Home

Apreciace měny

Znehodnocení měny — devalvace (z lat

Apreciace je zhodnocení měny.Pojem apreciace se používá v režimu plovoucího kurzu (v pevném režimu jde o revalvaci).Vysvětlení, proč dochází k zhodnocení může být více, například opatření vlády, pohyb úrokových měr, saldo platební bilance nebo hospodářské cykly Apreciace měny Nestálost měnových kurzů je závislá nejen na jednání České národní banky, nýbrž i na jednání centrálních bank, které jsou rozmístěny po celém světě. Může se kupříkladu jednat o nástroje, kterými ovlivňují jednotlivé měny či o to, jakým způsobem oni sami jednají při svém obchodování na. Apreciace. zhodnocení (posílení) kurzu jedné měny vůči ostatní v závislosti na situaci na devizovém trhu (nabídka a poptávka měny) Opak depreciace, odlišujte revalvaci. Podívejte se na Apreciace v souvislostech. Vložit nový pojem Zeptat se na pojem. Dále u nás najdete Apreciace a depreciace. Jedná se o kolísání kurzu podle vývoje nabídky a poptávky. Krátkodobé kolísání kurzu může mít charakter depreciace, která znázorňuje znehodnocení nebo oslabení měny, při kterém dochází k poklesu kurzu tuzemské měny oproti zahraniční měně. Apreciace pak znamená opak

Nominální měnový kurz E definujeme jako počet jednotek domácí měny, za které lze nakoupit jednotku měny zahraniční. Pokles této veličiny je označován jako nominální posílení či apreciace měny. (V režimu pevného kurzu je snížení kurzu E označováno jako revalvace.) Nárůst této veličiny je označován jako nominální oslabení či depreciace měny Apreciace. Apreciace znamená zhodnocení měny, tedy posílení sledované měny vůči jiné. V praxi tato situace přináší výhody pro dovozce, jelikož si za stejnou objem české měny mohou pořídit větší množství měny zahraniční a tím pádem i více nakoupit. Depreciace. Depreciace je pravý opak domácí měny vůči cizím měnám vyhlášené centrální bankou k určitému dni (v systému fixního měnového kurzu). Depreciace (popř. devalvace) zvýhodňuje vývoz, zdražuje dovoz a vede k růstu čistého vývozu NX), apreciace (popř. revalvace) působí v opačném . směru Depreciace je znehodnocení měny, oslabení měnového kurzu domácí měny vůči zahraničním měnám.Dochází k ní v zemích, které mají monetární (měnovou) politiku v režimu flexibilního měnového kurzu (někdy také označován jako floating).V takovém režimu autority neudržují ani nemění hodnotu měny. K depreciaci tak dochází samovolně, na rozdíl od devalvace, nebo.

teorie parity kupní síly měny říká, že skutečné směnné kurzy měn závisejí na relativní kupní síle těchto měn v jejich vlastních zemích např. stojí-li určité zboží v USA 1,5 dolaru a ve V. Británii 1 libru, bude skutečný (rovnovážný) směnný kurz obou měn představovat 1,5 dolaru za libr Opakem depreciace je apreciace. V daném příkladu euro posílilo vůči koruně o 8 % [27/25 - 1 = 0,08]. devalvace (devaluation) Termín devalvace se používá u pevných měnových kurzů v souvislosti s úpravou centrální parity domácí měny vůči zahraniční měně či měnovému koši. Konkrétně tento pojem označuje. Apreciace je: Zhodnocení tuzemské měny vůči ostatním v systému volně plovoucích kurzů. Články na téma Apreciace Fondy: alespoň standardní týden. 27. 9. | Petr Fejtek. Zdá se, že náš fondbyznys se konečně vrátil do kolejí sice jen plíživého, ale přece jen pohybu. Do fondů přišla čtvrtina miliardy, což.

