Home

Literatura 1 světové války

LIT - Literatura - Literatura proti fašismu a totalitarismu, obraz utrpení za II. světové války; LIT - Literatura - Ohlas 1. světové války ve světové a české literatuře; LIT - Literatura - Prvořadé osobnosti současné české i světové literární produkce; LIT - Literatura - Realismus a naturalismus ve světové próze 19. 1. světová válka v literatuře Snad nejznámější českou literární postavou je voják Švejk a jeho nesmrtelné šibalské parodování všeho vojenského a monarchistického.Neodmyslitelnou součástí knihy Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války jsou Ladovy ilustrace. Kniha byla převedena do několika filmových a dramatických podob a´přeložena do. MEZIVÁLEČNÁ SVĚTOVÁ LITERATURA. 1.sv. válka bezohledně rozmetala všechny zbylé dosavadní jistoty (sociální i ideologické). Po jejím skončení se nově utváří podoba světa. Kromě škod přinesla tato doba také velké sblížení mezi Evropou a Amerikou. Mnohé státy se vydávají po vzoru USA, Anglie a Francie na cestu. 12. Odraz 1. světové války v literatuře Dobové pozadí 1. světová válka (1914 - 1918) byla válkou velmocí o světovládu, i když záminkou k ní byl atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu, spáchaný srbským studentem Gavrilem Principem jako protest proti habsburské okupaci země

OBRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY - otřesné zážitky z fronty, válka pojímaná jako nesmyslné vraždění ( F (1. světová válka v české literatuře, Literatura referát 1.světová válka v české literatuře. - přátelství, stesk po domově, humorné prvky, kritika nesmyslnosti války, dálší prózy jsou proti měšťáctví nebo o životě, Moudrý Engelbert - o neumění žít. § Jan WEISS - tématika války (1. svět.) Barák smrti - o tyfovém baráku v zajateckém táboře. 17. První světová válka v literatuře. legionářská literatura - tvorba těch autorů, kteří zachytili činnost legií v 1. světové válce celá Transibiřská magistrála pod kontrolou našich legií - strategická poloha Jaroslav Hašek. alkoholik, dobrodruh, provokaté Literatura během první světové války. Literární produkce se v tomto období vyznačovala krizí hodnot lidstva. Zásadní vliv na tvorbu získal expresionismus. Jeho prvky se objevovaly především v dílech Josefa a Karla Čapka, ještě výrazněji pak u Richarda Weinera Román z 1. světové války. Je z r. 1929. Líčí zde 1. světovou válku v Evropě z pohledu amerických vojáků (ve válce na straně Dohody). V době 1. světové války působí jako dopisovatel. Řadu osobních zážitků vkládá do románu. DALTON TRUMBO. Johny si vzal pušku. Román. Děj je soustředěn na hl. hrdinu

15. Odraz 1. světové války ve světové literatuře /charakter doby, vliv válečných zážitků, autoři, díla/ 1.světová válka (1914-1918) byla válkou velmocí o světovládu, i když záminkou k ní byl atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu, spáchaný srbským studentem Gavrilem Principem jako protest proti habsburské okupaci. 1. světová válka - šel do války, přeběhl v Rusku k ruskému vojsku, stal se členem rudé armády, bojoval za socialismus. 1920 - návrat do Čech - změnil se - smáli se mu, těžce to nesl a odchází do Lipnice, uzavírá se do sebe, začíná pít a psát. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 1921 - 192 1. SVĚTOVÁ VÁLKA VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE. 29.05.2015 08:53. 1. SVĚTOVÁ VÁLKA VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE - válka způsobila otřes v celé Evropě - cílem literatury s válečnou tematikou je varovat před hrůzami, působit protiválečně . Erich Maria Remarque (1898-1970) - vlastním jménem Erich Paul Remar Odraz 1. sv. války v české a světové literatuře Charakteristika • sv. válka 1914-18 - záminkou sarajevský atentát na Františka Ferdinanda d'Este • díla vznikala za války i po ní • pocity, životní postoje a hrůzy, utrpení lidí za války • autentická díla (autoři se jich někdy zúčastnili) Světová literatura Ztracená generace reportáže Plzeň čeští vojáci v 1. světové válce Vídeň mystika církev léto deníky bavlníkové plantáže ženy v 2. světové válce Nápověda - Podmínky užití - Napište nám - Dnes přidané knihy - Statistik

1.světová válka v naší i světové literatuře, CJ - Český ..

