Home

Odškodnění úrazu při autonehodě

Odškodnění úrazu při autonehodě - odskodneninehody

Odškodnění úrazu při autonehodě, kterou poškozený nezavinil, zpravidla znamená vznik práva na odškodnění za zranění z povinného ručení vozidla viníka nehody. Odškodnění lze žádat nejen v případech vážného zranění, ale také v případech lehkých zranění, například pohmožděnin Odškodnění po dopravní nehodě - Autonehody se zraněním či úmrtím Pokud jste se staly obětí dopravní nehody nebo někomu z vaší rodiny se stal vážný úraz po nehodě, tak vám dokážeme pomoci. Chápeme, že dostat se této situace po autonehodě se zraněním či dokonce s úmrtím je velmi obtížná

Odškodnění za psychickou újmu po autonehodě Jde o nárok na odškodnění za utrpení osob blízkých zraněnému. V praxi jde například o odškodnění pro dceru, která psychicky trpí v důsledku vážného úrazu svojí matky, nebo svého dítěte Zajišťujeme právní zastoupení při újmě na zdraví po dopravní nehodě, pracovním úrazu, úrazu ve škole nebo v nákupním centru. Odškodnění za újmu na zdraví po autonehodě Při újmě na zdraví po dopravní nehodě máte nárok na náhradu škody za bolestné, trvalé následky a další účelně vynaložené náklady. Bolestné po autonehodě je často první náhrada, která je k řešení pro odškodnění. Bodové hodnocení úrazu po autonehodě je tedy spojeno s bolestným po autonehodě. Bolestné po autonehodě lze žádat nejen pro zlomeniny a vážnější zranění při dopravní nehodě, ale také pro lehká zranění - pohmožděniny.

Odškodnění po dopravní nehodě - Autonehody se zraněním či

Příbuzní a blízké osoby mají nárok na různé druhy odškodnění tehdy, pokud oběť nehody byla spolujezdcem nebo řidičem, který nehodu nezpůsobil. Za smrt manžela, manželky, rodičů, dítěte i dalších blízkých osob při autonehodě mají pozůstalí nárok na odškodnění dle občanského zákoníku. Odškodnění bývá. Pracovní úraz při autonehodě nebo střetu s vysokozdvižným vozíkem? Odškodnění za pracovní úraz lze zpravidla uplatnit z pojištění vozidla namísto řešení dle zákoníku práce. Kdy je tento postup výhodnější pro poškozeného zaměstnance? Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti . Publikováno: 4. 5. 2020. Odškodnění po autonehodě Účastníkem autonehody se může stát každý z nás, dokonce i ten nejzarputilejší odpůrce automobilismu, nejčastěji jako cyklista nebo chodec. Následky autonehody mohou být různé, mnohdy se neobejdou bez zranění nebo ztrát na životech Odškodnění úmrtí při dopravní nehodě a pracovním úrazu. Co znamená smrt blízkého člověka nejde ani dostatečně vyjádřit slovy. Pokud je navíc nečekaná, zemře-li někdo při autonehodě, kterou nezavinil, voláme především po přísném potrestání viníka

Každý kdo utrpěl úraz při dopravní nehodě, kterou nezavinil nebo ji zavinil jen částečně, má právo uplatňovat široké spektrum nároků. Mezi základní nároky patří bolestné, účelně vynaložené náklady spojené a léčením, odškodnění ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu pracovní. Pracovní úraz při dopravní nehodě a právo na odškodnění za zranění. Konzultace zdarma s právníkem. Rychlá právní pomoc online. Výpočet odškodnění Stejný úraz a rozdíl necelých tři sta tisíc. Při autonehodě by dostal víc. 19. 9. 2019. Proč dostanete jinou výši odškodnění podle zákoníku práce než podle občanského zákoníku? Co se odškodňuje bolestným a co náhradou za ztížení společenského uplatnění? Zaměstnanec pracoval jako skladník a utrpěl při práci. jste po autonehodĚ a mÁte zdravotnÍ problÉmy ? jste po pracovnÍm Úraze a mÁte zdravotnÍ problÉmy? pŘiŠli jste pŘi autonehodĚ o blÍzkou osobu ? dostali jste se kvŮli Úrazu do finanČnÍch problÉmŮ ? mÁte pocit ztÍŽenÍ spoleČenskÉho uplatnĚnÍ ? vznikly vÁm nÁklady na lÉČenÍ Poškozený zaměstnanec pracovním úrazem následkem nezaviněné autonehody nebo střetem s vysokozdvižným vozíkem si může zpravidla vybrat, zda bude odškodnění za zranění žádat z titulu pracovní úrazu nebo provozu dopravního prostředku

Zranění při dopravní nehodě Poradna Poškozenéh

K úrazu navíc nemusí dojít jen při havárii dvou vozidel, ale například při nárazu do stromu či při střetu se zvířetem. Tehdy se pojistné plnění vyplácí pouze z úrazového pojištění osob ve vozidle, jiná možnost pro odškodnění škody na zdraví totiž v takovém případě neexistuje, dodává Svobodová Užitečné informace a články zabývající se odškodněním a kompenzací po zpoždění letu, zranění v práci i po autonehodě. Články a aktuality společnosti VOTUM A.S Když člena vaší rodiny usmrtili nebo mu vážně ublížili na zdraví, máte nárok na peněžité odškodnění. Dokonce můžete zdědit dosud nevyplacené peníze, které měl za svůj smutek dostat ten, po němž dědíte. Podle § 2959 občanského zákoníku (o. z.) při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví. Odškodnění duševních útrap po dopravní nehodě Nárok na náhradu tzv. duševních útrap po dopravní nehodě případně jiné zdravotní újmě dle § 2959 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, koncepčně nahradil nárok na náhradu jednorázového odškodnění pozůstalých, jenž byl upraven v § 444 starého občanského zákoníku, tedy zákona č. 40/1964 Sb

Získejte odškodnění za trvalé následky a bolestné

Odškodnění po autonehodě Při újmě na zdraví po dopravní nehodě má nárok na náhradu škody každý poškozený (řidič, spolujezdec, chodec, cyklista, motocyklista, účastník hromadné dopravy), který byl účastníkem dopravní nehody a nebyl viník. Pomůžeme Vám v těžké životní situaci Když váš blízký utrpí těžká zranění nebo přijde o život při autonehodě, můžete si z povinného ručení viníka nárokovat i odškodění svých duševních útrap. Částky odškodného v posledních letech výrazně vzrostly. Ztráta nebo zranění blízkého při autonehodě: Máte nárok na odškodnění duševních útrap Specializujeme se na odškodnění pracovních úrazů s trvalými následky. Vymůžeme pro vás maximální možné odškodnění za váš pracovní úraz

Bodové hodnocení úrazu po autonehodě

 1. Utrpěli jste úraz při autonehodě nebo v práci? Víte, jaké nároky lze požadovat po pojišťovně? My ano. Posoudit případ zdarma Proč my? • maximální odškodnění po dopravní nehodě a pracovním úrazu • znalecké posudky na bolestné a trvalé následky zdarma • bezplatná pomoc specializované advokátní kanceláře • odškodnění až 4 roky zpětně od data úrazu
 2. Odškodnění od KLB Legal, Prague, Czech Republic. 4.5K likes. Projekt advokátní kanceláře KLB Legal se specializací na odškodnění poškozených dopravní nehodou. První konzultace a právní posouzení..
 3. Odškodnění po úrazu nebo nehodě. 1,279 likes · 3 talking about this. Odškodnění po úrazech, újma na zdraví nebo majetku po autonehodě nebo pracovním úrazu
 4. Pomáháme získat nejvyšší odškodnění po autonehodě Stala se vám nebo vašim blízkým dopravní nehoda, při níž došlo ke škodě na majetku nebo na zdraví? Pomůžeme vám zjistit, na co všechno máte nárok a navrhneme proces uplatnění odškodnění
 5. Jaké odškodnění újmy na zdraví lze žádat po dopravní nehodě. Častým dotazem poškozených dopravní nehodou je, co vše mohou v rámci odškodnění újmy na zdraví po dopravní nehodě požadovat. Odškodnění autonehody se řídí úpravou občanského zákoníku, který stanovuje, že při odškodnění újmy na zdraví je.
 6. 6. učiňte tak předtím, než se budete zabývat otázkou možného vzniku odškodnění dopravní nehody a zajišťováním důkazů. Jak postupovat při vzniku dopravní nehody: • Údaje, dokumenty, důkazy. • Při autonehodě mají účastníci povinnost poskytnout si součinnost

S ohledem na skutečnost, že rozhodovací praxe soudů po účinnosti nového občanského zákoníku je nejednotná při určování výše odškodnění nemajetkové újmy pro pozůstalé, vydal Nejvyšší soud doporučení, aby základní rozpětí tohoto odškodnění bylo ve výši 240 000 Kč až 500 000 Kč v obvyklých případech pro. Někdo vám dluží peníze nebo odškodnění. Zadáte případ online na našich webových stránkách. Váš případ zdarma a nezávazně posoudí spolupracující advokát. Pokud shledáme váš nárok oprávněný, nabídneme vám naši spolupráci. Jestliže budete souhlasit, právník se ujme vašeho případu Dobrý den, tento rok náš syn zemřel při autonehodě,máme nárok na odškodnění od státu? Někdo nám poradil, že můžeme... Rakovník , 15.11.201 Při stanovení bolestného a jeho odškodnění je třeba nejprve určit okolnosti, za nichž došlo k úrazu a poškození zdraví. Pracovní úrazy se odškodňují jinak, než zranění způsobená v běžném životě mimo zaměstnání. Tedy například při sportu a rekreaci, práce na vlastním domě a podobně Po roce jsem byla na odstranění části šroubů, další rok mě operativně byly odstraněny zbylé kovy-jeden v noze stále mám-.Při odškodnění můj úraz byl ohodnocen asi 37%, ale při trvalých následcích pouze 13%,přesto, že musím podstoupit totální endoprotézu kolene.Bylo mi řečeno, že když jsem operaci nestihla do.

Odškodnění bolestného. Občanský zákoník stanoví, že při újmě na přirozených právech člověka, je škůdce povinen odčinit škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil. Nemajetkovou újmou rozumíme také způsobené duševní útrapy, například bolest nevyplacené odškodnění po autonehodě. Otázky pouze na oblast nákladní a osobní dopravy - přeprava zboží a osob, kabotáž. Práva poškozených při dopravní nehodě: Dopravní nehoda při plnění pracovních úkolů. Dopravní nehodu může také utrpět zaměstnanec jako pracovní úraz při plnění pracovních úkolů. Může však poškozený zaměstnanec žádat odškodnění z povinného ručení viníka dopravní nehody namísto odškodnění od. Dobrý den chtěla jsem se zeptat, jestli by jste mi mohl/a vyplnit anketu pro firmu, která pomáhá lidem po (autonehodě, pracovním úrazu a úrazu na chodníku)získat odškodnění od pojištoven Předem moc děkuji. Anketu kdyžtak zašlu na email

Bodové hodnocení bolesti - Spolek na ochranu práv

 1. V oblasti odškodnění je velmi důležitých hned několik faktorů. Ale jeden je zcela zásadní - aby lidé o kompenzaci vůbec začali usilovat, musí si být vědomi, na co mají nárok.Ať už jde o spravedlivé odškodnění po dopravní nehodě, odškodnění za pracovní úraz či odškodnění za úraz ve škole, všude panuje celá řada omylů a mýtů, které cestu za adekvátní.
 2. Odškodnění při úrazu. Ba412. 1238 268 18.01.17. Dobrý den, před Vánoci jsem upadla na zledovatělém chodníku, který nepatří městu ale soukromé společnosti a zlomila si ruku. Mohu žádat odškodné? Odškodnění za úmrtí při autonehodě Pretaceni rucicky pri paseni koni.
 3. Postup při odškodnění za smrt. Každý případ má určité nuance, nicméně téměř vždy, když dojde k náhlému usmrcení člověka (např. při autonehodě apod.), je zahájeno trestní řízení.To má za úkol celý případ prozkoumat, a pokud je určen viník (pachatel, škůdce), lze po něm žádat náhradu škody (při odškodnění za smrt se jedná o nemajetkovou újmu)
 4. Pojistná plnění při dopravních nehodách mohou dosáhnout vysokých částek. Zdaleka nejvyšší náhrady se vyplácejí za škody na zdraví. Do této kategorie ale nepatří jen bolestné (odškodnění za způsobenou bolest), ale i náhrady škod za ztížení společenského uplatnění v důsledku úrazu
 5. Co naší historie se týče, nelze říci, že bychom se s ní mohli vychloubat poněvadž jsme úplnou novinku na internetu. Ale každopádně věříme, že zde za čas budeme moci napsat několik odstavců
 6. Odškodnění po autonehodě Při újmě na zdraví po dopravní nehodě má nárok na náhradu škody každý poškozený (řidič, spolujezdec, chodec, cyklista, motocyklista, účastník hromadné dopravy), který byl účastníkem dopravní nehody a nebyl viní

Dobrý den, mám syna,který je po úraze míchy kvadruplegik. Úraz se stal před dvěma lety. Pojišťovna ohodnotila jeho trvalé následky 80%. Vzhledem k tomu, že se jeho stav nezlepšil, naopak v souvislosti s jeho diagnózou vznikají další zdravotní problémy, bych chtěla požádat pojišťovnu o přehodnocení procentuálního hodnocení Nabízíme pomoc osobám poškozeným na zdraví při dopravních nehodách. Možnost otevření případů až 4 roky zpětně. v CZ verzi 658 345 inzerátů, měsíčně nás navštíví přes 150 000 lidí . Vložit inzerát zdarma

Dluží vám někdo peníze nebo odškodnění? U nás za právníka

Dopravní nehoda a nároky poškozeného

V České republice se denně přihodí stovky nehod. Bohužel mnoho řidičů, kteří si poctivě platí havarijní pojištění a povinné ručení, nedostanou odškodnění, na které mají po autonehodě nárok. Pojistné plnění navíc často odmítají platit zejména pojišťovny, u kterých má viník povinné ručení. Paradoxně jsou tak nejvíce trestáni ti řidiči, kteří. Jednorázové odškodnění vyplácíme již při 10 % tělesného poškození. Smrt následkem úrazu . V případě, že při autonehodě dojde k vašemu úmrtí, vyplatíme Vašim blízkým v závislosti na zvolené variantě pojištění jednorázovou částku, která může dosáhnout až 300 000 Kč

Poskytneme vám b e z p l a t n o u a nezávaznou konzultaci při újmě na zdraví po dopravní autonehodě nebo pracovním úrazu. Stejně tak vám umíme pomoct při uplatnění a vymáhání nároků na odškodnění a bolestné při úrazu vašeho dítěte ve školním zařízení. Čert nikdy nespí a k úrazu může dojít i při. Odškodnění po autonehodě: Otázky a odpovědi k bolestnému . musíte doložit: fotografie, výpovědi svědků a zprávu od policie. musíte nahlásit nehodu své pojišťovně. minimální pojistné náhrady ve slovenské republice jsou zaznamenány vaší pojišťovno

Nehoda s trvalými následky: Máte nárok na víc, než vám nabídnou pojišťovny. Pokud jste se stali obětí dopravní nehody, ze které si odnášíte následky v podobě úrazu, máte nárok na odškodnění.A není to jenom bolestné. Mezi nároky, které v takovém případě můžete uplatnit, patří například nárok na ušlý příjem, odškodnění za psychickou újmu Zam.utrpěl na služební cestě při autonehodě úraz,byl v prac.nesch.cca 3,5 měsíce. Od kooperativy žádá mzdová účetní odškodnění a zamestnanec požaduje ze zákonného poj. sluzebniho vozidla odškodnění úrazu. Teď účetní přišla s tím,že to dle kooperativy nelze,žádat dvakrát odškodnění. Mám zato,že jsou to. Stali jste se obětí autonehody ? Utrpěli jste fyzickou nebo psychickou újmu ? Zemřel vám při autonehodě někdo blízký ? Přejete si dostat odškodnění, na jaké máte nárok ? Jsme schopni vám pomoci. Kontaktujte nás. Služba je zdarma Za Poradnu Odškodnění: Pan Martin prodělal v r. 2013 pracovní úraz a byl na něj vyvíjen nemalý tlak ze strany zaměstnavatele a proto nás naléhavě požádal o pomoc. Poněvadž jsem už téměř na dně s nervy obracím se na vás s prosbou o pomoc. Při podklouznutí nohy se mu otočilo koleno levé nohy

Odškodnění po dopravní nehodě - Náhrada škody AUTO CRASH

Odškodnění po úrazu nebo nehodě. 1,278 likes. Odškodnění po úrazech, újma na zdraví nebo majetku po autonehodě nebo pracovním úrazu Zařídíme finanční odškodnění všem poškozeným při autonehodě nebo pracovním úrazu. Zařídíme finanční odškodnění všem poškozeným při autonehodě nebo pracovním úrazu. Číslo inzerátu: 10041534: Vložen: 27.5.2021: Zobrazení: 1680x výpis, 60x detail.

S nemocemi a úrazy je ale často spojován nedostatek financí, protože právě peníze v době dlouhodobé pracovní neschopnosti či úrazu po autonehodě chybí. Odškodnění po dopravní nehodě může být problematické, protože jen těžko budete mít přehled o všech náležitostech a právních kličkách, jež na vás protistrana. Dobrý den, po těžkém úrazu při dopravní nehodě mám zcela ochrnuté dolní končetiny, žádala jsem proto odškodnění u pojišťovny viníka nehody. Pojišťovna jakékoliv odškodnění odmítla s poukazem na skutečnost, že jsem jako spolujezdkyně nebyla při nehodě připoutána bezpečnostním pásem a zranění jsem si tak.

Poradna: Na jaké odškodnění máte nárok, když utrpíte při

Dobrý den, za úraz Vašeho syna by měla odpovídat příslušná škola. Měla byste mít nárok na bolestné a případné náklady léčení. Jako další postup bych písemně informovala školu o úrazu, o případných nárocích a požadovala jejich odškodnění. Listopad 18th, 2014. Tags: Náhrada škody, Svěřená osoba. Lis, 18 Aktuální ověřené informace: adresa, telefon a e-mail Centrum Odškodnění, Brno, Řečkovice. Telefon: 702 876. Na oblat odškodnění po autonehodě, úrazu klientům nebo pozůstalím. Pro klienta a Vás bez vstupních poplatků. Možno si tak měsíčně přivydělat okolo 20 000 Kč. Za kontakt, co dopadne, pro Vás 200- 5 000 Kč. Možnost čtvrtletních odměn až do výše 20 000 Kč. Jednoduché- administrativní činnost

Poradna Odškodnění. Od roku 2008 poskytujeme poradenství lidem, kteří utrpěli zranění, případně ztratili blízkou osobu následkem dopravní nehody, pracovního úrazu nebo jiného úrazu.Zajišťujeme odborné právní služby a znalecké posudky. Při práci s poškozenými jsme vnímali potřeby a problémy poškozených, kterým se následkem nečekané životní situace. Postup při autonehodě. Související články: Proces odškodnění těžkých úrazu či vyjednávání o odškodnění pro pozůstalé trvá často řadu měsíců. Za účelem překlenutí tohoto období, spojeného velmi často s prudkým poklesem příjmů, jsme se spolupracujícími subjekty vyjednali možnost poskytnutí zálohy na. Náhrada škody za škodu způsobenou zvířetem. V daném případě se na nás obrátili klienti s tím, že při venčení jejich pejska došlo k usmrcení tohoto zvířete jiným psem, který nezajištěnou dírou v plotě vtáhl psa dovnitř a tam jej před zrakem rodiny- i dětí usmrtil. Pes poškozených byl na místě mrtvý. I v tomto.

Pomáháme našim klientům získat finanční odškodnění, na které mají nárok, aniž by museli vstupovat do vlastního rizika. Právníka i ostatní náklady totiž platíme my. Řešíme především odškodnění za zpožděné a zrušené lety, nevyplacenou mzdu a odstupné, odškodnění za pracovní úraz a po autonehodě odŠkodnĚnÍ po autonehodĚ a pracovnÍm Úrazu. jste po autonehodĚ a mÁte zdravotnÍ problÉmy ? jste po pracovnÍm Úraze a mÁte zdravotnÍ problÉmy? pŘiŠli jste pŘi autonehodĚ o blÍzkou osobu ? dostali jste se kvŮli Úrazu do finanČnÍch problÉmŮ ? mÁte pocit ztÍŽenÍ spoleČenskÉho uplatnĚnÍ ? vznikly vÁm nÁklady na. Bolestné Náhrada vytrpěné bolesti za každé zranění, které jste při úrazu utrpěli. Výši nároku určuje znalec z oboru. Ošetřovné Dílčím nárokem na náhradu nákladů je pak ošetřovné. Na to máte nárok v případě, že z lékařských zpráv bude vyplývat, že jste po určitou část dne potřebovali pomoc jiné osoby

Odškodnění po takzvaném smrťáku nově budou dostávat nejenom nezaopatřené děti, ale i dospělí potomci zaměstnance. Peníze vždy dostanou i rodiče zaměstnance. Už nebude podmínkou společná domácnost se zaměstnancem. Zpřesňuje se také výpočet renty za ztráty na výdělku po pracovním úrazu Po převzetí případu organizací Subventio o.s. byla vyplacena záloha 1.200.000 Kč. Odškodnění dále pokračuje. Miroslava L. byla poškozená při autonehodě. Jedná se o samoživitelku s dětmi, má trvalé následky úrazu. Proběhlo odškodnění komerční společností ve výši cca 320.000 Kč Odškodnění úrazu po dopravní nehodě. Byli jste poškozeni na zdraví při dopravní nehodě: jako řidič, spolujezdec, cestující, chodec nebo cyklista? pojišťovna Vám zaplatila málo, nebo odškodnění snížila? máte problém dostat se k odškodnění, na které máte nárok

Úmrtí při dopravní nehodě: Jak získat odškodnění za blízké

Nezůstaňte bez odškodnění po nehodě. Do nemocnice se člověk dostane i v době, kdy si ani trochu nestěžuje na svůj zdravotní stav. Stačí pracovní úraz, ale i následné poškození pacienta, abyste svůj čas neplánovaně strávili v nemocničním prostředí Kompenzace za zranění při autonehodě tedy může být nižší, než na kterou by měl poškozený ve skutečnosti nárok. Z našich statistik vyplývá, že člověk, který plně věří posudku lékaře, získá v průměru jen pětinu toho, co jako odškodné stanoví soudní znalec na nemateriální újmu Dopravní nehoda způsobená nezjištěným vozidlem představuje pro poškozeného ztížení řešení zajištění odškodnění oproti standardní situaci uplatnění odškodnění vůči pojistiteli vozidla, kterým došlo k dopravní nehodě. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla však poskytuje ochranu i těmto poškozeným Právník pro oběti dopravních nehod pro poškozeného řeší odškodnění za zranění po autonehodě a rovněž poškozeného zastupuje v souvisejícím trestním řízen Jak na kontrolu odškodnění bolestného po pracovním úrazu. 16. 11. 2020 Redakc

Zajímá vás, jak se náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti počítá? Jedná se o rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného před dopravní nehodou a náhradou toho, co se poškozenému vyplatilo na základě utrpěného úrazu podle jiného právního předpisu Dopravní nehoda s sebou automaticky nese stres a vypořádávání se s následky. Lidé stále nevědí, na co přesně mají nárok, ať už byli sami zraněni, nebo jsou bohužel v pozici pozůstalých. Často se tak spokojí s odškodněním, které je pouze symbolické ve srovnání s částkou, kterou si skutečně mohli nárokovat Odškodnění se týká například těchto situací. V zahraničí jste se zranili při dopravní nehodě, kterou zavinil někdo jiný. Zranili jste se při autonehodě v ČR, kterou způsobil cizinec. Při návratu ze zahraniční dovolené jste se zranili při havárii autobusu cestovní kanceláře. Na jaké odškodnění máte náro

Náhrada při ublížení na zdraví dle starého občanského zákoníku. Právní úprava náhrady při ublížení na zdraví doznala pravděpodobně nejvýraznějších změn a nutno říct, že podstatně posílila pozici poškozeného. Dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále též OZ) platného do 31. 12 Analytická právní věta Princip plného odškodnění za újmu na zdraví v souladu s čl. 11 odst. 1 a čl. 31 Listiny základních práv a svobod zakládá samostatný nárok na náhradu nákladů spojených s péčí o nesoběstačnou poškozenou osobu a její domácnost po ukončení léčby, k jehož uplatnění je poškozená osoba aktivně legitimována Zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při autonehodě, kterou zavinil sám. Nikdo jiný zraněn nebyl. Je zaměstnavatel zproštěn odpovědnosti podle §191 1a) ZP nebo se jedná o §191 5) ZP a můžu vyplatit náhrady jako při běžném pracovním úrazu? Děkuji za vaše odpovědi. přidat reakc