Home

Farad jednotka

0229 - Farad - jednotka kapacit

Farad je jednotka elektrické kapacity, označuje se písmenem F. Jeden farad je kapacita elektrického kondenzátoru, který při napětí jeden volt pojme náboj jeden coulomb. V technické praxi se používají zlomky faradu: mikrofarad - jedna miliontina F, nanofarad - jedna miliardtina F, pikofarad - jedna tisícina nanofaradu Farad je jednotka kapacity. Pojmenuje se podle Michaela Faradaye. Farad měří, kolik elektrického náboje se hromadí na kondenzátoru. 1 farad je kapacita kondenzátoru, který má náboj 1 coulomb při poklesu napětí o 1 volt. 1F = 1C / 1V. Tabulka hodnot kapacitance ve Farad Farad je relatívne veľká jednotka, a väčšina elektrických kondenzátorov v bežnej praxi majú kapacity medzi niekoľkými pF a μF. Až od roku 1990 sú na trhu lacné kondenzátory, ktoré majú elektrickú kapacitu 1 F a viac. Jednotku Farad je tiež možné popísať pomocou nasledovných vzorcov

Farad je v porovnání s kapacitami běžně používaných kondenzátorů v elektronice příliš velká jednotka; proto se v praxi používají její zlomky, např. nano farady nebo piko farady Tabulka převodních koeficientů veličiny kapacita; Jednotka Zkr. Koeficient Poznámka; farad: F: 1: Farad je jednotkou kapacity v soustavě SI.Farad se rovná kapacitě tělesa, které se nábojem 1 C nabije na potenciál 1 V.Farad je velmi velká jednotka (kapacitu 1 farad by měla osamělá koule s poloměrem 9 miliard metrů) Farad (F), elektrická kapacita. Do textového pole zadejte číslo Farad (F), které chcete převést, abyste viděli výsledky v tabulce. Farad (F) Decafarad (daF) Hectofarad (hF) Kilofarad (kF) Megafarad (MF) Gigafarad (GF) Terafarad (TF) Petafarad (PF) Exafarad (EF) Zettafarad (ZF) Yottafarad (YF) Decifarad (dF) Centifarad (cF) Millifarad. farad. Význam: jednotka elektrické kapacity. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Komentáře ke slovu farad

Farad (F) Justfreetool

Co znamená podstatné jméno farad? Význam slova farad ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny a francouzštiny Základní jednotka kapacity farad (F) se rovná kapacitě tělesa, které se nábojem 1 coulombu nabije na potenciál 1 voltu. V technické praxi se měří kapacita nejčastěji v mikrofaradech μF a pikofaradech pF. Tabulka jednotek základních elektrických veličin a jejich rozměr čeština: ·základní jednotka elektrické kapacity v soustavě SI··jednotka kapacity angličtina: farad francouzština: farad m němčina: Farad s polština: farad m slovenština: farad Farád je obec v Maďarsku v župě Győr-Moson-Sopron, spadající pod okres Csorna.Nachází se asi 1 km západně od Csorny.V roce 2015 zde žilo 1 895 obyvatel. Dle údajů z roku 2011 tvoří 85,7 % obyvatelstva Maďaři, 1 % Němci a 0,3 % Rumuni, přičemž 14,1 % obyvatel se ke své národnosti nevyjádřilo.. Obcí prochází silnice 85, blízko též končí dálnice M85 Farad (F) Farad je jednotka kapacity. Představuje množství elektrického náboje v coulombech, které je uloženo na 1 volt. 1F = 1C / 1V. Henry (H) Henry je jednotka indukčnosti. 1H = 1 Wb / 1A. siemens (S) siemens je jednotka vodivosti, která je opakem odporu. 1S = 1/1 1Ω. Coulomb (C) Coulomb je jednotka elektrického náboje

