Home

Sjednocení Anglie

Dějiny Anglie - Wikipedi

Král Ethelstan a sjednocení Anglie - BazBattles

Největší výběr za nejlepší ceny zboží Plamenonosič: boj o sjednocení anglie pokračuje... v nejvyšší kvalitě Od 1. května 1707 se na základě zákonů o sjednocení Anglie a Skotsko spojily do jednoho suverénního státu - Království Velké Británie Nejlepší způsob, jak poznat starou dobrou Anglii a Skotsko, je vydat se na pochod do těchto nejtajuplnějších koutů Evropy. Při našem putování na vás čeká úžasných 57 kilometrů plných historie, překrásných přírodních scenérií a kouzelné atmosféry, kterou jinde v Evropě nezažijete. Srovnejte si produkt Plamenonosič: Boj o sjednocení Anglie pokračuje... - aby jste zjsitili kde se prodává nejvýhodněji a zda splnuje vaše požadavky a nároky. V e-shopech se prodává průměrně za cenu 242 Kč. Další údaje o produktu: - srovnání výrobce BB/art - produktové označení EAN 9788075076878 a ID zboží 516411

Boj o sjednocení Anglie však pokračuje... V Británii trvá nejistý mír. Vikinský vládce Northumbrie Sigtryggr a saská královna Mercie Athelflaed dodržují sjednané příměří, a tak největší saský válečník Uhtred z Bebbanburgu má konečně šanci pokusit se dobýt zpět svou domovskou pevnost, kterou mu před mnoha a mnoha lety ukradl jeho proradný strýc a v níž nyní sídlí jeho bratranec 1) Anglie ve 2. polovině 19. století 2) Francie za Napoleona III. 3) Sjednocení Itálie a Německa 4) Rusko v 2. polovině 19. století (sociální, ekonomické a politické poměry v Rusku) 5) achův absolutismus 6) České země v Habsburské monarchii 1) ANGLIE V 2. POLOVINE 19. STOLET Recenze Pohanský pán: Král Alfred umířá, ale úsilí o sjednocení Anglie pokračuje BB/art se dočtete níže Více specifiakcí o výrobku Pohanský pán: Král Alfred umířá, ale úsilí o sjednocení Anglie pokračuje naleznete na našich stránkách níže, nebo i na webu prodejce Alza.cz, u kterého si snadno můžete tento výrobek zakoupit online v eshopu - cena je výhodná. Kniha Plamenonosič: Boj o sjednocení Anglie pokračuje...: Od prvního dne, kdy mi byl Bebbanburg zrádně ukraden, jsem snil o tom, že ho znovu získám. Mí předci

Informace: Plamenonosič: Boj o sjednocení Anglie pokračuje... Historické BB/art Popis produktu: Kniha Plamenonosič: Boj o sjednocení Anglie pokračuje...: Od prvního dne, kdy mi byl Bebbanburg zrádně ukraden, jsem snil o tom, že ho znovu získám. Mí předci vybudovali mocnou pevnost na skále nad mořem Největší výběr za nejlepší ceny zboží Pohanský pán: král alfred umířá, ale úsilí o sjednocení anglie pokračuje v nejvyšší kvalitě

Vlastnosti Pohanský pán: Král Alfred umířá, ale úsilí o sjednocení Anglie pokračuje BB/art Specifikace Pohanský pán: Král Alfred umířá, ale úsilí o sjednocení Anglie pokračuje naleznete zde, nebo přímo na stránkách prodejce Alza.cz Elektro BB/art, u kterého si můžete tento výrobek ihned zakoupit za skvělou cenu 242 Kč Recenze Pohanský pán: Král Alfred umířá, ale úsilí o sjednocení Anglie pokračuje BB/art Podrobnosti a specifikace Pohanský pán: Král Alfred umířá, ale úsilí o sjednocení Anglie pokračuje si přečtěte naleznete níže či přímo na stránkách prodejce Alza elektro. Toto zboží si můžete pořídit již od 242 Kč Vlastnosti Plamenonosič: Boj o sjednocení Anglie pokračuje... BB/art Specifikace Plamenonosič: Boj o sjednocení Anglie pokračuje... naleznete zde, nebo přímo na stránkách prodejce Alza.cz Elektro BB/art, u kterého si můžete tento výrobek ihned zakoupit za skvělou cenu 242 Kč Kniha Pohanský pán: Král Alfred umířá, ale úsilí o sjednocení Anglie pokračuje:V letech po smrti krále Alfreda se Británie těší míru. Na severu země vládnou Dánové, zatímco Sasové si drží jih. Pro bojovníky je však neklidná mírová doba tou nejobtížnější výzvou, neboť umožňuje dominovat opatrným a bázlivým

