Home

Zelenohorská jednota

Jednota zelenohorská Svaz české katolické opozice proti Jiřímu z Poděbrad. Založena v listopadu roku 1465 na Zelené Hoře Zdeňkem Konopišťským ze Šternberka. Od roku 1467 ve válce s králem, 1469 nabídla český trůn uherskému králi Matyáši Korvínovi. Články: Nepřátelé husitského krále Jiřího z Poděbra Jednota zelenohorská - politicky a nábožensky motivovaný spolek části české katolické šlechty, kriticky zaměřené vůči Jiřímu z Poděbrad, založen 28.11.1465 v Černém sálu na zámku Zelená Hora (Šestnáct příslušníků katolických panských rodů se zavázalo, že si budou po dobu pěti let pomáhat proti králi. Jednota zelenohorská byla česká katolická opozice proti českému králi Jiřímu z Poděbrad. Byla založena na hradu Zelená hora, který držel vůdce Zelenohorské jednoty Zdeněk Konopišťský ze Šternberka. Dne 28. listopadu 1465 se zde sešlo šestnáct českých předních katolických pánů, kteří založili spolek, ke kterému se záhy přidala města Plzeň, Brno, Jihlava a. 267. schůzka: Jednota zelenohorská. Léta Páně 1465. svolal král Jiří obě strany v království a dovolil, aby v jeho přítomnosti vedli česky disputaci protivníci Hilarius a Křižanovský s mistrem Rokycanou. Ti mudrlanti byli poraženi a uvedeni v posměch pádnými důvody svatých Písem Domácí odboj i vpády křižáckých hord z německých oblastí král Jiří dokázal až na výjimky potlačit, přičemž Zelenohorská jednota utrpěla několik porážek, především dobyté Šternberkovy hrady. Jen těžko mohla odolávat přesilám královských vojsk, když se nedostavila ani slíbená pomoc zvenčí. Zdeňkovo.

Jednota zelenohorská, politický a náboženský spolek části katolické šlechty zaměřený proti politice Jiřího z Poděbrad.Založena v roce 1465 na hradě Zelená Hora u Nepomuku. 1467 oslabena ve vojenském konfliktu s Jiřím Poděbradským, zachráněna v roce 1468 intervencí Matyáše Korvína do českých zemí Zelenohorská jednota naopak strhla na svou stranu velká moravská města, západočeskou Plzeň a některé katolické dvořany, kteří až do té doby zachovávali věrnost králi. Jiří bojoval také ve vedlejších zemích, kde byl celkově pánem situace, uvádí Jaroslav Pánek a Oldřich Tůma v knize Dějiny českých zemí Jednota zelenohorská. 3 likes. Jednota zelenohorská byla česká katolická opozice proti českému králi Jiřímu z Poděbrad. My dnes pod tímto názvem začínáme komunitu lidí kteří se nebojí říkat.. Jednota zelenohorská — politický a náboženský spolok časti českej katolíckej šľachty založený 28. 11. 1465 na hrade Zelená Hora (odtiaľ názov) pri Nepomuku (okr

Nepomuk | Radio Prague International

Jednota zelenohorská - husitstvi

 1. Jednota zelenohorská, svaz č. kat. opozice proti králi Jiřímu z Poděbrad; zal. Zdeňkem ze Sternberka v listopadu 1465 na Zelené hoře. 1467 vstoupila do války s králem, 1469 nabídla č. korunu uh. králi Matyáši Korvínovi
 2. Národní památkový ústav; Generální ředitelství; ÚOP v Praze; ÚOP středních Čech v Praze; ÚOP v Českých Budějovicích; ÚOP v Plzni; ÚOP v Lokt
 3. Národní památkový ústav; Generální ředitelství; ÚOP v hlavním městě Praze; ÚOP středních Čech v Praze; ÚOP v Českých Budějovicíc
 4. Oficiální online prezentace města Nepomuk, rodiště svatého Jana Nepomuckého a městského úřadu v Nepomuku v Plzeňském kraji, Plzeň-jih
 5. Zelenohorská jednota stav poznání, otázky a úkoly. Martin Šandera. Šandera, Martin
 6. Read about Zelenohorská jednota by Petr Hořejš and see the artwork, lyrics and similar artists

