar@gmail.com starosta obce Grega Milan: 0902 918 99 Generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Ing. Zuzana Nouzovská. Ing. Zuzana Nouzovská vyštudovala Chemicko-technologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave

Team - ZOOMZOOM

Fabriciova burza nebo kloakální burza , představuje u ptáků primární lymfatický orgán, který je odpovědný za vývoj B lymfocytů a jimi zprostředkovávanou humorální imunitu. Analogický orgán u savců není znám; u savců se B-lymfocyty diferencují prenatálně i postnatálně v kostní dřeni a ve fetálních játrech V prípade záujmu o publikovanie fotografií môžete použiť formulár Objednávka alebo e-mail.; Fotografie z týchto stránok môžu poslúžiť k voľnému prezeranie, ako školské pomôcky na školských výletoch, k poznávaniu a určovanie krás našej prírody, alebo k preposlanie s vlastným odkazom v tvare elektronickej pohľadnice Máme pre Vás informácie o 14 983 zdravotníckych zariadeniach Pridať zariadenie. Typy zdravotníckych zariadení; Pohotovosti (221); Pohotovostné lekárne (24); Ambulancie / Lekári (11201); Zdravotnícke zariadenia (2808); Ostatné zariadenia (1108); Zzz.sk podľa mies Podobné jednotky. Fabriciova studánka vřivé vody na Moravě / Autor: Vitásek, František, 1890-1973 Vydáno: (1973) Závěrečná zpráva úkolu Informační systém o minerálních vodách zřídelní oblast Karlova Studánka