Home

Transformační koučování

Transformační koučování - coachingsystems

Transformační koučování je specifické hloubkou, kterou zasahuje, konkrétně podporuje změnu člověka samotného. Podporuje změnu životních postojů, hodnot a přesvědčení, pomáhá měnit zaběhnutý způsob myšlení o problémech. Ve firmách probíhá např. jako leadership koučink, který manažerovi pomáhá změnit jeho. Transformační koučování Jiří Najman 2020-04-01T21:04:50+02:00. Krize mění práci manažerů.

Transformační NLP koučování. Transformační koučování s využitím technik Neuro-lingvistického programování pomáhá klientů změnit svoje vnitřní nastavení, odstranit limitující přesvědčení, uvědomit si co je pro ně opravdu důležité, jaké jsou jejich hodnoty, co je motivuje a kým jsou a chtějí být Transformační koučování s využitím technik Neuro-lingvistického programování pomáhá klientů změnit svoje vnitřní nastavení, odstranit limitující přesvědčení, uvědomit si co je pro ně opravdu důležité, jaké jsou jejich hodnoty, co je motivuje a kým jsou a chtějí být Transformační koučování je pro odvážné, kteří se nebojí jít ve svém já do hloubky a zjistit o sobě informace dosud netušené. To vše manažerovi umožňuje, aby se stal lídrem, který podřízené neřídí, ale vede. Článek Norberta Riethofa vyšel v listopadovém čísle časopisu HR Forum. Zde naleznete pdf verzi Proč se věnuji koučování a jak pro Vás mohu být užitečný?Mgr. Petr Růžička, akreditovaný senior kouč, konzultant a lektor -- www.kouc.eu(akreditace České aso.. Transformační koučování má lidem ukázat sebe sama v jiném světle čili odhalit vlastní hodnotu a potenciál, nikoliv jim pouze pomoci k natrénování jiného druhu výkonu. V transformačním koučování jde hlavně o to jinak přemýšlet, nejenom se jinak chovat - je o povzbuzování ke změně, o inspiraci

#1 Jednička v koučování. Vydejte se s námi na pozoruhodnou cestu k maximalizaci svého osobního i profesního potenciálu. Vykřesejte to nejlepší ze sebe. Jsme certifikovaná a akreditovaná škola koučů v České republice Profesionální transformační koučink, transformační koučování poskytuji osobně ve městě Vyškov, v rámci celé ČR poskytuji tuto službu přes Skype či po telefonu.Po dohodě je možné se domluvit i na spolupráci ve vaší firmě. Klient prochází hlubokou osobní proměnou, kde se transformuje a mění jeho myšlení na zcela novou úroveň s profesionálním. Koučování (koučink) je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v jím zvolené oblasti.Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Pochopení podstaty koučování ulehčuje i metafora kočího (v angl. coach) nebo dostavníku - jako prostředku.

Transformační koučování - Shine Leadershi

Při koučování zaměřeném na sebeaktualizaci a na transformační proces je důležité, nakolik je kouč s tím, co nabízí, sám osobně obeznámený. Obecně platí, že pokud jde o osobní rozvoj, mohu koučovaného podporovat pouze v tom, co sám umím, nebo o čem alespoň něco solidně vím Koučování (coaching) Koučování můžeme chápat jako proces, který je řízený vztahem mezi koučem a koučovaným člověkem. Výsledkem celého procesu koučování by měly být vytvořené vnitřní a vnější struktury, které koučovanému pomohou dosáhnout úspěchu. transformační koučování: osobní/životní.

