Home

Řečové centrum v mozku

Mozek a řeč @ Klinická logopedie - Mgr

 1. V levém frontálním - předním mozkovém laloku je Brocovo motorické řečové centrum, které zodpovídá za produkci plynulé, správně artikulované řeči. V levém temporálním - spánkovém laloku je Werniceho senzorické řečové centrum, které zodpovídá za rozumění řeči. Toto rozdělení je ovšem velmi zjednodušené
 2. sluchová oblast > Wernickeho centrum - slyšená forma porovnávána se svým sluchovým vzorcem > vzorec pak aktivuje význam slova * porozumění psanému slovu: primární zraková oblast > gyrus angularis - spojí vizuální formu slova s jeho sluchovým vzorcem ve Wernickeho centru> jakmile je nalezen sluchový vzorec slova, je nalezen jeho význa
 3. Wernickeovo centrum je oblast v mozku, která je důležitá pro správný vývoj a funkci řeči. Nachází se ve spánkovém (temporálním) laloku mozku v levé mozkové hemisféře a je odpovědné za porozumění řeči, zatímco Brocovo centrum řeči, které se nachází v jeho blízkosti, je odpovědné za tvorbu řeči (tedy za ovládání mluvidel a vlastní mluvu)

Zjistil, že právě toto centrum řeči v mozku, které se nachází v přední části, v blízkosti části motoru a způsobuje různé známky poškození, protože tento oddělení ovládá svalovou funkcionalitu. Tato oblast brzy obdržela název - motor řeči centra nebo centrum Broca 5.1.1 Řízení řečové činnosti Proces jazykové komunikace je řízen několika většími mozkovými centry . Již v 1. polovině 19. století byla určena základní centra řeči, centrum mluvení (řečového výkonu - centrum Wernickovo) a slyšení řeči (dešifrování slyšeného signálu - centrum Brockovo), později byla objevena i centra grafického záznamu řeči a jeho optického vnímání Řečová centra jsou dvě - Brocovo motorické centrum (při jeho poškození člověk trpí motorickou afázií řeči - sice rozumí, ale nedokáže vydávat srozumitelná slova) a Wernikeho gnostické centrum (při jeho poškození dochází k sensorické afázii - pacient nerozumí mluvenému slovu a když mluví spojuje slova do nesrozumitelných celků, což si ale neuvědomuje, protože si sám nerozumí) Vědci určují řečové centrum v mozku. Poslední novinky o neurologii . profesor na katedře psychologie a Centrum proNeural Science, řekl ve zprávě univerzity. Chcete-li zjistit, zda účastníci skutečně reagovali na řečové zvuky spíše než na známý jazyk, vědci hráli zaznamenaná německá slova, kterou žádný z. Řečové zóny jsou soustředěny v čelním laloku kortexu. Centrum motorů se nachází také zde. Pokud je na pravé hemisféře poškozen, pak ztratí schopnost změnit stampa a intonaci svého vlastního projevu, který se stává monotónním. Pokud se v levé hemisféře objeví poškození řečového centra, pak zmizí artikulace, schopnost artikulovat řeč a zpěv. Co jiného je mozková kůra

ŘEČOVÉ OBLASTI MOZKU PSYCHOWEB

Struktura mozkové kůry čichových laloků je jednodušší. Součástí rhinencephalonu je ale i limbický systém mozku, centrum emocí. Koncový mozek zpracovává vnější podněty - čichové, chuťové, zrakové, sluchové. Řídí úmyslné pohyby a řeč, provádí myšlenkové činnosti, iniciuje podmíněné reflexy. Mozkové komor V levém čelním laloku mozku objevil Paul Pierre Broca řečové centrum, jehož poškození narušuje u člověka schopnost mluvit. Dodnes je označováno jako Brocova oblast. Jen o pár let později lokalizoval Carl Wernicke ve spánkovém laloku centrum, jehož narušení brání člověku mluvené slovo pochopit. Rozdělení funkcí mezi Brocovou a Wernickeovou oblastí mozku se zdálo jasné. Brzy se ale ukázalo, že všechno je podstatně komplikovanější