Farad - Wikipédi

farad jednotka elektrické kapacity (5 písmen) Pokud tu není ani jedna odpověď - ani v přesné shodě, ani v rozšířené shodě, pak překontrolujte, zda je hledaná otázka správně zapsaná, případně zkuste otázku lépe formulovat Jednotka farad je velká - proto se používají jednotky dílčí. Běžná kapacita kondenzátorů se pohybuje v pF až mF. Běžná kapacita kondenzátorů se pohybuje v pF až mF. Potenciál osamoceného kulového vodiče o poloměru R na jeho povrchu je: atomová hmotnostní jednotka: ha l t u: 1 ha = 10 000 m 2 1 l = 1 dm 3 = 10-3 m 3 1t = 10 3 kg 1 u » 1,660 53 . 10-27 kg: teplota energie délka: Celsiův stupeň elektronvolt astronomická jednotka paprsek °C eV UA (AU) pc: T = t + 237,15 K 1 eV » 1,602 19 . 10-19 J 1 UA » 1,496 . 10 11 m 1 pc = 3,086 . 10 16 5 farad Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu jednotla elektrické kapacity : jednotka elektrické kapacity , jednotla elektrické kapacity , jednotka elektrické vodivosti , elektrické traťové vodiče , jednotka el. kapacity , elektrické topidlo , elektrické vodiče FARAD: jednotka kapacity: KVANTUM: množství kapacity: MIKROFARAD: jedn. el. kapacity: PIKOFARAD: jednotka elektrické kapacity: POČET: množství kapacity: SHLU

farad - informace o hesle v Islandsko-českém studijním slovníku. Přidejte nové slovo. Hesla, která Vám ve slovníku chybí, můžete zde po jednom přidat - česká i islandská farad — jednotka elektrické kapacity farad — farad (n:) faradayův náboj — faraday nalezeno 2 výraz. Odvodená jednotka SI. 1 F je kapacita elektrického kondenzátora, ktorý pri napätí 1 V pojme náboj 1 C. F = m^-2 * kg^-1 * s^4 * A^

Jednotka [C] = 1 C.V-1 = 1F (1 Farad) Jednotka je příliš velká. Častěji: mikrofarad (1 µF = 10-6F), nanofarad (1 nF = 10-9F), pikofarad (1 pF = 10-12F) Výpoč. farad: jednotka elektr. kapacity na 5 písmen: farad: jednotka el. kapacity na 5 písmen: farad: jednotla elektrické kapacity na 5 písmen: mozky: vědecké kapacity na 5 písmen: mikrofarad: jedn. el. kapacity na 10 písmen: jednotka: míra na 8 písmen: slovo: jednotka jazyka na 5 písmen: taxon: klasifikační jednotka na 5 písmen: hertz. Farad, jednotka kapacity. Millifarad, lxl0-3 or 0.001 farad. Microfarad, lxl0-6 or 0.000001 farad. nF, lxl0-9 or 0.000000001 farad. SEL klávesa, e.g. Poloha měření teploty: °C mod nebo °F mod. Poloha měření frekvence: HZ režim měření, nebo duty ratio (%) režím měření

Farad - Wikiwan

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Řízení domácností a budov pomocí KNX standardu Bc. Otakar Horák 2016 Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá řízením domácností a budov pomocí KN Abstract This thesis sloves the problem of the switch turnouts on a model rail road. Assessing the existing system MemoryWire. Selecting the Best systems of the switch turnouts Celsius. Původně byla stanovena z hlediska bodu mrazu vody (a následně teploty tání ledu), Celsiova stupnice je oficiálně odvozenou stupnicí, definovanou vzhledem ke . stupnici Kelvina. Nula v měřítku Celsia (od 0 °C) je definována jako ekvivalent 273,15 K s teplotním rozdílem 1 °C odpovídající rozdílu 1 K, což znamená, že jednotka měření v každé stupnici je stejná Základní jednotka kapacity farad (F) se rovná kapacitě tělesa, které se nábojem 1 coulombu nabije na potenciál 1 voltu. V technické praxi se měří kapacita nejčastěji v mikrofaradech μF a pikofaradech pF

Jednoduchý převaděč (konvertor) teploty ve stupních Fahrenheita na stupně Celsia a naopak Pro daný vodič je to konstanta, která závisí na tvaru a velikosti vodiče, a nazývá se kapacita vodiče, jednotka 1 F (farad). Jednotka byla pojmenována po Michaelu Faradaym ¤. Pro praktické použití je příliš velká, používají se mF, mF, nF a pF Elektromagnetická jednotka (F), elektrická kapacita. Do textového poľa zadajte číslo Elektromagnetická jednotka (F), ktoré chcete previesť, aby ste v tabuľke zobrazili výsledky. Elektromagnetická jednotka (F) Decafarad (daF) Hectofarad (hF) Kilofarad (kF) Megafarad (MF) Gigafarad (GF) Terafarad (TF) Petafarad (PF) Exafarad (EF. Farad. jednotka elektrické kapacity; Podobná k farad. stacker uncie unce elektrifikace tolar myostimulátor permitivita. termoelektrick.