Co je to Apreciace? CzechWealt

Apreciace měny - - IdeaClu

  1. → apreciace měny • ↑. →↑ poptávky po depozitech v EUR → ↓ poptávky po CZK → depreciace měny • ↑. +1 →↑ poptávky po depozitech v EUR → ↓ poptávky po CZK → depreciace měny
  2. Naučte se definici 'zhodnocení (apreciace) měny'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'zhodnocení (apreciace) měny' ve velkém čeština korpusu
  3. Forex slovník pojmů na portálu FXstreet.cz patří k těm nejrozsáhlejším slovníkům v oblasti tradingu v českém a slovenském jazyce. Obsahuje 3000 pojmů
PPT - N_MF_B Mezinárodní finance PowerPoint Presentation

Apreciace čínské měny očima studie MMF. Velká exportně orientovaná ekonomika je v plném rozkvětu, ale její obchodní partneři rudnou vzteky. Rok za rokem poukazují na její obří přebytky běžného účtu. Země sama se považuje za exportní supervelmoc, jejíž výrobky jsou v zahraničí vysoce ceněny Apreciace a depreciace (za předpokladu flexibilních měnových kurzů) Jak se změní kurz 26,4 CZK / 1 € pokud koruna posílí o 20%? 21,12 Vliv měnového kurzu na čistý export AD = C + I + G + NX; Vysvětlete veličiny Cena importovaného zboží je závislá mimo jiné na kurzu měny Při zhodnocení domácí měny se snižuje cena. Zkontrolujte 'zhodnocení (apreciace) měny' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu zhodnocení (apreciace) měny ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Měny pak v návaznosti na tyto činnosti buď apreciují či depreciují. Apreciace. Apreciace znamená zhodnocení měny, tedy posílení sledované měny vůči jiné. V praxi tato situace přináší výhody pro dovozce, jelikož si za stejnou objem české měny mohou pořídit větší množství měny zahraniční a tím pádem i více Example sentences with zhodnocení (apreciace) měny, translation memory. add example. cs Je rozhodující, aby došlo k úpravám, hlavně prostřednictvím přiměřených zhodnocení měny. Europarl8. en It is crucial that adjustments be made, particularly through adequate currency appreciation

Tyto změny na devizových trzích vyústí v apreciaci domácí měny vůči měnám zahraničním. Změna míry inflace. Další příčinou apreciace může být nízká inflace (případně deflace). Domácí zboží se oproti dováženému stane levnějším vůči zahraničnímu a tím pádem i žádanějším Znehodnocení (oslabení) měnového kurzu jedné měny vůči ostatním. Děje se tak z tržních příčin, bez zásahu státních orgánů. Související pojmy: Apreciace , Devalvace , Revalvac

Slovníček pojmů - Apreciace - BusinessCenter

Kapitola 14 Směnné kurzy a devizový tr Pearson_Bound_White Pearson_Strap_Bound_White krugman_10e_cover.jpg Kapitola 14 Směnné kurzy a devizový trh Copyright ©2015 Pearson Education, Inc. All rights. apreciace (appreciation) Termín apreciace se používá u plovoucích měnových kurzů a označuje situaci, kdy působením tržních sil nabídky a poptávky daná měna posiluje (zhodnocuje, roste) vůči zvolené referenční měně. Posílení měny znamená,. Apreciace je zhodnocení měny.Pojem apreciace se používá v režimu plovoucího kurzu (v pevném režimu jde o revalvaci).Vysvětlení, proč dochází k zhodnocení může být více, například opatření vlády, pohyb úrokových měr, saldo platební bilance nebo hospodářské cykly.. Nominální kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách druhé měny

PPT - Struktura prezentace PowerPoint Presentation, free

Co je to Apreciace a depreciace? EkonomickySlovnik

Apreciace. Zhodnocení domácí měny vůči měnám zahraničním. Tento termín se používá v systému plovoucích kurzů. Jedná se tedy o případ, kdy měnový kurz posiluje v reakci na růst poptávky po domácí měně na devizových trzích Apreciace I když to může vypadat, že toto slovo je velmi komplikované, ve výsledku určuje jenom zhodnocení měny vůči ostatním, a to v souvislosti se systémem volně plovoucích kurzů. Rate this pos apreciace apreciace genitiv: apreciace apreciací dativ: apreciaci apreciacím akuzativ: apreciaci apreciace vokativ: apreciace apreciace lokál: apreciaci apreciacích instrumentál: apreciací apreciacemi význam . zhodnocení měny v systému plovoucích měnových kurzů; překlady . zhodnocení měny. angličtina: appreciation; externí. apreciace/depreciace měny Chci se zeptat, když centrální banka nakoupí USD za CZK, zhodnocuje nebo znehodnocuje tím měnu? Nevím jestli se ptám přesně, ale tak nějak by to mělo znít Nominální měnový kurz je definován jak počet jednotek domácí měny, za níž je možné nakoupit určitý počet jednotek zahraniční měny. Pokles nominálního měnového kurzu je nazýván jako nominální posílení domácí měny (tzv. apreciace)