V roce 1861 francouzský neurolog PaulBroca odhalil, že pacienti, kteří rozuměli řeči, nicméně měli problémy s vyjádřením myšlenky pomocí řeči, měli obyčejně poškozenou určitou část v levé hemisféře mozku, která byla později nazvána Brocovo centrum řeči. A v roce 1874 zase německý lékař Carl Wernicke objevil, že pacienti, kteří mají plynulou řeč, ale mají problémy s jejím vnímáním a rozpoznáním, mívají poškozenou jinou část v levé. Mozková mrtvice je onemocnění, které nečekáte. Přichází zčistajasna. Může vám změnit život a obrátit ho vzhůru nohama. V jednu chvíli žijete svůj normální den, a najednou ztrácíte vědomí a probouzíte se jako někdo úplně jiný. Vaše řečové centrum nefunguje jako dřív

Primární otázkou řečové regulace je lateralizace funkcí v mozku. Původně se vycházelo z křížového principu, podle něhož praváci mají řečovou regulaci (podle zastaralé terminologie řečové centrum) uloženo v levé mozkové hemisféře, zatímco [120]leváci v hemisféře pravé. Na základě rozsáhlého materiálu se však ukázalo, že levá hemisféra je dominantní pro jazykové funkce nejen u 98 % praváků, ale i u 60 % leváků Revoluční objev plasticity mozku. V 60. letech 20. století americký neurolog Michal Merzenich zjistil, že mozek v kterémkoliv věku je plastický. O tomto revolučním objevu napsal článek, který neurologický časopis vydal jen v upravené formě Vědci věřili, že oblasti v mozku, zodpovědné za řeč, jsou primárně: Brocovo řečové centrum pro mluvení a Wernickeho centrum pro porozumění řeči. Při výzkumu zjistili, že tyto oblasti jsou aktivovány pomocí řeči a také znakového jazyka Kdy jsme se tedy naučili pořádně artikulovat a používat řečové centrum v mozku Motorická řečová oblast (Brocovo motorické řečové centrum) leží v pars opercularis a pars triangularis v gyrus frontalis inf. (area 44,45). Pro normální tvorbu řeči je nezbytná také normální funkce motorických korových oblastí

Ovladani mozku, mozek se celý vyvíjí z embryonálního

Wernickeovo centrum řeči: umístění v mozku, funkce a poruch

Obě jsou umístěny v levé mozkové hemisféře, a proto je řeč chápána jako funkce vázaná na jednu hemisféru. Velké překvapení však přinesly zobrazovací metody umožňující sledovat, které části mozku se při mluvení namáhají V mozkové kůře se nachází centrum řeči a odtud vycházejí složitě koordinované instrukce (signály) do svalů plic, hrtanu, jazyka a obličeje, přičemž pro tvorbu řeči je patrně podstatnější činnost obličejových svalů než hrtanu. Fyziologie nemusí hrát roli, ale rozhodující je spíše mozek Příznakem nádoru v čelních nebo spánkových lalocích je i koktání, problém pojmenovat věci, porozumět tomu, co říkají ostatní. V oblastech mozku spojených s motorikou řeči jsou dvě řečové oblasti vlevo. Wernickeovo centrum, které umožňuje pochopit a porozumět řeči a Brocovo centrum aktivující svaly vytvářející.

Řečová centra mozku • divineinnerhealth

 1. Operace je riziková, protože tumor je v oblasti levé hemisféry, poblíž řečového centra a centra pohyblivosti levé ruky. Proto bude muset anestezioložka pacienta během operace probudit. A neuropsycholožka s ním bude neustále komunikovat, aby měl tým kontrolu nad situací v mozku
 2. Věc komplikuje i to, že sluchová dráha, kterou je spojeno řečové centrum s uchem, je dosti složitá a dochází na ní k mnoha křížením. Přestože oblast řeči leží v levé mozkové části, přicházejí do ní informace převážně pravým uchem
 3. motorické řečové centrum lokalizované převážně v levé mozkové hemisféř
 4. Řečové centrum v mozku, které má sluchové vjemy z okolí zpracovávat, totiž dětem postupně zakrní. Všem rodičům bych proto vřele doporučovala, aby svým dětem četli nebo vyprávěli pohádky. Nejdůležitější je to v prvních třech letech života, kdy se řečové centrum intenzivně rozvíjí, doplnila Dernerová
 5. Vědci vedení Richardem Ivrym z univerzity v Berkeley proto vyslovili hypotézu, že při vnímání barev v levé části zorného pole by mělo hrát výraznější roli řečové centrum mozku. A naopak, předměty napravo aktivují pravou hemisféru mozku, takže by vliv jazyka měl být zanedbatelný