Kapacita vodiče, kondenzátor. mějme dvě rovnoběžné vodivé izolované desky: KAPACITA VODIČE je definována podílem náboje Q izolovaného vodiče a jeho potenciálu φ. jednotka: 1F ( Farad) Vodič má kapacitu 1F, nabije-li se nábojem 1Q na potenciál 1V. KAPACITA VODIČE vyjadřuje schopnost vodič HROMADIT V SOBĚ NÁBOJ (při. R - odpor rezistoru, jednotka ohm (Ω) C - kapacita kondenzátoru, jednotka farad (F) L - indukčnost cívky, jednotka henry (H) f - frekvence, jednotka hertz (Hz) neboli 1/s; P - výkon, jednotka watt (W) ostatní (náboj, intenzita elektrického a magnetického pole atd.) prozatím nepotřebujem ad2. základní jednotka a označení Kapacita se všeobecně značí písmenem C Základní jednotka kapacity je 1 F (Farad) Protože se jedná o jednotku velkou, používá se základní jednotka 1 pF (pikofarad) Jednotky používané v praxi a jejich označení m(G) mili F 1mF = 10-3 F 1 000 000 000 pF 1 000 000 nF 1 000 µF µ( M) mikro

Kapacita - převodní tabulky kapacity - conVERTE

 1. 1 farad [F] - jednotka kapacity. Michael Faraday objevil elektromagnetickou indukci, elektromagnetické rotace, magneto-optický efekt, diamagnetismus a mnoho dalších jevů. Základní zákony elektrolýzy. Třísvazkový soubor experimentálních výzkumů o elektřině Experimental Researches in Electricity. Kontakt. Jiří Bureš. bures.
 2. Jednotka - F (farad). Kondenzátor má kapacitu 1 F, nabije-li se při napětí 1V na náboj 1 C = 1 A.s. V technické praxi je farad příliš velká jednotka, proto se běžně používaji dílčí jednotky, především mF, μF, nF a pF
 3. Základní pojmy, veličiny a jednotky. Značky fyzikálních veličin i jejich jednotek jsou mezinárodně sjednoceny a stanoveny normami. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, z 16. listopadu 1990 v § 1 upravuje práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikatelské činnosti (dále jen organizace) a orgánů státní správy ČR v oboru metrologie.
 4. Jednotka elektrické kapacity je farad, označuje se písmenem F. Jeden farad je kapacita elektrického kondenzátoru, který při napětí jeden volt pojme náboj jeden coulomb. Ampérhodina (značka Ah) je jednotka elektrického náboje v oboru elektrotechniky odpovídající potenciálu dodávat proud 1 ampér po dobu 1 hodiny

Farad - jednotka elektrické kapacity Faradayův zákon elektromagnetické indukce - zákon popisující vznik napětí, způsobený změnou magnetického pole Faradayovy zákony elektrolýzy - definují množství látky vyloučené při elektrolýz Michael Faraday byl ve světě rané fyziky kapacitou. Po jeho smrti v roce 1867 byla na počest slavného fyzika a chemika symbolicky pojmenována jednotka elektrické kapacity. Dodnes nese jméno farad

jednotky elektrické kapacity. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz jednotky elektrické kapacity. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi. Všechny. F Farad - Jednotka kapacity JMSC Japan MIDI Standard Committee - Japonský výbor pro standardizaci MIDI LSB Least Significant Bit - Bit s nejnižší vahou MIDI Musical Instruments Digital Interface - Digitální rozhraní hudebních nástrojů CV. Farad je v porovnání s kapacitami běžně používaných kondenzátorů v elektronice příliš velká jednotka; proto se v praxi používají její zlomky, např. nanofarady nebo pikofarady. Nicméně se v posledních letech podařilo vyrobit kondenzátory s kapacitou stovek faradů, tzv. superkapacitory. Externí odkaz

