Home

Národní obrození Dějepis ppt

Národní obrození - [PPTX Powerpoint

VY_12_INOVACE_97/I. Národní obrození. Pro žáky 8. ročníku ZŠ Člověk a společnost - Dějepis - Modernizace společnosti Říjen 2011Mgr. Regina Kokešová. Určeno k rozšíření učiva. Rozvíjení čtenářské gramotnosti. Součástí prezentace je pracovní list ( VY_12_INOVACE_97/II) Národní obrození 1. Dějepis 2. stupeň. Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy. VY_32_INOVACE__Národní obrození 1. 500.. Národní obrození 80. léta 18.století - rok 1848 Cílem oživit český jazyk, motivovat český národ k uvědomění. Význam josefínských reforem 80. léta - zač. 19.století ( Význam mluveného slova - divadlo) Významnou roli hráli tzv. čeští buditelé, inteligence, která se podílela na vzniku novodobého českého národa ( vědci, umělci, učitelé, kněží. obrození, Josef Dobrovský posílit národní sebevědomí Gelasius. Dobner (1719 - 1790) = řádový kněz; zakladatel moderního českého kritického dějepisu.

Národní obrození 1 - [PPTX Powerpoint

Národní obrození 70. léta 18. století - 50. léta 19. století velké společenské hnutí národní uvědomování lidu formování novodobého českého národa počátky novodobého českého kulturního života záchrana a obnova českého jazyka 1. fáze: záchrana a obnova českého jazyka Josef Dobrovský T.G.M.: První světový Čech v nové době Dějepis 8. Předmět. Dějepis. Název materiálu. Od Bílé hory po národní obrození. Anotace . Prezentace formou soutěže připomene poznatky z látky Bílá hory, osvícenství, NO. Lze ji použít i v tištěné podobě jako práci do sešitu. Autor. Petra Sojková. Jazyk. Český jazyk. Datum vytvoření . 25. 03. 2012. Očekávaný. Národní obrození Klíčová slova Metternichovský absolutismus, Metternich, národní obrození, osobnosti a díla národního obrození Vzdělávací oblast Člověk a společnost - dějepis Očekávaný výstup Žák porovná jednotlivé fáze národního obrození a jmenuje významné osobnosti tohoto období. Zdroje a citac

NáRODNÍ OBROZENÍ A VZNIK REKOUSKA-UHERSKA • ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ - 3 fáze: 1. fáze - konec 18. stol. myšlenky VFR a osvícenství základy slávistiky začátek austroslavismu (Josef Dobrovský - kultivace českého jazyka, Dějiny české řeči a literatury, moderní česká mluvnice Opakujeme národní obrození. Materiál je určen především pro žáky 8. ročníku. Obsahuje tři aktivity, kterými žáci procvičují látku národního obrození. První aktivitou je oblíbená hra riskuj, druhou je pak skládačka Metternichovský absolutismus, národní obrození Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Rakouské a české země v době metternichovského absolutismu Leopold II Národní obrození je tedy proces, kdy se tzv. národní buditelé snaží zachránit (obrodit) český jazyk a vlastenectví (lásku k vlastní zemi). Národní buditelé . byli lidé, kteří budili český jazyk, starali se o to, aby se češtinou více mluvilo, aby lidé byli hrdí na to, že jsou Češi, znali svou historii

Národní obrození 8. ročník Národní obrození 8. ročník 70. léta 18. století - polovina 19. století NÁRODNÍ OBROZENÍ = snaha o emancipaci národa v českých zemích učenci se zabývali vývojem a mluvnicí jazyka studovali staré literární památky sestavovali česko - něm. slovníky zkoumali lidové umění a tradice - výsledky svého bádání učenci publikovali v. 1918) Dej2 České národní obrození Použity materiály, obrázky z www stránek: Sochrová, Marie: Dějepis II v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1997 Petr Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí 6,Příběhy a postavy českého národního obrození, Baronet & Via Facti, 1997 cs.wikipedia.org ucenischalupou1. Vzdělávací obor Dějepis ICT = Předmět / téma Dějepis/Novověk Očekávaný výstup Žák vysvětlí pojem národní obrození, časově jej zařadí, zná hlavní představitele a stručně uvede výsledky národního obrození. Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP Klíčová slov DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY (na této stránce si vyberte učební materiál a pomocí jeho čísla si ho stáhněte na následujícím odkazu) >>> dostupné na dropboxu ZDE <<< č