Anglické království - Wikipedi

  1. Anglie roku 1064: Přepadení dánských pirátů znamená předčasný konec bezstarostného dětství mladého Cadmona z Helmsby. Jejich šíp ho těžce zraní a udělá z něj mrzáka. Aby se ho otec zbavil, pošle ho jako tlumočníka do normanské vlasti jeho.
  2. Přímo na stránce prodejce Alza.cz Elektro je k dispozici více obrázků produktu Plamenonosič: Boj o sjednocení Anglie pokračuje... - 9788075076878 i podrobnější popis a přesná aktuální cena a dostupnost. V našem katalogu v této sekci Historické jsou informace o produktu, cena i dostupnost pouze orientační
  3. Vikingové a sjednocení Anglie. Již v 8. století ovládali Vikingové zřejmě Shetlandy a Orkneje a intenzivně útočili na východní pobřeží Anglie a Skotska, kde se postupně začali usazovat a budovat osady. Hlavním odpůrcem Vikingů byl král Alfred Veliký, jeho syn Ethelstan potom zahájil protiofenzívu a postupně ovládl.
  4. ANGLIE - 871 - sjednocení Anglie - král Alfréd Veliký -> rozvoj vzdělanosti, kultury a umění -> odrazil útoky Vikingů - 1066 - b. u Hastingsu => vítěz a nový král Vilém Dobyvatel (normandský vévoda = oblast Francie) => počátky komplikovaných vztahů s Francií BYZANC - oblast východořímské říš
  5. - samostatnost Londýna a jiných měst == oslabení panovnické moci b) hospodářská uzákonění - sjednocení míry a váhy = rozvoj vnitřního obchodu a příznivé podmínky pro působení cizích kupců c) práva a svobody lidí - vzniká Velká rada - velcí feudálové - dozor nad vládou krále, jejich pravomoc se neustále.
  6. VIKTORIÁNSKÁ ANGLIE, SJEDNOCENÍ ITÁLIE A NĚMECKA Otázka S1(sova 1) a dobrovolně S2 nahoře. Proč byl po Vídeňském kongresu asi půl století mír? Jak se po r. 1848 změnily hranice? Proč je Anglie na začátku 2. poloviny nejvyspělejším státem světa? Jakou monarchií byla a podle koho se nazývá období jejího rozkvětu
Plamenonosič | KNIHCENTRUM

Anglosaská Anglie - Wikipedi

Brzy po příchodu církve do Anglie se objevily první pokusy o sjednocení země pod vládou jednoho panovníka. Počátkem 7. stol. stála v popředí říše kentská. Později se hegemonistického postavení ujala Northumbrie, která vznikla spojením původně samostatných království Deira a Bernicia w. Anglie/Velká ritánie a Čechy 2. Dějiny Francie a. Území dnešní Francie před římskou okupací b. Galie c. Rozpad západořímského impéria, příchod Germánů, vznik Franské říše d. Doba Karlovců - politika, kultura, společnost (feudální stát, rozdělení společnosti) e

Anglické království – Wikipedie

Anglie je země , která je součást í Spojeného království .Sdílí pozemní hranice s Walesem na západě a Skotskem na severu. Irské moře leží severozápadně od Anglie a Keltské moře na jihozápad. Anglie je oddělena od kontinentální Evropy Severním mořem na východ a Lamanšským průlivem na jih. Země pokrývá pět osmin ostrova Velká Británie , která leží v. Světové dějiny/Sjednocení Německa. V roce 1815 vznikl Německý spolek, což byl nástupnický útvar Svaté říše. Předsedal mu rakouský císař, dále tam zasedali zástupci Anglie, Dánska a Holandska. Postupem času rostla moc Pruska, protože šlo ekonomicky dost nahoru Severní Devon je část hrabství Devon v jihozápadním cípu Anglie, jeho horní hranici tvoří Bristolský záliv. Tato oblast je rájem pro milovníky anglického venkova a přírody. Díky turismu a zemědělství, které je stále velmi důležitým zdrojem příjmů usedlíků, si tento region víceméně uchoval svou tradiční atmosféru 19. století a podobu, kterou charakterizují. Normané. Ovládnutí Anglie Normany byl důležitý mezník v historii Anglie. Vilém nařídil sepsat pozemkovou knihu, která obsahovala soupis obyvatel, půdy a nemovitostí, které vlastnili, aby tak zajistil výběr daní. V průběhu dalších dvaceti let přešlo vlastnictví většiny pozemků do rukou Normanů, kteří také obsadili.