jednotka elektrické kapacity. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz jednotka elektrické kapacity. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi * jednotka: Farad (F) Vodič má kapacitu 1 F, jestliže se nábojem 1 C nabije na potenciál 1 V. v praxi používáme díly jednotek (pF, nF, μF) Ověření: můžeme ověřit, že platí vztah . použijeme kulový vodič, který nabijeme ze zdroje vn s konkrétním potenciálem svorky; náboj na kulovém vodiči změříme měřičem náboj

pojem fantastický až pojem farad - ABZ.cz: slovník cizích slov Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno farad: jednotka kapacity na 5 písmen: farad: jednotka elektrické kapacity na 5 písmen: farad: jednotka el. kapacity na 5 písmen: farad: jednotka elektr. kapacity na 5 písmen: farad: jednotla elektrické kapacity na 5 písmen: mikrofarad: jedn. el. kapacity na 10 písmen: instituty: vědecké ústavy na 9 písme

Převést Elektrická kapacita, Fara

 1. označovány zkratkovými značkami - tisknou se kurzívou hodnota se skládá z číselné hodnoty a značky jednotky - tisknou se antikvou l - délka T - teplota U - napětí F - farad - jednotka kapacity N - newton - jednotka síly Např. s = 5 m s fyzikální veličina 5. číselná hodnota m. fyzikální rozměr.
 2. Hz: Hertz (jednotka frekvence) kHz: kilohertz - 1000Hz MHz: megahertz - 1 000 000Hz V: Volt (jednotka elektrického napětí) mV: milivolt - 0.001V A: Ampér (jednotka elektrického proudu) mA: miliampér - 0.001A F: Farad (jednotka kapacity) nF: nanofarad - 0.000 000 001F uF: mikrofarad - 0.000 001F 12 S: Siemens (jednotka vodivosti
 3. Odvozené jednotky. Tyto jednotky se odvozují ze základních jednotek pomocí definičních vztahů (např. jednotka rychlosti m∙s -1 ). 22 z nich je natolik vžitých, že mají své vlastní jméno a běžně užívaný symbol. Jednotka. Značka. Jednotka tvořená základními jednotkami. Becquerel
 4. Farad (symbol F) je jednotka elektrické kapacity v soustavě SI. Farad (značka F) je jednotkou elektrickej kapacity podľa medzinárodnej sústavy SI. WikiMatri
 5. V Volt ((jednotka el. nap ětí) Ω Ohm (jednotka el. odporu) kΩ kilo-Ohm (exp. 3) MΩ Mega-Ohm (exp. 6) nF Nano-Farad (exp.-9; Farad = jednotka el. kapacity) µF Mikro-Farad (exp.-6) mF Milli-Farad (exp.-3) mH Milli-Henry (exp.-3) H Henry (jednotka el. induktivity) MAX zobrazení maximální hodnoty.

farad - ABZ.cz: slovník cizích slo

farad - jednotka elektrické kapacity. Wilhelm Eduard Weber (1804 - 1891); weber - jednotka magnetického indukčního toku. Werner von Siemens (1816 - 1892); siemens - jednotka elektrické vodivosti. James Clerk Maxwell (1831 - 1879); maxwell - jednotka magnetického indukčního toku. Nikola Tesla (1856 - 1943); tesla - jednotka magnetické. ESU (elektrostatická jednotka) kapacity farad (F) 1,112 650 E-12 ESU elektrického proudu ampér (A) 3,335 6 E-10 ESU elektrického potenciálu volt (V) 2,997 9 E+02 ESU indukčnosti henry (H) 8,987 554 E+11 ESU elektrického odporu ohm (Ω) 8,987 554 E+11 . DODATEK C P. Měření Ujistěte se, že není zobrazen symbol slabé baterie . Pokud je indikována slabá baterie, může přístroj poskytovat nesprávné výsledky. Věnujte před provedením měření zvláštní pozornost symbolu , který je umístěn vedle vstupních svorek přístroje Pomohl s hledáním výrazu: 16 výrazů pro jednotka ele. V srpnu 2021 bude křížovkářský slovník ukončovat svoji činnost. farad jednotka elektrické kapacity franklin jednotka elektrického náboje megawatt jednotka elektrického výkonu mho jednotka elektrické vodivosti oh

Farad je jednotka elektrickej kapacity, označuje sa písmenom F. Jeden farad je kapacita elektrického kondenzátora, ktorý pri napätí jeden volt pojme náboj jeden coulomb.. V technickej praxi sa používajú zlomky faradu: mikrofarad - jedna milióntina F, nanofarad - jedna miliardtina F, pikofarad - jedna tisícina nanofaradu 'farad' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny.

