Home

Definiční obor kalkulačka

Vlastnosti funkcí — příklady, online kalkulačky, graf

 1. 1. Definiční obor. symbol: D(f) Množina všech hodnot, pro které je funkce definována - tedy všechny hodnoty, kterých může nabývat proměnná x. 2. Obor hodnot. symbol: H(f) Množina všech funkčních hodnot, kterých může funkce nabývat - tedy všechny hodnoty, kterých může nabývat proměnná y. Příkla
 2. Pro snazší určení D(f) je dobré zapamatovat si definiční obory základních funkcí: Lineární a kvadratické funkce mají definiční obor R. Zlomek má definiční obor R - {0}; reálná čísla bez nuly. (ve jmenovateli) Odmocnina má definiční obor ; čísla nezáporná; Exponenciální funkce má definiční obor R
 3. Definiční obor funkce - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol
 4. Všimněte si, která množina čísel na ose x tvoří definiční obor D_f a která obor hodnot H_f na ose y. Dále si všimněte, jak je daná funkce f(x)=|2x| vyjádřena grafem v kartézské soustavě souřadnic.
 5. Definiční obory funkcí a jejich derivací -% Diferenciální počet (derivace) Co bude naším cílem -% Průběh funkce . Definiční obory -% Diferenciální počet funkcí více proměnných

MAW je původní český nástroj, který vám vypočítá mnoho různých matematických příkladů a aktuálně sídlí na adrese wood.mendelu.cz. umí řešit definiční obory funkce, vykreslit grafy, derivace, průběh funkce, integrály, diferenciální rovnice a běžné rovnice a nerovnice. Vše včetně postupu Všimněte si, která množina čísel na ose x tvoří definiční obor a která obor hodnot na ose y. Dále si všimněte, jak je daná funkce f(x)=0.5x vyjádřena grafem v kartézské soustavě souřadnic. Online kalkulačka vykresluje graf lineární funkce a vypisuje její vlastnosti. Na našem webu vyřešíte nejen lineární funkce snadno a rychle

Tak definicni obor je normalne cele R. A ty musis najit takovy hodnoty, ktery nejsou definovany. A ty odecist od definicniho oboru.napriklad:y = ln (1/(5x))Ve zlomku 1/5x, nesmi se delit nulou, takze x=0 neni v definicnim oboru.A logaritmus neexistuje pro 0 a zaporna cisla, takze zlomek 1/5x nesmi byt zaporny (nula nam nevadi, tu uz jsme stejne vyloucily v predeslem kroku) tedy x nesmi byt. Definiční obory složených funkcí U složitějších funkcí je naše taktita taková, že hledáme v této funkci výše zmíněné funkce, které mají definiční obor omezen, zapisujeme rovnice podmínek a poté hledáme taková x, která splňují všechny tyto podmínky najednou

Výpočet definičního oboru funkc

 1. Aplikace Kalkulačka bývá v systému Windows 10 již předinstalovaná, mezi které patří definiční obor, obor hodnot, průsečíky s osami, monotónnost, parita, extrém, inflexní body, asymptoty a tak dále. A jak na to? Stačí u daného předpisu funkce kliknout na ikonu blesku. U rovnic Analýza funkcí samozřejmě k dispozici.
 2. Určete definiční obor funkce kalkulačka - Najdete jej na našich stránkách. Vše pro tebe
 3. Definiční obor lineárních funkcí zahrnuje všechna čísla, tj. D(f) = ( - ∞; + ∞). Definiční obor všech funkcí čteme na ose x. Obor hodnot lineárních funkcí zahrnuje také všechna čísla, tj. H(f) = ( - ∞; + ∞). Obor hodnot všech funkcí čteme na ose y. Obecný tvar rovnice přímk
 4. Definiční obor značíme D(f), obor hodnot značíme H(f). Zjednodušené vysvětlení: definiční obor se skládá ze všech přípustných reálných čísel, která můžeme do předpisu funkce za x dosazovat, obor hodnot jsou všechna reálná čísla, která po dosazení vyjdou jako hodnoty y. 2. Jaký je definiční obor funkce fy x:
Sinus inverzní funkce — toto je obecná vlastnost inverzní