Snahy o sjednocení Itálie pocházely ze dvou směrů. Jedním byli intelektuálové, kteří byli v emigraci a zakládali různé krajanské spolky (Mladá Itálie). Anglie) si tyto státy naklonila a do budoucna mohla počítat s jejich podporou. Po Krymské válce se Rakousko dostalo kvůli svému nejasnému postoji do mezinárodní. 15 let studentského divadla Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 1998-2012 Josef Prokeš pdf ulozt Sjednocení Itálie aneb výprava, která změnila celý svět. Sdílej na Sdílej na Shlédnuto: 4 891 x. Altare della Patria čili památník Viktora Emanuela II. v Římě (Itálie) Italská bota byla od konce antických časů tvořena obvykle několika nezávislými státy, které mezi sebou dokonce bojují. Vzpomeňme na Benátky. Na úsvitu britských dějin, v 9. století, je Anglie zemí jenom podle jména - ve skutečnosti je vnitřně rozdělená a pustošená hordami loupeživých Dánů. Mladý následník trůnu Alfréd je horlivý křesťan, který víc než válce touží zasvětit svůj živo Recenze Plamenonosič: Boj o sjednocení Anglie pokračuje... BB/art se dočtete níže Více specifiakcí o výrobku Plamenonosič: Boj o sjednocení Anglie pokračuje... naleznete na našich stránkách níže, nebo i na webu prodejce Alza.cz, u kterého si snadno můžete tento výrobek zakoupit online v eshopu - cena je výhodná 242 Kč.Ovšem od tohoto výrobce BB/art najdete v nabídce.

Video: Plamenonosič: Boj o sjednocení Anglie pokračuje

- Téměř ve všech zemích, výjimkou je Rusko a Anglie. Cíle revoluce: a) Společné: odstranění feudalismu a absolutismu. b) Zvláštní: - podle podmínek země. Itálie a Německo: sjednocení. Francie: základní politická práva a svobody. Rakousko: právo národů na samospráv Anna Stuartovna byla královnou Anglie, Skotska a Irska. Stala se nástupkyní svého švagra Viléma III. Od 1. května 1707 se na základě zákonů o sjednocení Anglie a Skotsko spojily do jednoho suverénního státu - Království Velké Británie. Anna se stala jeho první královnou a zároveň zůstala královnou Irska. Anna vládla. 1485 bitva Bosforth - po Hastings nejslavnější bitva Anglie - bitvu vyhraje Jindřich VII. Tudor (Richard III. zemře) - byla to válka až do vyčerpání (po bitvě nejsou skoro žádní šlechtici) - Jindřich Tudor si vezme dceru Eduarda IV. Alžbětu a tím nastane sjednocení rod

Smrt králů: Král Alfred umírá, ale úsilí o sjednocení Anglie pokračuje. Jiří Beneš, Bernard Cornwell Nakladatel: BB art 201 Smrt králů: Král Alfred umírá, ale úsilí o sjednocení Anglie pokračuje. Bernard Cornwell Nakladatel: BB art 2016 žádné recenze. Sojka hlídačka že s ním umírá i jeho sen o sjednocení anglických křesťanských království, neboť Británii hrozí, že země po jeho smrti opět upadne do chaosu vnitřních rozbrojů a. Od prvního dne, kdy mi byl Bebbanburg zrádně ukraden, jsem snil o tom, že ho znovu získám. Mí předci vybudovali mocnou pevnost na skále nad mořem. Bebbanburg je nedobytný a patří mně. V Británii trvá nejistý mír