Byla založena na hradu Zelená Hora, který držel vůdce Zelenohorské jednoty Zdeněk Konopišťský ze Šternberka. Dne 28. listopadu 1465 se zde sešlo šestnáct českých předních katolických pánů, kteří založili spolek, ke kterému se přidala města Plzeň, Brno, Jihlava a Znojmo Read about Zelenohorská jednota by Josef Veselý and see the artwork, lyrics and similar artists V minulosti byla obývaná předními šlechtici z rodu Švamberků, Šternberků či Martiniců, hostila vzácné návštěvy, uchovávala českou Svatováclavskou korunu, či je spojena s takovými událostmi, jako je Jednota zelenohorská, Rukopis zelenohorský nebo Jednotky Pomocných technických praporů - Černí baroni, které mají.

Jednota zelenohorská - Zámek Zelená Hor

Zelenohorská jednota. Zadejte část názvu Zobrazit Hrad Kašperk Hrad Kašperk nechal vystavět císař Karel IV. v 50. letech 14. století k obraně zemské hranice a důležité obchodní stezky. Za dohledu předního královského stavitele Víta Hedvábného tak severně od Kašperských Hor vyrostl reprezentativní dvouvěžový.. Die Grünberger Allianz, auch Grünberger Bund, Grünberger Union, Grünberger Einung (tschechisch Jednota zelenohorská bzw.Zelenohorská jednota) war ein böhmischer katholischer Adelsbund zum Sturz des utraquistischen Königs Georg von Podiebrad.Er bestand von 1465 bis 1471. Geschichte. Am 28. November 1465 versammelten sich im Schwarzen Saal der Burg Grünberg auf Initiative von Zdenko von. Král se dlouho, možná až příliš dlouho domníval, že se Zelenohorská jednota vybouří, a proto s ní domluvil dlouhodobé příměří. V únoru 1467, když se lhůta chýlila ke konci, tak se s odbojnými pány pokusil o dohodu. V Jindřichově Hradci narazil na tvrdošíjnou neústupnost Jednota zelenohorská byla česká katolická opozice proti českému králi Jiřímu z Poděbrad.Byla založena na hradu Zelená Hora, který držel vůdce Zelenohorské jednoty Zdeněk Konopišťský ze Šternberka.Dne 28. listopadu 1465 se zde sešlo šestnáct českých předních katolických pánů, kteří založili spolek, ke kterému se záhy přidala města Plzeň, Brno, Jihlava a.

Jednota zelenohorská - Wikiwan

 1. Léta Páně 1465. svolal král Jiří obě strany v království a dovolil, aby v jeho přítomnosti vedli česky disputaci protivníci Hilarius a Křižanovský s mistrem Rokycanou. Ti mudrlanti byli poraženi a uvedeni v posměch pádnými důvody svatých Písem. Ale světští páni najednou div na sebe nevytahovali meče
 2. Définitions de Zelenohorská jednota, synonymes, antonymes, dérivés de Zelenohorská jednota, dictionnaire analogique de Zelenohorská jednota (tchèque
 3. Jednota zelenohorská vznikla 28. listopadu 1465 na Zelené hoře . 6. z několika, vesměs katolických šlechticů, kteří sepsali listinu svých požadavků vůči králi a dohodli se, že je budou společně prosazovat. Odboj zelenohorské jednoty aktivně podporoval papež Pavel II.. V roce 1467 dokonce potvrdil Zdeňk
 4. Těsně po odjezdu poselstva byla roku 1465 založena Zelenohorská jednota, organizace sdružující české aristokraty, kteří se postavili proti Jiřímu z Poděbrad. Vedení se ujal bývalý králův přívrženec Zdeněk ze Šternberka. Roku 1466 exkomunikoval papež Jiřího z Poděbrad z církve
 5. Die Grünberger Allianz, auch Grünberger Bund, Grünberger Union, Grünberger Einung (tschechisch Jednota zelenohorská bzw.Zelenohorská jednota) war ein böhmischer katholischer Adelsbund zum Sturz des utraquistischen Königs Georg von Podiebrad.Er bestand von 1465 bis 1471. Geschichte. Am 28. November 1465 versammelten sich im Schwarzen Saal der Burg Grünberg auf Initiative von Zdenko von.

Panská jednota Označení spolků uzavíraných českou šlechtou ve 14.-15. století. Zpravidla si kladly za cíl obnovu zemského řádu v případě selhání královské moci, zejména za Václava IV. (program hájit zemské dobro - ovšem v pojetí šlechtické obce). Obdobné jednoty vznikaly ve všech vrcholně středověkých státech v době reformování stavovských monarchií Byla proti němu vytvořena Zelenohorská jednota, ve které byli čeští katolíci a navíc na stát útočil uherský král Matyáš Korvín. Na sklonku života tedy uzavřel dohodu o nástupnictví s polským královským rodem Jagellonců, kteří si český trůn udrželi až do začátku 16. století

Moravu bylo třeba si získat, což představovalo značně nelehký úkol. V dohledné budoucnosti se také postupně vytratila pražským sněmem demonstrovaná vnitřní soudržnost české šlechty a její katolická část - zelenohorská jednota - proti králi povstala. Jiří se s tím úspěšně vyrovnal, ale nepřátelství se. Nepřátelská Zelenohorská jednota razí zatím jen hypoteticky určené drobné mince v Plzni. Kruhový peníz - Zelenohorská jednota: minc. Plzen (1468 -1470)? Matyáš Korvín razí v Českých Budějovicích drobné ražby. Související články: Moravské mince kolem roku 146

Video: 267. schůzka: Jednota zelenohorská Dvojk

Několikrát vstoupila do dějin, byla zde ustanovena opozice vůči králi Jiřímu z Poděbrad Zelenohorská jednota, nalezl se zde Zelenohorský rukopis. Současnost jej zná z filmu Černí baroni. Tato památka není běžně přístupná, otevřeno má jen několik dnů v roce. Svatojánské muzeum - sídlí v budově dnešního. Tvůrce programu a hlavní diplomat Zelenohorské jednoty.. ŠANDERA, Martin. Zelenohorská jednota. Stav poznání, otázky, úkoly.. In: Poděbradská éra v zemích České koruny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN 978-80-7422-538-3. ŠANDERA, Martin. Braniborka v Čechách. Historický obzor. 2015, 26 (1-2), 1-9. ISSN. I když byla Zelenohorská jednota poražena, postavil se Jiřímu z Poděbrad jeho zeť - uherský král Matyáš Korvín, který chtěl získat převahu ve střední Evropě. Jeho vpád do Čech v roce 1469 dopadl neslavně, přesto de dal zvolit katolíky českým panovníkem na zámku Zelená hora se sejdou nejvyšší šlechtici a pojmenují se Zelenohorská jednota; 1465 - Jiří obklíčí 16 hradů, ve kterých se postupně vzdají všichni šlechtici - odpustí jim. Matyáš Korvín - přihlásil se ke křižácké výpravě proti králi Jiřímu panská jednota, poděbradská jednota, strakonická jednota, zelenohorská jednota, jednota bratrská Jednota bratrská byla jako jediná náboženskou skupinou, ostatní jednoty představovaly vesměs politicko-mocenské spolky šlechty. 5. a) krajský politický svazek místně příslušných zástupců pánů, rytířů a měst, v čel

Krajinou Černých baronů a milované historie

555 let Jednoty zelenohorské NEPOMUK - poutní město

-papež ruší Bazilijskou kompaktátu (1464) a sesadil Jiřího àto využívají katolíci (zelenohorská jednota) + Matiáš Korvín 1468 . 1469 - b. ve Vilémově. vítězí Jiří à zajal Korvína à sraz z papežem à ten ho ale podvedl; ra Jiří z Poděbradà před smrtí domluva s Polskem o nástupu jeho syna à Jagellonci; Vladislav. Zelenohorská jednota získala, nyní již od císa ře Fridricha III., mincovní oprávn ění pro svojí plze ňskou mincovnu v roce 1467. Samostatnou nevládní mincovnu patrn ě v Českém Krumlov ě provozoval na základ ě povolení českého krále Ji řího z Pod ěbrad od roku 1468 jiho český magnát Jan

Jednota zelenohorská reagovala 21. dubna uzavřením spojenectví právě se slezskou Vratislaví a začátkem června se k ní přidaly i další města jako Jihlava, Znojmo, Brno, Olomouc, Namyslów aj. Jednotu podporovala vlažně i většina katolického kléru v čele s biskupem Tasem z Boskovic Toho využívá domácí katolická šlechta a roku 1465 vzniká: Zelenohorská jednota proti Jiřímu - česká katolická opozice Roku 1468 se na popud papeže konala křížová výprava vedená Matyášem Korvínem, který se spojí se Zelenohorskou jednotou, aby sesadili Jiřího z trůn Jednota zelenohorská lub Zelenohorská jednota - była związkiem katolickiej szlachty czeskiej mającego na celu obalenie husyckiego króla Jerzego z Podiebradów. Związek ten istniał w latach 1465-1471. Przebieg wydarze Strakonice byly v opozici také proti Jiřímu z Poděbrad, sjednotila se zde panská Strakonická jednota, později ji vystřídala zelenohorská jednota. Renesance zanechala na románsko-gotickém hradu zámeckou stopu, johanité hrad spravovali od roku 1402 do 1925

Jednota zelenohorsk

Páni osmicípé hvězdy: Krátká historie rodu Šternberků

Před několika lety jsme byli na prodlouženém víkendu v Nepomuku. Strašně moc mě to tehdy táhlo na Zelenou Horu - na zámek, kde (když to vezmu podle časové osy) vznikla Zelenohorská jednota, byl nalezen Rukopis Zelenohorský a natočili Černé barony Zelenohorská jednota) war ein böhmischer katholischer Adelsbund zum Sturz des utraquistischen Königs Georg von Podiebrad. Er bestand von 1465 bis 1471. Er bestand von 1465 bis 1471. Geschicht

22.4. 1467 Jiří z Poděbrad proti Zelenohorské jednotě ..

 1. 267. Zelenohorská jednota 268. Občanská válka 269. Tchán Jiří versus zeť Matyáš.
 2. Podrobnosti o firmě Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská 42, 44 v Plzni - IČO 69983046 z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku
 3. Zelenohorská jednota PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. Mír, válka a násilí v právním a společenském vědomí nobility v poděbradské době Diskuse, přestávka Poděbradská éra v zemích České korun

Jednota zelenohorská - Home Faceboo

Zábavná a poučná soutěžní hra o české historii. Dnes ze zámku Náměšť na Hané (1999). Uvádí Marek Eben. Dále účinkují: K. Doležalová, L. Lakomý. jednota zelenohorská . upálení mistra Jana Husa v Kostnici . 2. 623 - 658 (1) založení Sázavského kláštera. Sámova říše . bitva u Mostu. 3. 631 (1) bitva u Brůdku . Trenčínská smlouva . porážka franského krále Dagoberta v bitvě u Wogastisburgu . 4. 830 - 836 (1 • Jednota zelenohorská uznala Matyáše Korvína českým králem •začaly česko-uherské války mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem • r. 1471 -Jiří z Poděbrad zemřel (ještě před svou smrtí nabídl českou korunu polským Jagelloncům

Jednota zelenohorská Encyclopaedia Beliana - slovenská

 1. Poslech rádia online a podcasty. V archivu audií najdete statisíce pořadů, audioknih a dalších záznamů zdarma k poslechu i ke stažení
 2. Ale vraťme se do historie. Mezi léty 1726-1735 byl pánem tohoto zámku velice úspěšný hrabě, politik a místodržící Adolf Bernard z Martinic, tehdejší největší hodnostář.Často jej navštěvovali králové a císaři, a tak si zakládal na svém postavení
 3. Arial Calibri Bodoni MT Black Tahoma Symbol Výchozí návrh Zápas o český trůn (1437-1458) Bezvládí (1440-1453) Snímek 4 Snímek 5 Ladislav Pohrobek (1453-57) Petr Chelčický Snímek 8 Jednota bratrská Jiří z Poděbrad (1420-1471) Snímek 11 Snímek 12 Snímek 13 Snímek 14 Vnitřní politika Jiřího z Poděbrad Snímek 16 Snímek.
 4. ulostí 201-400 - Veselý, Josef ; Autor Josef Veselý se snaží posluchačům přiblížit pokud možno objektivně bez romantických iluzí české dějiny a jejich proagonisty
 5. Prezentace pro střední odborné školy na podporu výuky cestovního ruchu. Obsahuje fakta a události z období vlády významného panovníka českých dějin
 6. uloství 251-300 - kolektiv autorů ; CD 1: Jiříkova cesta k moci - První muž království - Zemský správce - Za krále Holce - A. D. C. I. P. - Soukromá podobizna krále Ladislava, řečeného Pohrobek - Živ buď Jiří, král Čechů! - O tom, jak se králi Jiřímu, nač sáhl, všecko dařilo.
 7. ulostí 201-400 na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Toulky českou

Jednota zelenohorská Vševěd

Tato etapa českých dějin začíná v roce 1471, kdy český sněm zvolil za krále Vladislava Jagellonského, a končí smrtí Ludvíka Jagellonského roku 1526. Jagellonci byli panovnická dynastie původem z Litevského velkoknížectví. Kromě Litvy vládli v Polsku (1385 - 1572), v zemích Koruny české (1471 - 1526), v Uhrách. 9] Martin ŠANDERA, Zelenohorská jednota. Stav poznání, otázky a úkoly, in: Martin Šandera - Zdeněk Beran (eds.), Poděbradská éra v zemích České koruny, Praha 2016, s. 172-182, 270-276. 10] Jiří JUROK, Zápas o zemský soud - jedna z příčin vzniku Zelenohorské jednoty v r. 1465, Husitský Tábo JIŘÍ Z PODĚBRAD 1420/1471: Život husitského krále Jiřího z Poděbrad. 10. část: Cesta až nakonec světa a boj se Zelenohorskou jednotou (1465-1471

Tomuto spolku se v dějinách říká Zelenohorská jednota. Byla pokračováním neslavně končící Strakonické jednoty Václava z Michalovic. Smlouva o vzniku nové jednoty byla potvrzena 28. 11. 1465. Jošt z Rožmberka zemřel v roce 1467 v Nise a je pochován ve Vratislavi. Jan ze Švamberka (1457-1460, 1472-1498). Nepřekvapivě pak záhy Jiří čelil nové opozici doma - zelenohorská jednota katolických pánů se proti němu smluvila v roce 1465 a ohrožovala Jiříkovu konsolidační politiku. V roce 1468 Jiřího zeť a spojenec zelenohorské opozice Matyáš Korvín vyhlásil českému králi válku a postavil se tak do čela poslední. Když se proti králi Jiřímu postavila Jednota zelenohorská, po marné snaze o smírné řešení opustil Zdeněk Kostka úlohu diplomata a v letech 1467-1468 se zapojil do bojů. Zároveň dosáhl vrcholu své kariéry - po Zdeňku Konopišťském se stal nejvyšším purkrabím pražským

Zelenohorská jednota Národní památkový ústa

- 1462-66 domácí katolická opozice + zelenohorská jednota- 1466 klatba na J. z P. + křížová výprava do Čech = 2. husitská válka- 1468 Matyáš Korvín v čele 4. křížové výpravy- 1469 bitva u Vilémov Česká krev smývá všechny hříchy, mysleli si křižáci - Bavoři, Švábové, Švýcaři a Jednota zelenohorská, kteří na jaře 1468 vpadli do západních Čech. Pálili, loupili, vraždili, podřezávali hrdla českým vesničanům, mužům, ženám i dětem, a umývali se v jejich krvi 1467 - vzniká opozice - Zelenohorská jednota - je potrestána 1468 - Matyáš Korvín vyhlásil J. ve jménu papeže válku - vede se většinou na jiných územíc Když se v roce 1465 vytvořila Jednota zelenohorská, což byl spolek pánů proti králi Jiřímu z Poděbrad, začali poté páni z Plavna opět s loupením a vražděním po okolí. Chytali obyvatele Cebu, odvlékali je a požadovali výkupné. Situace došla tak daleko, že vydrancovali klášter v Teplé a zcela jej vyloupili poté, co. Nejprve Strakonická jednota a později Jednota zelenohorská. Jiřík sice u Lipan byl u konce radikálního husitství, nicméně celý život svůj život věnoval úsilí etablovat víru pod obojí jako rovnocennou té původní katolické. NA domácí, ale především evroé úrovni