 1. Literatura po 1. Sv. Válce LEGIONÁŘSKÁ LITERATURA - po roce 1918, ovlivněno zážitkem první sv. války (Češi bojují na straně Rakouska, tedy ne za vlast, přebíhají, tvoří legie a Rusku a v Itálii, po revoluci v Rusku spíš v protibolševickém táboře, to po návratu do Čech více měně negativně hodnoceno, po 2 sv. válce zavrhováni a politicky pronásledováni)
 2. 1. SVĚTOVÁ VÁLKA Literatura zaujímala 3 druhy postojů: 1. Autoři líčili válku jako nesmyslnost a zběsilost, lící ji jako krizi lidstva, ve které se ničí hodnoty lidské i hmotné 2. Válečný realismus - zachycuje válku jako sled faktů a chce ji pouze popsat (tito autoři byli většinou na frontě) 3
 3. 1. světová válka ve světové a české literatuře 1. 1914 - 1918 - 1. světová válka 2. v 1. polovině 20. století nastal velký rozvoj techniky a civilizace, r. 1914 začíná 1. světová válka (atentát na F. F. d´Este 28. 5.), Trojspolek (Německo, RU, Itálie) x Dohoda (Anglie, Francie a Rusko), končí r. 1918 rozpadem R-U a.
 4. Světová literatura 1. poloviny 20. století. Odraz válek ve světové próze. Čítanka I. Charakteristika literatury s tematikou 1. světové války. 1. Charakteristika válečné látky. 2. Obecná tematika válečné literatury A) 1. světová válka B) Španělská občanská válka C) Další válečné události. 3
 5. Po roce 1945 (částečně již před ním) se hlavní tématem literatury stala druhá světová válka a její důsledky. Tím se do popředí mnoha národních literatur dostala protiválečná témata. Velká část autorů této literatury se války přímo účastnila jako vojáci anebo v případě německých autorů byli již před válkou nuceni odejít do exilu
 6. ČESKÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ 3 I. PPÓZA 1. První světová válka v eské literatuře Jaroslav Hašek (1883-1923) narodil se v Praze vyučil se drogistou a později se stal bankovním úředníkem, stýkal s

Literatura a 1.světová válka. 1. SVĚTOVÁ VÁLKA. Literatura zaujímala 3 druhy postojů: 1. Autoři líčili válku jako nesmyslnost a zběsilost, lící ji jako krizi lidstva, ve které se ničí hodnoty lidské i hmotné 2. Válečný realismus - zachycuje válku jako sled faktů a chce ji pouze popsat (tito autoři byli většinou na. Arial Calibri Motiv sady Office Světová literatura 1. poloviny 20. století Světová literatura do roku 1945 Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 1. světová válka (1914-1918) Snímek 7 Snímek 8 Komunismus Snímek 10 Nacismus a fašismus Snímek 12 Věda a technika Architektura, malířství, sochařství Snímek 15 Snímek 16 Snímek 17 Od. Military. Válečná literatura v Levných knihách zahrnuje jak knihy o 1. světové válce nebo 2. světové válce, tak knihy o dalších válečných konfliktech. Military literatura obsahuje rovněž portréty slavných či nechvalně proslulých osobností - generálů, důstojníků i vojáků. Součástí válečné literatury jsou.