Výukový materiál zpracovaný vrámci projektu „Výuka modern

  1. DĚJEPIS - UČEBNÍ DOKUMENTY PRO 8. ROČNÍK. Dějepisné texty zde uveřejněné mají žákovi sloužit jako zdroj základních informací, s nimiž je třeba dále pracovat. Svým zaměřením nemusí nutně korespondovat s obsahem ve výuce používané učebnice
  2. Národní obrození. D - Dějepis. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. Ukázka k tomuto materiálu není k dispozici. Tento materiál ale můžeš stáhnout celý. Stáhnout celý tento materiál . Vloženo: 3.08.2011.
  3. Oct 6, 2019 - Jaké postavení měla v 18. století němčina u nás
  4. Práce s textem - interpretace a analýzy. VY_32_INOVACE_CJ0401 - O ženách v ruské literatuře 19. st. VY_32_INOVACE_CJ0402 - Buřiči - dědici romantiků. VY_32_INOVACE_CJ0403 - Nejautentičtější plebejský hlas generace buřičů. VY_32_INOVACE_CJ0404 - Česká meditativní tvorba s důrazem na žánrovou charakteristiku
  5. 1.7 Národní obrození - Dějepis - osmička. Dějiny udatného českého národa: Literatura, divadlo a národní obrození. Národní obrození 1. Počátky Národního obrození - ppt stáhnout. České národní obrození - kvíz - Quiz. Články v kategorii Období národního obrození ~ Česká literatura

Opakujeme národní obrození - Digitální učební materiály RV

Dějepis: Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2011 Zaměření: 2. stupeň ZŠ Kategorie-témata: dějepis, Člověk a společnost Anotace: Sada je zaměřena na průřez učivem dějepisu ZŠ praktické 12.4.2021 - Explore Martina's board HISTORIE, followed by 184 people on Pinterest. See more ideas about dějepis, středověký rytíř, sedmá třída Národní obrození 70. léta 18. století - 50. léta 19. století 2. fáze 1805 - 1830 CÍL: rozšířit slovní zásobu rozvíjet vědecký a básnický jazyk (vytvořit náročnou literaturu) podporovat vlastenectví dohnat Evropu (zájem o překlady) Josef Jungmann 1773 - 1847 jazykovědec, překladatel učitel češtiny na gymnáziu. Národní obrození, rukopisné padělky, obrozenecké divadlo, Dobrovský, Tyl, Borovský, Němcová: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol

Národní obrození. VY_32_INOVACE_4_2_5 Národní obrození 1. fáze P. Písemnosti při obchodování. Národní obrození Čechů a Slováků Opakování učiva z minulého týdne, nově NO na Slovensku, pracujte s učebnicemi strany 38 - 48, zkuste si nejprve doplnit samostatně, zápisy si opišt Habsburská monarchie v době metternichovského absolutismu a národní obrození v Čechách Konec 18. století - 1. polovina 19. stolet

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Národní obrození - dějepisné učivo, 5.ročník. Materiál je určený k vyvození a rozšíření učiva o národním obrození. Umožňuje poznávat nové pojmy, systematizovat a porovnávat je s ?dříve získanými vědomosti. Dějepis Ekonomie, účetnictví, mkt. Ekologie, enviromentální vých. Fyzika Hudební výchova ICT.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY - ZŠ Chrastav

Dějepis pro 6. - 9. ročník DUM 15. Raný středověk 15_01_Sá_DUM_ověření (flipchart, 433.20 kB) 15_01_Sá_DUM_výuka (ppt, 1.25 MB) Franská říše 15_02_Sá_DUM_výuka+ověřen České národní obrození II 16_17_Sá_DUM_výuka+oveřen. Národní obrození 1. a 2. fáze. Příčiny národního obrození: v českých zemích absolutismus za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II., podporovali osvícenské myšlenky, které jim napomáhaly udržet absolutismus, za jejich vlády se rozmohla germanizace, poněmčování, Josef II. stanovil němčinu jako jediný možný úřední jazyk, čeština vymizela z vysokých škol. 1.Vznik českého státu - Napoleon Bonaparte- běhavka 2.národní obrození - běhavka 3.národní obrození a společenský život 4.národní obrození- omalovánka 5.osobnosti 19.století - kameny NO 6.revoluční rok 1848 7.rok 1848 - omalovánka 8.národní divadlo - vystřihovánka 9.hospodářský rozvoj českých zemí po roce 1850 10.vynálezy 19.století - přesmyčky 11.

Dějepis - Učební Dokumenty Pro 8

Byl ustanoven Národní výbor, který měl vypracovat petici pro císaře. Od sociálních požadavků ustoupili. Odpovědí císaře byl tzv. Kabinetní list, ve kterém císař sliboval nápravu. Lid byl ale zklamán => radikalizují se lidové síly (hlavně na venkově), vznikají národní gardy (studentské legie) Metodický list - anotace: Cílem prezentace je podat souvislý přehled o 1. fázi národního obrození. Seznámení s charakteristikou doby, cíli 1. období národního obrození, první úkoly obrozenců v oblasti jazykovědy, historie, básnictví a žurnalistiky - první české noviny, vydavatelství ⌛Dějepis⌛ . 1. Světová válka Národní obrození. Národní obrození (quizlet) Národní obrození (myšlenková mapa) Dějiny národů v Českých zemích a Habsburské monarchii. Dějiny národů v Českých zemích a Habsburské monarchii. Dějiny národů v Českých zemích a Habsburské monarchii (myšlenková mapa

Zakladatel moderního dějepisu (kritické ověřování pramenů) kritické zhodnocení Hájkovy Kroniky české. František Martin Pelcl. pokračovatel Dobnerův. Nová kronika česká (bez nepřesností a omylů) na konci tohoto období zakládána první muzea (Opava, Brno, 1818 Vlastenecké muzeum v Čechách - dnešní Národní muzeum dějepis (národní obrození) Sdílet Sdílet podle Xsalvetova. Jako. Upravit obsah. Vložit. Více. Vyžaduje se přihlášení. Téma. Vyžaduje se přihlášení. Možnosti. Výsledková tabule/Žebříček. Zobrazit více Zobrazit méně . Tento žebříček je v současné době soukromý..

České národní obrození České dějiny první poloviny 19. století bývají tradičně vykládány jako dějiny českého národního hnutí, neboli národního obrození. České dějiny této doby ovšem nejsou nic více a nic méně než součást dějin evroých, zasahují je stejné myšlenkové a kulturní proudy, utvářejí se. Národní obrození. DOWNLOAD (prezentace .PPT - všechny Microsof t Office - odkaz na Ulož.to) Referát - Křemík. Dějepis Zápisy do dějepisu. Na odkazu níže najdete všechny zápisy do dějepisu, které prof. Manová poskytnula. DOWNLOAD (odkaz na Ulož.to - ZIP soubor). Milí osmáci,u všech úkolů najdete řešení. Můžete si tak zkompletovat všechny zápisy, pokud vám nějaké chybí. Popřípadě si opravit chyby.Přeji vám krásné prázdniny a budu se na vás těšit zase v září

Dějepis. 2.stupe ň čast 2 čast 3. 2.stupeň KDO JSEM - NÁRODNÍ OBROZENÍ.pptx LETECKÁ BITVA O ANGLII.ppt NAPOLEONSKÉ VÁLKY.ppt NÁRODNÍ DIVADLO.pptx POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI.ppt SELSKÁ POVSTÁNÍ.pptx TAJENKA ( japonské město).ppt TAJENKA ( německý plán ).pptx TAJENKA ( německý vynálezce ).ppt Problémy: 1919 Slovenská republika rad 1919 Konflikt s Polskem - Těšínsko 1920 Stávky, pokus o bolševický převrat 1921 Vznik KSČ 1926 Národní obec fašistická gen.Gajda 1927 Strana radikálních slovanských socialistů - Stříbrný Přesto vítězí pravicový demokratický proud díky autoritě TGM Snahy o upevnění.

Národní obrození, D - Dějepis - - unium

4) národní obrození románová kronika U nás 5 dílný román F. L. Věk povídka Filosofská historie (o studentech v r. 1848) Jiráskovo dílo bylo podloženo studiem pramenů, splňují jeho vlastenecky výchovné záměry Předmět: Dějepis Tematický celek: Modernizace společnosti Téma: Kulturní rozrůzněnost doby interaktivní prezentace. Národní divadlo. národní obrození. osobnosti 19. století. Zobrazit dokumenty autora. české obrození - obrazy.ppt. 272×. Obrana českého jazyka a jeho rozvoj. Ano, tímto se nám nejvíce vtisklo do paměti české národní obrození. Znáte Jungmanna a Dobrovského? Jistě ano, tak pojďte vyzkoušet tento krátký testík Název: Národní obrození Autor: Horáková L. Předmět:dějepis Třída: 8. ročník ZŠ Časová dotace: 20-25. min. Metodické poznámky: opakovací test na probranou látku NO po výukovém projektu na dan

NÁRODNÍ OBROZENÍ. jazykověda. historiografie. divadlo. publicistika. 1. generace. 2..3. generace. JOSEF DOBROVSKÝ. JOSEF JUNGMANN. 1. generace. 2.-3. generac Národní obrození bylo oficiálně započato reformami Josefa II., který uvolnil lidi z půdy, možnost odchodu do měst za vzděláním, vznik nové české inteligence a buržoazie. Po pádu Napoleona není v zájmu Vídně, aby si jednotlivé národy monarchie uvědomovaly svou národní identitu, proto byl proces národní. test Dějepis 8 ročník-Národní Obrození (nezveřejněné) Autor: renata.smiskova (7vlož. 3vyzk. +11% ø) politické změny,revoluce 1844-zasáhly celou Asii,lidé touží po spravedlivější společnosti,roste národní hrdost,požadavky na odstranění feudalismu Na přání rodičů se měl stát knězem, a tak byl poslán nejprve do Berouna a poté do Prahy na piaristické gymnázium Národní obrození NO. narodni-obrozeni.ppt. 6678,5 kB. Dějepis » Materiály V. Kuneš - 4. E

České národní obrození> Math, Math equations, Equatio

DUM - učební materiály - GYZ

Národní Obrozen

Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín 756 27 Valašská Bystřice 360. IČO: 48773689 ID datové schránky: 24dabp 23.9.2017 - Explore Romana's board Dějepis on Pinterest. See more ideas about dějepis, učení, zeměpis

Video: Všechno Nbc Washington-Národní Obrozen

Průmyslová revoluce byla postupná změna ve velkém období od 18. do 19. století, kdy se zásadně proměnilo zemědělství, výroba, těžba, doprava a další hospodářské sektory. Do té doby hospodářství dominovalo zemědělství. Ve výrobním procesu docházelo k přechodu od ruční výroby v manufakturách k tovární a strojní velkovýrobě za pomoci nových zdrojů. See more ideas about dějepis, sedmá třída, lodní šroub. 14.7.2021 - Explore Eva Pátková's board Dějepis 5, followed by 231 people on Pinterest. See more ideas about dějepis, sedmá třída, lodní šroub. Národní obrození. ppt stáhnout Aug 28, 2016 - This Pin was discovered by evica. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres

Fastest Národní Obrození Dějepi

Šablona: III/2 Český jazyk, umění a kultur

Národní obrození • od pol. 18. století do 70. let 19. století • velké společenské, politické a kulturní hnutí, které mělo za následek vznik novodobého českého národa • důsledek výměny feudálního řádu s kapitalistickým řádem • idealistické pojetí - zdůraznění historických (husitských) tradic (zázrak, bez příčin Jun 26, 2016 - This Pin was discovered by Hana Žídková. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres Dějepis Ve škole prezenčně - Národní obrození strana 84 - 86 v učebnici, dokončení průmyslové revoluce Zeměpis Moravskoslezský kraj, přírodní poměry, hospodářství Fyzika Lom světla Chemie Halogenidy - názvosloví, zástupci (učebnice str. 90 - 92

Video zpracovali: Matyáš Varga, Anna Fejfarová a Matěj Ďurina. Studenti 2. ročníku pražského, prestižního, výběrového gymnázia Na Zatlance.zdroje: dokumenty. Národní obrození. 115 Views Download Presentation. Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK , registrační číslo CZ.1.07 /1.5.00/34.0794 s názvem Výuka na gymnáziu podporovaná ICT . Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České.

Dějepis

NÁRODNÍ GARDY Vypukly v červnu a vzbouřenci chtěli stejná práva pro všechny občany, zrušení roboty, cenzury a zrovnoprávnění češtiny s němčinou Karel Havlíček BOROVSKÝ František Josef I. Zrušení roboty Rostla nespokojenost se způsobem vlády Habsburků V červnu roku 1848 vypukly pouliční bouře v Praze národní hrdina - boje proti Maurům - maurské slovo Cid = pán. hlavním hrdinou je Rotrigo - Cid miluje Ximénu, výše postavené rodiny, souhlas rodiny k sňatku. mezi otci vypukne spor, otec Ximéry urazí Rotrigova otce, požádá Rotriga, aby očistil jeho čest, v souboji umírá Ximénin ote

PPT - Národní obrození PowerPoint Presentation, free

Národní divadlo, D - Dějepis - - unium

Dějepis - maturita 2020/2021 Gymnázium Jana Kepler

-národní obrození = proces, ve kterém došlo k zastavení úpadku českého jazyka a vytvořil se nový spisovný jazyk-nové podměty přineslo Osvícenství-Marie Terezie - zavedla povinnou školní docházku, dále podporovala osvícenství = snaha o modernizaci monarchi Předmět: dějepis Ročník: 6. Cíl Výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata Poznámky ( metody, formy, přesahy) Rozvíjení zájmu o minulost lidstva. Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady zdrojů informací o minulosti,pojmenuje instituce, kde jsou tyt

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie | slideum

Online pro 8. třídu. 17. STOLETÍ. Quizizz - Významné státy v 17. století. Únikovka ke státům v 17. století od Vlaďky Blaschke (díky!) odkaz k vlastním úpravám (vytvořte si kopii a vložte vlastní odkaz na Flippity, ať máte odpovědi žáků pod kontrolou). 18 obrození F. L. VĚK - pětidílný román, zachycuje období od sedmdesátých let 18. stol. - dvacátá léta 19. stol., národní obrození v Praze a na venkově Životní osudy F. L. Věka (ve skutečnosti Heka, rodáka z Dobrušky. Řada historických osobností - Václav Thám, Václav Matěj Kramerius atd Bratranci Veverkové - ruchadlo. Vzniká Česká spořitelna. 1. průmyslová výstava v Praze - r. 1791. doba, kdy se rodí české národní hnutí, základy novodobé vědy a kultury. např. Česká expedice - Václav Matěj Kramerius - Krameriovy C.K. Vlastenecké noviny. Královská česká společnost nauk. vzniká Národní muzeum (tehdy Zábavná vzdělávací videa pro žáky 1. stupně. Už od první třídy, od jara po zimu, si na ČT edu opakujte angličtinu, češtinu, přírodovědu, vlastivědu nebo prvouku. Najdete tu řadu námětů do výuky