R. 1465 se zde konal sjezd katolických pánů a byla ustanovena Jednota zelenohorská. Jednotlivci se zavázali, že si budou po dobu 5 let pomáhat proti králi Jiřímu z Poděbrad, u kterého upadli v nemilost. R. 1467 se tu konal druhý sjezd jednoty, na kterém byla slíbena pomoc císaři Fridrichovi proti králi Jiřímu Proti je katolická opozice - Zelenohorská jednota Snaží se o zahraniční politiku - nápad vytvořit Unii evroých panovníků - vojenský pakt proti Turkům, nebudou proti sobě válčit Návrh, aby se Jiří stal byzantským císařem - je husita, nevěří mu 1466 - papež Pavel II

Černí baroni, svatojánská legenda i tajemný Klášter

Zelenohorská jednota proti Jiřímu povstala, avšak Jiří z Poděbrad jí uštědřil několik porážek. Mj. v roce 1437 dobylo vojsko Jiřího z Poděbrad hrad Kostelec, který patřil právě Zdeňku ze Šternberka, a zničilo ho → Zbořený Kostelec Papež Pius II. ho vyloučil z církve a nazval: »Kacířem, křivopřísežníkem, prašivou ovcí«. Proti Jiřímu se zformovala doma katolická Jednota zelenohorská, uherský král a jeho bývalý zeť Matyáš Korvín proti němu vytáhl na křížovou výpravu a katolickou šlechtou se nechal zvolit českým králem Do opozice proti Jiřímu se staví Zelenohorská jednota. Na to se snažil Jiří reagovat tím, že vyslal po křesťanské Evropě svého švagra Lva z Rožmitálu, ten měl přesvědčit jednotlivé panovníky, aby utvořili jakousi alianci s demokratickými prvky vedení, která by ale dost oslabovala postavení papeže Jaroslav Lev z Rožmitálu se stal švagrem nejmocnějšího muže v zemi. Když byl po smrti Ladislava Pohrobka zvolen roku 1458 Jiří z Poděbrad českým králem, otevřela se Lvovi z Rožmitálu cesta k výrazné politické kariéře. Jiří z Poděbrad v něm měl zase spolehlivého spojence z řad vyšší šlechty, který mu na rozdíl.

Štítek Jednota zelenohorská - NEPOMU

Aukce mincí, medailí, bankovek, řádů a vyznamenání, dále konzultace, ocenění, výkup a prode Zavést řád v zemi, zničené a zdemoralizo-vané husitskými válkami, se králi příliš nedařilo, proto zasahovala i jednota zelenohorská, jejíž vojska, vedená Zdeňkem ze Šternberka, pozůstatky náboženských úchylek likvidovala způsobem hodně nevybíravým

V roku 1465 sa proti nemu postavila katolícka šľachta, vedená Zdeňkom zo Šternberka, ktorá v Zelenej hore pri Nepomuku uzatvorila opozičný spolok (nazvaný Zelenohorská jednota). Nový pápež Pavol II. sa snažil proti kacírskemu panovníkov poštvať susedných panovníkov, najmä poľského kráľa Kazimíra IV Ve stejném období razila Jednota zelenohorská v Plzni nekvalitní drobné mince a v Českých Budějovicích zase vznikaly jednostranné peníze s uhersko-českým znakem pro Matyáše Korvína, aby bylo možné pokrýt jeho válečné výdaje. Rubriky. Aukce (2) Magazín (25) Medaile (3) Mince (7) Mincovny (4

Zelenohorská jednota - Bibliography of the History of the

Již roku 1463 vyhlásila válku proti králi Vratislav. Pius II. roku 1464 povolal Jiřího z Poděbrad před církevní soud a znovu tak učinil papež Pavel II. v následujícím roce, kdy se proti Jiřímu na domácí půdě zformovala Jednota zelenohorská, vedená Jiříkovým bývalým švagrem Zdeňkem ze Šternberka HLAVA ČTVRTÁ - JEDNOTA PANSKÁ A MATIÁŠ KORVIN. Pavel II.; nové kroky stolice papežské proti Poděbradovi. - Stav země české: vědy a umění; vítězství národnosti slovanské; obnova moci královské. - Stav panský: Zdeněk ze Šternberka a jednota Zelenohorská. - Vyobcování z církve (1466). - Matiáš Korvin a zápas s Uhry