1. světová válka v literatuře :: Literaturaprostudent

•jako dobrovolník se zúčastnil 1. světové války (raněn) •střídal zaměstnání (redaktor, automobilový závodník, ) •žil ve Švýcarsku •na začátku 2. světové války emigroval do USA TVORBA •jeho knihy páleny (nacisty byl označen za literárního zrádce) •kritika války •popis zážitků z války Studijní materiál Česká literatura od 1. pol. 20. let do konce 2. světové války už se na Tebe teší v rubrice Literární období, Literatura. Nenech ho čekat dlouho :-) Že i tak vážná témata jako je válka nebo holokaust patří do literatury pro děti, dokazuje množství kvalitních knih, které na toto téma bylo napsáno. Tento článek vznikl při příležitosti 70. výročí konce druhé světové války za účelem nabídnout přehled těchto knih všem zájemcům, a především těm, kteří s.

Dějiny bez faktografie Peter Englund: Válka a naděje.Osobní příběhy z 1. světové války. Přel. Lubomír Sedlák, CPress, Brno, 2014, 584 s.. Patřím k těm, které před několika lety uchvátily nesmírně obsáhlé, ale vskutku dechberoucí publikace Petera Englunda Nepokojná léta (1993, česky 2001) a Nepřemožitelný (2000, česky 2004), díky nimž se tento švédský. Testi.cz > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > 2. světová válka(1.) test 2. světová válka(1.) Test vyzkoušen 11136 krát, průměrný výsledek je 60%. Kdo z těchto autorů během 2. světové války zahynul v koncentračním táboře? Karel Poláček. Jiří Voskovec. Materiál zpracovává téma 1. světové války v literatuře. Nabízí texty tří autorů - E. M. Remarque (Na západní frontě klid), Romain Rolland (Petr a Lucie), E. Hemingway (Sbohem, armádo a Stařec a moře). Na začátku pracovního listu je položeno několik otázek týkajících se 1. světové války, poté následuje vždy: - životopisný medailonek autora (doplň slova z. - 1 - 15. TÉMA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY V ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATUŘE - odraz 1. sv ětové války ve sv ětové literatu ře (H. Barbusse, R. Rolland, E. M. Remarque, E. Hemingway) - zobrazení války v díle J. Haška, J. Kratochvíla, R. Medk téma 1. světové války v české poezii. Fráňa Šrámek: Života bído přec tě mám rád, antimilitarismus: odpor proti válce: odmítání všech válek i obranných, Modrý a rudý: báseň Raport, modrý: barva uniformy x červený: barva anarchismu, odpor ke společnosti, vyjadřuje odpor k válce a válečnému utrpení - antimilitaristické verš

Světová literatura 1

 1. Úvod » Literatura » Teorie » Odraz 1. světové války v literatuře. Odraz 1. světové války v literatuře. 19. 7. 2011- ve F
 2. 12. Odraz 1. světové války v literatuře Pracovní list 12B 1. Ukázky a úkoly A Henri Barbusse: Oheň Probouzíme se. Díváme se s Paradisem na sebe a rozpomínáme se. Vracíme se do života a do jasu dne jako do těžkého snu. Před námi se znovu rodí neblahá pláň, v níž se rozmazaně rýsují nejasné, ponořen
 3. Erich Maria Remarque (1898 - 1970) Obrázek č. 1 Erich Maria Remarque vlastním jménem Erich Paul Remark německý prozaik dobrovolník v I. světové válce v době II. světové války emigroval do USA zemřel ve Švýcarsku Literární tvorba romány protiválečné vystihuje pocity ztracené generace později zaměřen.
 4. SVĚTOVÁ LITERATURA 1. pol. 20. století - 1. sv. válka -kdo za ni nese odpovědnost? A) REALISMUS = přesný, objektivní obraz skutečnosti, orientace na široký okruh čtenářů, vzniká v 19. století jako proti-romantický program = cílem je vykreslit obraz světa jaký je
 5. Studijní materiál Próza po 1. světové válce - literatura už se na Tebe teší v rubrice Literární období, Literatura. Nenech ho čekat dlouho :-)
 6. utes ago by. hasek_tomas_15586. 0. Save. Edit. Edit. SVĚTOVÁ MEZIVÁLEČNÁ.