5.1.1 Řízení řečové činnost

V r. 1874 objevil Carl Wernicke další řečové centrum, tentokrát v levém temporálním laloku. Léze v této oblasti vyvolává opačný typ afázie. Řečová produkce je rychlá, bez nejmenšího úsilí, má rytmus i melodii normální řeči, ale obsahuje minimum informací Ačkoliv prvopočátky člověka dokážeme datovat až 3,5 milionů let zpět, komunikace mezi lidmi byla tehdy značně odlišná a podobala se spíše té zvířecí. Vědci uvažují, že první jazyk mohl vzniknout zhruba před 68 tisíci lety př. n. l. Kdy jsme se tedy naučili pořádně artikulovat a používat řečové centrum v mozku

Navigace v neurochirurgii se začala používat v 90. letech minulého století. Při ní jsou souřadnice, určující polohu patologického ložiska, předem definovány a zobrazeny v počítačovém systému. Počítač má schopnost v prostoru lokalizovat speciální sondu, kterou neurochirurg používá k tomu, aby během operace sledoval svůj postup v operované tkáni Lidský mozek. Lokalizace řečových center u nemocným s mozkovými nádory Horemužová J., Ferda J., Kastner J., Kreuzberg B., I. Herejková Řečová centra: u praváků obvykle uložená vlevo Brocovo motorické centrum v pars opercularis gyri frontalis inferior tato oblast umožňuje slovní a písemné vyjádření myšlenek Wernickeho senzorické centrum v zadní části gyrus temporalis superior. To znamená zjišťujeme, kde se nachází to řečové centrum. Ono je jich několik, čili ta řečová centra. A v této fázi je speciální protokol, kdy neurochirurg přikládá elektrodu na povrch mozku, stimuluje takzvaně během 2 vteřin a během těchto 2 vteřin tohoto okamžiku logoped s neurologem testují řeč toho nemocného

Lidský mozek - Wikipedi

Vědci určují řečové centrum v mozk

Lateralita se však týká také dalších oblastí, o kterých se zmíníme níže. Její vývoj můžeme sledovat asi od 1. roku dítěte a přímo souvisí se strukturací řečového centra v pravé či levé mozkové hemisféře. U praváků je řečové centrum z 97 % v levé polovině mozku. U leváků je to trošku složitější Podle následků poškození mozku byly již v 19. století určeny dvě základní oblasti (Brocova a Wernickeova), které řídí mluvení a porozumění řeči. Obě jsou umístěny v levé mozkové hemisféře, a proto je řeč chápána jako funkce vázaná na jednu hemisféru. ve které hemisféře bylo řečové centrum vypnuto.. Mozkové hemisféry nejsou, ani jako žádný párový orgán v lidském těle, zcela identické a souměrné. V zásadě se však nejedná o dvě poloviny mozku, jak obvykle slýcháme, ale o dvě poloviny tzv. koncového mozku, což je vývojově nejmladší část lidského mozku. Povrch hemisfér je tvořen mozkovou kůrou, která má. V řadě případů dochází k vymizení mutismu během dospívání, ale někdy se problém nezlepší. Projevy Selektivní mutismus je poměrně zvláštní formou ztráty řeči , kdy tvorba řeči a mozkové řečové centrum jsou zcela v pořádku, ale přesto člověk za určitých situací není schopen promluvit

Druhým důvodem je přemíra techniky. Místo aby rodiče svým dětem četli pohádky, vloží jim do ruky tablet, pokračuje Dernerová. Řečové centrum v mozku, které má sluchové vjemy zpracovávat, totiž dětem zakrní. Neumějí se pak soustředit, chybí jim také slovní zásoba. Nedokážou ani pořádně vyslovovat V neposlední řadě se staráme o pacienty s poruchami řečové komunikace v důsledku stárnutí (rehabilitace motorických řečových schopností, tvorby hlasu, respiračních obtíží, nácvik odezírání při presbyakuzii - tj. stařecké nedoslýchavosti, důsledky traumat CNS, syndromu demence, vzniku duševních onemocnění, a.