Na druhou stranu měny mohou zmenšovat či zvyšovat svoji hodnotu samovolně. Procesy se nazývají depreciace (oslabení) a apreciace (zhodnocení). Může být způsobena například soukromými spekulanty, kteří chtějí vydělat na hodnotách měn. Devalvace a revalvace nemají nic společného s inflací a deflací ― Depreciace = znehodnocení domácí měny (tj. více CZK za 1 EUR),klesá vnější kupní síla domácí měny ― Apreciace = zhodnocení domácí měny (tj. méně CZK za 1 EUR), roste vnější kupní síla domácí měny ― Výhody: CB může provádět nezávislou měnovou politiku, účinná měnová politika v mal Velká exportně orientovaná ekonomika je v plném rozkvětu, ale její obchodní partneři rudnou vzteky. Rok za rokem poukazují na její obří přebytky běžného účtu. Země sama se považuje za exportní supervelmoc, jejíž výrobky jsou v zahraničí vysoce ceněny 10. Devizové trhy, měnové kurzy a jejich druhy. Devizy = zahraniční měny. Mezinárodní devizový trh = tvořen bankami a finančními institucemi, jež nejčastěji kupují. Měnové kurzy = ceny jednotek domácí měny vyjádřené prostřednictvím jiné měny

Apreciace domácí měny podporuje růst dovozu, omezuje vývoz. Depreciace naopak. Depreciace: - cena domácího zboží se po přepočtu na zahraniční měnu snižuje, tržby domácích exportérů se při stejné hodnotě zahraniční měny zvyšují - poptávka po importu se snižuje (IM je dražší), tržby importérů budou nižš Apreciace, deprecice •Apreciace = zhodnocení měny = tj. vzroste poptávka po měně (např. po koruně), je o ní větší zájem, tak se prodává dráž •(zásah banky = revalvace) •Tzn., posiluje, nabývá na hodnotě, za 1 euro zaplatím méně než dřív, např. místo 27 Kč zaplatím 25. Takže exportéři prodaj Hodnoty nižší než 1 znamenají zhodnocení měny Pramen: Eurostat M. Singer - Vývoj kurzu koruny, p ř ijetí eura a aktuální otázky m ě nové politiky 12 Reálná apreciace a kurzový reži

apreciace čeština. Význam apreciace význam. Co znamená apreciace? apreciace podstatné jméno · rod ženský — zhodnocení měny v systému plovoucích měnových kurz. K předpovědi apreciace a znehodnocení měny používají obchodníci ekonomický kalendář . Kalendář obsahuje ekonomická vydání, která určují silné a slabé stránky ekonomiky. Pokud tedy obchodník ví jen to, že růst HDP země, s jejíž měnou obchoduje, ve srovnání s prognózou poklesl, může očekávat pokles domácí měny

PPT - Vývoj absolutní a relativní cenové hladiny

Co to je nominální a reálný měnový kurz? - Česká národní bank

Báseň na svatbu

Jak se mění kurzy - Kurzy měn ČN

Nominální měnový kurz ? definujeme jako počet jednotek domácí měny, za které lze nakoupit jednotku měny zahraniční. Pokles této veličiny je označován jako nominální posílení či apreciace měny. (V režimu pevného kurzu je snížení kurzu ? označováno jako revalvace.) Nárůst této veličiny je označován jako. Makroekonomie 1 - 17. Měnový kurz 1 Definice, Nominální kurz - přímý nápis, nepřímý zápis, Systémy měnových kurzů - volný plovoucí kurz (nabídka a poptávka po českých korunách, apreciace, depreciace), řízený plovoucí kurz, pevný kurz (graf, pásma, devalvace, tlak na devalvaci, revalvace, tlak na revalvaci), Měnová arbitráž, Zákon jediné ceny Měny. Apreciace (zhodnocení měnového kurzu vůči zahraničním měnám) dolaru skončila. Koruna mohutně posilovala. Přísun pozitivních informací je však v aktuálním kurzu již zahrnut

Zhodnocení (apreciace) měny. Zhodnocení čili apreciace měny znamená posílení určité měny vůči zahraniční měně působením tržních sil. Příklad: původní kurz je 25 CZK/USD, změna na 24 CZK/USD představuje posílení CZK vůči USD Zhodnocen&i. Promptní obchody (operace ADET . Asociace pro devizový trh - profesní sdružení předních nebankovních obchodníků s devizami v České republice. Apreciace . Zhodnocení (posílení) kurzu jedné měny vůči ostatní v závislosti na situaci na devizovém trhu (nabídka a poptávka měny) nominální posílení (zhodnocení, apreciace) měny, avšak v režimu pevného kurzu mluvíme o revalvaci. Růst veličiny označujeme jako nominální oslabení (znehodnocení, depreciace) měny, v režimu pevného kurzu je to devalvace. (ČNB, 2014b) Dle Neumanna a kol. (2010) patří měnový kurz spolu s úrokovou míro