Pátrejte po svých předcích: seznamy padlých, zemřelých, nezvěstných, raněných či zajatých v 1. světové válce. Vojenský historický ústav (VHÚ) Praha připravil pro veřejnost ve spolupráci s Národní knihovnou ČR on-line digitální kolekci tištěných pramenů k válečným ztrátám rakousko-uherské armády z let 1914-1918 účastnil se 1.světové války; získal Nobelovu cenu za literaturu; Dílo: Sbohem, armádo (román) - vypravěčem je americký poručík, který během 1.sv.války sloužil v italské armádě - prožívá lásku k anglické ošetřovatelce Catherine, je zraněn, vyšetřován za zabití důstojníka - s Catherine utíkají do Švýcarsk Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici po 1. světové válce výrazná diferenciace autorů v oblasti názorové i tematické. ve 20. letech převaha menších prozaických žánrů (povídka), ve 30. letech rozsáhlejší útvary (román) literatura reaguje na dobové vlivy - odraz války, rozvíjí se množství proudů (expresionismus, meziválečná avantgarda) 1917

Světová válka v literatuře 1. světová válka (1914 - 1918) způsobila hluboký společenský a duchovní otřes v celé Evropě a ovlivnila sféru ekonomickou, politickou, sociální i uměleckou a kulturní objevuje se pocit, že všechny dosavadní hodnoty civilizační i kulturní jsou nesmyslné (demokracie, humanistické ideály. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Vojenství > První světová válka, 1914-1918 Světová literatura 1. poloviny 20. století 1.1 Poezie 1. poloviny 20. století 1.2 Próza 1. poloviny 20. století . odráží období druhé světové války. 4. Jak se promítá filozofie existencialismu v životních postojích. hlavního hrdiny románu Cizinec od Alberta Camuse? 5. Kdo je autorem neorealistických románů Římanka.

Legionářská literatura: 1. světová válka v Československu. Pro přehrání dalších podcastů se prosím registrujte. Aplikace je ZDARMA. Váš email potřebujeme pouze k tomu, abychom vám mohli vybírat podcasty přesně na míru. Budete moci odebírat podcasty, hledat osobnosti a témata napříč podcasty, aby vám neunikl žádný. milostná novela z doby první světové války. v prostoru podzemní dráhy (úkryt před bombardováním) se Petr s Lucií poprvé setkává Světová literatura po 1. světové válce Last modified by

Meziválečná literatura. Charakteristika období: - koncem I. světové války dochází ke vzniku Československa (1918), ale také KSČ (1921). V letech 1929 - 1933 nastává světová hospodářská krize. Ve 30. letech nastupuje fašismus v Itálii a Německu. Hrozba II. světové války. Mnichov 1938. Expresionismu - vzniká v letech. Světová literatura po 1. světové válce R. Rolland, H. Barbusse Romain Rolland (1866 - 1944) fracouzský spisovatel, dramatik, kritik, nositel Nobelovy ceny za literaturu z r. 1915 narodil se na malém městě; pro jeho nadání se rodiče přestěhovali do Paříže byl profesorem na Sorboně peníze za Nobelovu cenu věnoval na pomoc lidem postižených válkou napsal mnoho. Odraz 1. světové války v literatuře. Materiál je součástí projektu Odraz 1. světové války v moderní výuce a je prostřednictvím Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014 spolufinancován MŠMT Literatura vztahující se ke druhé světové válce 1. Protiválečná a protifašistická literatura 30. let Značná část české kultury 30. let, zejména jejich druhé poloviny, je ovlivněna blížící se válkou. Citlivě na ni reagují umělci nejrůznějších směrů a rozdíly mezi nimi se poněkud stírají

Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku na téma 1. světová válka v literatuře.Nejdříve heslovitě uvádí historické souvislosti, poté vyjmenovává významné spisovatele a jejich díla Česká meziválečná próza, první světová válka ve světové a naší literatuře, nástup moderního umění, česká poezie ve 2. polovině 19. století, balada Zápisky z hodin českého jazyka a literatury seznamují s autory a díly české meziválečné prózy, obrazem první světové války v naší a světové literatuře.