Centrum V

Mozková kůra, oblasti mozkové kůry

Mozek - jednotlivé anatomické části a jejich funkce v

V nemocnici lékaři potvrdili, že Štěpánka prodělala těžkou mozkovou mrtvici, při které úplně přišla o řečové centrum v mozku, nějakou dobu nebyla schopná ani pohybu. Nechodila, nemluvila, nehýbala se, nic U praváků je řečové centrum z 97 % v levé polovině mozku. U leváků je to trošku složitější. V 70 % případů bývá dominantní pravá mozková hemisféra a ve 30 % jsou obě poloviny mozku vyrovnané. Je velmi žádoucí, aby lateralita byla zjištěna už před nástupem dítěte do školy V jeho dvou hemisférách mají sídlo opravdu klíčová řídící centra pro zpracování sluchových vjemů, je tu řečové i zrakové centrum. Odhaduje se, že v každé mozkové hemisféře existuje přes padesát okrsků mozku s odlišnou mikrostrukturou. Jsou ovšem části mozku, které neumíme jednoznačně definovat

Chorvatsko 2007 - klikni - Baško Polje, Baška Voda

Převratný objev v lidském mozku: Proč zvířata nemohou

ruce.cz Lidský mozek a znakový jazy

 1. Leváci mívají ovšem i jinak uspořádaný mozek. Zatímco 95 % praváků má centrum jazyka a řeči umístěno v levé hemisféře, u leváků je tomu tak jen u 65 % z nich. Zbylých 5 %, respektive 35 % lidí má řečové centrum umístěno v pravé hemisféře, případně obou
 2. zrakové centrum v mozku. V každé z těchto tří částí může dojít k nějakému poškození, které může mít následky pro samotné vidění. 10.1 Klasifikace osob se zrakovým postižením Klasifikace osob se zrakovým postižením ; nervem do zrakového centra v mozku
 3. (1) Řečové centrum: Funkce řeči je extrémně komplikovaná a její poloha na mozkové kůře nemůže být přesně zúžena. Je docela obtížné určit polohu léze podle symptomu poruchy řeči, ale některé oblasti na kůře jsou docela Funkce řeči a některé její aspekty mají hlavní význam a stále je lze rozdělit do.
 4. Zajímavé je to třeba v souvislosti s umístěním centra jazyka a řeči v mozku. Obecně platí, že centrum řeči je umístěno v levé hemisféře. Má to tak 95 procent praváků, ale jenom 65 procent leváků. Zbylých pět, respektive 35 procent lidí má řečové centrum umístěno v pravé hemisféře, případně v obou

Také v koncovém mozku rozlišujeme bílou a šedou hmotu podobně jako v mozečku. se nachází Brocovo řečové centrum. V laloku temenním se nacházejí centra kožní citlivosti (senzitivity) a chuti. V týlním laloku leží korová centra zraku. V laloku spánkovém jsou popisována zejména korová centra sluch Po uložení v mozku se později paměťová informace obnovuje (vzpomínáme si), když ji znovu potřebujeme (například když se znovu setkáme se stejnou osobou). Vaše vizuální paměť, sluchový komplex, řečové centrum apod., to vše vyvolává paměťové informace (například jméno osoby) Unikátní operaci mozku provedl v úterý tým Centra pro epilepsii z pražské motolské nemocnice, které je společné pro Českou a Slovenskou republiku. Šestnáctiletou slovenskou dívku zbavila operace nádoru, vyvolávajícího epileptické záchvaty Lékaři zbavili šestnáctiletou dívku epileptických záchvatů a zachovala jí možnost komunikovat pro ni ve dvou mateřských. Řešila jsem to s logopedkou staršího syna, která mi tenkrát říkala, že to v tomto věku bývá časté, zvlášť u chlapců, souvisí s to s rychlým vývojem mozku, kdy se snaží dítě mluvit více a složitěji, ale mluvidla a řečové centrum v mozku ten rychlý posun nestíhají a že do 3,5 let min. to nemám vůbec řešit a.