Jsem profesionální transformační kouč.. Provázím klienty, kteří hledají cestu k sobě, nevědí, jak dál v životě, v práci nebo podnikání. Soustředím se na ty, kteří chtějí opustit staré nefunkční programy a nastartovat nové nebo chtějí zdokonalit již fungující metody.Pomáhám ve vztahu k sobě i mezi partnery.. Říkám pravdu a dodržuji dohody Transformační kouč mě pomohl nasměrovat netradičním způsobem k tomu, co v životě chci. Srovnal jsem si jak myšlenky tak i své emoce, které mě trápily. Ze srdce tak děkuji za tuto možnost a i nadále chci v koučování pokračovat

konzultace - transformační koučování - přednášky - zážitkové workshopy a semináře - meditace - cvičení - knihy - meditační cd. Rubriky. E-shop. Mé knihy, cd a karty. Termíny. Rozhovory se mnou Jak Somatické a Transformační koučování probíhá: Díky Somatickým a Transformačním koučovacím technikám zakotvíte pozitivní emoce do tělesných gest a chování. Dále můžete využít i pohybu v prostoru. Pomocí aktivní vizualizace změníte svůj úhel pohledu a vyřešíte zdánlivě bezvýchodné problémy

Transformační koučování - Miloš Matul

Transformační NLP koučování Brno . NLP Kouč osobního rozvoje # pro pro všechny Říjen 2021 # Akreditovaný výcvik Kouč Neuro-Lingvistického Programování je praktický a zážitkový rozvojový program, který nastartuje vaši kariéru a zároveň podpoří hlubokou životní změnu. Dnešní doba vyžaduje efektivitu, rychlost, sebevědomí a ambice Transformační koučink naplňuje klientův potenciál pro něj tím nejvhodnějším způsobem, zaměřuje se na to podstatné a nastavují se důležité aktivity, které klienta podporují v jeho růstu a rozvoji. Oblasti koučování. Zaměřuji se na následující oblasti: Osobní rozvoj, motivace a osobní vize Coaching Systems s.r.o., Sídlo: Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1. IČO: 27079821, Spisová značka: C 94733 vedená u Městského soudu v Praz

Transformační Koučování ~ Eft Terapie ~ Vztahové Poradenstv

  1. prohloubit dovednost koučování na transformační úroveň s mezinárodně uznávanou certifikací koučů. osvojit si další techniky koučování, které vám umožní transformační typ koučování. pochopit, co se za technikami v koučování skrývá. získat schopnosti vytvářet a uzpůsobovat si vlastní techniky koučování
  2. Transformační koučování jako nástroj pro rozvoj leadershipu Koučování je stále vnímáno jako nová a mladá disciplína, která však v dnešní době zasahuje již prakticky do všech oblastí lidského života - od sportu a byznysu přes sociální sféru po zdravotnictví a školství
  3. Koučování jako střízlivá cesta k seberealizaci. Toužíte-li po něčem, už to máte, jen o tom ještě nevíte. Transformační kouč vám pomáhá uvědomit si sami sebe. V případě potřeby vám pomůže přehodnotit a změnit svůj vztah k sobě, přijmout sami sebe se vším, co jste svým myšlením doteď vytvořili..
  4. Mezi moje metody, které uplatňuji ve své práci s klienty patří transformační koučování, koučink, EFT terapie a vztahové poradenství. Společně s klienty se dostáváme do jejich nevědomé mysli, objevujeme to, co jim stojí v cestě za naplněným a šťastným životem
  5. Kontakty firmy Ing Marie Ježková transformační koučování, koučink Transformační koučování, koučink, Vyškov, Poskytuji několik typů profesionálního transformačního koučování Jedná se životní life, osobní, vztahový, profesní kariérový, firemní byznys koučink - Evroá databank
  6. Ing Marie Ježková transformační koučování, koučink Transformační koučování, koučink Vyškov Poskytuji několik typů profesionálního transformačního koučování Jedná se životní life, osobní, vztahový, profesní kariérový, firemní byznys koučink Brno, Vyškov, celá ČR - Evroá databank
  7. Transformační koučování Koučink je výjimečná a velmi oblíbená metoda, kterou v současné době vyhledává stále více lidí. Pomáhá jim rozvíjet se, lépe a rychleji
Transformační koučování - Přínos koučování