Legionáři- pronásledování za Protektorátu i po Únorovém převratu, Domácí odboj - Manifest českých spisovatelů (1917) - 222 umělců, Zahraniční odboj - Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš, Rastislav Štefánik - myšlenka čechoslovakismu 28. Října 1918 vznik ČSR, LITERATURA - věznění za protirakouskou činnost - Bezruč, Machar, Dyk, vlastní zážitky z front a. Sociálně kritický román. Antoine de Sainte-Exupéry (1900-1944) Povoláním pilotem, zemřel v průběhu druhé světové války. Malý princ (1943) - pilot, jehož letadlo se porouchalo uprostřed pouště potkává zvláštního malého chlapce.Ten cestoval z planety na planetu poté, co opustil tu svoji, kde bydlel sám tato literatura se dělí na 3 části: část věnovaná světovým autorům, kteří se vracejí k tématům 1. světové války. tato část tvorby je věnovaná českým autorům. legionářská literatura = próza, kterou psali legionáři. Německá literatura. Erich Maria Remarque-vlastním jménem Erich Paul Remarqu Srovnání cen Přehled české literatury - Od počátku do konce 1. světové války pro ZŠ a SŠ: Od počátku do konce 1.světové války pro ZŠ a SŠ - Bradáčová Dagmar. Nejlevnější e-shop NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY. Cena 128 Kč! Zboží za akční ceny, slevy. Nakupuj levně Odraz 1. světové války v moderní výuce - Odraz 1. světové války v moderní výuce: 03-Prezentace a pracovní listy 03-Prezentace a pracovní listy. Obsah: Jméno Popis Datum; 01 - Bojové chemické látky.pptx: 15.01.2015: 02 - Bojové chemické látky PL.pdf: 15.01.2015: 03 - Výroba chlóru elektrolýzou LP ZŠ.pdf.

Tento souhrnný literární test je vlastně taková literární rozcvička pro všechny, kteří se připravují na nějakou podobnou písemku ze světové literatury 20. století. Určen je pro studenty středních škol a gymnázií, obsahuje 10 otázek a časově vám nezabere déle než 5 minut. Určitě to neberte tak, že k přípravě stačí pouze tento typ procvičení, klidně. Přehledné dějiny literatury. [Díl 1.], Dějiny české a slovenské literatury s přehledem vývojových tendencí světové literatury do první světové války, 199 Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Prezentace vytvořená v programu MS Powerpoint seznamuje žáky se základním přehledem podmínek, které utvářely českou společnost po skončení I. světové války a které napomohly vzniku nových směrů a proudů

Okupace, druhá světová válka Diferenciace - vznik obrovského množství směrů Legionářská literatura. Válečná tématika, válka jako historická událost Vlastní zážitky nebo vypravování Za 1. světové války na frontě. Praha 7 Holešovice pondělí—neděle 8:00—20:00 info@knihobot.cz +420 771 115 91 Mládí a první. Test je zaměřen především na světové autory. 1. Děj novely se odehrává od středy ledna do Velkého pátku (březen) v prostředí Paříže. Jedná se o dílo autora: 2. Předchůdcem tohoto nového směru byl Christian Morgernstein (dílo šibeniční píseň): Jedná se o směr: 3 Náměstí Odboje 0/01 - druhá část textu na pomníku obětem 1. a 2. světové války z řad občanů Medlánek, říjen 2019. prameny, literatura. Ostatní literatura Pomníky a pamětní desky padlým v 1. světové válce v Brně Pamětní desky a pomníky v Brně. (Soupis pamětních desek a pomníků existujících či již jen. Použitá literatura. Romana BERANOVÁ - Vladimír BRUŽEŇÁK - Tomáš KÁRNÍK - Josef MACKE - Jaroslav VYČICHLO, Stopy Velké války: pomníky 1. světové války a zajatecké tábory na území dnešního Karlovarského kraje, Sokolov 2018, s. 198

1. světová válka v české literatuře - Literatura ..