Pohanský pán: Král Alfred umířá, ale úsilí o sjednocení

Který germánský kmen nepřišel v 6. století do Anglie? 4/10 Kdo položil základy sjednocení germánských kmenů v Anglii? Alfréd Veliký. Vznik Anglie Digitální učební materiál byl vytvořen v rámci projektu nájezdy vikingů Británie kolem r. 800 1) Nájezdy vikingů 2) ALFRÉD VELIKÝ 871 - sjednocení Anglie, porážka vikingů anglický král vzdělaný, péče o umění a vzdělanost renesance v Anglii 3) VILÉM DOBYVATEL 1066 - bitva u Hastingsu - dobyl. Pohanský pán - Král Alfred umířá, ale úsilí o sjednocení Anglie pokračuje - Bernard CornwellV letech po smrti krále Alfreda se Británie těší míru.Na severu země vládnou Dánové, zatímco Sasové si drží jih

Anglie právě vstřelila branku! HARRY KANE sice poslal míč do míst, kde ho Kasper Schmeichel dokázal vyrazit, jenže anglický kanonýr si doběhl pro snadnou dorážku. Dánský brankář se snažil míč zachytit, ale ten mu unikl a fotbalista Tottenhamu posílá Anglii do vedení Album pozdně středověkého písma - svazek VII.: Západní Čechy. Městské knihy města Stříbra 1437-1520 Hana Pátková kniha onlin Francouzský státník Eduard Herriot ve své knize Europe navrhoval v rámci Společnosti národů vytvořit evroou unii, která by zahrnovala i Anglii, s níž si stoupenci evroého sjednocení často nevěděli rady - kvůli britskému impériu, které bylo roztaženo přes celou zeměkouli. 192 Král Ethelstan a sjednocení Anglie BazBattles V polovině 10. století čekala krále Ethelstana bitva, která ohrožovala jednotu Anglie. V bitvě u Brunanburhu bude čelit třem severským králům

Anglie ve vrcholném středověku - England in the High

Plamenonosič - Boj o sjednocení Anglie pokračuje... - Bernard Cornwell - Od prvního dne, kdy mi byl Bebbanburg zrádně ukraden, jsem snil o tom, že ho znovu získám. Mí předci vybudovali mocnou pevnos Anglie. anglosaské období (449 - 1066) zákony kentských králů. zákony západosaských králů. zákony z období sjednocení Anglie. zákony z období dánské nadvlády (v 11.st.) po r.1086 . Kniha Posledního soudu. či . Kniha Soudného dne (Domesday Book) ____ Autorka nechává Merlina vzpomínat na jeho smutné dětství, dospívání a počátky jeho budoucích úspěchů. Líčí Merlina jako člověka s m agickými a prorockými schopnostmi, jako pomocníka krále Ambrosia v boji za sjednocení Anglie, i jako svérázného filozofa. Zároveň ale s úsměvem odhaluje, v čem spočíval zdroj jeho.

Plamenonosič: boj o sjednocení anglie pokračuje - Chci

Bledý jezdec je pokračování rozsáhlé ságy z raně středověké Anglie, v níž Bernard Cornwell vypráví příběh mladého northumbrijského velmože Uhtreda z Bebbanburgu, na jehož osudech líčí boje západosaského krále Alfreda Velikého proti vikinským nájezdníkům a jeho úsilí o sjednocení Anglie Cornwell, Bernard - Smrt králů - Král Alfréd umírá, ale úsilí o sjednocení Anglie pokračuje 120 Kč . Kód: bk3_2178-DMCH5. dĚjepis 7. roČnÍk - vikingovÉ, sjednocenÍ anglie a francie dĚjepis 7. roČnÍk - byzantskÁ ŘÍŠe dĚjepis 7. roČnÍk - islÁm, kŘÍŽovÉ vÝpravy dĚjepis 7. roČnÍk - stoletÁ vÁlka dĚjepis 7. roČnÍk - stŘedovĚkÁ mĚsta a vesnice dĚjepis 7. roČnÍk - sjednocenÍ ruska, polsko, litva, tataŘi dĚjepis 7 Anglie 17. století. 1. Kdo zavedl v Anglii anglikánskou církev? Jindřich VII. Jindřich VIII. 2. Čemu říkáme personální unie? 3. Jaká dynastie nastoupila na anglický trůn po vymření Tudorovců Bledý jezdec je pokračování rozsáhlé ságy z raně středověké Anglie, v níž autor vypráví příběh mladého northumbrijského velmože Uhtreda z Bebbanburgu, na jehož osudech líčí boje západosaského krále Alfreda Velikého proti vikinským nájezdníkům a jeho úsilí o sjednocení Anglie