Koučink - transformační koučování - Najdi Pomo

Transformační koučování. změny v životě (osobním i profesním); rovnována mezi osobnim a profesním zivotem; důležitá nebo složitá rozhodnutí; sebepoznání, identifikace a rozvoj potenciálu. Výkonnostní a kariérové koučování. profesní směrování a seberealizace; zvýšení výkonnosti, změny v procesech a strategiích Mgr. Andrea Šatopletová, PCC, Profesionální Certifikovaná transformační koučka a systemická psychoterapeutka Praha, Hradec Králové, Jičín, celá ČR Základem nápomocného procesu je partnerský dialog a trefně položená otázka, která otevře nové pohledy do probíraných témat. Andrea využívá především na řešení orientovaného a narativního systemického. Transformační NLP koučování (01.09.21) NLP Premier Practitioner - Praha (08.09.21) NLP Practitioner ON-LINE (08.09.21) NLP Master Practitioner - Praha (15.09.21) NLP koučování pomocí Stromu života (17.09.21) NLP Premier Practitioner - Brno (22.09.21) New Code NLP Practitioner- Praha (18.10.21

Hana Guziková - životní koučink. Vedu druhé k uvědomění, že mají v rukou ten nejmocnější nástroj tvoření a zároveň nejsilnější zbraň hromadného ničení. Myšlení. Buď si s myšlením umíme hrát nebo jím trpíme. Volba je na nás a nevědomost neomlouvá. Jsem transformační... Celý článek » Patrik Šlechta - Psychologické koučování, koučink pro Váš osobní rozvoj. Praha, Lysá nad Labem, Nymburk Transformační koučink Co je koučink? Koučování je efektivní nástroj osobního i profesního růstu. Jedním z hlavních principů koučinku je naučit koučovaného myslet odlišným způsobem, rozvíjet jeho silné stránky a vést ho k osvojení si nových návyků. Kouč klade koučovanému trefné otázky, díky kterým koučovaný získá nový pohled na svou situaci. Proud aktivit realizuje rozvojové zážitkově vzdělávací programy, kurzy, semináře a školení pro jednotlivce, pracovní týmy firem a organizací, děti a mládež. Nabízíme budování a rozvoj týmů - teambuilding, zábavu s přidanou hodnotou - teamspirit, individuální profesní a osobnostní rozvoj - koučink, development centre

Transformační koučování - Jaroslav Průš

Podporuji své klienty v seberozvoji a odvaze být sami sebou. Jsem koučka, která píše, a autorka, která koučuje. Kombinuji transformační koučink s jazykovým koučinkem a také se specializuji na koučování s psaním. Nabídka služeb. Individuální koučink Definování záměru/vize který je dostatečně zajímavý a motivující. Podpora ve stanovení konkrétních kroků. Transformační, NLP a systemické techniky a nástroje jako součást koučování MANEX PRAKTIK jsou transformační projekty, které realizujeme formou zážitkových workshopů a koučování manažerských týmů pro zvládnutí praxe Spirálového managementu. Firma Inovace je transformační projekt podle principů knihy Andreje Kopčaje Řízení proudu změn. Transformace spočívá ve vytvoření motivujícího.

Video: Transformační NLP koučován

2. Individuální transformační koučování (i za využití virtuální reality) - 20% sleva z ceníkové ceny 6 000 Kč bez DPH / hodina 3. Půldenní workshop Jak využít virtuální a rozšířenou realitu ve výrobě, obchodě, BOZP a vzdělávání - 20% sleva z ceníkové ceny 9900 Kč bez DP Poradenství v oblasti duchovní cesta a její úskalí, hledání sebe sama, vylaďování a harmonizace čaker, léčení a samoléčení duchovním Světlem, rozpouštění karmických zátěží, transformační koučování