Koupit Koupit eknihu. První světová válka očima českého vojáka. První díl dvoudílného projektu, který se pokouší poskytnout zájemcům o vojenskou historii základní fakta a údaje o složení, organizaci, výzbroji a výstroji ozbrojených sil Rakouska-Uherska v předvečer 1. světové války, ale i o prožitcích české společnosti na počátku tohoto konfliktu Uplynulo sto let od konce 1. světové války a založení Československé republiky, jejíž existence trvala pouhých dvacet let. Ve městech a především po venkovské krajině východních Čech je na ni rozptýl.. Povolený počet pokusů: 1. Test byl uzavřen Pátek, 11. prosince 2020, 19.00. Časový limit: 45 min

Srovnání cen Přehled české literatury - Od počátku do konce 1. světové války pro ZŠ a SŠ: Od počátku do konce 1.světové války pro ZŠ a SŠ - Bradáčová Dagmar. Nejlevnější e-shop NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY. Cena 81 Kč! Zboží za akční ceny, slevy. Nakupuj levně Studie se zabývá evroou kinematografií od konce první světové války do 60. let minulého století. Mapuje vývoj nejsilnějších národních kinematografií, zmiňuje významná umělecká či experimentální filmová hnutí i tendence komerční tvorby, zasazuje změny v kinematografii do širšího socio-ekonomického kontextu Testi.cz > Jazyky/Kultura a knihy > Literatura > 2. světová válka(1.) test 2. světová válka(1.) Test vyzkoušen 11137 krát, průměrný výsledek je 60%. Kdo z těchto autorů během 2. světové války zahynul v koncentračním táboře? Karel Poláček. Jiří Voskovec.

Žlutice - pomník Friedricha Ludwiga Jahna | Památky a

Video: 1.světová válka v české literatuře - Literatura - Referáty ..

První světová válka v literatuře<

Česká literatura v letech 1900-1945 - Wikipedi

SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. 29.05.2015 08:44. SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ . počátek 20. století - exploze nových a originálních pohledů na skutečnost - umění přestává být svědectvím viděného, ale stává se projevem cítěného → umělecké dílo je zrcadlem vnitřního světa umělc Americká próza mezi válkami-ztracená generace = skupina amerických autorů 20. let 20. století, ketří byli poznamenáni duchovním otřesem 1. světové války a kteří zároveň vystřízlivěli z tzv. amerického sn Obraz 1. světové války v naší i světové literatuře. Kategorie: Literatura. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Jedná se o přehled informací o naší i světové literatuře ovlivněné první světovou válkou. Zabývá se literaturou francouzskou, americkou, německou, ruskou a. Obraz 1. světové války ve světové a české literatuře - Světová literatura 1. poloviny 20. století Významní prozaikové oficiální literatury po roce 1945. Téma člověk-válka-násilí v literatuře. Napsat komentář Zrušit odpověď na koment.

Téma 1. a 2. světové války ve světové literatuř

Odraz 1.sv.války ve světové literatuře, LIT - Literatura ..

9) LITERATURA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE - svět procházel ve druhé pol. 20.stol. mnoha sociálními, hospodářskými a kulturními proměnami, na které reagovala také literatura a) téma války Deník Anne Frankové Heinrich Böll [hajnrich bel]: Kdes byl,Adame Günther Grass [gyntr gras]: Plechový bubíne Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Odraz 1.a 2.světové války v literatuře světové i české - maturitní otázka Odraz 1.a 2.světové války v literatuře světové i české - maturitní otázka. Kategorie: Literatura. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu 1. světová válka První světová válka přinesla otřesné zkušenosti a strašlivé následky. Plno autorů v mládí chodilo ze školy rovnou na bojiště, kde ztráceli své ideály o svobodě a demokracii