Zelenohorská jednota — Petr Hořejš Last

Na dalších panelech byla vzpomenuta Zelenohorská jednota (založena r. 1465), historie zámku na Zelené Hoře, podoby zámku a ukázky z rekonstrukce (1966). V kostele Nanebevzetí Panny Marie na Zelené Hoře je hrobka Jeronýma Colloredo-Mannsfelda, na jejíž desce je psáno: Dne 23. července 1822 v půl druhé po poledni. Pravidla hry Boj o Návarov na Hranostaj.cz. terénní hadráková bitva s historickým librettem kníže - felčar - stráže - zbojníci - vrah - zvě Jirí z Podebrad 23. 4. 1420, † 22. 3. 1471 Ceský král 1458 - 71. Vychováván v husitské orientaci. V roce 1434 se úcastnil na strane panské jednoty bitvy u Lipan, 1438 se priklonil k strane utrakvistu vedené Hynkem Ptáckem z Pirkštejna; 1444 její vudce

Toulky českou minulostí v audioformě. CD 1: Jiříkova cesta k moci - První muž království - Zemský správce - Za krále Holce - A. D. C. I. P. - Soukromá podobizna krále Ladislava, řečeného Pohrobek - Živ buď Jiří, král Čechů! - O tom, jak se králi Jiřímu, nač sáhl, všecko dařilo - Sedlák filosof - Král dvojího lidu - Ctěný Albík, královský dvorní lékař. opozice proti panovníkovi - Zelenohorská jednota, vedená Zdeňkem ze Šternberka 1466 Jiří z Poděbrad dán do klatby, potlačil vzpouru Zelenohorské jednoty 1468 křížová výprava vedená uherským králem Matyášem Korvínem - únor 1469 bitva u Železné hory u Vilémova - Korvín poražen, slíbil, že nebude usilovat o.

Jednota zelenohorská - Bibliography of the History of the

00:00:01 HISTORIE.CS. 00:00:33 -Dobrý den z Rytířského sálu státního zámku, 00:00:36 dříve hradu, Kunštát. 00:00:39 A když řekneme Kunštát, 00:00:41 tak se většině odborníků vybaví samozřejmě Jiří z Poděbrad. 00:00:46 A teď jsem to řekl přesně tak, 00:00:48 jak se chci zeptat tady pánů, což je Zdeněk Beran. V stejný den Jednota Zelenohorská slíbila pomoc císaři proti Jiřímu a přijali za člena město Vratislav. Z jednoty vystoupil Jan z Rožmberka, Jiří pomalu potlačuje povstání. Papež proto na zelený čtvrtek 1468 ho zase dal do klatby, už i včetně jeho rodiny, a všech, kteří mu sloužili Majitelů se zde vystřídala řada - pražská kapitula, jednota zelenohorská, rod Lobkoviců, Trauttmansdorffů, kterým hrad patřil až do roku 1945. Od hradu až po zámek Hrad byl charakteristický svou románskou kaplí, která sloužila jako valové opevnění společně se západním křídlem a věžemi na jihozápadní a severní.

Zelenohorská jednota — Josef Veselý Last

1465 jednota zelenohorská 1478 Olomoucké úmluvy (smlouvy) 1485 Kutnohorský náboženský smír mezi katolíky a kališníky 1500 Vladislavské zřízení zemské 1515 Vídeňské smlouvy 1517 Svatováclavská smlouva 1526 bitva u Moháče - zahynul v ní český král Ludvík Jagellonský 1559 jezuité v Čechác Nejprve pozdvihla hlavu nezkrotná katolická Vratislav, po ní bašta českého katolicismu Plzeň a téměř současně Zelenohorská jednota. Když dal v prosinci 1466 papež Pavel II. Jiřího do klatby a prohlásil jej za sesazena z českého trůnu, nedala se válka odvrátit