koučování zaměřené na hodnoty, transformační rozhovor, propojení cílů a hodnot v koučování, koučování vnitřních přesvědčení - odhalení škodlivých vnitřních přesvědčení a jejich důsledky - perfekcionismus, podceňování se, prokrastinace, metoda Inner Game, kognitivně behaviorální přístup v koučování, koučování změny návyku - proč se změny. transformační koučování, práce s vizí, práce s emočními rovnicemi, emoční programování, práce s vnitřním dítětem, meditace, práce s emocemi, kotvení emocí, práce s vnitřní energií Transformační NLP koučování Jiný kurz v jiné ceně : Transformační koučování s využitím technik Neuro-lingvistického programování pomáhá klientů změnit svoje vnitřní nastavení, odstranit limitující přesvědčení, uvědomit si co je pro ně opravdu důležité, jaké jsou jejich hodnoty, co je motivuje a kým jsou a. Michaela Janatová, Dis. - tradiční čínská medicína a transformační koučování, ordinace a esho Kurz Základy NLP koučování zahrnuje: Základní principy NLP koučování Transakční x transformační koučování NLP koučovací model, filtry vnímání a myšlenkové vzorce Reprezentační systémy a jejich praktické využití v koučování Rapport s klientem NLP koučovací techniky: Neurologické úrovně, Landscape Kurz je.

Podpora rodičům a dětem - koučování - Základní Škola Klíč

Při koučování nechávám vaši minulost minulostí, hledám v ní pouze pozitivní zdroje a zkušenosti. Zmapujeme přítomnost a budeme hledat cesty ke šťastné budoucnosti. Pokud rozpoznám, že je pro vás vhodnější psychoterapie, koučování ukončuji a nabízím kontakt na psychoterapeuta Transformační NLP koučování - Brno Jiný kurz v jiné ceně : Transformační koučování s využitím technik Neuro-lingvistického programování pomáhá klientů změnit svoje vnitřní nastavení, odstranit limitující přesvědčení, uvědomit si co je pro ně opravdu důležité, jaké jsou jejich hodnoty, co je motivuje a kým. Jaromír Otava - Transformační Kouč, Praha. 52 likes · 3 talking about this. Jsem průvodce na cestě k sobě. Pomáhám těm, kteří neví jak dál v životě, v práci, v podnikání, nebo chtějí zdokonalit již.. Transformační koučování. Nejlepší investice je investice do sebe, protože kvalita Vaší osobnosti ovlivňuje kvalitu všeho co děláte, včetně vašich vztahů. Osobnostní individuální interview. Metodický rozhovor pro uvolnění vašeho plného potenciálu osobnosti

transformační koučování. Knihy Coaching Soccer For Dummies-- autor: Bach Greg Coach-free coaching for managers-- autor: Takáčová Ľubica Self coaching cards for managers-- autor: Takáčová Ľubica Slavné vily Polska /angl./-- autor: Nakonieczny Ryszar Odpoutat se od rodinných vzorců, které Vám doposud byly ochranou, chce dávku odvahy a rozhodnosti. Jakmile se ale rozhodnete posunout svůj život ke šťastnějšímu a plnohodnotnějšímu, prostě takovému, jaký jste si vždy představoval/a, na scénu přichází Transformační koučování