Definiční obor funkce - vyřešené příklad

Definiční obor a obor hodnot 1 - GeoGebr

http://www.mathematicator.comvíce o funkcích: http://mathematicator.com/search.php?q=funkceodkaz na navazující video: https://youtu.be/V5Tqe2Q295QKdyž hledám.. Definiční obor -% Funkce . V čase 9:49 je chyba v rovnici, má tam být u dvojky opačné znaménko, tedy \(3x-ax=4a+2\), tím pádem pro \(a=3\) máme \(0 \neq 14\) a pro \(a \neq 3\) máme \(x= \dfrac{4a+2}{3-a}\). Výslednou konečnou úvahu to neovlivnilo, jen je drobná změna v některých číslech, omlouvám se za chybu : Definiční obor funkce Obor hodnot funkce Inverzní relace Výpočty oboru hondot Řešené příklady Závěr Zdroje rozcestník Výpočty oboru hodnot užitím inverzní relace Pokud tedy chceme počítat obor hodnot, musíme užít invercní relace, tj. Vyměnit proměnné x a y..

Kalkulátor, průběh funkce. - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Kalkulátor, průběh funkce.. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Nejprve nalezneme předpis pro inverzní funkci g(x)=tan(x-3π/2)+6 a pak určíme definiční obor této inverzní funkce

FUNKCE VÍCE PROMĚNNÝCH. Funkce více proměnných jsou přirozeným zobecněním funkcí jedné proměnné. Pomocí nich lze popisovat realitu ve vyšších dimenzích, a budeme tedy schopni řešit i složitější prostorové problémy. V prvé řadě je však nutné uvést základní pojmy a získat elementární představu o těchto. Goniometrické funkce Inverzní funkce Definiční obor funkce Cyklometrická funkce arcsinus Funkce arcsin( x ) (na kalkulačkách značena sin -I ) je inverzní funkcí ke goniometrické funkci sin( x ) Princip inverzní funkce. Inverzní funkce f -1 k funkci f jako vstup vezme hodnotu závislé proměnné y a její výstup je hodnota x, kterou bych do funkce f musel dosadit, abych toto y dostal. Mějme funkci. Když dosadíme za x hodnoty 1 a 4, tak nám vyjdou funkční hodnoty 1/2 a 2. Jako body tyto dvojice můžeme zapsat [1;1/2] a [4;2]

Matematika: Funkce: Definiční obo

Matematické nástroje — Matematika polopat

Lineární funkce — online kalkulačka, gra . Funkce 2 Funkce, definiční obor, obor hodnot, graf funkce 3 Lineární funkce 6 Kvadratické funkce 8 Nepřímá úměrnost a exponenciální funkce 10 Logaritmická funkce 12 Goniometrické funkce 15 Vztahy mezi goniometrickými funkcemi 18 Goniometrické rovnice 18 Posloupnosti 19 Aritmetická. -Obligatorní podmínky (specifikují definiční obory proměnných vystupujících v modelu). Ing. Michal Dorda, Ph.D. 11. Lineární programování. Rovnice vyššího stupně - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Funkce goniometrické, exponenciální, logaritmické. Definiční obor, vlastnosti, grafy . Školní a vědecké kalkulačky Senco . Kalkulačka - půjčka na cokoliv. Přesvědčte se o výhodnosti Expres půjčky v naší kalkulačce splátek Úvěrová kalkulačka. Plánujete si vzít úvěr

Definiční obor a obor hodnot 0 - GeoGebr

 1. Definiční obor funkce jsou všechny přípustné hodnoty, které můžeme ve funkci f(x) dosadit za argument x tak, aby daná funkce měla smysl.. Co je to definiční obor funkce #. Jednoduchým příkladem může být funkce f(x) = 1/x.Definiční obor je množina všech přípustných hodnot, které když dosadíme do funkce 1/x, tak.
 2. kalkulátor • upravuje efektivně výrazy s proměnnými, určuje definiční obor výrazu • rozkládá mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuje tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic • řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeší soustavy rovnic, v jednodušších případech diskutuj
 3. Vlastnosti funkce 1 - Definiční obor a obor hodnot - YouTub . Vlastnosti funkcí sinus a kosinus -% Goniometrie a trigonometrie . Grafy s využitím vzorců -% Goniometrie a trigonometrie . Další úvahy a motivace -% Limita a spojitost funkce . Kmitání -% Kmitání a vlnění . Zavřít. Řešené příklad
 4. - Definiční obor funkce - Sudost a lichost funkce - Spojitost funkce - Lokální extrémy funkce - Monotónnost funkce - Konvexnost a konkávnost funkce - Graf funkce - Průsečíky grafu funkce s osami - Asymptoty grafu funkce - Tečna a normála ke grafu funkc
 5. Určete definiční obor funkce @i\, f(x)=\sqrt{\dfrac {1-x}{x+4}}@i. Vypíšeme podmínky, za kterých má funkční předpis smysl. Druhá odmocnina je definovaná pro nezáporná čísla, tj. @i\ \dfrac {1-x}{x+4} \geq 0\,@i a zároveň nelze dělit nulou, tj. @i\, x+4\neq 0@i. Nerovnici můžeme řešit algebraicky, viz nerovnice v.
 6. Definiční obor rovnice D=R. Rovnice obsahuje mocniny o třech různých základech, a proto zatím nemůžeme použít žádnou z probíraných metod. Musíme nejdříve rovnici upravit. Všimněme si, že rozklad základů mocnin na součin prvočísel je něčím zvláštní: 9=3\cdot 3,~15=3\cdot 5,~25=5\cdot

Definiční obor funkce. Zdravím, mám příklad y=ln(1-ln(x^2-5x+16))a nemohu se dopočítat správného definičního oboru, který by měl být (2,3) -Kalkulačka, jak udělat třetí odmocninu? (29)-Matematika-procenta (2)-Jak vypočítám průměr kruhu, když znám jen jeho obsah Kalkulačka Casio FX 3650 P- programovatelná- 2-řádkový display- 279 funkcí (201 vědeckých funkcí)- programové funkce- multi-replay funkce- integrály a derivace- paměť pro 360 prog. kroků- komplexní čísla- převody úhlů a souřadnic- trigonometrické a hyperbolické hyperbolické funkce- výpočty v soustavách o základu N. obsahuje vlastnosti elementárních funkcí, tj. definiční obor, graf, průsečíky s osami souřadnic, funkční hodnoty apod. forma testu: 1x na cvičení (během výuky) v průběhu prvních týdnů semestru; čas přibližně 15 min; bez kalkulačky; výsledek NEBUDE zahrnut do výpočtu známky; 2) Zápočtové test

Funkce s reálným exponentem – GeoGebra

Lineární funkce — online kalkulačka, gra

 1. VIDEO. Abychom pochopili, jak bude vypadat graf lineární funkce, je dobré si uvést pár příkladů. Z definice víme, že každá lineární funkce má tvar. y = a x + b. y=ax+b y = ax + b. Pojďme si tedy sestrojit grafy čtyř konkrétních funkcí. Funkce f: y = 2 x + 2. y=2x+2 y = 2x + 2
 2. definiční obor je množina reálných čísel, obor hodnot je interval \langle -1, 1 \rangle, funkce je omezená, funkce je periodická s periodou 2\pi, funkce není prostá. Pro funkci \sin(x) platí: je lichá, nulové hodnoty nabývá v bodech x=k\pi. Pro funkci \cos(x) platí: je sudá, nulové hodnoty nabývá v bodech x=(2k+1)\frac{\pi}{2}
 3. 9. Definiční obor a obor hodnot funkce Řešte všechny příklady bez použití kalkulačky! 1. Množiny Pojmy: množina, prvky množiny, prázdná množina, konečná a nekonečná množina, podmnožina, rovnost množin, doplněk množiny, průnik, sjednocení a rozdíl množin, disjunktnost množi
 4. Definiční obor funkce - odmocnina se zlomkem a logaritmem v argumentu Definiční obor funkce - Příklad 1 - Zlomek s odmocninou a logaritmus Definiční obor funkce - úvo Poděkování V prvé řadě bych chtěl poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce panu prof. RNDr. Pavlu Tlustému, CSc. za jeho rady, připomínky a nápady, ale i.

Schopnosť určovať definičný obor a načrtávať grafy elementárnych funkcií sú dobrým predpokladom na zvládnutie riešenia úlohy o priebehu funkcie aj v prípade zložitejších funkcií. V inžinierskej praxi sa stretávame s rôznymi funkciami a ich vlastnosti sú dôležité pri riešení množstva inžinierskych úloh Jestliže si určíme definiční obor, ve kterém celou rovnici řešíme, budeme při umocňování zaručeně umocňovat nezáporné číslo a tedy půjde o úpravu ekvivalentní. Zkouška pak nebude nutná. Ukážeme si tuto metodu na stejném příkladu Definiční obor: Graf: Funkce je spojitá na svém definičním oboru, π-periodická, není omezená a je symetrická, jmenovitě lichá, protože platí cotg(−x) = −cotg(x). Máme také cotg(x + π) = cotg(x), cotg(π − x) = −cotg(x).Nulové body kotangensu jsou body ve tvaru π/2 + kπ, kde k je libovolné celé číslo; jsou to i. Lomené výrazy - definiční obor, hodnota lomeného výrazu 17.09.2014 21:15 Výuka - zde Řešené příklady zde Prezentace ke stažení zde Definiční obor - doučování zde, procvičení :test 1, test 2 doplňovačka zde1, zde2,. Lomené výrazy před násobením nejprve krátíme, pokud je to možné Definiční obor je množina všech číselných hodnot, které mohou být dosazeny za X. Pod odmocninou nesmí být záporné číslo, tedy (x 2 - 3x) je větší nebo rovno nule. Tento výraz je kvadratická rovnice bez absoultního členu

Jak zjistit definiční obor funkce? - poradna Živě

Funkce je v matematice název pro zobrazení z nějaké množiny do množiny čísel (většinou reálných nebo komplexních), nebo do vektorového prostoru (pak se mluví o vektorové funkci).Je to tedy předpis, který každému prvku z množiny (kde se nazývá definiční obor) jednoznačně přiřadí nějaké číslo nebo vektor (hodnotu funkce). ). Někdy se však slovo funkce. Defini ční obor neobsahuje číslo π A =π Obor hodnot neobsahuje číslo 2 B =2 funkce má tvar: 2 k y x π = + − Protože nemáme žádné další informace, nem ůžeme ur čit poslední konstantu. Uvedené požadavky spl ňují všechny funkce ve tvaru 2 k y x π = + −, k R∈ −{0} Definiční obor funkce - odmocnina se zlomkem a logaritmem v argumentu Definiční obor funkce - Příklad 1 - Zlomek s odmocninou a logaritmus Definiční obor funkce - úvo Zlomková kalkulačka s postupem výpočtu krok za krokem. Sčítání a odčítání zlomků; násobení a dělení zlomků

Kromě oboru proměnné existuje i definiční obor proměnné. Do definičního oboru proměnné patří jen taková čísla, pro které daný výraz má smysl. To znamená, že po dosazení libovolného čísla z definičního oboru proměnné nenastane nepřípustná operace (dělení nulou, výraz nula na nultou, odmocňování záporného. Obor hodnot příklady. U každé funkce musíme také určit její definiční obor, což je množina všech přípustných hodnot argumentu x, tedy všechny hodnoty, kterých může proměnná x nabývat. Definiční obor funkce f značíme D (f). Jednoduchý příklad: f:y = x zde je definiční obor roven celé množině reálných čísel. zobrazení (pojem zobrazení, definiční obor a obor hodnot zobrazení, prosté zobrazenía inverzní) shodná zobrazení: osová a středová souměrnost, posunutí, otočení podobná zobrazení; stejnolehlost konstrukční úlohy řešené pomocí shodných a podobných zobrazení 6.2 Funkce načrtne grafy elementárních funkcí ( 13. cvičení: Definiční obory funkcí více proměnných. ZM1_cviceni13.pdf; Materiály k přednášce (materiály budou aktualizovány postupně po začátku semestru ) 1. přednáška: Klíčové matematické pojmy (výroky, definice, věta, důkaz). Symboly logických spojek, symboly kvantifikátorů Je zadán interval omezující definiční obor, to znamená, že za x můžeme dosadit libovolné reálné číslo z tohoto intervalu. D ( h ) = 〈 − 6, 2 ) Pod odmocninou nesmí být záporné číslo, proto x + 4 ≥ 0