Revalvace znamená posílení domácí měny vůči zahraničním měnám. Jde ale o posílení v rámci fixních (úředně stanovených) kurzů. Tím se liší od apreciace, kde se jedná o tržně stanovené kurzy. Související pojmy: Apreciace , Depreciace , Devalvac apreciace - zhodnocení měny → snížení cen dováženého zboží, snížení infalce měna se z(ne)hodnocuje na základě každodenních pohybů na devizovém trhu kurzy dvoustranné, vícestranné, nominální a reáln Makroekonomie 1 - 26. Devizový trh Měnový kurz, Poptávka po českých korunách, Nabídka českých korun, Devizový trh, Systémy měnový kurzů, Pružný měnový kurz - čistý pružný měnový kurz (apreciace, zhodnocení, depreciace, znehodnocení), řízený pružný měnový kurz, Fixní kurz - centrální parita, pásma, devalvace, revalvace, tlak na devalvaci, tlak na revalvaci. zhodnocení (apreciace) měny. stemming. Example sentences with appreciation of a currency, translation memory. add example. en A reduced Chinese appetite for reserves would be reflected in an appreciation of its currency and a reduction in its trade surplus. News commentary. cs A oslabení.

Domácí měna se od příchodu krize covidu-19 drží na nejsilnějších hodnotách ze skupiny měn zemí visegrádské čtyřky. Koruna od začátku loňského roku vůči polskému zlotému i maďarskému forintu posílila o více než čtyři procenta. V posledních týdnech se ale výrazně zamíchaly karty a domácí měna už před.. apreciace - jedna měna vůči druhé posiluje (kurz klesá), depreciace - jedna měna vůči druhé oslabuje (kurz roste). administrativní oslabení nebo posílení určité měny vůči všem ostatním (zásah státu): devalvace - měna oslabuje vůči. Poslední dva týdny sice korunu podporuje postupné rozvolňování restriktivních opatření a dobrá data vypovídající o lepšící se kondici ekonomiky, na měnovém páru s eurem jsme se ale pokračující apreciace nedočkali. Domácí měna je od poloviny května uvězněna v úzkém desetihaléřovém pásmu mezi 25,40-50 EURCZK a.

Dámské zimní boty s kožíškem - zimní dámské boty kožíškové

Depreciace - Wikipedi

III. Depreciace nebo apreciace. dříve devalvace / revalvace. kurz měny. přímo 1 Kč = 0,04 EUR. nepřímo 1 EUR = 25 Kč. depreciace = oslabování kurzu 1 EUR = 40 Kč. apreciace = posilování kurzu. 1 EUR = 15 K zhodnotit peníze na devizovém trhu zhodnocení měny znehodnocení měny apreciace měny fixní kurz řízený floating měnový trh směnný kurz euro měnový kurz dolar. CS. obchodování na burze online; Plus500 recenze, zkušenosti a diskuze; Ziskové a bezpečné řízení investic na burze; Investice, Peníze na internet Translation for: 'znehodnocení (depreciace) měny' in Czech->English dictionary. Search over 14 million words and phrases in more than 490 language pairs DOPADYBUDOUCÍHOPŘIJETÍEURANA MEZINÁRODNÍOBCHODVYBRANÉ NADNÁRODNÍSPOLEČNOSTIPŮSOBÍCÍ VČESKÉREPUBLICE Diplomovápráce Studijníprogram: N6208. za jeho vlády zasáhne království morová epidemie - úbytek obyvatelstva, nedostatek kapitálu z daní. klesá množství stříbra, apreciace měny spor se šlechtou za Václava IV. omezuje vysokou šlechtu, ale přesto chodí na lov