NLP Kurz Transformační NLP koučování - Brno 15

Jsem absolventem mezinárodního výcviku supervizorů v Transformační systemické supervizi podle Satirové, který vedl John Banmen, R. Psych., RMFT. Supervizi se věnuji od roku 2012. Mé vnímání supervize vychází z přesvědčení, že se jedná o podporu pomáhajících pracovníků, směřující k jejich klientům Můj přístup ke koučování vychází z několika základních zdrojů poznání Jsem člen mezinárodní profesní organizace ICF a řídím se jejími standardy a Etickým kodexem ICF. výcvik Transformační koučování - Marilyn Atkinson, Ph.D. (2017) Expanding Emotional Intelligence - Marilyn Atkinson, Ph.D. (2016 Koučink můžeme rozdělit na transakční (každodenní běžná témata) a transformační (změna osobnosti, hlubší, závažnější, celoživotní témata). Transpersonální koučink je z tohoto hlediska metodou transformačního koučování. Zaměřuje se na význam a smysl života a životní orientace Transformační koučování: Coaching Systems: 125: ICF ACSTH: 2017: Náhled ZpĚT na registr koučů Zpět na přehled koučů . Zajímá vás, co reprezentují profesní certifikace ACC, PCC, MCC uvedené u jmen koučů?. Můj přístup ke koučování vychází z několika základních zdrojů poznání: Jsem člen mezinárodní profesní organizace ICF a řídím se jejími standardy a Etickým kodexem ICF. výcvik Transformační koučování - Marilyn Atkinson, Ph.D. (2017) Expanding Emotional Intelligence - Marilyn Atkinson, Ph.D. (2016

Terapie | Monika Urbanová

Coaching Systems - Aktuality - Transformační koučování

Ceny jsou uvedeny v délce 60 minut. Délku sezení lze prodloužit na 1,5 či 2 hodiny. Platba je hrazena v hotovosti na konci sezení. Dohodnutý termín konzultace je závazný. Pokud se nemůžete dostavit, je možné konzultaci. 24 hodin před domluveným termínem zrušit zdarma. Poté je účtován storno poplatek ve výši ceny 1-h sezení Transformační NLP koučování: 2021-09-01: Praha 8 Transformační koučování s využitím technik Neuro-lingvistického programování pomáhá klientů změnit svoje vnitřní nastavení, odstranit limitující přesvědčen Koučování: 2021-09-02: Praha 5 Základní délka kurzu jsou dva dny Individuální, skupinová a domácí terapie. Po dohodě jezdím za vámi po celé republice. Odblokováním příčiny lze snadno a rychle pomoci ve zdraví, psychice, vztazích, prácí a jiných vašich potížích Toto transformační koučování Vám pomůže při zásadních změnách Vašeho stereotypního chování. Nemusíme však pracovat jen na niterních tématech, koučování může být velice lehké, zábavné a připraví Vás i na obchodní schůzku či na situace, kdy: Prostě nevím, jak to mám manželovi říkat! Transformační NLP koučování: 2021-09-01: Praha 8 Transformační koučování s využitím technik Neuro-lingvistického programování pomáhá klientů změnit svoje vnitřní nastavení, odstranit limitující přesvědčen.

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. je soukromou základní školou v České Lípě, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR Můj přístup ke koučování vychází z několika základních zdrojů poznání. Jsem člen mezinárodní profesní organizace ICF a řídím se jejími standardy a Etickým kodexem ICF. výcvik Transformační koučování - Marilyn Atkinson, Ph.D. (2017) Expanding Emotional Intelligence - Marilyn Atkinson, Ph.D. (2016

- psychologické poradenství a intervence (psychoterapie a hypnoterapie), profesní poradenství, transformační koučování - lektorská činnost: výuka koučinku, stress management, duševní hygiena, seberozvojové kurzy, pracovní pohovor Náš výcvik Transformační koučink pro život proběhl v krásném prostředí Českého ráje. Po každém modulu jsme měli vždy prostor na procvičení a zažití nové metody/techniky. Díky osobní zkušenosti s koučinkem udělal každý z nás velký kus práce na svých vlastních životních tématech. Z výcviku si odnáším. Služby - Přednášky kurzy koučinku semináře koučování transformační semináře v přirodě