Neplašila bych. Může to být vývojem. Existuje tzv. vývojová koktavost, kdy je to záležitost přechodná a může za to překotný vývoj řeči, kdy to příslušné řečové centrum v mozku nestíhá zpracovávat. Objevuje se až u 30% dětí mezi 3 a 5 rokem života psych. centrum krizové intervence psychologicko-psychiatrická instituce poskytující pomoc lidem, kteří jsou v psychické, případně fyzické krizi: koutek: dětský koutek (v nákupním centru ap.) místo určené dětem k hraní: kůra: anat. korové centrum řeči/sluchu: motorický: anat. motorické centrum mozku/míchy: nákup. 'centrum' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. Název projektu Mluvím, tedy jsem! zcela vystihuje základní potřebu klientů CENTRA KOMPRE, kteří se potýkají po prodělané mrtvici s poruchou řeči. Díky těmto obtížím se stávají v podstatě negramotnými až nesvéprávnými a jsou tak významně omezeni na kvalitě svého života, což sebou přináší také závažné psychické obtíže Obrázek 2. 3D rekontrukce mozku s barevně vyznačenými aktivovanými oblastmi. RFX ana-lýza všech 20 subjektů. Maximum aktivace v oblasti levostranného prefrontálního kortexu. která je považována za Brocovo řečové centrum, byla aktivována vždy společně s dalšími částmi laterálního prefrontálního kortexu, jako.

mluvil o univerzální gramatice a univerzálnosti mluvy, pro které jsou samostatné centra v mozku proti této teorii: teorie FLS (Function language systém; Paul Lidermann) - veškeré současné výzkumy neurovědy popírají, že existují tyto samostatná řečové centra, i při traumatu může člověk mluvit, protože to mozek nějak. Brocovo řečové centrum uložené v čelních lalocích (u naprosté většiny lidí v levé mozkové polokouli - hemisféře) je centrem exprese - tedy tvorby řeči. Poškozením Brocova centra vzniká tzv. Brocova expresivní afázie: dotyčný rozumí, ale není schopen kvalitního a srozumitelného řečového projevu. K poškození.

Co když ztratíme řeč doslova Čas je moze

Nepřipouštěl centra řeči ve smyslu Brocově nebo Wernickeově, odmítal i myšlenku center pro mluvu, čtení a psaní, ale uváděl, že existují okrsky mozkové kůry, jejichž strukturní poškození může vést k poruše znakové formulace a exprese. v roce 1926 uveřejnil svou práci Aphasia and Kindred Disorders Čínská nemocnice se zabývala případem ženy, které chyběla levá strana mozku, v níž se nachází řečové centrum. Žena však nejenže neměla žádné problémy s komunikací, ale také patřila mezi studentky s vynikajícími výsledky

Dvě hemisféry mozku se ve většině lidí doplňují. Řeč je aktivita regulovaná hlavně levou hemisférou, nicméně, asi 15% leváci-jedinci a 2% ti kdo preferují používat pravou ruku, mít centra řeči v obou částech mozku. Podobně v prvních letech života mají lidé potenciál rozvíjet řečové centrum v obou hemisférách Zbylých 5 %, respektive 35 % lidí má řečové centrum umístěno v pravé hemisféře, případně obou. Více kreativity i lepší zotavení po mrtvici. Leváci mají každopádně řečové oblasti mozkové kůry mnohem lépe propojené než praváci, v důsledku čehož mívají dovednosti, které ostatním lidem chybí A tím v mozku v ideálním případě vzniká krásná a pestrá síť vědomostí, dovedností, zkušeností a dalších potřebných věcí. že se jeho řečové centrum bude správně vyvíjet a že ho v jeho okně příležitostí opravdu dostatečně nakrmíte! zkrátka věnujte se tvůrčím činnostem, krmíte tím emoční. Způsobuje ho mrtvice, nebo rána do hlavy, při které se dočasně poškodí řečové centrum v mozku. Matěj Kus od té doby se smíchem tvrdí, že k tomu, aby se naučil cizí jazyk, potřebuje ránu do hlavy. TIP: Přečtěte si další zajímavé informace o kómatu

Slovo a slovesnost - Jazykové aspekty typologie afázi

Jinak je ale shledána po všech stránkách normální. Opravdu tomu nerozumíme, levá strana mozku obsahuje řečové centrum, ale pacientka nemá vůbec problémy s komunikací, uvádí k případu ZHANG LINHONG, ředitel neurologického oddělení nemocnice ve Wuhanu Jak se vyvíjí řečové centrum v mozku dítěte a jak toho využívají nové metody výuky jazyka, jak by mělo učení vypadat a jaké vedlejší efekty může raný začátek mít. www.capard.org | 9 PaeDr. Jana Hochová zakladatelka Aliance dětského plavání v ČR, nejvýznamnější odbornice v oblast Člověk s mozkovou mrtvicí, která zasáhla - ovlivnila řečové (komunikační) centrum v levé mozkové hemisféře, je lidská bytost, která již měla plně rozvinutou a běžně používanou schopnost verbální (řečové) mezilidské komunikace a náhle tuto schopnost ztratila či je omezená, nedostačující pro dorozumění atd Řečové poruchy po cévní mozkové příhodě. Čvc 08 2017. Mozkové infarkty jsou častou příčinou poruch řeči. Čím dříve pacienti začnou s léčbou těchto poruch, tím vyšší jsou šance na úspěch. Afázie je odborný termín pro řečovou poruchu způsobená porušením řečových center v mozku. Pacienti nedokáží. Řečové centrum v mozku, které má sluchové vjemy z okolí zpracovávat, totiž dětem postupně zakrní. Rodiče by měli mít přehled o aktivitách svých dětí, aby tablet nebyl jediným zdrojem podnětů či sociálních vazeb v jejich životě