81. Příčiny a dopady kurzových změn - Ius Wik

Japonská Honda se snaží vyhnout nepříznivým vlivům apreciace domácí měny přesunem výroby mimo území Japonska, převážně do Severní Ameriky. Společnost vytváří přibližně čtyři pětiny provozního zisku v USA. Její hlavní rival, Toyota Motor, který je japonskou automobilovou jedničkou, generuje ve Spojených. Se spolehlivostí 95 % nebude apreciace domácí měny během 1 měsíce větší než 1,52 %. Jelikož otevřená pozice činí 2,8 mil. Kč, dosahuje maximální očekávaná ztráta během 30 dní se spolehlivostí 95 % VaR 95,30D částky 42560 Kč. VaR 95,30D = 2 800 000 · 0,0152 = 42 560 K Apreciace/depreciace měny může vyrovnat platební bilanci a tím není potřeba omezovat domácí poptávku po zahraničním zboží cly apod. Nemusí udržovat velké devizové rezervy. Nevýhody. Kurzové riziko - nejistota investování. Uzavření smlouvy na určitou částku mezinárodně může mít po čase díky kurzu jinou hodnotu.

apreciace (posílení domácí měny) D1 Q (Kč) P (EUR/1Kč) P 1 = 0,04 0 S Q* E1 D2 P 2 = 0,05 E 2 11 S = D Rovnováha D1 Q (Kč) P 1 = 0,04 0 S Q* E1 D2 P 2 = 0,033 E 2 12. 3 Zhodnocení a znehodnocení kurzu •Apreciace ( 25Kč/EUR -> 20Kč/EUR) Přírůstek měn kurzu = míra inflace v CZ-míra inf. v CH Při růstu kurzu domácí měny dochází ke zvyšování počtu jednotek domácí měny (růst kurzu = růst počtu jednotek), které jsou potřeba k nákupu jedné jednotky měny zahraniční. Odborně se růst kurzu v režimu plovoucích kurzů nazývá depreciace a pokles kurzu, tedy posilování měny, apreciace

PPT - Mikroekonomie I Platební bilance a obchodní bilance

D Výkladový slovníček Ministerstvo financí ČR

Apreciace: Výraz znamená posílení jedné měny vůči druhé měně v závislosti na nabídce a poptávce na devizovém trhu. ARES: Administrativní Registr Ekonomických Subjektů - informační systém soustřeďující informace z různých registrů, který umožňuje vyhledávání mezi všemi ekonomickými subjekty registrovanými v. KONVERTIBILITA MĚNY = směnitelnost měny, jedna měna se dá bez omezení vyměnit za jinou měnu. Vztah k zahraničí devalvace, depriciace revalvace, apreciace. Inflace = přebytek peněz, za které není co koupit znehodnocuje peníze uvnitř ekonomiky, dochází k ní proto, že v ekonomice je víc peněz než zboží, inflace je.

Paritu měny stanovuje emisní banka jako výchozí výši devizového kurzu. Parita měny je úředně stanovený poměr dvou měnových jednotek Také novozélandský ministr financí Bill English dal najevo, že vládě, jejímž je členem, se apreciace domácí měny nelíbí. Posílení zmíněných měn totiž znamená, že produkty novozélandských, australských a kanadských exportérů se stávají v amerických dolarech dražší, což znamená, že se jich prodá méně Riziko zbrždění apreciace koruny (tj. zhodnocení měny) má na svědomí americký dolar, který zažívá zpevnění zejména kvůli dobrým datům z amerického trhu práce, kde došlo k poklesu míry nezaměstnanosti na 5,4 % a k vytvoření 940 tisíc nových pracovních míst Vzhledem k absenci nových domácích makroekonomických zpráv se regionální měny vůči euru dnes držely v úzkých pásmech Apreciace Samovolné zhodnocení domácí měny vůči ostatním měnám. Arbitráž Rovnováhy na trhu se dosahuje v případě, že identické cenné papíry, tj. cenné papíry se stejným profilem riziko/výnos se prodávají za stejnou cenu (zákon jedné ceny)