Daniel Kahneman – Wikisofia

22. Odraz 1. světové války ve světové a české literatuř

Pokud Vás fascinují války a rádi byste se dozvěděli větší podrobnosti než to, co jste si odnesli ze školních lavic či máte rádi válečné romány, nahlédněte právě do této kategorie věnované právě tomuto tématu. Naleznete tu knihy o první světové válce, druhé světové válce, stoleté válce, korejské válce, válce ve Vietnamu, studené válce, válce v Iráku. Světová literatura 1. poloviny 20. století. Antiutopie Čítanka 1. Charakteristika antiutopické literatury A) význam pojmu utopie a utopie v literatuře B) význam pojmu antiutopie a antiutopie v literatuře 2

1. SVĚTOVÁ VÁLKA VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE :: Mgr. Slavomír Mách

1. světová válka ve světové literatuře Druhá světová válka v literatuře - Wikipedi . Legionářská literatura. Jaroslav Hašek. 1. světová válka ve světové literatuře → rozbor Na západní frontě klid → rozbor Petr a Lucie → rozbor Sbohem, armádo! a Stařec a moře ODRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V LITERATUŘE - PROJEKT. B Reakce na válku v české literatuře - poezie: František Halas, František Hrubín, Jaroslav Seifert - próza: Arnošt Lustig, Ludvík Aškenazy, Bohumil Hrabal, Ota Pavel. zadání: zpracujte jako výukový plakát svými slovy, nikoli staženými texty z internet Dějiny udatného českého národa je TV seriál se 111 díly podle knihy Lucie Seifertové.Pavel Koutský: výtvarník, režisér, scénárista, totální animátor. Autor d.. Druhá rovina příběhu se odehrává v roce 1947, během zmatků a dozvuků druhé světové války. Americká studentka vysoké školy Charlie, která má od života jiná očekávání, než by se na dívku z jejích vrstev slušelo, neplánovaně otěhotní, leč jaksi postrádá manžela, což je v dané době nepřípustné

Literatura - maturitní témata z literatur

Poezie už není ani o 1. světové válce ani o vzniku ČSR. Dospívá civilismus (oslavuje technický pokrok, vědu a civilizaci) - S. K. Neumann, J. Hora a vitalismus (radost a oslava života) - K. Čapek, rozvíjí se poezie čistého srdce Letadla 1. světové války 1914 - 1918 Originální název: Aircraft of World War I 1914 - 18 (2010) Žánr: Literatura n 0,00 Kč 0 ks zboží . HISTORICKÁ LITERATURA; Doporučujeme; PŘIPRAVUJEME; PRÁVNICKÁ LITERATURA Že bylo dost knih o druhé světové válce? Ale kdeže. Dnes po více než třiceti letech, v novém překladu Libora Dvořáka a poprvé bez cenzorských zásahů, vychází titul laureátky Nobelovy ceny za literaturu Světlany Alexijevičové zvaný Válka nemá ženskou tvář. A stále se zásadně liší od všeho, co člověk o válce slýchá