♥ Mluvím, tedy jsem ♥ - ČSOB pomáhá regionůmNOVÁ - ZŠ VNB III / 02 - Barvy

Neuroplasticita mozku a budování nových neuronů v každém

Jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky, jejich centra jsou uložena v různých částech mozku. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím. Jak mozek dokáže nahrazovat své odpojené části a proč je chirurgická léčba epilepsie krásná práce? Jak jde o mozek, existuje až nábožný iracionální přístup na obou stranách - u pacientů i u lékařů, říká neurochirurg Daniel Hořínek. Moderní medicína se podle něj nevylučuje s vírou v Boha Řečové centrum v mozku, které má sluchové vjemy z okolí zpracovávat, totiž postupně zakrní. Psychologové potvrzují, že narůstá počet dětí, které mají potíže s vyjadřováním, slovní zásobou a soustředěním se na mluvené slovo Otázka: Mozková kůra Předmět: Anatomie Přidal(a): vnl.xf Anatomie - Mozková kůra Sulcus centralis Sulcus lateralis Sulcus parietooccipitalis Gyrus precentralis Gyrus postcentralis Centra Mediální strana hemisfér Bazální ganglia Korové analyzátory, centra Mozková kůra koncový mozek pokrývá obě hemisféry výška 2-5 mm plocha 200 000 mm2 = 20 dm2 neurony -.

Znakový jazyk pomáhá pochopit, jak funguje mozek - TICHÉ

Jak vznikaly všechny jazyky světa? - Epochaplus

Přímo v nádoru se může nacházet funkční mozková tkáň, přičemž odlišení mozkové a nádorové tkáně je často nemožné i při pohledu přes operační mikroskop. Proto přímo při operaci elektricky stimulujeme a sledujeme jednotlivá centra v mozkové kůře nebo samotné nervové dráhy Nyní nám moderní technologie umožňuje získat vnitřní pohled do mozku a těla s informací o tom, co cítíme na úrovni mentální i fyzické. Tyto počítačové metody pro trénink mysli a těla jsou známé jako biofeedback a neurofeedback, které se cíleně využívají i pro měření všech tělesných modalit lidského těla V určitých přesně definovaných oblastech kůry mozkové se nacházejí korová centra. Centrum motoriky je v zadní části čelního laloku, v dominantnípolokouli leží před centrem motoriky řečové centrum. Centrum kožní citlivosti se nachází v přední části temenního laloku

Krásné krvavé vločky aneb věda v Expanse | The ExpanseZŠ VNB II / 02 - Barvy

To je velmi zajímavé. Zrovna loni můj dědeček prodělal záchvat mozkové mrtvice a právě má postižené řečové centrum. Je někdy smutné koukat, jak chce něco říci a nemůže najít ta správná slova. V mozku mu to běží normálně a on až někdy v očích má slzy, jak si uvědomuje svůj hendikep Řečové centrum se nachází v pravé hemisféře. Pokud ovšem došlo k poškození funkcí pravé hemisféry, dokáže mozek v raném období vývoje centrum řeči přesunout do levé. Předpokládá se proto, že příčinou vývojové dysfázie u sémanticko-pragmatické poruchy je bilaterální mozková dysfunkce s dosud neupřesněnou. Nedochází ke střídání akomodace oka na dálku a na blízko. Ne jako v případě hraní si venku. Děti s tabletem nemluví. Ne jako v případě hraní si venku. Čili dětem s tabletem se dostatečně nerozvíjí pohybové centrum, zrakové centrum a řečové centrum v jejich mozku. Co se rozvíjí, je pouze jejich lenost