Video: Farad Slovník cizích slo

mælieining - informace o hesle v Islandsko-českém studijním slovníku. Přidejte nové slovo. Hesla, která Vám ve slovníku chybí, můžete zde po jednom přidat - česká i islandská Multimetr WBM 460 s termokamerou Obj. č.: 166 14 86 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetru Voltcraft VC-460 E PASIVNÍ SOUČÁSTKY Ivo Malíř Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám -OP VK 1.5 Ohm (jednotka elektrického odporu) 6. Hertz (jednotka frekvence) 7. Symbol Nano (10-9) 8. Symbol mili (10-3) 9. Volt (jednotka nap ětí) 10. Symbol mikro (10-6) 11. Ampér (jednotka elektrického proudu) 12. Farad (jednotka m ěření kapacity kondenzátor ů) 13. Symbol aktivní funkce automatického vypnutí p řístroje 14. Zobrazení nam. id heslo vyslovnost vyznam; 15831: spitfire: spitfajr: jednomístná britská stíhačka z doby druhé světové války: 11107: monovalentní: jednomocný: 1102

Učebnice - Univerzita Palackého v Olomouc

Návrhřízenéhoosvětlovačeprokamerový systém přizpracováníobrazuvbižuternímprůmyslu Bakalářskápráce Studijníprogram: B2612. dict.cc | Übersetzungen für 'deutsch-schwedisch/heiratsurkunde f.html' im Slowakisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsforme Jednotka elektrickej kapacity. Farad je kapacita elektrického kondenzátora, ktorý pri napätí 1 voltu pojme náboj 1 coulombu

Becquerel jednotka - becquerel (značka bq) je jednotka

Slovo farad je všeobecné podstatné meno (mužský rod (neživotné)). Podľa akého vzoru sa skloňuje? Skloňovanie slova farad je podľa vzoru dub. Význam slova farad v slovníku (definícia a vysvetlenie slova farad): jednotka elektrickej kapacity. Hodnotenie slova: 4.5 (27 hlasov Nepleťte si kWh s ampérhodinou (Ah), to je jednotka kapacity akumulátoru, tj. jednotka náboje, který je možné do akumulátoru uschovat a opět odebrat. Z dalších jednotek si jen připomeneme jednotku kapacity, farad (F) a indukčnosti, henry (H) Platí rci f 1 v Farad jednotka poměrně velká, proto praxi používá jednotek menších. Kapacita kondenzátoru vlastnost daného uspořádání, schopnost vodiče hromadit určitou velikost náboje při určitém napětí.Konstanta C £r£o y se nazývá kapacita kondenzátoru Soustava SI. Postupně bylo v historii používáno několik mírně odlišných metrických soustav, mezinárodně se v současné době používá soustava SI (zkratka z francouzského Le Systeme International d'Unités).V soustavě SI existuje 7 základních jednotek (metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela), odvozené jednotky (získané ze základních jednotek), násobky a.

farad - Wikislovní

 1. Tabulky. →. jednotky. → SI. Kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu, který je uložen u Mezinárodního úřadu pro váhy a míry v Sevres u Paříže. Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy
 2. Soustavy jednotek a jejich vzájemné převody. Redakce Elektro. 1. Historie měrové soustavy SI. Historie měření sahá do dob, kdy člověk poprvé pochopil, že objekty, události a jevy stejného druhu se liší různými měřitelnými veličinami - velikostí, intenzitou, dobou trvání apod
 3. Význam fantom, fantóm; fantomový, fantómový; farad fantom, fantóm = 1. přízrak, vidina, přelud; 2. citový prožitek na základě představy fantomový.