první světová válka (1914-1918) - štítek Databáze kni

 1. 2014-09-10 Archiv Korměříže PhDr. Zezulová - Kroměříž a 1.světová válka 1914-1918.mp
 2. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Historie - dějiny > Druhá světová válka (1939-1945)
 3. První světová válka očima českého vojáka. První díl dvoudílného projektu, který se pokouší poskytnout zájemcům o vojenskou historii základní fakta a údaje o složení, organizaci, výzbroji a výstroji ozbrojených sil Rakouska-Uherska v předvečer 1. světové války, ale i o prožitcích české společnosti na počátku tohoto konfliktu
 4. Literatura: Liddell Hart - Dějiny druhé světové války (2000) Fotografie: Ve fotogalerii jsou zařazeny snímky z dobové německé propagandistické publikace k válce na Západě včetně fotografií dobyvatelů Eben Emael a hrůz letecké války, do té doby nepoznaných. Druhá část zachycuje pevnost Eben Emael v současné době a.
 5. Stružná - pomník obětem 1. světové války. Pomník obětem 1. světové války v podobě silné kamenné nápisové desky od neznámého autora nechalo zřídit v době po roce 1926 obecní zastupitelstvo uprostřed severovýchodní ohradní zdi na nově založeném hřbitově severozápadně od obce Stružná (Giesshübl)
 6. Národnostní menšiny , Sudetští Němci , Veterán z 2. světové války, východní fronta , Veterán z 2. světové války, západní fronta , Voják Wehrmachtu. Mnichovská dohoda, Německé obsazování ČSR, Vypuknutí 2. světové války, Letecká bitva o Anglii, Operace Barbarossa - napadení SSSR Německem a 2 další výročí
 7. 1 SVĚTOVÁ LITERATURA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE Díla ze školního maturitního seznamu jsou podtržena. Albert Camus (1913 - 1960) - Francouzský spisovatel, spolu s Jeanem-Paulem Sartrem bývá považován za hlavního představitele existencialismu (ačkoliv Camus se k Sartrově existencialistické filozofii nehlásil). existencialismu
Alberto Moravia

Literatura po 1. světové válce - MATURITA.C

 1. Světová literatura po 2. sv. válce - autoři a díla ; Vývoj poezie od konce 2. světové války. Česká próza 50. a 60.let. • protiválečná literatura. • nositel Nobelovy ceny za literaturu, 1915. º děj se odehrává na pozadí 1. světové války
 2. Tento článek pojednává o bojích na frontě v Srbsku během první světové války . Srbská kampaň. konflikt: První světová válka. Srbské jednotky připravené k boji. trvání: 28. července 1914 - 3. listopadu 1918. místo: Srbsko, Černá Hora, Řecko, Albánie. výsledek
 3. V jakých letech byla první světová válka? 1900-1905. 1910-1913. 1914-1918. 1919-1925. 2/10. Jak se jmenovalo spojenectví vítězných státu? Dohoda. Trojspolek
 4. Německo po první světové válce. Po první světové válce v Německu vládl nepořádek a chaos. Vojáci, kteří se vrátili z fronty domů, považovali republiku jako urážku všeho, za co bojovali a umírali na frontě. Císař abdikoval a oni již neměli žádný důvod bojovat
Avro Anson – Wikipedie

Literatura a 1.světová válka - MATURITA.C

 1. TracesOfWar.com. Stopy války - web, který ukazuje lokace, kde se nachází muzea, pomníky, válečné hřbitovy, opevnění a další pozůstatky 1. a 2. světové války (možno vyhledávat podle regionu i podle druhu památky)
 2. Literatura. Vyšel kompletní seznam čs. vojáků na Západě za 2. světové války Michal Cabejšek | 29. 1. 2012 Články z rubriky. Autogramiáda ke knize Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel proběhne 9. července v Paláci Luxor. Pokřtěna byla bez kmotra
 3. Třicetileté války a válkám o dědictví rakouské a bavorské na českém území. Obdobně, na základě podrobných analytických sond k složitým a též doposud nezpracovaným tématům první a druhé světové války (např. válečných zajateckých táborů) je představen komplexní pohled na složitou a válkami zatíženou.
&quot;Generál nebe&quot; slaví 95

1. světová válka ve světové a české literatuře - maturitní ..

Na pozadí čtyřletého maratónu připomínání si 1. světové války a s ohledem na aktuální výročí 2. světové války se tematický blok soustředí na analýzu způsobů, možností a forem, které konstituují reflexi vzpomínek na válku v různých podobách literárního zpracování První světová válka skončila a Patton je stejně jako všechny americké jednotky odvelen zpět do vlasti. Tam je jmenován velitelem nově vzniklých tankových sil US army. Tato jednotka nese název 314. tanková brigáda. V průběhu dvacátých a třicátých let byl Patton zastáncem tankového boje

MG 34 – WikipedieKniha: Dějepis pro 8