Rodinný (Počet osob je dán počtem členů rodiny, které se koučování týká) DLE HLOUBKY, DO KTERÉ ZASAHUJE: Transakční (Podporuje hledání, rozvoj či změnu činností / akcí) Transformační (Podporuje změnu člověka) Transpersonální (Podporuje hledání a rozvoj spirituality, vlastní duchovní cesty o transformační způsob koučování, který na rozdíl od transakčního (zaměřeného pouze na jednu konkrétní činnost) mění samotného člověka (Koučování, 2012). Koučování můžeme podle oblasti života, které se dotýká, rozdělit na koučování osobní nebo též životní klučino (Life Coaching), které se. Osobní koučování nebo životní koučink (life coaching) - zabývající se tématy soukromého života lidí. Transakční koučování - podporuje změnu akce. Transformační koučování - mění člověka samotného. Profesní koučování - týkající se pracovních záležitostí. O Mn NLP vychází z neurovědy, tedy studie o tom jak funguje a pracuje náš mozek a pojí prvky koučování a terapie do jedinečné transformační zkušenosti každého klienta. Zjednodušeně o tom jak funguje naše mysl: Náš mozek vnímá okolní svět pomocí našich 5 smyslů. V jednom okamžiku jsme schopni vědomě přijmout jen.

Transformační koučování vede lidi k vyrovnanosti a cílevědomosti. Životní, případně duchovní koučink slouží především těm, kteří chtějí nějakým způsobem změnit kvalitu svého života. Díky koučinku můžete dosáhnout osobní spokojenosti, pocitu naplnění i spokojenosti ve vztazích.. Počet osob je dán počtem členů rodiny, které se koučování týká; Dle hloubky, do které zasahuje: Transakční Podporuje hledání, rozvoj či změnu činností / akcí; Transformační Podporuje změnu člověka; Transpersonální Podporuje hledání a rozvoj spirituality, vlastní duchovní cesty; Dle oblasti života, které se.

Transformační koučování Mgr Petr Růžička - YouTub

- výcvik koučování transformační a terapeutický koučink - kurzy a týmový koučink pro firmy, organizace a školy - programy na míru nebo hotové produkty (větší projekty a outdoorové programy se provádí ve spolupráci s týmy společností NTI consulting, s.r.o. Pro transformační koučování je PRVNÍ sezení zdarma. Chci se objednat. Moudrost těla _____ Individuální terapie svalů duše Psoas. 1600 Kč. 120 min. Koučování umožňuje změnu jak v transakční úrovni (stimuluje klienta ke změně chování a ke konkrétním akcím), tak v úrovni transformační (provádí hluboké změny na úrovni hodnot, přesvědčení a identity) Transakční koučování - podporuje změnu akce; Transformační koučování - mění člověka samotného. Podle oblasti života, které se dotýká. Profesní koučování - týkající se pracovních záležitostí. Osobní koučování nebo životní koučink (Life Coaching) - zabývající se tématy soukromého života lidí

Síla slova - IngMoc a síla podvědomí - IngBlog - Svoboda volbyTržiště - HrnkyHana Jurtíková - transformační koučka

Alena Dokulilová - Institut osobnostního tréninku. Jsem transformační koučka a psychoterapeutka. Mým posláním je podporovat lidi, aby žili život v souladu se svými hodnotami. Mám cit pro to odhalit, co se děje ve vaší duši. Umím s vámi jít v koučování a terapii po společné cestě, ale současně se ptát na to, co vás. - transformační koučování - mění člověka samotného, • podle oblasti života, které se dotýká: - profesní koučování - týkající se pracovních záležitostí, - osobní koučování nebo životní koučink - zabývající se tématy soukromého života lidí,. Transakční koučování - podporuje změnu akce. Transformační koučování - mění člověka samotného. Podle oblasti života, které se dotýká: Profesní koučování - týkající se pracovních záležitostí. Osobní koučování nebo životní koučink (Life Coaching) - zabývající se tématy soukromého života lidí Koučování je mocný transformační proces. Je pouze na vás, zda uděláte první krok a vykročíte na cestu, která změní váš život. Jsi připraven(a) zažehnout změnu? Začít žít svůj plný potenciál? Chceš jednoduše od života víc? ANO, CHCI ZMĚNU