Jestliže některou vlastnost můžeme vyjádřit číslem, nazýváme ji veličina. Veličinami jsou např. hmotnost, délka, čas, energie, rychlost atd. Zápis veličiny se skládá ze dvou částí: číselné hodnoty a jednotky (např. v zápisu m = 5 kg je 5 číselná hodnota a kg jednotka). U nás je ze zákona zavedena normou ČSN 01 1300 Mezinárodní soustava jednotek (SI) A unit of measurement like 1 Farad (Si Unit) (F) is a definite magnitude of a quantity, defined and adopted by convention or by law, that is used as a standard for measurement of the same quantity in Capacitance. Any other value of that quantity in Capacitance can be expressed as a simple multiple of the unit of measurement of Farad (Si Unit) (F) FARAD: jednotka elektrickej kapacity: JAR: jednotka elektrickej kapacity: PIKOFARAD: čiastková jednotka elektrickej kapacity, značka pF: STATFARAD: jednotka. Rovněž jednotka farad F = C 2. N-1. m-1 bude zavedena později jako jednotka kapacity. Nyní se můžeme zeptat, jakou velikost má elementární náboj. Přímou meto­dou byla změřena R. A. Millikanem r. 1911; Millikanův experiment je zároveň i důkazem atomismu elektřiny (kvantování náboje) Nalezené výsledky pro legendu: jednotka elektrické kapacity. Nalezl jsem celkem 2 možnosti výsledku pro tuto legendu křížovky. farad jednotka elektrické kapacity pikofarad jednotka elektrické kapacity. Nové výrazy před zařazením: matt, čechomor, hudební díla, usrkávat, okatost, tonik,.

Farád - Wikipedi

 1. jednotka kapacity - farad 1F - vodič má kapacitu 1 F , když se nabije nábojem 1C na potenciál 1V ⇒ 1F= 1C 1V Shromaž ďování náboje se m ůže hodit ⇒ vyrábí se sou částky, které náboj shromaž ďují - kondenzátory velké kondenzátory mají kapacitu nap říklad 2200 F
 2. id heslo vyslovnost vyznam; 5021: farad: jednotka elektrické kapacity: 5022: faraon, faraón, farao: 1. staroegyptský panovník 2. druh mravence: 5023: farino-, ferin
 3. Ampér je jedna ze základních fyzikálních jednotek pro popisování fyzikálních dějů. Tato jednotka byla nazvána po slavném francouzském matematikovi a fyzikovi, který se jmenoval André Maria Ampére. Když teď víme, jaká je jednotka proudu, můžeme si odvodit další jednotky, které popisují vlastnosti elektřiny.V předchozím textu se hovořilo o elektrickém náboji
PPT - Elektřina = jevy spojené s náboji PowerPoint

F farad, jednotka kapacity kW kilowat, jednotka výkonu kJ kilojoule, jednotka energie H henry, jednotka indukčnosti Hz hertz, jednotka frekvence Ω ohm, jednotka elektrického odporu s sekunda, jednotka času °C stupeň Celsiův, jednotka tepla. Použití superkapacitorů na vozidlech MHD. Výsledky vyhľadávania pre jednotka elektrickej kapacity na 5 písmen. FARAD: jednotka elektrickej kapacity: Posledné hľadania. Odber krížoviek aktívny Prihlásiť k odberu krížoviek. 502 rimsky Hornina s neúplnou Čiernosivá obleková tkanina univerzita v usa KRÍZOVÝ STAV odmot.

C (F) elektrická kapacita, jednotka farad γ (-) střída spínání I (A) elektrický proud, jednotka ampér L (H) elektrická indukčnost, jednotka henry P (W) elektrický výkon, jednotka watt p (-) koef. převodu transformátoru R (Ω) elektrický odpor, jednotka ohm TON (s) doba, při níţ je spínač otevře Gray (značka Gy; Gy = J/kg) je jednotka dávky žiarenia. Udáva, koľko energie absorboval 1 kg látky, tkaniva alebo orgánu. Touto jednotkou možno vyjadriť aj celkovú dávku žiarenia absorbovanú telom človeka. Určitú dávku môže človek získať jednorazovo alebo v priebehu dlhšieho časového obdobia. Tento článok týkajúci. test Elektrotechnika 1 ( Fyzika) Test vyzkoušen 3113 krát, průměrný výsledek je 82.9% Elektrotechnika Základní pojmy . Menu. About us; DMCA / Copyright Policy; Privacy Policy; Terms of Servic