Když královna v roce 1603 zemřela, byla Anglie námořní velmocí světového významu a měla své první kolonie v Sev. Americe. Alžběta, která zemřela jako panenská královna, odkázala trůn synovi popravené Marie Stuartovny, skotskému králi Jakubovi, aby tak umožnila sjednocení Anglie se Skotskem SJEDNOCENÍ KRVÍ A ŽELEZEM. Jelikož se Německo mohlo sjednotit jen díky pruským válkám s Rakouskem a Francií, říká se, že vzniklo krví a železem. Ke sjednocení pomohlo i společné národní nadšení z vyhraných bitev, v nichž jednotlivé německé stály bok po boku. A Bismarckovi se mimochodem říkalo Železný.

6 Obecné dějiny novověku IV (1789-1918) Kapitola 1. Velká francouzská revoluce Dějiny Francie byly na konci starého režimu, za vlády Ludvíka XVI. (1774 -1792), poznamenány hlubokou všestrannou krizí, zasahujíc V letech po smrti krále Alfreda se Británie těší míru. Na severu země vládnou Dánové, zatímco Sasové si drží jih. Pro bojovníky je však neklidná mírová doba tou nejobtížnější výzvou, neboť umožňuje dominovat opatrným a bázlivým

brašna na sedlo spolujedce F1 Tailpack, OXFORD - Anglie (černá, objem 35 l) brašna na sedlo s odnímatelnou základnou textilní vložky v zelené, oranžové, modré, červené a šedé barvě pro sjednocení s barvou motocykl Anglie je největší a nejlidnatější země Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.Zahrnuje jižní dvě třetiny ostrova Velká Británie.Na severu hraničí se Skotskem, na západě pak s Walesem, jinak ji obklopuje moře.. Anglie je pojmenována podle Anglů (Angle-Land), jednoho z řady germánských kmenů, původem pravděpodobně ze severního Německa, kteří. Místo Velké Británie malá Anglie? Hrozí nám zhroucení, míní expremiér Brown. 25. ledna 2021 11:30. Bývalý britský premiér Gordon Brown uvedl, že pokud v Británii nedojde k zásadním reformám, mohla by se země zhroutit. Příliš mnoho lidí podle něj ztratilo víru ve způsob, jakým je země řízena Na konci 12. století bylo dobyto Irsko. Roku 1284 byl anglické Koruně podroben Wales, k plnému sjednocení s Anglií však došlo až v roce 1536. Roku 1314 byl Edward II. (1284-1327) nucen uznat Roberta Bruce (1274-1329) skotským králem Faktem je, že Spojené království zahrnujetři historické oblasti Spojeného království: Anglie, Skotsko a Severní Irsko. Každá z nich má svou vlastní vlajku, jejíž prvky jsou uspořádány na obecném praporku Velké Británie, což symbolizuje jejich sjednocení. Historie vlajky Anglie začíná v roce 1603

Anglie je pojmenována podle Andlů (Angle-Land), jednoho z řady germánských kmenů, původem pravděpodobně ze severního Německa, kteří se v Anglii usadili v5. a 6. století . Původně rozdělená Anglie se v 10. století sjednotila jako Anglické království , k němuž byl později připojen i sousední Wales , přičemž Anglie. ANGLIE - Anglové, Sasové - 871 - 900 - sjednocení pod . Alfrédem Velikým. 870 - vikingové na Islandu. Po r. 950 - Dánské, Norské království - Švédské království - ovládnutí Finska. 911 - vylodění Normanů ve Francii - Normandie X obrana západofr. velmožů ----- 987 králem Hugo Kapet (Kapetovci) = vznik FRANCIE (Paříž) 104

Sjednocení anglie a skotska zákon o sjednocení

Sjednocení rozchodů. Koněspřežní železnice v Británii měly nesčetný počet rozchodů, od nejmenších až po 1422 mm; první parostrojní potom od 4 ft 6 in = 1372 až po 7 ft 1/4 in = 2140 mm. K sjednocení rozchodů v Británii došlo až po několikaletém boji rozchodů, když zákonem z roku 1846 bylo rozhodnuto ve prospěch. Evropa po pádu Napoleona Anglická průmyslová revoluce a její rozšíření České národní probuzení Slovenské národní probuzení Revoluční rok 1848 - 1849 Evropští panovníci ve 2. polovině 19. století Británie za vlády královny Viktorie Americká občanská válka (Sever proti Jihu) Sjednocení Itálie Sjednocení.

Sjednocení Itálie však nepřijal papež. Tomu zůstal jen Vatikán (0,4 ha). Prohlásil se za Vatikánského zajatce a na protest Vatikán neopouštěl. Sjednocení Itálie však neodstranilo rozdíly mezi severní a jižní Itálií. Doporučená literatura 4) Politické důvody - sjednocení, reforma volebního práva , národnostní rovnoprávnost . Apeninský poloostrov: Hl. důvod - boj za sjednocení. Leden 1848 - povstání na Sicílii ( proti vládě Bourbonů - Ferdinand II.) =) šíření =) ústava pro Království obojí Sicílie =) republiky v Miláně a v Benátkác

Srovnání Plamenonosič: Boj o sjednocení Anglie pokračuje

Anglické. VŠE Zvuk. Dabing. Originál. Dolby Atmos. VŠE. Seriál Avengers - Sjednocení má 5 řad a 126 epizod Líbí se mi Nelíbí se mi Uložit. Avengers - Sjednocení online. Tento titul bohužel není nikde online. Jakmile se objeví, hned ho najdeme a zařadíme Britská vláda ve středu rozhodla, že plně naočkovaní občané zemí Evroé unie a Spojených států budou moci od 2. srpna cestovat do Anglie, aniž by museli do desetidenní izolace, informovala agentura R. Nové opatření má platit pro cestující ze zemí, které britská vláda pokládá za nízce či středně rizikové Anglické království se vynořilo z postupné sjednocení raně středověkého anglosaského království známého jako heptarchie : východní Anglie , Mercia , Northumbria , Kent , Essex , Sussex a Wessex . Vikingské invaze z 9. století narušily rovnováhu sil mezi anglickými královstvími a původním anglosaským životem obecně

S nástupem risorgimenta, tedy sjednocení Itálie, se papežský stát ocitl ve smrtelném nebezpečí. Heslem Giuseppe Garibaldiho, který vedl armády červených košil, usilující o sjednocení celé Itálie v jediný stát, bylo Roma o Morte! (tedy: Řím nebo smrt!) - Anglii zůstal pouze přístav Calais. Vývoj po válce. Francie - Vládne Ludvík XI. - Překonává feudální partikularismus è upevnění postavení panovníka - Hospodářský rozvoj - Politické sjednocení - Silná centralizovaná moc (základy) è rysy panovnického absolutismu. Anglie - Na konci 15. století začíná také. Anglie. Jako první, kdo začíná osídlovat jižní část Británie, byly kmeny Anglů a Sasů (původem germáni). Tyto dva kmeny se s postupem času tak sbližují, že vzniká jejich společný jazyk, společnost i kultura. Z Anglů a Sasů se následně stávají Anglosasové

Evropa po Napoleonských válkách - презентация онлайнVatikán - PRO TRAVEL CK, s

úpadek Turecka: Anglie, Francie a Rusko se ho snaží dobýt. vzbouření Slovanů. vznikly samostatné státy: Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Černá Hora. sjednocení po válce s Rakouskem (boj o sever Itálie) 70. léta 18. století. hl. městem Řím. stále nevolnictví - až 1861 zrušeno. rozdíly s Evropou veliké, rozhlehlá zaostatlá. Za její vlády došlo k opětovnému připojení Normandie k Anglii. Za její vlády došlo ke sjednocení Anglie, Skotska a Irska do jednoho státu. Vznikla tak Velká Británie (1707). Za její vlády byla vystavěna první železnice v Anglii (1711) Anglie v době vlády královny Viktorie (1837 - 1901) sjednocení Itálie. 1861, vyhlášeno italské království v čele s králem Viktorem Emanuelem. sjednocení Německa. proces sjednocení německých států v 60. letech 19. století, Německé císařství vyhlášeno ve Versailles 1871