Definiční obor funkce Onlineschool

Graf kvadratické funkce online. Kvadratická rovnice. Kalkulačka provádí řešení kvadratické rovnice. Zapište ji dle uvedeného obecného tvaru do formuláře. V případě, že se v rovnici nalézá znaménko minus, zapište příslušnou proměnnou jako záporné číslo Kvadratická funkce je taková funkce, kterou lze vyjádřit předpisem f(x) = ax 2 + bx + c, kde a, b, c jsou. - Definiční obor funkce - Sudost a lichost funkce - Spojitost funkce - Lokální extrémy funkce - Monotónnost funkce - Konvexnost a konkávnost funkce - Graf funkce - Asymptoty grafu funkce - Tečna a normála ke grafu funkce - Inverzní funkce - Lineární funkce - Lineární lomená funkce - Kvadratická funkce - Mocninná a Odmocninná. Kalkulačka po zadání vstupních hodnot spočítá objem a pocrch určitého tělesa u každé kalkulačky bude také obrázek kalkulačky Online kalkulačka se desetinnými čísly s postupem - výpočet: 0.5 * 10 * 12. Sčítání a odčítání desetinných čísel; násobení a dělení desetinných čísel. Zlomky a desetinná čísla

Kalkulačka nově pomůže i s funkcemi a grafy studuj

Na závěr určíme definiční obor. a obor hodnot . funkce: nejprve načrtneme graf funkce: pak graf funkce: PŘ: Načrtněte grafy funkcí. Určete jejich D(f), H(f) a . průsečíky s osami x, y: Na závěr využijeme vlastnosti . absolutní hodnoty a. Funkce absolutní hodnota. Seznámení s funkcemi s abolutní hodnotou Algebraické výrazy - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Definiční obory funkcí Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic (tj. stejné omezení jako na maturitní písemnou práci společné části) Goniometrické funkce, rovnice, nerovnice Reálná funkce jedné reálné proměnné, definiční obor a obor hodnot funkce, Goniometrické funkce sin, cos, tg a cotg ostrého úhlu v pravoúhlém trojúhelníku. Oblouková míra úhlů. Goniometrické funkce sin, cos, tg a cotg reálné proměnné - vlastnosti funkcí, grafy Goniometrické funkce být začátečníkem v oboru être jeune dans le métier. jeune. être jeune dans le métier být začátečníkem v oboru. définition. ensemble / domaine de définition d'une fonction definiční obor funkce. sphère. sphère d'action okruh působnosti, obor činnosti. Reklama

určete definiční obor funkce kalkulačk

Definiční obor funkce. Ahoj, můžu se zeptat: Jaký je definiční obor funkce: x/x2 + 1.....já si řekla, že x2 + 1 se nesmí rovnat nule, tudíž x2 se nesmí rovnat -1, ale jak teď vyřešit odmocninu ze záporného čísla? -Kalkulačka, jak udělat třetí odmocninu? (29)-Matematika-procenta (2)-Jak vypočítám průměr kruhu. Kalkulačka Další významnou funkcí programu je jeho grafické jádro pro vykreslování 2D grafů funkcí. Je zde možno určit definiční obor. Výstupem je obrázek, který po vytisknutí odpovídá skutečnosti (1 dílek = 1 cm), nebo lze zvolit výstup v měřítku Určit definiční obor a obor funkce Určit intervaly monotónnosti a lokální extrémy funkce Určit intervaly, kde je funkce konvexní a konkávní, inflexní bod Kalkulačka umožňuje výpočty nejrůznějších matematických funkcí a to plně v reálném i komplexním oboru čísel, použití inženýrské postfixové notace, počítání v hexadecimální, binární a oktalové soustavě, definiční obor funkcí arcsin(), arccos() v oboru komplexních čísel rozšířen na celou množinu.

Mohl by mi někdo pls napsat definiční obor u všech 4. příkladů? Všem předem moc díky.:-(:-(:-( 1 y= --- x-4 2 y= - --- (Před zlomkem je mínus) x -1 y. fce jedné proměnné.pdf př. 20 - 25.pdf př. 26 - 30.pdf př. 26.pd Definiční obor jsou všechna reálná čísla v intervalu (0, nekonečno).. Pozor, nula tam nepatří.. 2^x definiční obor nijak neomezuje, za x můžeme dosadit libovolné číslo.. Argument logaritmu (2×) ovšem musí být ostře větší než nula.. To se mi líbí. Citovat

Lineární funkce - výpočet a interaktivní gra

Množinu Df budeme nazývat definiční obor funkce f a množinu H f nazveme obor hodnot funkce f. Budeme psát yf= (x). Definice 1.3.1. Grafem funkce f nazveme množinu všech bodů (x,(fx)) v kartézské soustavě souřadnic. Poznámka Funkce f (x) může být dána různými způsoby. Některé nyní uvedeme: - yf= ()x, Omez její defini ční obor tak, aby bylo možné naléz Graf funkce. Funkce omezená, sudá, lichá, periodická, monotónní, prostá. Funkce inverzní a složená, jejich definiční obory a obory hodnot. Příklady dvojic inverzních funkcí. Funkce z Tabulky I. Jejich definiční obory, obory hodnot, základní vlastnosti a limity Rozptyl kalkulačka. Online nástroj pro výpočet statistických ukazatelů jako jsou průměr, medián, rozptyl, směrodatná odchylka a další. Menu Kalkulačka on-line Výpočet DP Rozptyl σ 2. Rozptyl σ 2 je průměrem druhých mocnin odchylek jednotlivých hodnot od aritmetického průměru z hodnot statistického souboru. σ 2 = ⅀ i = 1 n x i-x ¯ 2 n. σ 2 rozptyl; n počet prvků. určuje definiční obor výrazu • rozkládá mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuje tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic • řeší lineární a kvadratické rovnice a nerovnice, řeší soustavy rovnic, v jednodušších případech diskutuje řešitelnost nebo počet řešen

Konstrukce trojúhelníku podle věty sus – GeoGebra

Definiční obor (D) se určuje na ose x.Např. v úloze a) si promítni úsečku (graf) kolmo dolů na osu x. Výsledek je [2; 4), levý krajní bod do D patří (plné kolečko), krajní bod nikoli (prázdné kolečko).Možná místo hranaté závorky používáte zobatou R = mají definiční obor celou rovinu xy mimo bodů, pro které je funkce ve jmenovateli rovna nule. • Iracionální funkce tvaru z=2n f(x, y) jsou definovány pro body ),(x, y pro které platí nerovnost f(x, y) ≥ 0. • Logaritmické funkce )z=loga f(x, y jsou definovány pro body ),(x, y pro které platí 0.f(x, y) >

funkce - definiční obor a obor hodnot. Listopad slovní úlohy - pohybovky, procenta, směsi soustavy - slovní úlohy soustavy - sčítací metoda soustavy - dosazovací metoda soustavy rovnic se dvěma neznámými rovnice s neznámou ve jmenovateli. Říjen složený lomený výraz lomené výrazy - dělen Nejsou povoleny mobilní telefony, žádné písemně zpracované pomůcky, kalkulačky ani jiné technické výpočetní a grafické prostředky. Diferenciální počet funkcí dvou reálných proměnných - definiční obor, parciální derivace, Taylorův polynom, lokální extrémy. Materiály do cvičení

Definiční obor D(f) - množina všech x, pro které má daná funkce smysl. Obor hodnot H(f) - množina všech y, pro které má daná funkce smysl. Sudá funkce - graf funkce je souměrný podle osy y. Lichá funkce - graf funkce je souměrný podle počátku Předpokládané znalosti - definiční obor, obor hodnot, parita, monotónnost, extrémy, omezenost, funkce prostá (kalkulátor, počítač, interaktivní tabule) vhodnou metodu práce (samostatná práce, skupinová práce, práce s celou třídou)

a) Urči definiční obor a obor hodnot funkce f. b) Urči početně průsečíky grafu funkce f s osou x a osou y. c) Urči početně, pro která x D∈ f platí f x()≥−3. d) Sestroj (převedením na vrcholový tvar) do připravené soustavy souřadnic graf funkce y f x= (). K sestrojení použij šablonu stanoví definiční obor lomeného výrazu Algebraické výrazy proměnná, výraz mnohočleny a operace s nimi lomený výraz, definiční obor výrazu vzorce a b a b a b a b 23, , ,2 2 3 3 rozklad mnohočlenu na součin vytýkáním a užitím vzorců operace s lomenými výraz Vlastnosti funkcí — příklady, online kalkulačky, grafy . Načrtněte grafy funkcí 2 x, arctg x, -1/ x 4 a určete jejich definiční obor a základní vlastnosti. Uveďte alespoň tři typy funkcí, jejichž obor hodnot je R. Opravte následující tvrzení, aby bylo pravdivé: Cyklometrické funkce jsou inverzní k funkcím goniometrický Výpočet posloupnosti online. Na obrázku vidíme, že členy posloupnosti se stále více a více blíží nule. Čím je větší n, tím je menší hodnota a n a tím více se blíží nule. Graf se nikdy horizontální osy nedotkne, protože nikdy nebude platit rovnice 1/n = 0 (kde n je přirozené číslo).Nicméně stojí za to zjistit.

úhel může být libovolný => definiční obor R 1. souřadnice bodu na jednotkové kružnici může být od -1 do 1 => obor hodnot <-1,1> Funkce tg: musíme vyloučit případy, kdy je cos roven 0, což je v lichých násobcích čísla /2 označme k zastupující libovolné celé číslo => definiční obor R\{(2k+1) /2, k C Funkce 2 Funkce, definiční obor, obor hodnot, graf funkce 3 Lineární funkce 6 Kvadratické funkce 8 Nepřímá úměrnost a exponenciální funkce 10 Logaritmická funkce 12 Goniometrické funkce 15 Vztahy mezi goniometrickými funkcemi 18 Goniometrické rovnice 18 Graficky - křivkou, přímkou, body - v pravoúhlé soustavě Obecně takovou kvadratickou funkci poznáme podle předpisu ve tvaru f(x) = ax^2 + bx + c, kde a,b,c\in\mathbb{R} a a\neq 0.Podmínka pro člen a je přitom zcela logická - kdyby platilo, že a = 0, pak by z předpisu funkce zmizel kvadratický člen a z naší funkce by se stala funkce lineární.Někdy se setkáte i z předpisem y = ax^2 + bx + c

Nejsou povoleny tabulky, vzorce ani kalkulačka. Testy jsou většinou náročné, někdy je varianta opravdu obtížná, tudíž je potřeba mít napočítáno co nejvíce příkladů. Z testů je skvělý výsledek nad 30 bodů, poté u ústní zkoušky se na Tebe budou dívat jinak. algebra, definiční obor Mendelu kalkulačka Zrození mechanických kalkulátorů - user . Pojďte na výlet do minulého století, na výlet do časů, kdy počítače a počítačky (angl. computers) nebyly stroje, ale byli to lidé.Na přelomu 19. a 20. století došlo k pokroku, který práci počítačů zásadně změnil k lepšímu: bylo možno sestrojovat první spolehlivé a hromadně vyráběné kalkulátory. potřebnost výpočetní či jiné techniky (kalkulátor, počítač, interaktivní tabule) vhodnou metodu práce (samostatná práce, skupinová práce, práce s celou třídou). Pro každou aktivitu je v Šabloně pro učitele připraveno zadání, vzorové řešení doplněné metodickými poznámkami a další potřebné informace