ELEKTRICKÉ POLE A ELEKTRICKÝ PRÚD , zdroj jednosmerného

Na počest Michaela Faradaye, od jehož narození letos v září uplyne už 225 let, byla jednotka elektrické kapacity pojmenována farad. Zdroj: BOREC, Tomáš. Dobrý den, pane Ampère. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981 Co je to mikrofarad? Nalezené odpovědi pro to, co znamená zkratka mikrofarad a tomu podobné zkratky najdete přímo tady, v tomto slovníku zkratek online Jednotka: Příklad: kondenzátor s deskami 2 3cm oddělenými mezerou 1mm Plošná hustota náboje při napětí 1V: Vidíme, že farad je obrovská jednotka zejména kvůli malé hodnotě permitivity vakua

Elektrické a elektronické jednotky Justfreetool

 1. Pracovní sešit, str. 53, úl. 2 Seznam pojmů aniont kationt elektrování tělesa uzemnění elektrostatická indukce polarizace elementární nábo
 2. Kapacitu označujeme velkým C, jednotka je Farad [F]. 1.1 PRINCIP KONDENZÁTORU 2 CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI KONDENZÁTORU Hlavní vlastnost kondenzátorů : nepropouští stejnosmrný elektrický proud, střídavý elektrický proud kondenzátorem prochází. po připojení na stejnosměrné napět
 3. Dále pak multimetry mohou měřit střídavý proud, indukčnost cívky (L, jednotka Henry), kapacitu kondenzátoru (C, jednotka farad), impedanci (viz wiki) potom měření tranzistorů (zejména proudový zesilovací činitel). U multimetrů se dá říci, že kvalita přístroje je přímo úměrná ceně, kterou za něj dáme
 4. farad . jednotka elektrické kapacity. faraon . 1. staroegyptský panovník 2. druh mravence. farino- první část složených slov mající význam mouka. farinóza . škrobová celulóza. nejmenší územní správní jednotka vymezená biskupem, s vlastním kostelem a správcem
 5. 1 Základní el. značky Vodiče - Vodič - Vodivé spojení dvou vodičů - Křížení vodičů Zdroje - Galvanický, napěťový článe
 6. Odpor si můžeme představit jako překážku kladenou procházejícímu proudu (analogie vodního proudu, dáme do hadice kamínek, voda poteče pomaleji a v místě kamínku bude růst tlak, tlak si můžeme představit potom jako napětí). Značka R, jednotka ohm, tj. [R] = .Opakem odporu je vodivost, čím menší odpor, tím větší vodivost
 7. charakterizován jediným parametrem - odporem R (jednotka Ω ohm) o Ohmův zákon u = Ri protože u je napětí mezi svorkami rezistoru, správnější by bylo psát ∆u = Ri - častá chyba při výpočtech disipuje výkon p = Ri2 = u2/R ideální kapacitor charakterizován jediným parametrem - kapacitou C (jednotka F farad)

Farad - nápověda do křížovky

ANNOTATION AUTHOR Vendula Tomešová INSTITUTE UZS - Biomedical technology THESIS TITLE Options of monitoring the biomechanical shows of intestinal peristalsis SUPERVISOR Ing. Jiří Jelínek, Ph.D. NUMBER OF PAGES 73 NUMBER OF APPENDICES 7 YEAR 2013 SUMMARY This bachelor thesis deals with issue of monitoring intestinal peristalsis. This thesis summarizes the importance of correct function. Nabíječ lithiových akumulátorů Michal Vildman 2018 Abstract Presented bachelor thesis is focused on the issue of lithium accumulators and th Diagnostika transformátorových olejů Jana Petriláková 2016 10 Abstrakt Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku transformátorových olejů Zajímavá výročí týdne. Podle dne Podle měsíce a roku Podle jmén

PPT - ELEKTRICKÁ KAPACITA PowerPoint Presentation, free

Kapacita vodiče, kondenzátor :: MEF - J

Česko-anglický překlad „farad Online-Slovník

Elektrostatika - GJ

Základní pojmy, veličiny a jednotky - Časopis Elektro

jednotka elektrické kapacity v křížovkářském slovníku

Elektrické napětí - Historie - Vynálezci elektřinyKondenzátor princip - kondenzátor je pasivní