V režimu fixního směnného kurzu se snížení nominální hodnoty měny nazývá devalvace a nárůst jako přecenění. Na druhou stranu, v systému pružného směnného kurzu je pokles měnové ceny považován za oslabení a zvýšení, jak apreciace. Spekulace je běžná v pružném směnném kurzu - apreciace - zhodnocení domácí měny kvantitativní pokles kurzu - spread - rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem (potencionální zisk) - měl by se pohybovat v úrovni 4-6 % (pokud je vyšší je to špatný); nižší u deviz (méně práce 2. Termínované obchody typu forwar Měnový kurz je určen na měnovém trhu rovnovážným bodem právě v místě setkání této nabídky s poptávkou po dané měně. 1.2 Vývoj měnového kurzu. - znehodnocení (depreciace) - měnový kurz jedné země poklesne vůči jiné zemi. -zhodnocení (apreciace) - měnový kurz jedné země vzroste vůči jiné zemi. -devalvace. 1.2.1 Apreciace a revalvace Apreciace znamená zhodnocení neboli posílení kurzu jedné měny vůči druhým v závislosti na poptávce a nabídce na devizovém trhu. Apreciaci je třeba odlišit od revalvace, která nastává u fixních kurzů,což je změna úředně stanoveného kurz Apreciace a depreciace měnového kursu. Změna kursu je vyvolávána změnou faktorů, které kurs určují, tj. změnou nabídky nebo poptávky. Apreciace - zhodnocení měny, kurs stoupá. Depraciace - kurs klesá, dochází k znehodnocení měny. Faktory působící na výši měnového kurs

Reálná apreciace domácích aktiv vyvolaná přílivem kapitálu bude absorbována celá právě růstem cen domácích aktiv a nerozplyne se do spotřeby, jak tomu může být v případě, že tento příliv vyvolá zhodnocení kurzu lokální měny a následné zvýšení dovozů Kurz měny. poměr kupních sil porovnávaných měn, tedy množství produktů, které si můžeme za jednotku měny koupit. Apreciace vs. depreciace. Bankovní soustava. Centrální banka. Síť komerčních bank. ČNB - úkoly. emise peněz a regulace množství peněz v oběhu • O devalvaci nehovoříme, pokud se kurz měny vytváří na základě běžných výkyvů nabídky a poptávky po měně - pokud takto dojde např. k oslabení koruny vůči euru, označuje se to jako depreciace (opakem je posílení = apreciace)

Apreciace. Samovolné zhodnocení domácí měny vůči měnám ostatním. Arbitráž. Nákup cenného papíru na jednom trhu a následně jeho prodej na jiném trhu za účelem získání cenového nebo výnosového rozdílu, který vyplývá z rozdílu cen mezi těmito dvěma trhy. Asijská opc - kolik jednotek domácí měny je třeba vydat na jednotku zahr. měny - druhy: ústřední kurz - základní kurz. určován: do 1971 - Zlatý standard. poté - sazba na 1 měnu - na koš měn. dlouh. hledisko - odraz N a P na deviz trhu. parita KS = poměr hodnot 2 měn (spotř. koš) devalvace = znehodnocení jedné měny vůči. Měnový kurz by měl být takový, že jednotka měny má stejnou kupní sílu doma i v zahraničí, tj. $ ER = \frac{P_d}{P_f}$. Podle této hypotézy se rovnováha ustaví pomocí zbožové arbitráže. Při růstu domácí úrokové sazby je výhodnější jít do CZK ihned => apreciace kurzu. Nekrytá úroková parita = Rovnováha. D. Kurz měny. směnný poměr mezi vlastní měnou a cizími měnami. kurz měny. přímo 1 Kč = 0,038 EUR. nepřímo 1 EUR = 26 Kč. depreciace (x devalvace) 1 EUR = 40 Kč. apreciace (x revalvace) 1 EUR = 15 K Depreciace zahraniční měny = apreciace domáci-> cena je výhodna pro dovozce ze zahraniči. 1) Dovoz roste - >bilance se stává pasivní. 2) Apreciace ČNB -> roste dovoz -> pasivní OB---à DLOUHODOBĚ - bilance by měla být vyrovnáná a měla by se pohybovat v pásmu apreciace . Možnosti centrální banky ovlivňovat kurz. 1

Teorie směnného kurzu podle parity kupní síly měny. Základem absolutní výše kurzu měny je poměr kupní síly měny k srovnávané měně. Jestliže by se za 1 EUR dalo koupit v Německu 15x více zboží, než za 1 Kč v Česku, potom by měl kurz v paritě kupní síly (purchaising power parity, PPP) být 1 EUR za 15 Kč. Uvedený. vyjadřuje kombinace nabízených množství peněžních jednotek jedné měny (za které jsou poptávány pen. jednotky jiné měny) při různých úrovních kurzu dané měny. Vývoj měnového kurzu: 1) znehodnocení (depreciace) měnový kurz jedné země poklesne vůči jiné zemi 2) zhodnocení (apreciace Apreciace Zvýšení hodnoty měny ve vztahu k zahraničním měnám, což se projeví snižováním cen zahraničního zboží na domácím trhu, zvýšením dovozu a omezením vývozu. Hlavní druhy bank Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlic