Home

Čolek dunajský

čolek karpatský :: Obojzivelnici-plazi

Čolek dunajský mizí především v důsledku změn vodního režimu v okolí velkých řek jako jsou: odvodňování luk a lužních lesů, zasypávání a odvodňování tůní, výstavba protipovodňových hrází a regulace řek, výstavba velkých přehrad v nížinách, proměna vlhkých luk v pole, meliorace a podobné zásahy Triturus dobrogicus - čolek dunajský. Řád: Caudata - ocasatí, čeleď: Salamandridae - mlokovití Status: -, CR, IUCN: NT, Bern II, HD II, IV Popis: Čolek dunajský patří ve skupině velkých čolků mezi menší druhy.Dospělá samice dorůstá do velikosti 12-15 cm, samec je menší 10-12 cm velký. Čolek dunajský se vyznačuje překvapivě štíhlým tělem a úzkou hlavou, které.

čolek dunajský Obojživelníci České republik

Čolek dunajský (Triturus dobrogicus) je mlok žijící hlavně v povodí Dunaje, je jedním ze tří druhů rodu Triturus vyskytující se na území České republiky.Nejvíce se podobá čolku velkému, za jehož varietu byl původně považován Čolek dunajský (Triturus dobrogicus) Je velmi podobný čolku velkému, od kterého se odlišuje hlavně tělesnými proporcemi. Jeho tělo je delší, díky čemuž jsou přední a zadní končetiny od sebe více vzdáleny. Také tvar hřbetního lemu je odlišný. Základní zbarvení obou pohlaví je stejné jako u čolka velkého, ale je. Čolek dunajský (Triturus dobrogicus) Popis. Samci čolka dunajského dosahují velikosti 10-12 cm, samice jsou více robustní a dosahují rozměrů 12-15cm. Kůže je zrnitá až bradavičnatá, zvláště v období suchozemské fáze. Tělo je štíhlé, čenich je zaoblený. Končetiny jsou relativně štíhlé čolek horský; čolek karpatský; čolek hranatý; čolek obecný; čolek velký; čolek dunajský; čolek dravý; mlok skvrnitý; bezocasí obojživelníci; plazi; Počet snušek obojzivelniku; Počet vajec plazu; Ochrana obojživelníků; rozmnožování obojživelníků; ochrana obojživelniku a plazů na dálnici D47; migrace.

ČOLEK DRAVÝ ČOLEK DUNAJSKÝ ČOLEK VELKÝ Velikáni mezi čolky Infolist s fotografiemi Petra Kříže, Filipa Šálka, Jiřího Šafáře, Zdeňka Mačáta, Zdeňka Hanče a Kristýny Čopjanové vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR díky projektu Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, LIFE-IP: N2 Foto - čolek velký; Foto - čolek dunajský; Foto - čolek dravý; Foto - čolek hranatý; Foto - čolek obecný; Foto - čolek karpatský; Foto - čolek horský; Foto - kuňka ohnivá; Foto - kuňka žlutobřichá; Foto - blatnice skvrnitá; Foto - ropucha obecná; Foto - ropucha krátkonohá; Foto - ropucha zelená; Foto - rosnička zelená. čolek dunajský Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) říše Animalia - živočichové » kmen Chordata - strunatci » třída Amphibia - obojživelníci » řád Salamandroidea - mloci » čeleď Salamandridae - mlokovití » rod Triturus - čolek Jsou to čolek dunajský (Triturus dobrogicus) z hranic se Slovenskem a čolek dravý (Triturus carnifex), který žije na hranicích s Rakouskem. Oba druhy se čolku velkému podobají, plodně se s ním kříží,a tak vznikají tak různé hybridní zóny

Video: Triturus dobrogicus - čolek dunajský Salamandridae

Soutok Moravy a Dyje

Čolek dunajský. od Enter » 26 dub 2016, 19:11 . Super práce parádní podvodní fotky.. Enter Příspěvky: 607 Registrován: 01 črc 2013, 19:1 Čolek dunajský - Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) Výskyt v ČR byl prokázán až v roce 1993 (Zavadil 1995) a v současnosti jeho početnost značně klesá. U nás se vy-skytuje v povodí dolního toku Moravy a Dyje (Mačát 2010). Čolek hranatý - Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789 čolek dunajský. Z Wikislovníku. Skočit na navigaci Skočit na vyhledáván. Čolek dunajský má tělo i hlavu štíhlou, samec bývá dlouhý do 14 cm a samice do 16 cm. Má poměrně krátké i tenké končetiny. Na hřbetě i bocích má základní barvu hnědou až červenohnědou, ve které jsou drobné a málo výrazné tmavé skvrny

Čolek dunajský - ECO Centru

larvy čolka dunajského před dokončením metamorózy | Danube crested newt (Triturus dobrogicus) larvae before the completing of metamorphosi Čolek dunajský působí dojmem dlouhého a hubeného čolka. Bříško má nápadně oranžové až téměř červené, s výraznými černými skvrnami, které bývají spojeny. Samci mají v době páření velký nápadně zubatý hřbetní lem a perleťový ocasní proužek. Čolek dunajský obývá jen malé území v Panonské oblasti. Čolek dravý Triturus carnifex CR EN KO LC II, IV Čolek dunajský Triturus dobrogicus CR CR - NT II Čolek horský Triturus alpestris Mesotriton alpestris Ichthyosaura alpestris NT VU SO LC - Čolek obecný Triturus vulgaris Lissotriton vulgaris NT VU SO LC - Čolek karpatský Triturus montandoni Lissotriton montandoni CR/EN4 CR KO LC II, IV. Čolek dunajský (Triturus dobrogicus) Štíhlý čolek, s podlouhlým výrazně zbarveným tělem. Dosahuje velikosti 13 cm. V období rozmnožování mají samci zcela hladkou pokožku. Boky jsou zbarveny do šeda nebo šedohněda s tmavými skvrnami a drobnými bílými tečkami. Barvě hřbetu odpovídají různé varianty hnědé

čolek dunajský (Triturus dobrogicus) N CR II čolek dravý (Triturus carnifex) KO CR II+IV čolek horský (Triturus alpestris) SO NT čolek obecný ( Triturus vulgaris) SO LC ropucha krátkonohá (Bufo calamita) KO EN IV I kuňka ohnivá (Bombina bombina) SO EN II+IV V kuňka. čolek dunajský - Triturus dobrogicus čolek velký - Triturus cristatus kuňka ohnivá - Bombina bombina kuňka žlutobřichá - Bombina variegata čolek karpatský - Triturus montandoni . Kruhoústí a ryby: mihule ukrajinská - Eudontomyzon mariae mihule potoční - Lampetra planer Další tři druhy pak byly označeny jako prioritní (čolek dravý, čolek dunajský, čolek karpatský), pro něž bylo navrženo vytvoření akčních plánů. Ty by měly být méně podrobnou, zato operativnější obdobou záchranných programů a na lokální úrovni by měly řešit vybrané konkrétní problémy týkající se těchto.

Čolek dunajský (Triturus dobrogicus) - Herpetology

prioritní (čolek dravý, čolek dunajský, čolek karpatský), pro něž bylo navrženo vytvoření akčních plánů. Ty by měly být méně podrob-nou, zato operativnější obdobou záchran-ných programů a na lokální úrovni by měly řešit vybrané konkrétní problémy týkající se těchto druhů. Cílem je, aby se jejich popula Čolek dunajský patří ve skupině velkých čolků mezi menší druhy. Dospělá samice dorůstá do velikosti 12-15 cm, samec je menší 10-12 cm velký. Čolek dunajský se vyznačuje překvapivě štíhlým tělem a úzkou hlavou, které jsou doplněné krátkými a jemnými končetinami. Zbarvení čolka je od červenohnědé až po černo čolek dunajský druh silná kuňka obecná druh silná M137 MOV_1380 32222 CZ0623349Javorník - hliník 1,4 kuňka žlutobřichá druh silná JMK Dunaj Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy stanoviště silná Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharitio

čolek dunajský :: Obojzivelnici-plaz

Čolek Dravý Čolek Dunajský Čolek Velk

 1. Čolek dunajský (Triturus dobrogicus) - samice. 38 (31) Tmavé skvrny na břiše většinou chybí, jsou-li patrné, tak hřbet a boky těla jsou světlé
 2. Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ - Nejen vydra říční nebo čolek dunajský jsou ohrožení. Podle nové metodiky vědců na seznam ohrožených lze připsat i lužní lesy, kde žijí. Kvůli mizení celých ekosystémů přišli odborníci s Červeným seznamem přírodních stanovišť. Dotýká se i jihomoravských oblastí
 3. Mezi zvláště chráněné druhy není zařazen skokan hnědý a čolek dunajský, jenž je, společně s čolkem dravým, považován za nejohroženější zástupce naší batrachofauny. Obecně mezi nejzranitelnější taxony obojživelníků náleží výše uvedení čolci, dále čolek velký, čolek obecný a čolek horský
 4. Pouze zde u nás žije čolek dunajský nebo střevlík mřížkovaný. Na jediném místě na Moravě tu byl zjištěn také celoevroy chráněný potápník dvojčárý. Problém mokřadní fauny a flóry spočívá ve změnách vodního režimu způsobeného výstavbou přehrad a regulací řek

Foto - čolek dunajský Obojživelníci České republik

čolek dunajský | čolek-animal Doporučujeme Čeština, jak ji neznáte Koupit booktook.cz » Dobrý slovník Wordcyclopedia Gutes Wörterbuch Толстый словар čolek dunajský čeština » němčina Donau-Kammmolch Doporučujeme Online kurz Obchodní němčina pro pokročilé Po absolvování tohoto kurzu už se vám nemůže stát, že některý z vašich nápadů nebo návrhů v německy mluvícím pracovním prostředí zůstane nevyřčený

Triturus dobrogicus (čolek dunajský) BioLib

 1. Jaro - období největší migrace žab a dalších obojživelníků Pozor na těch silnicích! Nejdůležitější a zároveň nejnebezpečnější období pro obojživelníky nastává na samém počátku jara. Obojživelníci opouští svá zimoviště a vydávají se na místa rozmnožování (tzv
 2. čolek čolkové / čolci genitiv: čolka čolků dativ: čolkovi / čolku čolkům akuzativ: čolka čolky vokativ: čolku čolkové / čolci lokál: čolkovi / čolku čolcích instrumentál: čolkem čolek dunajský; poznámk
 3. e parviflora) 7
 4. Čolek dravý - Triturus carnifex (Laurenti, 1768) CR, -, KO Čolek dravý - Triturus carnifex Čolek velký - Triturus cristatus Čolek dunajský - Triturus dobrogicus rf^f 15 16- .6 58 60 |52 54 S5 n ^ZP.i li KM 66 70 72 S ľ74 76 78 V 45 47 49l E1 53 55l 57 59 61Í 63' 65 67J S3 71 i 14' S' 16' 17' M *d i 5S8 - 75 77 79 3 SOton V 50' M.

Naši čolci iFauna

 1. čolek. čolek dunajský. Triturus dobrogicus. čolek dunajský Triturus alpestris. čolek horský - Triturus alpestris. čolek horský - břišní strana. Triturus alpestris. čolek horský.
 2. ČOLEK KARPATSKÝ samec samice . ČOLEK VELKÝ samice samec . ČOLEK DUNAJSKÝ. ČOLEK DRAVÝ.
 3. . na 1/3). 3.2.3 Občasně průtočné tůně
 4. (Eurythyrea quercus), piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), čolek dunajský (Triturus dobrogicus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), chřástal polní (Crex crex), orel královský (Aquila heliaca), rýhovec (Omoglymmius germari) f) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů bledule letn
 5. Obojživelníci České republiky Řád: ocasatí - Caudata (8 druhů) mlok skvrnitý - Salamandra salamandra čolek velký - Triturus cristatus čolek dunajský - Triturus dobrogicus - dříve poddruh T. cristatus čolek dravý - Triturus carnifex - dříve poddruh T. cristatus čolek obecný - Triturus vulgaris čolek horský - Triturus alpestris čolek karpatský - Triturus montandoni.
 6. Jako evroy významné lokality byly vyhlášeny Niva Dyje (předměty ochrany jsou kromě lužních ekosystémů i druhy jako páchník hnědý, roháč obecný nebo kuňka ohnivá) a Soutok - Podluží (zde jsou zájmovými druhy mj. čolek dunajský, tesařík obrovský nebo vydra říční)
PPT - ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA OBOJŽIVELNÍKŮ PowerPoint

WILDLIFE FOTOFÓRUM • Zobrazit téma - Čolek dunajsk

čolek dunajský čolek dravý čolek hranatý . čolek obecný čolek karpatský čolek horský @ Peter Watthy . Author: Karel Holuša Created Date: 5/17/2021 8:52:25 PM. Znaky čtvernožců (Tetrapoda) Pleziomorfní znaky (sdílené s fylogeneticky blízkými skupinami vodních svaloploutvých) • Vytvořené vnitřní nozdry (choany) spojující nosní cesty s ústní dutinou The world's hardest-working dictionary of Czech for English speakers: what words mean, how to pronounce them, how to use them in a sentence čolek dunajský čolek obecný čolek horský samci mají v době rozmnožování vysoký hřbetní lem, který není v pánevní oblasti přerušen ♀ ♂ ♂ ♀ ♂ ♀ ♀ ♂ čolek dunajský (T. dobrogicus) snůška čolka karpatského mlok skvrnitý čolek horský čolek obecný v suchozemské fázi larva čolka velkého čolek horský.

Velký kvíz o obojživelnících. Obojživelníci jsou rozmanitou skupinou živočichů. Setkáváme se s nimi velice často, například v létě u rybníka, u potoka, v akváriu a nebo v lesích a na loukách. Do skupiny obojživelníků patří například žáby, mloci, čolci, ale i méně známí obojživelníci, například axolotl. čolek dravý. Triturus carnifex čolek dunajský. Triturus dobrogicus čolek karpatský. Triturus montandoni čolek velký. Triturus cristatus kuňka ohnivá. Bombina bombina kuňka žlutobřichá. Bombina variegata. KRUHOÚSTÍ A RYBY bolen dravý. Aspius aspius drsek menší. Zingel streber drsek větší. Zingel zingel hořavka duhová. data/herp/tridob.txt · Poslední úprava: 2015/09/17 21:42 (upraveno mimo DokuWiki) Nahoru Nahor čolek dunajský (Triturus dobrogicus) pravidelně se rozmnožuje SO, CR zaplavovaný lužní les s vodními toky a plochami bobr evroý (Castor fiber) několik rodinných skupin SO, VU vodní toky a plochy v lužním lese vydra říční (Lutra lutra) pravidelný výskyt SO, VU vodní toky a plochy v lužním les

Triturus dobrogicus - čolek dunajský | Salamandridae

1 Obojživelníci - Lissamphibia Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G42 Literatura3 Literatura4 Literatura5 Interaktivní. Rendez-vous je národní přírodní památka východně od obce Valtice v okrese Břeclav. Oblast spravuje Správa CHKO Pálava. Důvodem ochrany jsou lesní porosty panonských teplomilných doubrav na kyselých píscích a panonských dubohabřin s početnou populací dubu ceru, krátkostébelné louky s acidofilními suchými trávníky a vegetací efemér a sukulentů, mělký rybník s. Vyhláška MŽP č. 166/2005 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 2, § 5 odst. 7 a v dohodě s Ministerstvem zemědělství podle § 5a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen zákon): Seznam typů evroých stanovišť1), které se.

Ocasatí - ECO Centru

 1. Čolek obecný - biologie Noční aktivita (přes den pod kameny a kusy dřev) Potrava ve vodě: korýši, larvy hmyzu. Potrava na souši: brouci a další hmyz Potrava larev: drobní korýši, larvy komárů Do vody se přesouvají často již v únoru Po svatebních hrách samička nabírá do kloaky spermatofor Samička klade 200 - 350 vajíče
 2. Hřib nachový Kuan Zhao et Zhu L. Yang 2014 je jedovatá houba z čeledi hřibovitých. Patří do skupiny barevných a modrajících hřibu, systematicky do sekce Luridi. Český mykolog Albert Pilát jej považoval za nejkrásnější z tuzemských i evroých hřibu a mykolog Jiří Hlaváček za nejkrásnější hřib vubec
 3. English: Danube Crested Newt magyar: Dunai gőte polski: Traszka naddunajska português: Tritão de crista do danúbi

čolek dunajský - Wikislovní

 1. Na svých místech by měly být důsledně ponechávány stávající i potenciální doupné stromy, souše, zlomy, odumírající stromy i stará tlející hmota a celoplošná přípravy půdy by měla být nahrazena pruhovou či řadovou přípravou tak, aby vždy zůstala místa pro vývoj zvláště vzácných druhů, jako jsou kovařík.
 2. 166/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 3. čolek dunajský Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) Tato funkce ukáže seznam obrázků přiřazených k taxonu a všem jeho podtaxonům (nebo i nadtaxonům, dle volby v nastavení). Ukazuje tedy jen část galerie omezenou na určitý taxon. Nejbližší příbuzná kategorie galerie -.
 4. Významným druhem je také čolek dunajský, jeden z našich tzv. velkých čolků. I on na jižní Moravě dosahuje severní hranice svého rozšíření a těžištěm jeho výskytu u nás jsou právě jihomoravské luhy. Objeven tu byl teprve v roce 1993 a jeho populace od té doby značně poklesly
 5. Čolek dunajský Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) •velký čolek, max. velikost 16 cm •tělo není tak robustní jako u čolka velkého, končetiny kratší a štíhlejší •zbarvení hřbetu světlé, rezavě podbarvené, hlava a boky bíle skvrnité, tělo pokryto tmavými skvrnami přecházejícími na břich
 6. Tento komplex u nás tvoří čolek velký (Triturus cristatus), rozšířený (a ohrožený) na většině našeho území, čolek dunajský (Triturus dobrogicus) zasahující k nám v oblasti povodí řeky Moravy na jihovýchodní Moravě a čolek dravý (Triturus carnifex), s nímž se můžeme setkat na hranicích Rakouska a jižní Moravy.
 7. Historie velkých čolků na území ČR •3 druhy čolek velký (Triturus cristatus) čolek dunajský (Triturus dobrogicus) - 1993 - Ranšpurk čolek dravý (Triturus carnifex) - 1997 - Tasovice •Znojemsko:* Tcar - Podmolí, Tasovice, Mašovice Tcar/Tcri - Zblovice, Únanov, Žerůtky alely Tcar, Tcri a Tdob *Mikulíček, P. et al. (2012): Hybridization between three crested.

Čolek dunajský - cs

- mlok skvrnitý - čolek velký - čolek dunajský - čolek dravý - čolek hranatý - čolek obecný - čolek karpatský - čolek horsk V dosud obnovených tůních u Břeclavi se už začal rozmnožovat třeba čolek dunajský. Teď se nadšení ekologové chystají vytvořit ideální prostředí pro život třeba i slepýšů nebo užovek v lese na okraji Valtic. Tam by měl vzniknout mokřad na loukách. Přibližně do konce 50. let minulého století tudy protékala.

Čolek dunajský - Wikiwan

14 best images about Obojživelníci on PinterestPlazi a obojživelníci ČR

čolek dunajský čolek dravý mlok skvrnitý bezocasí obojživelníci ropucha zelena ropucha obecna ropucha krátkonohá skokan hnědý skokan štíhlý skokan ostronosý skokan zelený skokan krátkonohý skokan skřehotavý rosnička zelená blátnice skvrnitá. Ani Břeclavané většinou nevědí, že z ocasatých obojživelníků má v Kančí oboře svůj domov čolek obecný nebo čolek dunajský. Z bezocasých (žab) je to blatnice skvrnitá, kuňka obecná, ropucha obecná, ropucha zelená, ale také rosnička zelená, hnědí skokani (skokan štíhlý a skokan ostronosý) a zelení skokani. čolek dunajský, skokan ostronosý, skokan krátkonohý, rosnička zelená a další). V tůních můžeme nalézt i specializované druhy ryb, jako je dnes ohrožený piskoř pruhovaný. Jako adaptace na extrémní podmínky s vysycháním se u něj vyvinulo střevní dýchání. Dnes je na našem území vzácný a veden jako ohrožený druh druhy čolek dunajský (Triturus dobrogicus), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), kuňka obecná (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea) nebo skokan krátkonohý (Pe - lophylax lessonae). Foto M. Šander Posudek zjistil, že v místech se vyskytuje například kuňka ohnivá, čolek obecný, čolek dunajský nebo skokan zelený. Aby nedošlo k úhynu těchto živočichů, správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty provedla těsně před započetím prací určitá opatření

Vyšší podíl ohrožených druhů přičítají biologové tomu, že vysoký počet těchto druhů žije v Česku na okraji svého areálu rozšíření, například čolek dunajský, dravý nebo karpatský či ropucha krátkonohá a užovka stromová. Tito živočichové jsou zastoupeni mnohdy pouze jednou nebo několika populacemi Čolek karpatský: Verze pro tisk. Náhled: Čolek dravý, čolek dunajský a čolek velký.

Triturus dobrogicus (čolek dunajský) 13

Prolíná se jím řada vodních kanálů s hojnou vodní vegetací a s četnými ohroženými druhy rostlin. V lokalitě žije i řada ohrožených a chráněných živočišných druhů, mimo jiné čolek dunajský, vydra říční nebo bobr evroý Žijí tady velmi vzácní čolek dunajský nebo střevlík mřížkovaný. Na jediném místě na Moravě tu byl zjištěn také celoevroy chráněný potápník dvojčárý. Problém mokřadní fauny a flóry spočívá ve změnách vodního režimu způsobeného výstavbou přehrad a regulací řek 5.5.2010 3 podobně vypadají další druhy rodu Triturus čolek dravý Triturus carnifex (je klasifikovaný jako kriticky ohrožený(1)) a čolek dunajský Triturus dobrogicus, žijící vzácně na Jižní Moravě. •Triturus dobrogicus má protáhlejší tělo a kratší končetiny čolek dravý Triturus carnifex • Na rozdíl od čolka velkého je robustnější

Čolek dunajský - téměř ohrožené taxony

Ani Břeclavané většinou nevědí, že z ocasatých obojživelníků má v oboře svůj domov čolek obecný nebo čolek dunajský. Z bezocasých (žab) je to blatnice skvrnitá, kuňka obecná, ropucha obecná, ropucha zelená, ale také rosnička zelená, hnědí skokani (skokan štíhlý a skokan ostronosý) a zelení skokani (skokan krátkonohý, skokan skřehotavý a skokan zelený) do ní i čolek dunajský (Triturus dobrogi-cus), který byl poprvé pro ČR prokázán v roce 1993 v pralesích na soutoku Mo-ravy a Dyje u Lanžhota. Právě při ma-pování areálu výskytu posledně zmíněné-ho druhu jsme zavítali i do lomu u Taso-vic, kde kolega Dr. Vít Zavadil z Agen-tury ochrany přírody a krajiny v Praz Odhadni, kolik druhů obojživelníků žije na území ČR Ocasatí Mlok skvrnitý Čolek obecný Čolek horský Čolek velký Čolek karpatský Čolek dravý Čolek hranatý Čolek dunajský Bezocasí (žáby) Skokan skřehotavý Skokan krátkonohý Skokan zelený Skokan hnědý Skokan ostronosý Skokan štíhlý Rosnička zelená Ropucha. Nově do seznamu přibude i orel královský, který v ČR v minimálních počtech hnízdí od konce 90. let a patří k nejvzácnějším druhům; čejka chocholatá, jejíž stavy poklesly za posledních 30 let o 80 procent, čolek dunajský nebo karas a losos obecný NPP Pastvisko u Lednice. vyskytuje se zde i vzácný čolek dunajský. NPP Pastvisko u Lednice. mokřady Pastviska jsou významným hnízdištěm i tahovou zastávkou pro řadu druhů ptáků. NPP Pastvisko u Lednice. NPP je jednou z posledních lokalit pijavky lékařské

Vzhledem k tomu, že oblast leží blízko hranice mezi Českým masivem a Karpaty, setkáváme se i zde s některými karpatskými druhy, které sem pronikají z východu, například plž modranka karpatská, saranče Miramella alpina, střevlík Carabus variolosus či čolek karpatský Čolek horský. je středně velký obojživelník. Samci dosahují velikosti 8 cm, samičky až 11 cm. Během období rozmnožování žijí čolci horští ve vodě, jinak žijí většinou skrytě suchozemsky. Samečci jsou v období rozmnožování pestře zbarveni, samičky jsou méně nápadné . Přes den jsou schovaní v úkrytech, v žily dlouhodobě (čolek dunajský, stepník moravský), u jiných jde pravděpodobně o jejich recentní šíření (tesařík alý, orel královský) nebo - např. v případě několi-ka dunajských druhů ryb - jde o reakci na zlepšující se kvalitu vody i na postupnou likvidaci migračních bariér na toku Morav čolek dravý. Triturus carnifex čolek dunajský. Triturus dobrogicus čolek karpatský. Triturus montandoni čolek velký. Triturus cristatus kuňka ohnivá. Bombina bombina kuňka žlutobřichá. Bombina variegata. KRUHOÚSTÍ A RYBY bolen dravý. Aspius aspius drsek menší. Zingel streber drsek větší. Zingel zingel hořavka duhová

Klíč snůšek obojživelníků | Obojživelníci České republiky

Jsou to čolek dunajský (Triturus dobrogicus) z hranic se Slovenskem a čolek dravý (Triturus carnifex), který žije na hranicích s Rakouskem. Oba druhy se čolku velkému podobají, plodně se s ním kříží,a tak vznikají tak různé hybridní zóny /FOTO, VIDEO/ Čolek dravý je jedním z vzácných obojživelníků, kteří teď. Silvarium.cz využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno Kučera Tomáš (ed.): Červená kniha biotopů, http://www.usbe.cas.cz/cervenakniha 1 Obratlovci František Sedláček Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR. Ivana Valíčková Vývoj soustavy Natura 2000 v ČR Se vstupem do Evroé unie vyvstaly pro Českou republiku nové požadavky, otázky, objevily se nové pojmy a jejich významy, s nimiž se mohla a může setkávat a seznamova